Naturvern

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Naturvern er en betydelig del av miljøvernet. Naturvern omfatter vern av naturen og naturressursene mot overdrevne eller unødige menneskelige inngrep, for slik å sikre det biologiske mangfoldet (og derav framtiden) for planter og dyr (inkludert mennesket). Naturvern gjennomføres gjennom å opprette områder med ulik vernestatus, gjerne kalt områdevern eller verneområder.

Verdens naturvernunion (IUCN) har som mål at alle land skal verne minst 15 prosent av alle naturtyper.

Naturvern i Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Naturvern i Norge

Norge ratifiserte i 1993 konvensjonen om bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Norge har også sluttet seg til en internasjonal IUCN-kampanje om vern av nye arealer fram mot 2010, som vil gjøre at landet har værnet nær 15 prosent av sitt landareale. Politisk vilje er som nevnt over til stede, mens Norges industrihistorie viser et motsatt bilde. Riksrevisjonen erklærte i 2007:

«Dagens arealforvaltning bidrar til en nedbygging av områder som Stortinget har vektlagt skal ivaretas.»

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Andersen, Gjermund (red.) "Momenter til en dypere naturvernforståelse". Vett & Viten/Østlandske Naturvernforening 1990. ISBN 82-412-0019-6
  • Berntsen, Bredo " Grønne linjer – Natur- og miljøvernets historie i Norge". Grøndahl Dreyer/Norges Naturvernforbund1994. ISBN 82-504-2150-7
  • Norberg-Schultz, Christian "Minnesjord". Gyldendahl Norsk Forlag, Oslo 1991. ISBN 82-05-20198-6

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]