Hopp til innhold

Forurenser betaler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Forurenser betaler (engelsk: polluter pays) er et prinsipp som kan gjøres gjeldende i nasjonalt og internasjonalt lovverk. Vi finner spor av det i dag i avgiftssystemet, der miljøavgifter er blitt innført på noen felter (f.eks. biler og drivstoff), mens det arbeides med en mer samlet plan for andre felter.

Prinsippet innebærer at den som slipper ut eller har sluppet ut miljøskadelige stoffer til jord, luft eller vann er pålagt å betale kostnadene ved rensing eller tilbakeføring til opprinnelig tilstand. Prinsippet har i seinere år fått vid utbredelse blant annet i OECD og EU, og i visst monn i regionale og internasjonale konvensjoner og traktater.

I enkelte tilfeller har forurenser fått pålegg om opprensking, men har vært ute av stand til å dekke kostnadene selv. Staten har da måttet tre inn med støtteordninger, begrunnet med at bedriftene betalte skatt mens de var i drift. Lover kan ikke gis tilbakevirkende kraft, og mye av forurensningen skyldtes uvitenhet. Dette gjelder også større forurensinger fra forlengst nedlagt industri. En regner etter hvert med å innarbeide prinsippet i lover og regelverk som ledd i allment miljøvern.