Prajñāpāramitābiblioteket til Xuánzàng

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Fragment av den store prajñāpāramitāsūtraen fra Naraperioden. Fragmentet tilskrives Asano no Gyoyo (Gyoyosutra-fragmentet). Nelson-Atkins Museum of Art.

Prajñāpāramitābiblioteket til Xuánzàng er en samling prajñāpāramitātekster som ble oversatt fra sanskrit til kinesisk av den kinesiske omreisende oversetteren Xuánzàng (玄奘, 602–664). Oversettelsen bærer tittelen «den store prajñāpāramitāsūtraen» (kinesisk: 般若波羅蜜多經, pinyin: bōrě bōluómì duō jīng, alternativ tittel: 般若波罗蜜多經, pinyin: bānruò-bōluómì duō jīng), og betrakter man dette som én tekst er det den suverent største buddhistiske tekst som eksisterer.[1] Den omfatter 600 bokruller, inneholdende mer enn 50 millioner kinesiske skrifttegn eller ord.[1] Begrepet «den store prajñāpāramitāsūtraen» har hatt varierende meningsinnhold opp gjennom historien. Xuánzàng har brukt det som en benevnelse på hele prajñāpāramitālitteraturen.

Oversettelsen består av 16 individuelle tekster. Flere av tekstene så vel som deres innbyrdes sammensetning, er ukjent på sanskrit. De er heller ikke kjent i den tibetanske buddhistiske kanon eller i andre kinesiske oversettelser. Den rekonstruerte sanskrit-tittelen på hele tekstsamlingen er *mahāprajñāpāramitā sūtra.

Teksten sies å ha blitt overlevert av Buddha på fire steder ved 16 sammenkomster: på gribbenes fjelltopp nær Rājagṛha, i Śrāvastī, i paranirmita-vaśavartin (en legendarisk himmel på toppen av Katmandudalen) og i bambusskogen (Veṇuvana) nær Rājagṛha. Sentralt står forkynnelsen av den odontologiske «tomheten» (śūnyatā) og mangelen på «egen eksistens» svabhāva i alle fenomener. Fenomenene er flyktige og forgjengelige fordi de er tomme for egen eksistens (svābhava). Videre fremheves denne erkjennelsen som essensiell på bodhisattva-veien. Prajñāpāramitā betyr «visdommen (prajñā) som har trengt hinsides eller transcenderer (pāramitā)», og som fører den søkende til «den andre bredden» over verdenslidelsens hav.

«Den store prajñāpāramitāsūtraen»[rediger | rediger kilde]

Benevnelsen «den store prajñāpāramitāsūtraen» har hatt varierende meningsinnhold gjennom historien. I Kina har den blant annet blitt brukt som navn på den samlede prajñāpāramitālitteraturen. Tittelen på hele tekstsamlingen var til Xuánzàng, et prajñāpāramitābibliotek med 16 prajñāpāramitātekster,[2] er bōrě bōluómì duō jīng (般若波羅蜜多經), som er en gjengivelse av sanskrit mahāprajñāpāramitāsūtra.[3]

Det er vanlig å skille mellom seks store og 48 mindre tekster.[4][a] De store tekstene har blitt kalt for «den store prajñāpāramitāsūtraen» av både østlige buddhister og vestlige orientalister.[b] Dette er ikke entydig, men en samlebetegnelse på fem adskilte tekster på henholdsvis 100 000, 25 000, 18 000, 10 000 og 8 000 vers, samt en sjette tekst som bare er bevart på kinesisk. Hvert av disse versene (ślokas) inneholder 32 stavelser.[13] Noen ganger blir hver enkelt av disse seks tekstene, hver for seg, betegnet som «den store prajñāparamitāsūtraen», slik at man sitter igjen med syv forskjellige meningsinnhold.

I tibetansk tradisjon blir den store prajñāpāramitāsūtraen kalt GYE DRING DU SUM, «tre bøker, lang, middels, kort»: Lang (GYE) er utgaven i 100 000 vers, middels (DRING) er utgavene på 25 000 og 18 000 vers, og kort (DU) er utgavene på 10 000 og 8 000 vers.

En av de fremste ekspertene på denne litteraturen var den tyske orientalisten Dr. Edward Conze (1904–1979). I 1961 publiserte han en oversettelse av «den store prajñāpāramitāsūtraen»,[12] som hovedsakelig baseres på utgaven med 25 000 vers.[14] Men samtidig hentet han materiale fra utgavene i 8 000, 18 000 og 100 000 vers,[15] og presenterte dette som en tekst. Han skånet leseren for kompleksiteten blant «filologiske purister»,[16] men har samtidig oversatt en konstruert og fiktiv tekst.

Veggmaleri av bodhisattva prajñāpāramitā fra ca 1450 i Tolingklosteret i Tibet.

Etiketter som «8 000 vers», «10 000 vers», etc., var neppe de opprinnelige titlene, men ble tatt i bruk i Kashmir og Nepal i det 8. århundre.[c] Slike benevnelser er upresise. Manuskriptet Add.866 av «prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers» ved Cambridge University, et sanskrit-manuskript fra Nepal fra 1008 e.Kr., har 8 411 vers.[13] Likeledes har «prajñāpāramitāsūtraen i 100 000 vers» fra Nepal mer enn 125 000 vers.[19][20][d]

Edward Conze betraktet prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers som den opprinnelige teksten, og de 5 andre som senere utvidelser.[13] Dette er ikke riktig, eller et upresist utsagn, for det bør likevel presiseres at det dreier seg om forskjellige tekster med til dels forskjellig innhold. Flere kapitler i sūtraen på 8 000 vers på den ene siden og 18 000, 25 000 og 100 000 vers på den andre siden har lignende emner,[21] men her stopper også likhetene. Åtte kapitler i prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers (16, 21–22, 24 og 29–32) har ingen paralleller i utgavene på 18 000 og 25 000 vers[21] og 28 kapitler i utgaven på prajñāpāramitāsūtraen i 18 000 vers og 25 000 (2–5, 16-17 og 62–83) mangler enhver parallell i utgaven på 8 000 vers.[21] Ni kapitler i sūtraene på 18 000 og 25 000 vers mangler også paralleller i de kinesiske og tibetanske utgavene på 100 000 vers (2–5, 16-17, 25 og 83)[21]

Kapitler i 8 000 vers Kapitler i 18 000 vers
Kapittel 1 Kapitlene 6-15, 18-21
Kapittel 2 Kapitlene 22-25
Kapittel 3 Kapitlene 26-30
Kapittel 4 Kapittel 31
Kapittel 5 Kapittel 32
Kapittel 6 Kapittel 33
Kapittel 7 Kapitlene 33-35
Kapittel 8 Kapitlene 36-37
Kapittel 9 Kapittel 38
Kapittel 10 Kapittel 39
Kapittel 11 Kapitlene 40-41
Kapittel 12 Kapitlene 42-43
Kapittel 13 Kapittel 44
Kapittel 14 Kapittel 45
Kapittel 15 Kapitlene 46-48
Kapittel 17 Kapitlene 49-50
Kapittel 18 Kapittel 51
Kapittel 19 Kapitlene 52-53
Kapittel 20 Kapitlene 54-55
Kapittel 23 Kapittel 56
Kapittel 25 Kapittel 57
Kapittel 26 Kapittel 58
Kapittel 27 Kapitlene 59-60
Kapittel 28 Kapittel 61

Orientalisten Leon Hurvitz (1923–1992) mente at prajñāpāramitāsūtraene på 25 000 og 8 000 vers var to forskjellige tekster, som opprinnelig var to deler av en felles urtekst.[22] Omkring 350 e.Kr. skrev kineseren Chih Tun (支遁, 314–366), en munk i sør-Kina under det østlige Jin-dynastiet, at prajñāpāramitāsūtraene på 25 000 og 8 000 vers var to forskjellige og klart adskilte tekster som «utgikk fra en opprinnelig kilde, hvis tekst som teller 600 000 ord, nå sirkulerer i India, men som aldri har kommet til Kina.»[22] Den store prajñāpāramitāsūtraen i universitetet i Nalanda, India, var den største prajñāpāramitāsūtraen som har eksistert.[23][24] Den ble ødelagt omkring 1200 e.Kr. av sunnimuslimske brann-stiftere, under ledelse av Bakhtiyar Khilji (اختيار الدين محمد بن بختيار الخلجي, død 1206), en khalatsjisk (tyrkisk) høvding, som var ute etter å bli berømt og som var ute i tjeneste for kommandøren i Awadh.[25] Det skjedde da universitetet gikk opp i flammer.[23][24]

Det kan også påvises at utgavene på 18 000 og 25 000 vers har betydelige innbyrdes forskjeller.[26] I 1994 publiserte den japanske orientalisten Shogo Watanabe ved Tōyōuniversitetet en analyse av et fragmentarisk, sentralasiatisk manuskript av utgaven på 25 000 vers.[26] I stedet for etiketter som «18 000 vers» og «25 000 vers», valgte han å bruke benevnelsen ashtadashasāhashrikā-pañchavimshāti (AD-PV) linjene av den store prajñāpāramitāsūtraen.[26] Han nevnte at det ikke finnes et eneste sitat i utgaven på 25 000 vers som stammer fra utgaven på på 18 000 vers.[26] Heller ikke det motsatte er tilfelle: Ingen sitater fra utgaven på 18 000 vers finnes i utgaven på 25 000 vers.[26] Utgaven i 25 000 vers har ikke oppstått som en utvidelse av utgaven på 18 000 vers, men er to varianter av en felles urtekst.[26]

Watanabe tok også for seg ti forskjellige utgaver av prajñāpāramitāsūtraen i 18 000 vers og 25 000 vers,[26] og merket seg at to av dem var ureviderte, mens åtte var reviderte i henhold til kategoriseringen i abhisamayālaṃkāra.[26][e] De to ureviderte var en sanskritversjon[28] og den tibetanske versjonen i Tengyur av prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers.[26] Den sistnevnte ble oversatt av Haribhadra omkring år 750 e.Kr. og ble brukt i hans tekster «blomstret mening» (sphuṭārthā) og «Lys over ornamentet» (abhisamāyalaṅkāralokāprajñāpāramitāvyākhyā) som er kommentarer til abhisamayālaṃkāra. De reviderte var sanskritversjonen av utgaven i 18 000 vers i Gilgit-manuskriptene[29] de tibetanske versjonene i Kangyur av prajñāpāramitāsūtraene i 18 000 og 25 000 vers,[26] den kinesiske oversettelsen av utgaven i 18 000 vers og de fire kinesiske oversettelsene av utgaven i 25 000 vers.[29] Det kan tilføyes at også de tibetanske og kinesiske oversettelsen av utgaven i 100 000 vers, så vel som de tibetanske utgavene i 10 000 og 8 000 vers, er slike reviderte utgaver.

Hvis vi leser Edward Conze, kan vi få inntrykk av at prajñāpāramitāsūtraen i 10 000 vers er en ren utvidelse (i form av gjentagelser av numeriske lister) av prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers.[13] Dette er i så fall en misforståelse. I artikkelen prajñāpāramitāsūtraen i 10 000 vers legger vi til grunn at teksten snarere er en komprimert og forkortet form av de tre større sūtraene på 18 000, 25 000 og 100 000 vers; dette ble også gjort av den japanske orientalisten Ryfishé Hitaka ved universitetet i Kyūshū i 1958[30] og da teksten for første gang ble oversatt til engelsk i 2018.[31]

Prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers finnes i flere eksemplarer på sanskrit, en tibetansk oversettelse og i seks oversettelser til kinesisk. En nærmere beskrivelse av denne er gitt i en annen artikkel. For å komplisere saken, er tekst nr 5 i prajñāpāramitābiblioteket til Xuánzàng fraværende på sanskrit og tibetansk. Den finnes heller ikke i andre kinesiske oversettelser. den består av 10 bokruller (bokrullene 556-565) og har 24 kapitler. I størrelse er den mindre enn utgaven på 8 000 vers, men større enn Spørsmålet fra Suvikrānta (prajñāpāramitāsūtraen i 2 500 vers), som er den neste teksten i biblioteket.

Nedenfor vises plasseringen av «den store prajñāpāramitāsūtraen» (samt prajñāpāramitāsaṃcayagāthā - en «oppsummering av prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers») i fem ulike utgaver av Kanguyr og Tenguyr. Titlene vises på sanskrit, tibetansk og mongolsk. «Toh.» (Tōhoku) refererer til katalogene over tibetanske buddhistiske skrifter ved universitetet i Tōhoku som ble publisert av Hukuju Ui[8] og Yensho Kanakura.[9]

Toh.
#
Tittel Narthang Kanguyr
(1730-1732)
Derge Kanguyr
(1733)
Urga Kanguyr
(1905-1908)
Lhasa Kanguyr
(1920-1934)
Ulan Bator Kanguyr
Kapitler
8 Prajñāpāramitāsūtraen i 100 000 vers
शतसाहस्रिकाप्रज्ञापारमिता
śatasāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ། (འབུམ།)
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa
bilig-ün cinadu kijaγar-a kürügsen jaγun mingγan toγa-tu
bind
14–25
bind
14–25
Bind Ka (14) Folio 1b-394a
Bind Kha (15) Folio 1b-402a
Bind Ga (16) Folio 1b-394a
Bind Qa (17) Folio 1b-381a
Bind Ca (18) Folio 1b-395a
Bind Cha (19) Folio 1b-382a
Bind Ja (20) Folio 1b-398a
Bind Nya (21) Folio 1b-399a
Bind Ta (22) Folio 1b-384a
Bind Tha (23) Folio 1b-387a
Bind Da (24) Folio 1b-411a
Bind A (25) Folio 1b-395a
bind
14–25
bind
14–25
bind
26–37
72
9 Prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers
पचविअतिस्हस्रिक्प्रज्प्रमित्स्त्र
pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། (ཉི་ཁྲི།)
Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stoq phrag nyi shu lnga pa, dum bu dang po
bilig-ün cinadu kijaγar-a kürügsen qorin tabun mingγ-a-tu
bind
26–28
bind
26–28
Bind Ka (26) Folio 1a-558a
Bind Kha (27) Folio 1a-542b
Bind A (28) Folio 1b-381a
bind
26–28
bind
26–28
bind
38–41
26
10 Prajñāpāramitāsūtraen i 18 000 vers
अदअस्हस्रिक्प्रज्प्रमित्स्त्र
aṣṭādaśasāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེར་ཕྱིན་ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ། (ཁྲི་བརྒྱད།)
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri brgyad stoq pa zhes bya ba theg pa chen povi mdo
qutuγ-tu bilig-ün cinadu kijaγar-a kürügsen arban mingγan silüg-tü kemegdekü yeke kölgen sudur
bind
29–31
bind
29–31
Bind Ka (29) Folio 1b-300a
Bind Kha (30) Folio 1b-304a
Bind Ga (31) Folio 1b-260a
bind
29–31
bind
30–31
bind
42–44
87
11 Prajñāpāramitāsūtraen i 10 000 vers
दअस्हस्रिक्प्रज्प्रमित्स्त्र
daśasāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེར་ཕྱིན་ཁྲི་པ།
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri pa zhes bya ba theg pa chen povi mdo
qutuγ-tu bilig-ün cinadu kijaγar-a kürügsen tümen silüg-tü kemekü yeke kölgen sudur
bind
32
bind
31–32
Bind 31 (GA) folios 1b–91a
Bind 32 (NGA) folios 92.b–397.
bind
31–32
bind
32
bind
45
33
12 Prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers
अस्हस्रिक्प्रज्प्रमित्स्त्र
aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེར་ཕྱིན་བརྒྱད་སྟོང་པ།
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa
qutuγ-tu bilig-ün cinadu kürügsen naiman mingγ-a-tu
bind
33
bind
33
Bind Ka (33) Folio 1B-286A
bind
33
bind
29
bind
46
32
13 Oppsummering av prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers
प्रज्प्रमित्सचयग्थ्
prajñāpāramitāsaṃcayagāthā
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa sdud pa tshigs su bcad pa
qutuγ-tu bilig-ün cinadu kijaγar-a kürügsen quriyangγui silüg
bind
34
bind
34
bind
34
bind
34
bind
47
32
Toh.
#
Tittel Narthang Tenguyr
(1730-1732)
Derge Tenguyr
(1733)
Urga Tenguyr
(1905-1908)
Lhasa Tenguyr
(1920-1934)
Ulan Bator Tenguyr
Kapitler
3790 Prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers
पचविअतिस्हस्रिक्प्रज्प्रमित्स्त्र
pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitā
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ
shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa
bilig-ün cinadu kijaγar-a kürügsen qorin tabun mingγ-a-tu
bind
184-186
(D.3817)
8

Om oversettelsen[rediger | rediger kilde]

Xuánzàng var en buddhistmunk som ble født i nærheten av Luoyang i Kina omkring år 602. Han regnes som grunnleggeren av Fǎxiàn-skolen eller østasiatisk yogāchāra. I året 629 innledet han en reise vestover inn i Sentral-Asia, og fortsatte sørøver til India, en reise som han omtalte i boken Reisen til de vestre regioner under det store Tangdynastiet. I året 645 bragte han med seg 657 sanskrit-tekster tilbake til Kina, og han etterlot seg mange fremragende oversettelser. Av disse regnes oversettelsen av mahāprajñāpāramitā sūtra som hans magnum opus.

Han returnerte med tre kopier av originalteksten,[32] som han hadde ervervet i Sørøst-India like før året 643 e.Kr. Under oversettelsen brukte han alle tre originalene som kilder, for å sikre oversettelsens integritet.[32] Ifølge én kilde begynte han oversettelsen den 16. februar 660.[f][32] Ifølge en annen kilde ble oversettelsen påbegynt året 659.[g] Oversettelsen foregikk i klosteret Yùhuágōng (玉華宮寺) i nærheten av Jade-blomster palasset (Fāngzhōu, 方州).

Hans disipler anbefalte han å oversette en forkortet versjon. Men etter en lengre overveielse besluttet han å oversette en uforkortet, komplett versjon som var trofast mot originalen.[33] Oversettelsen ble fullført den 25. november 663.[h][34][35]

Betydning[rediger | rediger kilde]

Fra Kina kom teksten til Korea, hvor den er innledningsteksten i Tripitaka Koreana og omfatter 121 bind. Dens koreanske tittel er Panya paramilda kyŏng (hangul: 반야바라밀다경). Keiser Shōmu av Japan (701–756) hadde en særskilt tro på denne teksten. Han fremmet seremonielle opplesninger av teksten og beordret kopieringen av mange sett. Kopieringen av de 600 bokrullene begynte i året 730, og var avsluttet etter 15 år. Hvert av de 600 bindene var bemyndiget av et medlem av en liten gruppe ansatte ved hoffet. I Naraperioden (710–794) ble denne enorme teksten lest fra begynnelse til slutt i ritualer, som en bønn for en rikelig avling og for en beskyttelse av staten mot pest. Senere leste prester bare ut av tittelen eller en seksjon av hver rull. På japansk er tittelen Hannya haramitta kyō (katakana: ハンニャハラミツタキョウ).

Strukturell inndeling[rediger | rediger kilde]

Teksten utgjør de 121 første bindene av Tripiṭaka Koreana. I Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新脩大藏經 eller Taishō Tripiṭaka – «Tripiṭaka publisert under Taishōperioden») utgjør den bindene 5–7. I Zhōnghuá Dàzángjīng (大日本續藏經, «Kinas skattkammer av buddhistiske tekster») utgjør den de seks første bindene. Nedenfor har vi angitt tekstens innhold og struktur. Den består av 600 bokruller og vi har angitt bokrullenes plassering i Tripiṭaka Koreana og Taishō Tripiṭaka. Xuánzàng's oversettelse består av 16 individuelle tekster. Den første av disse utgjør bind 5 og 6 i Taishō Tripiṭaka. De 15 neste tekstene utgjør bind 7 i Taishō Tripiṭaka.

1. Prajñāpāramitāsūtraen i 100 000 vers (bokrullene 1-400)

Dette er den eneste oversettelsen som finnes i den kinesiske buddhistiske kanon. Denne enorme teksten består av 400 bokruller eller juăn (卷), og omfatter de 81 første bindene av Tripiṭaka Koreana. I Taishō Tripiṭaka omfatter den bind 5 og 6. Teksten består av 79 kapitler. Her er det en uoverenstemmelse med den tibetanske buddhistiske kanon. Kapittel 78 og 79 i den tibetanske versjonen befinner seg prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers, hvor de utgjør kapittel 31 og 32. Den tibetanske versjon og sanskritversjonen har for øvrig 72 kapitler.

2. Prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers (bokrullene 401-478)

Den andre teksten har 85 kapitler, fordelt på 78 bokruller (bokrullene 401-478). Den finnes bevart på sanskrit og tibetansk, og i tre andre oversettelser til kinesisk, den eldste av dem fra året 286 e.Kr.

3. Prajñāpāramitāsūtraen i 18 000 vers (bokrullene 479-537)

Denne teksten omfatter 31 kapitler fordelt på 59 bokruller (bokrullene 479-537). Den er ikke kjent i noen annen kinesisk oversettelse, men finnes på tibetansk og sanskrit. I Tripiṭaka Koreana befinner teksten seg i slutten av bind 97 (bokrullene 479-480), bind 98 (bokrullene 481-485), bind 99 (bokrullene 486-490), bind 100 (bokrullene 491-495), bind 101 (bokrullene 496-500), bind 102 (bokrullene 501-505), bind 103 (bokrullene 506-510), bind 104 (bokrullene 511-515), bind 105 (bokrullene 516-520), bind 106 (bokrullene 521-525), bind 107 (bokrullene 526-530), bind 108 (bokrullene 531-535) og slutten av bind 109 (bokrullene 536-537).

Prajñāpāramitāsūtraen i 10 000 vers (mangler)

Denne teksten er ikke en del av Xuánzàng's bibliotek. Den er heller ikke bevart i noen annen kinesisk oversettelse eller på sanskrit. Den bare bevart i en tibetansk oversettelse i den tibetanske buddhistiske kanon. Den bør likevel nevnes, fordi Xuánzàng's prajñāpāramitābibliotek kjennetegnes ved dens fravær.

4. Prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers (bokrullene 538-555)

Den fjerde teksten er prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers, fordelt på 29 kapitler og 18 bokruller (bokrullene 538-555). I den kinesiske buddhistiske kanon er det bevart seks oversettelser, den eldste fra årene 172–179 e.Kr. Den befinner seg i begynnelsen av bind 109 (bokrullene 538-540), 110 (bokrullene 541-445), 111 (bokrullene 546-450) og 112 (bokrullene 551-550) av Tripiṭaka Koreana.

5. Forkortet utgave av prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers (bokrullene 556-565)

Den femte teksten består av 24 kapitler fordelt på 10 bokruller (bokrullene 556-565). Den er unik og finnes ikke i noen andre kinesiske oversettelser, og heller ikke på sanskrit eller tibetansk. I størrelse er den en mellomting mellom prajñāpāramitāsūtraene på henholdsvis 8 000 og 2 500 vers. Den befinner seg i bind 113 (bokrullene 556-560) og 114 (bokrullene 561-565) av Tripiṭaka Koreana.

6. Devarājapravaraprajñāpāramitāsūtra (bokrullene 566-573)

Denne teksten finnes i en tidligere oversettelse til kinesisk fra året 565 e.Kr. Den består av 17 kapitler fordelt på 8 bokruller. Det en buddhistisk hymne og lovprisning av gudinnen prajñāpāramitā, og finnes med forskjellige titler: «spørsmålet fra Suvikrānta» (suvikrāntavikrāmiparipriccha), «hymnen til prajñāpāramitā» (prajñāpāramitāstotra), devarājapravara prajñāpāramitā. og prajñāpāramitāsūtraen i 2 500 vers (śārddhadvisasahashrikāprajñāpāramitā). Den utgjør bind 115 (bokrullene 566-570) og begynnelsen på bind 116 (bokrullene 571-573) i Tripiṭaka Koreana.

7. Prajñāpāramitāsūtraen i 700 vers (bokrullene 574-575)

Denne teksten finnes i to andre kinesiske oversettelser. Den er også kjent på tibetansk. Teksten består av to bokruller (bokrull 574-575). I Tripiṭaka Koreana befinner den seg i slutten av bind 116.

8. Nāgaśripapriccha prajñāpāramitā (bokrull 576)

Denne teksten finnes i en annen kinesisk oversettelse. Teksten består av en bokrull (bokrull 576), og i Tripiṭaka Koreana befinner den seg i bind 117.

9. Diamantsūtraen (bokrull 577)

Dette er en av de mest kjente tekstene. Den finnes i fem andre oversettelser til kinesisk, og er også bevart på tibetansk og sanskrit. Teksten består av en bokrull (bokrull 577), og i Tripiṭaka Koreana befinner den seg i bind 117.

10. Prajñāpāramitāsūtraen i 150 vers (bokrull 578)

Denne lille teksten finnes i fem andre oversettelser til kinesisk. Den finnes også i tre tibetanske versjoner, hvorav to er tantriske. Den er også bevart på sanskrit i form av to sentralasiatiske manuskripter fra oasebyen Khotan. Teksten består av en bokrull (bokrull 578), og i Tripiṭaka Koreana befinner den seg i bind 117.

11. Pañcapāramitānirdeśa, del 1 (bokrull 579-583)

I den tibetanske buddhistiske kanon er pañcapāramitānirdeśa oversatt som en enkelt tekst under tittelen Ārya pañcapāramitānirdeśa nāma mahāyāna sūtra. Hos Xuánzàng er denne teksten gjengitt som 5 forskjellige tekster – tekstene 11–15. Ingenting av dette materialet finnes ellers i den kinesiske kanon. Den første delen utgjør fem bokruller (bokrull 579-583). I Tripiṭaka Koreana er de fordelt på bind 117 (bokrull 579-580) og 118 (bokrull 581-583).

12. Pañcapāramitānirdeśa, del 2 (bokrull 584-588)

Denne teksten består av fem bokruller (bokrull 584-588); de to første (bokrull 584-585) befinner seg i slutten av bind 118 og de tre neste (bokrull 586-588) befinner seg i begynnelsen av bind 119 Tripiṭaka Koreana

13. Pañcapāramitānirdeśa, del 3 (bokrull 589)

Denne teksten består av en bokrull (bokrull 589) og befinner seg i bind 119 i Tripiṭaka Koreana.

14. Pañcapāramitānirdeśa, del 4 (bokrull 590)

Denne teksten består av en bokrull (bokrull 590) og utgjør slutten på bind 119 i Tripiṭaka Koreana.

15. Pañcapāramitānirdeśa, del 5 (bokrull 591-592)

Denne teksten består av to bokruller (bokrull 591-592) og utgjør begynnelsen av bind 120 i Tripiṭaka Koreana.

16. Variant av Devarājapravaraprajñāpāramitāsūtra (bokrull 593-600)

Dette er en variant av Devarājapravaraprajñāpāramitāsūtra (tekst nr 6), som ikke er bevart andre steder i den kinesiske buddhistiske versjon. Teksten finnes heller på tibetansk, og er ikke bevart på sanskrit. Den består av 8 bokruller (bokrull 593-600); de tre første av disse (bokrull 593-595) utgjør slutten av bind 120 i Tripiṭaka Koreana; de fem neste (bokrull 596-600) utgjør bind 121.

Bokrullene fordelt på bind i Tripiṭaka Koreana

Nedenfor ser man hvordan de 600 bokrullene i teksten er fordelt på de 121 bindene i Tripiṭaka Koreana. De første 400 bokrullene inneholder som sagt den første teksten fordelt på 81 bind.

Bind
Tripiṭaka Koreana
Bokrull Bind
Tripiṭaka Koreana
Bokrull Bind
Tripiṭaka Koreana
Bokrull Bind
Tripiṭaka Koreana
Bokrull
1 1-5 天 21 96-100 月 41 196-200 往 61 296-300 呂
2 6-10 天 22 101-105 盈 42 201-205 秋 62 301-305 調
3 11-15 地 23 106-110 盈 43 206-210 秋 63 306-310 調
4 16-20 地 24 111-115 呉 44 211-215 收 64 311-315 陽
5 21-23 玄 25 116-120 呉 45 216-220 收 65 316-320 陽
6 24-27 玄 26 121-125 辰 46 221-225 冬 66 321-325 雲
7 28-30 玄 27 126-130 辰 47 226-230 冬 67 326-330 雲
8 31-35 黃 28 131-135 宿 48 231-235 藏 68 331-335 騰
9 36-40 黃 29 136-140 宿 49 236-240 藏 69 336-340 騰
10 41-45 宇 30 141-145 列 50 241-245 閏 70 341-345 致
11 46-50 宇 31 146-150 列 51 246-250 閏 71 346-350 致
12 51-55 宙 32 151-155 張 52 251-255 除 72 351-355 雨
13 56-60 宙 33 156-160 張 53 256-260 餘 73 356-360 雨
14 61-65 洪 34 161-165 寒 54 261-265 成 74 361-365 露
15 66-70 洪 35 166-170 寒 55 266-270 成 75 366-370 露
16 71-75 荒 36 171-175 來 56 271-275 歳 76 371-375 結
17 76-80 荒 37 176-180 來 57 276-280 歳 77 376-380 結
18 81-85 日 38 181-185 暑 58 281-285 律 78 381-385 爲
19 86-90 日 39 186-190 暑 59 286-290 律 79 386-390 爲
20 91-95 月 40 191-195 往 60 291-295 呂 80 391-395 霜
81 396-400 霜
Bind
Tripiṭaka Koreana
Bokrull Bind
Tripiṭaka Koreana
Bokrull
82 401-405 金 102 501-505 臣
83 406-410 金 103 506-510 巨
84 411-415 生 104 511-515 闕
85 416-420 生 105 516-520 闕
86 421-425 麗 106 521-525 珠
87 426-430 麗 107 526-530 珠
88 431-435 水 108 531-535 稱
89 436-440 水 109 536-540 稱
90 441-445 玉 110 541-545 夜
91 446-450 玉 111 545-550 夜
92 451-455 出 112 551-555 光
93 456-460 出 113 556-560 光
94 461-465 崑 114 560-565 果
95 466-470 果 115 566-570 果
96 471-475 崗 116 571-575 珍
97 476-480 崗 117 576-580 珍
98 481-485 劒 118 581-585 李
99 486-490 劒 119 586-590 李
100 491-495 號 120 591-595 李
101 496-500 號 121 595-600 李

Prajñāpāramitāsūtraen i 100 000 vers[rediger | rediger kilde]

Kapittel Bokrull Bind Kinesisk tittel Tittel
17 61 隨順品 sui2 shun4 pin3
18 61-70 無所得品 wu2 suo3 de2 pin3
19 70-75 觀行品 guan1 xing2 pin3
20 75 無生品 wu2 sheng1 pin3
21 75-76 淨道品 jing4 dao4 pin3
22 77-81 天帝品 tian1 di4 pin3
23 81-82 諸天子品 zhu1 tian1 zi3 pin3
24 82-84 受教品 shou4 jiao4 pin3
25 84 散花品 san4 hua1 pin3
26 85-89 學般若品 xue2 ban1 ruo4 pin3
27 89-98 求般若品 qiu2 ban1 ruo4 pin3
28 98-99 歎眾德品 tan4 zhong4 de2 pin3
29 99-103 攝受品 she4 shou4 pin3
30 103-168 校量功德品 jiao4 liang2 gong1 de2 pin3
31 168-172 隨喜迴向品 sui2 xi3 hui2 xiang4 pin3
32 172-181 讚般若品 zan4 ban1 ruo4 pĭn
33 181 謗般若品 bang4 ban1 ruo4 pĭn
34 182-200 難信解品 nan2 xin4 jie3 pĭn
35 201- 讚清淨品 zan4 qing1 jing4 pĭn
36 不著相著品 zhuo2 bu4 zhuo2 xiang4 pĭn
37 說般若相品 shuo1 ban1 ruo4 xiang4 pĭn
38 波羅蜜多品, bōluómìduō pĭn Om pāramitā
39 難聞功德品 nan2 wen2 gong1 de2 pĭn
40 魔事品 mo2 shi4 pĭn
41 佛母品 fo2 mu3 pĭn
42 不思議等品 bu4 si1 yi4 deng3 pĭn
43 辨事品 bian4 shi4 pĭn
44 眾喻品 zhong4 yu4 pĭn
45 真善友品 zhen1 shan4 you3 pĭn
46 趣智品 qu4 zhi4 pĭn
47 真如品 zhen1 ru2 pĭn
48 菩薩住品 pu2 sa4 zhu4 pĭn
49 不退轉品 bu4 tui4 zhuan4 pĭn
50 巧方便品 qiao3 fang1 bian4 pĭn
51 願行品 yuan4 xing2 pĭn
52 殑伽天品 qing2 jia1 tian1 pĭn
53 善學品 shan4 xue2 pĭn
54 斷分別品 duan4 fen1 bie2 pĭn
55 巧便學品 qiao3 bian4 xue2 pĭn
56 願喻品 yuan4 yu4 pin3
57 堅等讚品 jian1 deng3 zan4 pĭn
58 囑累品 zhu3 lei3 pĭn
59 無盡品 wu2 jin4 pĭn
60 相引攝品 xiang4 yin3 she4 pĭn
61 多問不二品 duo1 wen4 bu4 er4 pĭn
62 實說品 shi2 shuo1 pĭn
63 巧便行品 qiao3 bian4 xing2 pĭn
64 遍學道品 bian4 xue2 dao4 pĭn
65 三漸次品 san1 jian4 ci4 pĭn
66 無相無得品 wu2 xiang4 wu2 de2 pĭn
67 無雜法義品 wu2 za2 fa3 yi4 pĭn
68 諸功德相品 zhu1 gong1 de2 xiang4 pĭn
69 諸法平等品 zhu1 fa3 ping2 deng3 pĭn
70 不可動品 bu4 ke3 dong4 pĭn
71 成熟有情品 cheng2 shu2 you3 qing2 pĭn
72 嚴淨佛土品 yan2 jing4 fo2 tu3 pĭn
73 淨土方便品 jing4 tu3 fang1 bian4 pĭn
74 無性自性品 wu2 xing4 zi4 xing4 pĭn
75 勝義瑜伽品 sheng4 yi4 yu2 jia1 pĭn
76 無動法性品 wu2 dong4 fa3 xing4 pĭn
77 397 (霜) 81 常啼菩薩法 chang2 ti2 púsà fa3
398 (霜)
78 399 (霜) 81 法涌菩薩品 fa3 yong3 púsà pĭn
400 (霜)
79 400 (霜) 81 結勸品 jie2 quan4 pĭn

Prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers[rediger | rediger kilde]

bind juăn bind juăn bind juăn
92 451-455 出 97 476-480 崗
93 456-460 出
89 436-440 水 94 461-465 崑
90 441-445 玉 95 466-470 崑
91 446-450 玉 96 471-475 崗
Tekst # Tittel Bind
Taishō Tripiṭaka
Bind
Tripiṭaka Koreana
Bokrull Kapittel Tittel Andre oversettelser
1. Prajñāpāramitāsūtraen i 100 000 vers
Den innledende forsamling
初會
chū huì
5–6 1 1 天
2 天
1 緣起品
yuán qǐ pǐn
1 3 天
4 天
2 學觀品
xué guān pǐn
1
2
2
5 天
6 天
7 天
3 相應品
xiāng yīng pǐn
2 7 天
8 天
9 天
4 轉生品
zhuàn shēng pǐn
2 10 天 5 讚勝德品
zàn shèng dé pǐn
2 10 天 6 現舌相品
xiàn shé xiàng pǐn
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
11 地
12 地
13 地
14 地
15 地
16 地
17 地
18 地
19 地
20 地
21 玄
22 玄
23 玄
24 玄
25 玄
26 玄
27 玄
28 玄
29 玄
30 玄
31 黃
32 黃
33 黃
34 黃
35 黃
36 黃
7 教戒教授品
jiāo jiè jiào shòu pǐn
9 36 黃 8 勸學品
quànxué pǐn
9 36 黃
37 黃
9 無住品
wú zhù pǐn
9
9
9
10
37 黃
39 黃
40 黃
41 宇
10 般若行相品
bōrě xíng xiàng pǐn
10 42 宇
43 宇
44 宇
45 宇
11 譬喻品
pìyù pǐn
10
11
45 宇
46 宇
12 Om bodhisattvaer
菩薩品
púsà pĭn
11 47 宇
48 宇
49 宇
13 摩訶薩品
móhē sà pĭn
11
11
12
12
12
12
12
13
49 宇
50 宇
51 宙
52 宙
53 宙
54 宙
55 宙
56 宙
14 大乘鎧品
dàshèng kǎi pĭn
13 56 宙 15 辨大乘品
biàn dà chèng pĭn
13
13
13
13
13
14
56 宙
57 宙
58 宙
59 宙
60 宙
61 洪
16 讚大乘品
zàn dàshėng pĭn
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2. Prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers
Den andre forsamlingens leksjon, den andre forsamlingens sekvens
二會第二會序
èr huì dì èr huì xù
7 82 401 金 1 緣起品
yuán qǐ pǐn
T08n221
T08n222
T08n223
402 金 2 歡喜品
huān xǐ pǐn
402 金
403 金
404 金
405 金
3 觀照品
guān zhào pǐn
405 金 4 無等等品
wú dĕng dĕng pǐn
405 金 5 舌根相品
shé gēn xiàng pǐn
83 406 金
408 金
6 善現品
shàn xiàn pǐn
408 金 7 入離生品
rù lí shēng pǐn
408 金
409 金
8 勝軍品
shèng jūn pǐn
409 金
410 金
9 行相品
xíng xiàng pǐn
84 411 生 10 幻喻品
huàn yù pǐn
411 生 11 譬喻品
pì yù pǐn
411 生 12 斷諸見品
duàn zhū jiàn pǐn
411 生
412 生
13 六到彼岸品
liù dào bǐ àn pǐn
412 生 14 乘大乘品
chéng dà chéng pǐn
413 生 15 無縛解品
wú fú jiě pǐn
413 生
414 生
16 三摩地品
sān mó dì pǐn
414 生
415 生
17 念住等品
niàn zhù děng pǐn
84
85
415 生
416 生
18 修治地品
xiū zhì dì pǐn
85 417 生
418 生
19 出住品
chū zhù pǐn
417 生
418 生
20 超乘品
chāo chėng pǐn
418 生
419 生
420 生
21 無所有品
wú suŏ yŏu pǐn
420 生 22 隨順品
suí shùn pǐn
85
86
86
86
420 生
421 麗
422 麗
423 麗
23 無邊際品
wú biān jì pǐn
86 423 麗
424 麗
24 遠離品
yuǎn lí pǐn
86
87
425 麗
426 麗
25 帝釋品
dì shì pǐn
87 426 麗 26 信受品
xìn shòu pǐn
426 麗
427 麗
27 散花品
sănhuā pǐn
427 麗 28 授記品
shòu jì pǐn
427 麗
428 麗
29 攝受品
shè shòu pǐn
428 麗 30 窣堵波品
sù dŭ bō pǐn
429 麗 31 福生品
fú shēng pǐn
429 麗 32 功德品
gōngdé pǐn
429 麗 33 外道品
wài dào pǐn
429 麗
430 麗
34 天來品
tiān lái pǐn
430 麗 35 設利羅品
shė lì luó pǐn
88 431 水
432 水
36 經文品
jīng wén pǐn
432 水
433 水
37 隨喜迴向品
suí xĭ huí xiàng pǐn
434 水 38 大師品
dà shī pǐn
434 水
435 水
39 地獄品
dìyù pǐn
89 436 水 40 清淨品
qīng jìng pǐn
41 無標幟品 wu2 biao1 zhi4 pǐn
42 不可得品 bu4 ke3 de2 pǐn
43 東北方品 dong1 bei3 fang1 pǐn
44 魔事品 mo2 shi4 pǐn
45 不和合品 bu4 he2 he2 pǐn
46 佛母品 fo2 mu3 pǐn
47 示相品 shi4 xiang4 pǐn
48 成辨品 cheng2 bian4 pǐn
49 船等喻品 chuan2 deng3 yu4 pǐn
50 初業品 chu1 ye4 pǐn
51 調伏貧等品 tiao2 fu2 pin2 deng3 pǐn
52 真如品 zhen1 ru2 pǐn
53 不退轉品 bu4 tui4 zhuan4 pǐn
54 轉不轉品 zhuan4 bu4 zhuan4 pǐn
55 甚深義品 shen2 shen1 yi4 pǐn
56 夢行品 meng4 xing2 pǐn
57 願行品 yuan4 xing2 pǐn
58 殑伽天品 qing2 jia1 tian1 pǐn
59 習近品 xi2 jin4 pǐn
60 增上慢品 zeng1 shang4 man4 pǐn
61 同學品 tong2 xue2 pǐn
62 同性品 tong2 xing4 pǐn
63 無分別品 wu2 fen1 bie2 pǐn
64 堅非堅品 jian1 fei1 jian1 pǐn
65 實語品 shi2 yu3 pǐn
66 無盡品 wu2 jin4 pǐn
67 相攝品 xiang4 she4 pǐn
68 巧便品 qiao3 bian4 pǐn
69 樹喻品 shu4 yu4 pǐn
70 菩薩行品 pu2 sa4 xing2 pǐn
71 親近品 qin1 jin4 pǐn
72 遍學品 bian4 xue2 pǐn
73 漸次品 jian4 ci4 pǐn
74 無相品 wu2 xiang4 pǐn
75 無雜品 wu2 za2 pǐn
76 眾德相品 zhong4 de2 xiang4 pǐn
77 善達品 shan4 da2 pǐn
78 實際品 shi2 ji4 pǐn
79 無闕品 wu2 que1 pǐn
80 道土品 dao4 tu3 pǐn
81 正定品 zheng4 ding4 pǐn
82 佛法品 fo2 fa3 pǐn
83 無事品 wu2 shi4 pǐn
84 實說品 shi2 shuo1 pǐn
97 479 崗 85 空性品 kong1 xing4 pǐn
3. Prajñāpāramitāsūtraen i 18 000 vers
Den tredje forsamlingens leksjon, den tredje forsamlingens sekvens
三會第三會序
sān huì dì sān huì xù
7 97 479 崗 1 綠起品
lǜ qǐ pǐn
97
97
98
98
479 崗
480 崗
481 劒
482 劒
2 舍利子品
shèlìzǐ pǐn
98
98
98
98
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
101
101
101
482 劒
483 劒
484 劒
485 劒
486 劒
487 劒
488 劒
489 劒
490 劒
491 號
492 號
493 號
494 號
495 號
496 號
497 號
498 號
3 善現品
shàn xiàn pǐn
101 498 號
499 號
500 號
4 天帝品
tiān dì pǐn
101
102
102
500 號
501 臣
502 臣
5 現窣堵波品
xiàn sū dǔ bō pǐn
102 502 臣
503 臣
6 稱揚功德品
chēngyáng gōng dé pǐn
503 臣 7 佛說利羅品
fó shuō lì luó pǐn
503 臣
504 臣
8 福聚品
fú jù pǐn
102
102
103
504 臣
505 臣
506 巨
9 隨喜迴向品
suí xĭ huí xiàng pǐn
103 506 巨 10 地獄品
dì yù pǐn
507 巨 11 歎淨品
tàn jìng pǐn
507 巨 12 讚德品
zàn dé pǐn
508 巨
509 巨
13 陀羅尼品
tuóluó ní pǐn
509 巨 14 魔事品
mó shì pǐn
510 巨 15 現世間品
xiànshì jiān pǐn
104 511 闕 16 不思議等品
bù sīyì děng pǐn
511 闕 17 譬喻品
pìyù pǐn
512 闕 18 善友品
shànyǒu pǐn
513 闕
514 闕
19 真如品
zhēnrú pǐn
514 闕
515 闕
20 不退相品
bú tuì xiàng pǐn
104
105
105
515 闕
516 闕
517 闕
21 空相品
kōng xiàng pǐn
105 517 闕 22 殑伽天品
qíng jiā tiān pǐn
517 闕
518 闕
519 闕
520 闕
23 巧便品
qiǎo biàn pǐn
520 闕 24 學時品
xué shí pǐn
106 521 珠
522 珠
25 見不動品
jiàn búdòng pǐn
106
106
106
107
523 珠
524 珠
525 珠
526 珠
26 方便善巧品
fāngbiàn shàn qiăo pǐn
107 527 珠 27 慧到彼岸品
huì dào bǐ àn pǐn
107
107
107
108
108
528 珠
529 珠
530 珠
531 稱
532 稱
28 妙相品
miào xiàng pǐn
108 532 稱
533 稱
534 稱
535 稱
29 施等品
shǐ dĕng pǐn
108
109
535 稱
536 稱
30 佛國品
fó guó pǐn
109 536 稱
537 稱
31 宣化品
xuānhuà pǐn
4. Prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers
Den fjerde forsamlingens leksjon, den fjerde forsamlingens sekvens
四會第四會序
sìhuì dì sìhuì xù
7 109 538 稱
539 稱
1 妙行品
miào xíng pǐn
T08n224
T08n225
T08n226
T08n227
T08n228
+
T08n229
(oppsummering av
prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers
)
539 稱 2 帝釋品
dì shì pǐn
539 稱 3 供養窣堵波品
gǒngyǎng sù dǔ bǒ pǐn
109
109
110
539 稱
540 稱
541 夜
4 稱揚功德品
chēng yáng gōng dé pǐn
110 541 夜
542 夜
5 福門品
fǘmén pǐn
543 夜
544 夜
6 隨喜迴向品
suíxĭ huí xiàng pǐn
544 夜 7 地獄品
díyù pǐn
544 夜 8 清淨品
qīng jìng pǐn
545 夜 9 讚歎品
zàn tàn pǐn
545 夜 10 總持品
zǒng chí pǐn
110
111
111
545 夜
546 夜
547 夜
11 魔事品
mó shì pǐn
111 547 夜 12 現世間品
xiàn shì jiān pǐn
547 夜 13 不思議等品
bù sïyì dĕng pǐn
548 夜 14 譬喻品
pì yù pǐn
548 夜 15 天讚品
tiān zàn pǐn
548 夜-
549 夜
16 真如品
zhēnrú pǐn
549 夜 17 不退相品
bú tuì xiàng pǐn
549 夜-
550 夜
18 空相品
kōng xiàng pǐn
550 夜 19 深功德品
shēn gōngdė pǐn
550 夜 20 殑伽天品
qíng jiā tiān pǐn
111-
112
550 夜-
551 光
21 覺魔事品
juè mó shì pǐn
112 551 光-
552 光
22 善友品
shàn yŏu pǐn
552 光 23 天主品
tiān zhǔ pǐn
552 光 24 無雜無異品
wú zá wúyì pǐn
552 光-
553 光
25 迅速品
xùn sù pǐn
553 光 26 幻喻品
huàn yù pǐn
553 光 27 堅固品
jiān gù pǐn
554 光 28 散花品
sàn huā pǐn
555 光 29 隨順品
suíshùn pǐn
5. Forkortet utgave av prajñāpāramitāsūtraen i 8 000 vers
Den femte forsamlingens leksjon, den femte forsamlingens sekvens
五會第五會序
wǔ huì dìwǔ huì xù
7
113 556 光 1 善現品
shàn xiàn pǐn
556 光 2 天帝品
tiāndì pǐn
557 光 3 窣堵波品
sū dǔ bō pǐn
557 光 4 神咒品
shén zhòu pǐn
558 光 5 設利羅品
shè lì luó pǐn
558 光 6 經典品
jīng diǎn pǐn
558 光 7 迴向品
huí xiàng pǐn
559 光 8 地獄品
dì yù pǐn
559 光 9 清淨品
qīng jìng pǐn
559 光-
560 光
10 不思議品
bù sī yì pǐn
560 光 11 魔事品
mó shì pǐn
560 光 12 真如品
zhēnrú pǐn
114 561 果 13 甚深相品
shèn shēn xiàng pǐn
561 果 14 船等喻品
chuán dĕng yù pǐn
561 果-
562 果
15 如來品
rúlái pǐn
562 果 16 不退品
bū tuì pǐn
563 果 17 貧行品
pín xíng pǐn
563 果 18 姊妹品
zǐmèi pǐn
563 果 19 夢行品
mèng xíng pǐn
564 果 20 勝意樂品
shèng yìlè pǐn
564 果 21 修學品
xiū xué pǐn
564 果-
565 果
22 根栽品
gēn zāi pǐn
565 果 23 付囑品
fŭ zhŭ pǐn
565 果 24 見不動佛品
jiàn búdòng fó pǐn
6. Devarājapravaraprajñāpāramitāsūtra
Den sjette forsamlingens leksjon, den sjette forsamlingens sekvens
六會第六會序
liù huì dìliŭ huì xù
7 115 566 果 1 縁起品
yuán qĭ pǐn
T08n231
566 果 2 通達品
tōngdá pǐn
567 果 3 現相品
xiàn xiàngpǐn
567 果 4 法界品
fǎ jiè pĭn
567 果-
568 果
5 念住品
niàn zhù pĭn
569 果 6 法性品
fǎ xìng pĭn
570 果 7 平等品
píngdĕng pĭn
570 果 8 現相品
xiàn xiàngpǐn
116 571 珍 9 無所得品
wú suǒdé pĭn
571 珍 10 證勸品
zhėng quàn pĭn
572 珍 11 顯徳品
xiǎn dė pĭn
572 珍 12 現化品
xiàn huà pĭn
572 珍 13 陀羅尼品
tuóluóní pĭn
572 珍-
573 珍
14 勸誡品
quàn jiė pĭn
573 珍 15 二行品
ēr xíng pĭn
573 珍 16 讃歎品
zàn tàn pĭn
573 珍 17 付囑品
fǔ zhǔ pĭn
7. Prajñāpāramitāsūtraen i 700 vers
Den syvende forsamlingens leksjon, den syvende forsamlingens sekvens
第七會曼殊室利分序
dìqì huìmàn shū shì fēn xù
7 116 574 珍 1 曼殊室利分
màn shū shì fēn
T08n232
T08n233
575 珍
8. Nāgaśripapriccha prajñāpāramitā
Den åttende forsamlingens leksjon, den åttende forsamlingens sekvens
八會第八會那伽室利分序
bā huì dìbā huì nà jiā shì lì fēn xù
7 117 576 珍 1 那伽室利分
nà jiā shì lì fēn
T08n234
9. Diamantsūtraen
Den niende forsamlingens leksjon, den niende forsamlingens sekvens
九會第九會能斷金剛分序
jiŭ huì dìjiŭ huì néng duàn jīngāng fēn xù
7 117 577 珍 1 能斷金剛分
néng duàn jīngāng fēn
T08n235
T08n236
T08n237
T08n238
T08n239
10. Prajñāpāramitāsūtraen i 150 vers
Den tiende forsamlingens leksjon, den tiende forsamlingens sekvens
十會第十會般若理趣分序
shí huì dìshí huì bōrě lìqù fēn xù
7 117 578 珍 1 般若理趣分
bōrě lìqù fēn
T08n240
T08n241
T08n242
T08n243
T08n244
11. Pañcapāramitānirdeśa (del 1)
Den ellevte forsamlingens leksjon, den ellevte forsamlingens sekvens
十一會第十一會施波羅蜜多分序
shí yìhuì dìshì yīhuì shì bōluómì duōfēn xù
7 117 579 珍 1 布施波羅蜜多分
bùshì bōluómì duōfēn
580 珍
118 581 李
582 李
583 李
12. Pañcapāramitānirdeśa (del 2)
Den tolvte forsamlingens leksjon, den tolvte forsamlingens sekvens
十二會第十二會戒波羅蜜多分序
shíėr huì dìshíėr huì jiè bōluómì duōfēn xù
7 118 584 李 1 淨戒波羅蜜多分
chēng [jìng] jiè bōluómì duōfēn
585 李
119 586 李
587 李
588 李
13. Pañcapāramitānirdeśa (del 3)
Den trettende forsamlingens leksjon, den trettende forsamlingens sekvens
十三會第十三會忍波羅蜜多分序
shísān huì dìshísān huì rĕn bōluómì duōfēn xù
7 119 589 李 1 安忍波羅蜜多分
ān rěn bōluómì duōfēn
14. Pañcapāramitānirdeśa (del 4)
Den fjortende forsamlingens leksjon, den fjortende forsamlingens sekvens
十四會第十四會勤波羅蜜多分序
shí sìhuì dìshí sìhuì qín bōluómì duōfēn xù
7 119 590 李 1 精進波羅蜜多分
jīngjìn bōluómì duōfēn
15. Pañcapāramitānirdeśa (del 5)
Den femtende forsamlingens leksjon, den femtende forsamlingens sekvens
十五會第十五會靜慮波羅蜜多分序
shíwǔ huì dìshíwǔ huì jìng lǜ bōluómì duōfēn xù
7 120 591 李 1 靜慮波羅蜜多分
jìng lǜ bōluómì duōfēn
592 李
16. Variant av devarājapravaraprajñāpāramitāsūtra/
spørsmålet fra Suvikrānta
Den sekstende forsamlingens leksjon, den sekstende forsamlingens sekvens
十六會第十六會般若波羅蜜多分序
shíliǔ huì dìshíliǔ huì bōrě bōluómì duōfēn xù
7 120 593 李 1 般若波羅蜜多分
bōrě bōluómì duōfēn
T08n231 ?
594 李
595 李
121 596 李
597 李
598 李
599 李
600 李

Se også[rediger | rediger kilde]

Noter[rediger | rediger kilde]

Type numrering
 1. ^ Av de mindre prajñāpāramitāsūtraene er diamantsūtraen og hjertesūtraen de mest kjente. Utsagnet om at det finnes 48 mindre prajñāpāramitāsūtraer er basert på arbeidene til Dharmadattachaturvedi.[4] Edward Conze omtalte 40,[5] Ryusho Hikata omtalte 27[6] og Hemarāja sākya omtalte 45 mindre prajñāpāramitāsūtraer.[7] Viktige kilder for Dharmadattachaturvedi er Tōhoku-katalogene over tibetanske tekster,[8][9] Nanjo Bunyus katalog over kinesiske og japanske tekster[10] og Max Wallesers katalog Die Vollkommenheit der Erkenninis.[11]
 2. ^ Dette er f.eks. tilfelle med orientalisten Edward Conze i en oversettelse fra 1961.[12] Det er også vanlig i tibetansk buddhisme, såvel som i Kina, Korea og Japan.
 3. ^ Slike titler ble aldri brukt i Kina. Oversettelsen av utgaven på 25 000 vers til kinesisk i året 291 e.Kr. ble tildelt tittelen «prajñāpāramitāsūtraen som utstråler lyset» (fàngguâng bânruò jíng, 放光般若經),[17] på bakgrunn av tittelen på første kapittel. Oversettelsen til kinesisk i årene 172-179 e.Kr. av utgaven på 8 000 vers, hadde tittelen «prajñāpāramitāsūtraen om praktisering av veien» (dàoxín bânruò jíng, 道行般若經).[18]
 4. ^ Den nepalske utgaven av prajñāpāramitāsūtraen i 100 000 vers er av Dr. Lenagala Siriniwasa Thero ved Buddhist and Pali University of Sri Lanka blitt betegnet som henholdsvis «prajñāpāramitāsūtraen i 125 000 vers» (pañcaviṁsati śatasāhasrikā prajñāpāramitā) og «den store rot-prajñāpāramitāsūtraen» (mūlabruhatprajñāpāramitāsūtra). Han regner den som en annen tekst enn prajñāpāramitāsūtraen i 100 000 vers. Dette er ikke gjort her. I denne artikkelen regnes det som en nepalsk utgave av den samme teksten.
 5. ^ Abhisamayālaṃkāra er en avhandling av indisk opprinnelse som oppsummerer den store prajñāpāramitāsūtraen i form av åtte erkjennelser (alaṃkāras) og 70 emner.[27] Den finnes bevart i en tibetansk oversettelse, men er ikke kjent i en kinesisk oversettelse. Det er ingen tibetansk konstruksjon, for de kinesiske oversettelsene av prajñāpāramitāsūtraen i 18 000 vers og 25 000 vers er reviderte i henhold til abhisamayālaṃkāra. Den eldste av de kinesiske oversettelsene er fra 286 e.Kr.
 6. ^ «den 1. dagen av den 1. måned, i det 5. året av Xiănqìng (顯慶) under Tángdynastiet», som er 16. februar 660.
 7. ^ «det 4. året av Xiănqìng (顯慶) under Tángdynastiet», som er år 659.
 8. ^ «den 20. dag av den 10. måned, i det tredje året av Lóng Shuò (龍朔)», som er den 25. november 663.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b 大般若波羅蜜多經, Basic Meaning: Mahāprajñāpāramitā-sūtra[død lenke], Digital Dictionary of Buddhism, 8. september 2001, oppdatert 30. september 2013
 2. ^ Wittern, 2002
 3. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 5–7, tekst nr 220
 4. ^ a b Dharmadattachaturvedi, 2006
 5. ^ Conze, 2000
 6. ^ Hikata, 1958, side 20-29
 7. ^ Hemarāja sākya
 8. ^ a b Ui, 1934
 9. ^ a b Kanakura, 1953
 10. ^ Bunyu, 1883
 11. ^ Walleser, 1914
 12. ^ a b Conze, 1961
 13. ^ a b c d Conze, 1994, Preface, xi
 14. ^ Conze, 1985, side ix
 15. ^ Conze, 1985, side x-xi
 16. ^ Conze, 1985, side x
 17. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 8, tekst nr 221
 18. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō, bind 8, tekst nr 224
 19. ^ Holba, 2014
 20. ^ Thero
 21. ^ a b c d Conze, 1985, side xiii-xvi
 22. ^ a b Hurvitz, 1968
 23. ^ a b Monroe, 2000, side 174
 24. ^ a b Scharfe, 2002, side 159
 25. ^ Chandra, 2004, side 41
 26. ^ a b c d e f g h i j Watanabe, 1994
 27. ^ Conze, 1954
 28. ^ Watanabe, 1989, sidene 167 og 172
 29. ^ a b Conze, 1974
 30. ^ Hikata, 1958
 31. ^ Dashasahasrika, i.15
 32. ^ a b c Wriggins 1997, side 206
 33. ^ Wriggins 1997, side 207
 34. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 55, tekst nr 2154 (開元釋教錄), 555b:28
 35. ^ Taishō Shinshū Daizōkyō (大正新修大藏經), bind 55, tekst nr 2149 (大唐內典錄), 282b:10

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]