Naturvern

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Naturvern omfatter vern av naturen og naturressursene mot overdrevne eller unødige menneskelige inngrep, for slik å sikre det biologiske mangfoldet (og derav framtiden) for planter og dyr (inkludert mennesket). Naturvern gjennomføres gjennom forskjellige tiltak som vern av bestemte dyre- og plantearter (artsvern), oppretting av områder med ulik vernestatus, (områdevern), forbud mot inngrep i intakte naturområder og forbud mot bruk av eller utslipp av skadelige stoffer.

Verdens naturvernunion (IUCN) har som mål at alle land skal verne minst 15 prosent av alle naturtyper.

Naturvern i Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Naturvern i Norge

Norge ratifiserte i 1993 konvensjonen om bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Norge har også sluttet seg til en internasjonal IUCN-kampanje om vern av nye arealer fram mot 2010. Pr. 2016 har Norge vernet omtrent 17 prosent av sitt landareale. Riksrevisjonen erklærte i 2007:

«Dagens arealforvaltning bidrar til en nedbygging av områder som Stortinget har vektlagt skal ivaretas.»

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Andersen, Gjermund (red.) "Momenter til en dypere naturvernforståelse". Vett & Viten/Østlandske Naturvernforening 1990. ISBN 82-412-0019-6
  • Berntsen, Bredo " Grønne linjer – Natur- og miljøvernets historie i Norge". Grøndahl Dreyer/Norges Naturvernforbund1994. ISBN 82-504-2150-7
  • Norberg-Schultz, Christian "Minnesjord". Gyldendahl Norsk Forlag, Oslo 1991. ISBN 82-05-20198-6

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]