Hopp til innhold

Wessel (slekt)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Wessel er en norsk slekt som trolig stammer fra Nederland eller Tyskland. Allerede på 1500-tallet er personer med navnet Wessel nevnt i norske kilder. Første sikre medlem av den mest kjente Wessel-slekten er Jan Wessel (i live ca. 1620) i Trondheim. Han var farfar til kjøpmann og rådmann Jan Wessel (1646-1716), Trondheim, som var gift med Maren Schøller (1656-1742). De var foreldre til bl.a. Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720), viseadmiral Caspar von Wessel (1693-1768) som ble adlet i 1720 av den dansk-norske kongen, og sogneprest Christopher Wessel (1654-1754).

En gren av slekten fikk navnet Tordenskiold fordi Peter Wessels nevø, Johan Christopher Wessel (død 1793), ble adlet med sjøheltens adelsnavn og våpenskjold. Denne grenen er utdødd i mannslinjen.

En gren av slekten stammer fra Christopher Wessels (død 1754) sønnedatter Gjertrud Marie Wessel (død 1829). Hun var gift første gang med kjøpmann Cornelius Olsen (død 1772) i Son. Deres sønn sorenskriver Jonas Wessel (død 1851), ble adoptert av den barnløse morbroren, generalauditør Ole Christopher Wessel (død 1794). Jonas Wessel har mange etterkommere.

Slekten Wessel-Berg stammer fra slekten Wessel gjennom Hedvig M. E. Wessel (død 1816). Hun var gift med stiftsoverrettsjustitiarius Jens Chr. Berg (død 1852), Christiania.

I flere norske byer er det gater som heter Wessels gate og som er oppkalt etter medlemmer i slekten.

Slektsvåpen

[rediger | rediger kilde]
Presten Ole Wessels våpen i segl 1732. Tegnet av Hans Krag

I sine segl hadde brødrene Christopher og Caspar (før adlingen) ekorn-figurer. Ekorn sammen med et tre er senere brukt på forskjellige måter i segl fra slektsmedlemmer. En versjon av slektsvåpenet har denne heraldiske beskrivelsen (blasonering) i boken Norske slektsvåpen: I sølv på hver side under et tre et sittende ekorn spisende på en nøtt, alt naturfarget. På hjelmen et grønt tre.

Enkelte av seglene fra slekten har våpenets skjold skravert blått. Et ekorn med en nøtt er også brukt som hjelmtegn.

Tordenskiold og Caspar von Wessel fikk våpenskjold med helt andre figurer, da de ble adlet.

Stamfarens sønn, Henrik Jansson Wessel (død 1682), borger i Bergen, hadde i 1661 et segl med et kløvd skjold, i 1. felt et bumerke dannet av et speilvendt 4-tall ("merkurstav") med en tverrstav og fra en W, og i 2. felt en kronet tørrfisk. Over skjoldet står initialene H W. Han satt seglet på enevoldsarveregjeringsakten som en av representantene for borgerne i Bergen.

Noen kjente personer i slekten

[rediger | rediger kilde]
Slektstre med de mest kjente Wesselene[1]
Treliste
 • Jan Wessel, bodde i Trondheim rundt år 1620.
  • Henrik Jansen Wessel (–1682) borger i Bergen 1646,
   • Jan Wessel (1646–1716), rådmann i Trondheim, eier Ringve gård, g. Maren Schøller. Sytten barn og en fosterdatter.
    • Christopher Wessel (1674–1754) sogneprest Bjørnør
     • Andreas Bredal Wessel (1714–98) sogneprest Bjørnør og jubellærer, g. Dorothea Tostrup.
      • Peter Bredal Wessel (1760–1842) sogneprest i Stod, g. Vivike Jelstrup (1766–1819)
       • Andreas Bredal Wessel (1792–1841) g. Ingeborg Stabell
        • Peter Mathias Wessel (1821–90) g. Mathilde Ross
        • Elisæus Vivicus Wessel (1823–67) kjøpte Brøset gård i Trondheim 1853, g. Anna Angell av Angell (slekt)
         • Henrik Cathar Lysholm Wessel (1861–1935) overtok Brøset (brant 1931), g. Friederica Goebel fra Lübeck
       • Theodor Wessel (1802–78) g. Rebecca Heyerdal
     • Johan Christopher Wessel (1727–93) krigskommissær, adlet 1761
      • Johan Henrik Tordenskiold (1757–1820), opprettet Den Tordenskioldske Borgerskole i Holmestrand,
      • Johan Christian Tordenskiold (1778–1828), sekondløytnant i marinen (siste mann)
    • Eiler Wessel (1680–1740) prost
    • Jan Wessel (1684–1729) loskaptein
    • Karen Wessel (1685–1756) g. rådmann i Trondheim Knud Bruun
     • Peder Wessel Brown g. Christiana Augusta Parelius (1720–1766)
    • Ole Wessel (1687–1748) sogneprest Vestby, g. Hedevig Vagel
     • Joachim Wessel (1739–91) g. Susanne Vagel
      • Hedevig Maria Elisabeth Wessel (1783–1816) g. historiker Jens Christian Berg (1775–1852)
       • Niels Joachim Wessel-Berg (1807–68)
        • Harald Oskar Wessel-Berg (1844–99)
         • Harald Olaf Wessel-Berg (1889-1980) bonde, g. Karen Røed (1887-1972)
       • Fredrik August Wessel-Berg (1809–95) jurist
        • Louise Marie Wessel-Berg (1841–1917) g. tollkontrollør Morten Ulrik Anker (1838–1922)
    • Peter Wessel (1691–1720) viseadmiral, adlet 1716, kjent som Tordenskiold
    • Caspar Wessel (1693–1768) viseadmiral, adlet 1720 og fikk navnet von Wessel for å få gifte seg 1721 med Edele Cathrine Kaas (1679–1742), datter av Hans Kaas. Atter gift 1747 med Elisabeth Skeel til Bornholm (1696–1754). Hadde en datter som døde før ham

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ Terje Bartberg, Wessel i Store Norske Leksikon.

Litteratur

[rediger | rediger kilde]

Dansk

 • Anders Thiset og P.L. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, København 1904, med Tordenskiold og von Wessel
 • H. Storck: Dansk Vaabenbog, København 1910, med Tordenskiold og von Wessel
 • Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle, København 1973, med Tordenskiold og von Wessel
 • Allan Tønnesen (redaktør): Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne, utgitt av det skandinaviske Heraldisk Selskap på Syddansk Universitetsforlag, Odense 2013, 583 s., ISBN 9788776746612, side 389 med kort omtale og foto av seglet til Henrik Jansson Wessel med navnet skrevet som Hendrich Vessel.

Engelsk

2004, Harper Collins forlag, New York, Human accomplishment: the pursuit of excellence in the arts and science, 800BC to 1950 (Caspar Wessel)