Portal:Hunder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Siberian husky - Lobo.jpg
Tamhund (Canis lupus familiaris), i Norge også kalt hund, bisk, bikkje, kjøter og menneskets beste venn, er i realiteten en domestisert ulv (Canis lupus) som mennesket (Homo sapiens sapiens) med årene har utviklet til forskjellige raser og varianter gjennom selektiv avl. Ingen annen art viser et slikt mangfold av variasjon som denne underarten gjør. Mennesker holder hunder hovedsakelig til selskap, gjeting, jakt, vakthold og avlsformål.   Les mer…
Mest lest
Stavenn Lycaon pictus 00.jpg
Afrikansk villhund (Lycaon pictus) kalles også hyenehund og er et sosialt flokklevende rovpattedyr i hundefamilien. Villhunden finnes over store deler av Afrika, sør for Sahara. Den blir av mange regnet som en av verdens mest effektive jegere. Den afrikanske villhunden er også den eneste arten i slekten Lycaon som har overlevd inn i vår tid.  Les mer…
Hunder:
Lister: A–Å
Finnish Spitz 600.jpg
Finsk spets (FCI #049) er en meget allsidig liten mellomstor spisshundrase med opphav i fra Finland, der den har hatt en rasestandard siden 1892. Den er Finlands nasjonalhund. På finsk heter den suomenpystykorva.  Les mer…
Tamhund (Canis lupus familiaris), i Norge også kalt hund, bisk, bikkje, kjøter og menneskets beste venn, er i realiteten en domestisert ulv (Canis lupus) som mennesket (Homo sapiens sapiens) med årene har utviklet til forskjellige raser og varianter gjennom selektiv avl. Ingen annen art viser et slikt mangfold av variasjon som denne underarten gjør. Mennesker holder hunder hovedsakelig til selskap, gjeting, jakt, vakthold og avlsformål.   Les mer…
Belgian Shepherd Malinois on top of tank.jpg
Brukshund er et begrep som benyttes om hunder som har fått trening i å utføre en eller flere nyttige oppgaver, enten alene eller sammen med en hundefører. Per definisjon blir da en brukshund en hund som brukes til noe praktisk. Alle arbeidende hunder kan derfor kalles brukshunder. De mest klassiske brukshundene er gjeterhunder og jakthunder.  Les mer…
Papillon-dog-agility.jpg
Hundesport er et fellesbegrep for alle former for sport der hunder inngår som et element, enten alene eller sammen med en hundefører. Hundesport kan godt dels i to avdelinger, som regulær hundesport og brukshundsport.  Les mer…
Bouvier.JPG
Utstillingshund er et begrep som benyttes om «raserene» hunder som deltar på hundeutstillinger og konkurrerer om å ha det mest rasetypiske utseende. Slike hunder er som oftest primært familiehunder, sekundært utstillingshunder, brukshunder og/eller avlshunder.  Les mer…