Populasjonsvekstrate

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

I biologi er vekstraten i en populasjon økningen eller minskningen av antall individer over et bestemt tidsrom. Populasjonsvekstrater angis som hvor stor andel av populasjonen har kommet til i løpet av siste tidsrom (time/dag/år). Vekstraten hos en langsomt reproduserende art som menneske er på rundt 1,1% per år. Verdens befolkning var 7 milliarder i 2012, som gir at befolkningsveksten er på rundt 75 millioner mennesker årlig.[1] Vekstraten til forskjellige organismer er en viktig del av økologisk teori.

Matematisk vekstrate[rediger | rediger kilde]

Når en populasjon vokser vil vekstraten være positiv, når den synker vil vekstraten vær negativ. I sin enkleste form uttrykkes vekstraten med følgende formel:

P er antall individer i populasjonen, og t1 og t2 er to påfølgende tidspunkter. Denne formelen er imidlertid bare gyldig dersom tidsintervallet (t2 - t1) er kort nok. Over et lengre tidsrom vil pupulasjonstettheten (antall individer per areal) kunne påvirke vekstraten gjennom for eksempel matmangel. En vekstrate på 0 betyr at det ikke er noen endring i populasjonen mellom de to tidspunktene. Selv om vekstraten er 0, kan kan det likevel ha skjedd store endringer i fødselsrate, dødsrate, immigrasjon/emigrasjon og stamsetningen av aldersklasser.[2]

Et nært beslektet mål er netto reproduksjonsrate, der man ser bort fra inn- og utvandring. Hos organismer med kjønnet formering med adskilte hunn- og hannindivider, vil antall hunner som kan føde/legge egg være en begrensende faktor. I slike tilfeller vil en netto reproduksjonsrate på mer enn 1 vise at antall hunner i bestanden er økende, mens en rate på under 1 indikerer at antall hunner synker. Hos tvekjønnede og ukjønnede organismer refererer tallet seg til hele bestanden.

Referanser[rediger | rediger kilde]