Portal:Historie/Utvalgt artikkel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv over Utvalgt artikkel i Portal:Historie
Utvalgt artikkel · Utvalgt bilde · Utvalgt biografi

Dette arkivet har 13 oppføringer, hver oppføring vil vises ca. 28 dager i året på portalsiden, med mindre feltet er konfigurert for tilfeldig valg. Hvis oppføringen du har lagt til ikke har dukket opp i denne telleren ennå kan du prøve å oppdatere. Hvis det ikke fungerer, sjekk at du har lagt til malen {{les mer}} i oppføringen.1

Rosekrigene

Rosekrigene er et navn på den periodevise borgerkrigstilstanden i England mellom 1455 og 1487. Kampen sto om Englands trone, og hovedmotstanderne var Huset York og Huset Lancaster. Begge slekter stammet fra Huset Plantagenet, idet de kunne spore sine aner til Edvard III. Navnet Rosekrigene ble ikke brukt i samtiden. Det har sitt opphav i symbolene som ble brukt av partene, en hvit rose for York og en rød for Lancaster.

Krigene ble utkjempet av riddere og deres føydalhærer. Lancaster hadde det meste av sin støtte i nord og vest, mens York var sterke i sør og øst. På grunn av de store tapstallene blant adelen var krigene en sentral faktor i svekkelsen av den føydale makten, noe som førte til at man under Huset Tudor fikk et sterkt, sentralisert monarki.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

2

Shang-dynastiet

Shang-dynastiet ( 商朝) (ca. 1550-1045 f.Kr.), av og til feilaktig kalt Yin-dynastiet (殷代), er det første solid belagte kinesiske dynastiet. Forut for Shang-dynastiet var det legendariske Xia-dynastiet. Shangdynastiets annen halvdel er knyttet til hovedstaden Yin, ved dagens storby Anyang i Henan-provinsen. Det er denne perioden som av og til kalles Yin-dynastiet. Shang-dynastiet ble avløst av Zhou-dynastiet som har som sitt startpunkt fra byen Yins erobring ca. 1045. Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

3

Politiet ber folk holde seg unna Russell Square

Terrorangrepet i London 7. juli 2005 refererer til flere bombeangrep rettet mot Londons kollektivtransportsystem. Tre undergrunnsbaner og en buss ble rammet av bomber på morgenen 7. juli 2005. Metropolitan Police Service bekreftet at det dreide seg om fire bomber, og etterforskningen viste at det dreide seg om selvmordsbomber. Tidlige rapporter om flere bomber skyldes antagelig at personer som ringte var forvirret omkring tid og sted. Angrepet kom på et tidspunkt hvor verdens øyne var rettet mot London, som dagen før ble tildelt sommer-OL 2012. Det falt også sammen med forberedelsene for rettssaken mot Abu Hamza al-Masri, som er varetektsfengslet i England, og G8s toppmøte i Skottland. I en erklæring hvis ekthet foreløpig ikke er verifisert, påtok al-Qaida seg ansvaret for «det velsignede raidet» i London. Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

4

Macabebe-speiderne

Macabebe-speiderne (engelsk Macabebe Scouts) var en avdeling på omkring 5 000 mann alliert med den amerikanske hær under den filippinsk-amerikanske krig (18991913). Da de tok den filippinske general Emilio Aguinaldo til fange i 1901 var krigen i det alt vesentligste over, selv om det var spredt geriljavirksomhet i over ti år til. I 1901 ble de organisert som en avdeling i selve den amerikanske hær, og ble fra da kalt Philippine Scouts. De kjempet tappert under den annen verdenskrig.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

5

Modell av MS Estonia
Estoniaforliset var et dramatisk forlis i Østersjøen høsten 1994. MF «Estonia» var en stor og moderne bilferge bygd i 1979 av verftet Jos. L. Meyer i Papenburg i Tyskland. Den 28. september 1994 sank det i Østersjøen, og 852 mennesker mistet livet. Den direkte årsaken til ulykken var svikt i låsene på baugporten som gikk i stykker under belastningen av bølgene. Da porten brakk løs fra båten dro den med seg rampen som dekket for åpningen til bildekket bak porten. Dette førte til at vann trengte inn på bildekket som destabiliserte skipet og satte i gang en katastrofal kjede av hendelser som førte til at skipet sank.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

6

Vikingene, av norrønt víkingr, var mennesker fra området som i dag kalles Skandinavia. I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver vestover, sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet. I samtiden var ordet viking reservert for personer som dro på oversjøisk hærferd. Under nasjonalromantikken ble betydningen av ordet utvidet til å omhandle nærmest alle skandinaver som levde under perioden som på 1800-tallet ble døpt «vikingtiden». På grunn av behovet i de skandinaviske landene for et nasjonalt symbol å føle identifikasjon og stolthet over, ble vikingene gjort til gjenstand for hemningsløs beundring, særlig fra 1840-tallet til 1940-tallet. Selv om datidens nasjonalistisk pregede fremstilling av vikingene er kraftig nedtonet i etterkrigstiden, er vikingene fortsatt et av de mest kjente etniske symboler i de nordiske land. Dessuten er de det mest kjente symbol for Norden i verden utenfor Skandinavia.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

7

Dunnottar Castle

Skottland i høymiddelalderen omhandler Skottlands historie i en tid som strekker seg fra kong Domnall II i 900 og til kong Alexander III i 1286, og som ledet indirekte til Den skotske uavhengighetskrig.

900-tallet og 1000-tallet var den nordlige halvdelen av Storbritannia dominert av gælisk kultur, og av et gælisk kongedømme kjent på gælisk som «Alba», på latin som enten «Albania» eller «Scotia», og på engelsk som «Skottland». Fra sin hovedbase i østlige Skottland, nord for elven Forth, tok kongedømmet Alba kontroll over landområdene sørover. Kongedømmet hadde en blomstrende kultur som omsluttet store deler av den gælisk-talende verden.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

8

Angrepet på Pearl Harbor

Angrepet på Pearl Harbor er den vanlige betegnelsen på det japanske angrepet mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor, den 7. desember 1941. Angrepet ble gjennomført av fly og miniubåter fra den japanske marinen, kommandert av viseadmiral Chuichi Nagumo, uten at Japan hadde erklært krig mot USA. Angrepet var rettet mot USAs stillehavsflåte, og tilhørende fly og marineinfanteristyrker på øya. Den amerikanske opinionen så angrepet som en forræderisk akt, og fordømmelsen av Japan førte til at USA ble med i andre verdenskrig.

Angrepet skadet eller ødela 12 amerikanske krigsskip, 188 fly og drepte 2 335 amerikanske soldater og 68 sivile. Stillehavsflåtens tre hangarskip var imidlertid ikke i havnen og unnslapp uskadet. Pearl Harbors viktige oljedepot, verft og verksteder ble heller ikke skadet, og disse ressursene var viktige da USA ett halvår etter angrepet gikk på offensiven mot Japan.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

9

Jesuitter i Kina

Ritestriden i Kina var en disputt innen den katolske kirke fra 1610 til 1744 om hvorvidt de tradisjonelle kinesiske riter og ofringer til forfedrene og til keiseren utgjorde avgudsdyrkelse eller ikke, og om hvilke kinesiske ord som kunne benyttes for kristendommens Gud (terminologispørsmålet). Les mer…

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

10

Sledehunder, à la de som ble brukt i Serumløpet til Nome

Serumløpet til Nome var en stafett med sledehunder som gikk til den lille byen Nome i Alaska vinteren 1925. Hendelsen er også kjent som «the Great Race of Mercy» eller «kappløpet med døden». Serumløpet er også inspirasjonskilden til verdens lengste hundesledeløp, Iditarod.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

11

Forum Romanum

Romerriket var en sivilisasjon som vokste ut fra bystaten Roma, grunnlagt på den italienske halvøy i det 8. århundre f.Kr. Gjennom dets tolv århundres levetid skiftet den romerske sivilisasjonen fra å være monarki, republikk, til å bli keiserrike. Det skulle komme til å dominere Vest-Europa og hele området rundt Middelhavet gjennom erobring og assimilasjon. Sivilisasjonen bukket under gjennom barbariske invasjoner i det 5. århundret, kjennetegnet som Romerrikets nedgang og begynnelsen på Middelalderen.

Den romerske sivilisasjonen er ofte gruppert i den klassiske antikken sammen med antikkens Hellas, en sivilisasjon som inspirerte mye av kulturen i antikkens Roma. Romerriket bidro sterkt i utviklingen av lov, krig, kunst, litteratur, arkitektur, og språk i den vestlige verden, og dets historie fortsetter den dag i dag å påvirke verden.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

12

Sutten Hoo-hjelmen

Angelsakserne refererer til en gruppe av germanske stammer, anglerne og sakserne fra Angeln (idag Syd-Slesvig) og Sachsen (tilsvarer det nåværende Niedersachsen) i dagens Nord-Tyskland, som ble dominerende i det området som utgjør dagens England fra midten av 4. århundre. De slo seg ned i England etter at romerne avskrev England og trakk seg ut. Det er fra angelsakserne at den moderne engelske nasjon utviklet seg, blant annet kommer ordet «England» fra «Anglernes land», og angelsakserne tok med seg sitt gammelsaksisk/gammelnedertyske språk, som utviklet seg til dagens engelsk.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

13

Eidsvollsbygningen

Eidsvollsbygningen er en historisk bygning på Eidsvoll Verk i Akershus. Den opprinnelige bygningen er fra ca. 1770. Den ble bygd inn slik den framstår i dag rundt 1800 av Carsten Anker som verkseierbolig ved Eidsvoll Jernverk (Eidsvoll Verk). Den originale bygningen utgjør den østre halvdelen. Da bygningen sto ferdig ombygd var den en av de største og mest moderne private boliger i landet. Inspirasjon hadde man fått fra daværende moderne dansk og fransk arkitektur. Bygningen bærer stilmessig preg av nyklassisismen. Den samlede gulvflate for bygningen er over 2 000 kvadratmeter.

Les mer


rediger · flytt · historikk · diskusjon

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50