Natura 2000

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skilt som signaliserer utkanten av et Natura 2000-område nær elven Lesse i Belgia.
Burgwald i Hessen, Tyskland er et av de mange europeiske Natura 2000-områder
Näverkärr på Härnäset i Sverige er et Natura 2000-område.

Natura 2000 er et miljønettverk innen EU med den hensikt å beskytte og bevare biologisk mangfold. Områder med natur som er verdifull i henhold til et EU-perspektiv skal inngå i Natura 2000, hvilket innebærer at de klassifiseres som områder med særskilt verdi for beskyttelse og bevaring. Disse områdene skal ha en bevaringsplan som peker ut naturverdiene og skal beskrive hva som kreves for at verdiene langsiktig skal kunne eksistere.

Prosjektet er opprettet i fellesskap mellom EU og medlemslandene ut fra en overordnet målsetning å stoppe ødeleggelsen eller forringelsen av naturens mangfold senest i 2010. Prosjektet består av gjensidig samvirke mellom to underprosjekter:

  • Særskilt bevaringsområde (Special Area of Conservation, eller SAC)
  • Særlig beskyttelsesområde (Special Protection Area, eller SPA)

Nåværende status[rediger | rediger kilde]

Natura 2000 beskytter rundt 18 prosent av land i EU-landene og det kan bli betraktet som bortimot fullført innenfor EUs terrestriske miljø. Det er fortsatt en del emner som må løses, men generelt har Natura 2000 fungert etter hensikten. I løpet av prosessen har Europakommisjonen advart flere medlemsstater om ikke overholdt EUs naturdirektiver, særskilt i forhold med utilstrekkelighet overfor Natura 2000s nettverk, blant annet ble det påbegynt en prosedyre om utilstrekkelighet mot Polen i april 2006.[1]

Norden[rediger | rediger kilde]

I Sverige er Natura 2000-områdene koordinert med Naturvårdsverket (tilsvarer norske Miljøverndepartementet). De svenske områdene er beskyttet av kapittel 7 av miljöbalken (en del av den svenske landskapsloven). Det betyr at virkemidler innen et slikt definert område kan kreve tillatelse fra de lokale länsstyrelser.

I Danmark er det utpekt 254 habitatområder, 113 fuglebeskyttelsesområder, og 27 ramsarområder;[2] det gir ikke 394 områder til sammen da noen områder tilhører inn under flere kategorier.[3][4]

I Norge ble det valgt å ikke innlemme i EØS-avtalen EUs direktiver på naturforvaltningssiden, og Norge inngår dermed heller ikke i EUs program Natura 2000 som følger opp Fugledirektivet og Habitatdirektivet i praksis. Det er likevel signalisert at norsk vernepolitikk skal utvikles til å være mer i tråd med Natura 2000, blant annet med etablering av områder og tilhørende rapportering via Det europeiske miljøbyrået (EEA).[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ BBC News. 2006. «EU warns Poland over environment», 11. august 2006.
  2. ^ Ramsarområde er et internasjonalt beskyttet våtområde (naturreservat) i henhold til Ramsarkonvensjonen.
  3. ^ Natura 2000-plan for Danmark Arkivert 24. august 2012 hos Wayback Machine. (PDF)
  4. ^ Naturstyrelsens nettsted om den danske del av Natura 2000 Arkivert 25. mai 2013 hos Wayback Machine.
  5. ^ NOU 2009: 16. Globale miljøutfordringer – norsk politikk, Det norske finansdepartementet

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]