Portal:Sjøfart

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Portal Sjøfart

Joaquin Sorolla Beaching the Boat.jpg
Sjøfart er skipsfart som skjer på havet, ved kysten eller på fjorder.

Viktige områder innen sjøfart er:

  • internasjonal sjøbasert transport
  • fiskeri som ofte deles i fiske på åpent hav og kystnært fiske
  • sjøliv som rekreasjon.
Lister: Fyr, Hurtigruteskip, Hvalkokerier, Småbåthavner, A–Å | Underprosjekt

Portal:Sjøfart/Ticker

I nyhetene
  • En brygge er en installasjon beregnet til fortøying av båter
  • Thruster (også kalt sidepropell) er en del av et fremdrifts- og styresystem for skip
  • Båtstø er en benevnelse på en enkelt småbåtfortøyning (båtparkering) med oppbygde sidekanter og landfeste…

Portal:Sjøfart/Oppslag

Cscr-featured.png
Lindesnes fyr natt.jpg
Et fyr er et sjømerke med lys til hjelp for navigering på havet. Fyrene sender ut lys fra et system av lamper og linser, og er en del av et avansert system av sjømerker på kysten. Internasjonale systemer gjør at skipene finner fram, og når de går ut av sektoren fra ett fyr, er de snart inne i en ny sektor.
Sjøfart: Havner

Portal:Sjøfart/Aktuelt

Tall ship Christian Radich under sail.jpg
Fullrigger er et seilskip med minst tre master og der alle er skværriggede. Det fantes også fire- og femmastede fullriggere. På disse kalles den aktre masten jiggermast. To av de tre skværriggede norske skoleskipene, «Sørlandet» og «Christian Radich», er fullriggere, mens det tredje, «Statsraad Lehmkuhl», er barkrigget.


Osebergskipet1.jpg
Osebergskipet er et vikingskip som ble bygd på Sørvestlandet i år 820 og funnet i Oseberghaugen ved Tønsberg i Vestfold 10. august 1903. Haugen ble gravet ut sommeren 1904 under ledelse av professor Gabriel Gustafson, assistert av Haakon Shetelig. Skipet ble først bygget opp igjen i Oslo sentrum i en av universitets bygninger. Det ble i september 1926 transportert på jernbaneskinner til Bygdøy, der det fikk et eget hus, Vikingskipshuset. Her kan skipet og de andre funnene i dag sees sammen med Gokstadskipet og Tuneskipet. Skipet ble haugsatt i år 834.


En uthavn er en mindre havn i den ytre skjærgården. Mens seil var fremdriftsmiddelet hadde en behov for å søke ly og havn om natten, i uvær, ved ugunstig vindretning og ved skader. Uthavnene oppsto derfor der det var egnede forhold: ly, godt ankerfeste og mulighet til å seile ut og inn under forskjellige vindretninger.

Uthavnene fikk jevnlig skipsbesøk og over tid vokste det frem en bebyggelse som hovedsakelig finnes i skjærgården langs Skagerrak- og Nordsjøkysten fra Ytre Oslofjord til Rogaland. Denne type bebyggelse er knyttet til gode havner for seilskuter, og de ligger nær skipsleia i Skagerrak. Nord-Europas viktigste handelsvei gikk fra landene sør og vest for Nordsjøen (Storbritannia, Nederlandene, Frankrike) gjennom Skagerrak, nord for Jylland, gjennom Kattegat og Øresund til Østersjøen.Oslofjorden strekker seg fra Rådhuskaia i Oslo og ned til Langesund i Bamble kommune. Langesund ligger på høyde omtrent med Færder fyr og mange definerer Oslofjordens begynnelse ved de to stedene. Fjorden er 118 km lang fra Færder til Bunnefjorden, og er Norges største trafikkåre for skipstrafikk. Området er også et viktig rekreasjonsområde, med båtliv, hytteliv og fiske.Listring (Listerbåt/Listerskøyte) er båter som først ble bygd på Lista i Vest-Agder fra cirka 1815 og i mer enn 100 år fremover. Den spredde seg utover langs hele kysten fra syd til nord. Båtene er klinkbygd i furu. Einernagler er mye brukt. Listringene ble laget i størrelser fra 16’ til 40’. Listringen ble rigget med gaffelstorseil og toppseil. Den kunne ha klyverbom og førte da både fokk og klyver. Enkelte brukte også breifokk i tillegg.
Utmerkede og anbefalte sjøfartsartikler


Utmerkede artikler Utmerkede artikler:   Anbefalte artikler Anbefalte artikler:   Utmerkede lister Utmerkede lister: