Liste over norske militære bidrag i utenlandsoperasjoner etter 1945

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk FN-soldat under beleiringen av Sarajevo sommeren 1992.
Norske styrker i Faryabprovinsen i Afghanistan i 2010

Liste over norske militære bidrag i utenlandsoperasjoner etter 1945 gir en oversikt over norsk militær deltagelse, beordret av norske myndigheter, i militære operasjoner utenfor Norges grenser.

Mange av operasjonene, særlig før slutten på den kalde krigen, gjelder deltagelse i FNs fredsbevarende styrker. Rett etter andre verdenskrig deltok Norge også i de allierte seiersmaktenes okkupasjon av Tyskland. Etter den kalde krigen omfatter norsk deltagelse i utenlandsoperasjoner også militære operasjoner foretatt av NATO, Den europeiske union, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) eller i koalisjoner ledet av USA. Listen omfatter ikke Forsvarets deltagelse i øvelser og heller ikke norske bidrag til NATOs stående flåtestyrker.

Opplysningene for perioden 1945 til 2008 er hentet fra Stortingsmelding nr. 34 (2008–2009)[1] supplert med informasjon fra nettstedet I tjeneste for Norge.[2] Tallene for antall nordmenn som har deltatt i operasjonene er akkumulert totalantall for hele perioden Norge har bidratt med militært personell. For nyere og pågående utenlandsoperasjoner må tallene ventes å oppjusteres i takt med fortsatte norske styrkebidrag. Årstallene gjelder perioden Norge deltok med personell, med mindre annet er bemerket i parentes. De respektive operasjonene kan ha vært startet tidligere og også pågått etter at den norske deltagelsen var avsluttet.

Oversikten er supplert med andre operasjoner med kjent norsk deltagelse, også FN-operasjoner der FN selv opplyser at Norge har bidratt med militært personell.[3] Listen er også supplert med nyere operasjoner etter at Stortingsmeldingen ble levert, og med eldre operasjoner som ikke er nevnt i denne. For de fleste av disse er det totale antallet norske tjenestegjørende ukjent.

I tillegg til militært personell, har Norge også bidratt med politifolk[4] og sivile i internasjonale operasjoner. Operasjoner der Norge utelukkende har bidratt med politifolk eller sivile er ikke tatt med på listen.

For flere av operasjonene finnes det medaljer som er godkjent til bruk på norsk militær uniform, herunder medaljer fra FN og NATO.

Oversikt over utenlandsoperasjoner med norsk militær deltagelse[rediger | rediger kilde]

Forkortelse Fullt navn, forklaring Mandat,
oppdragsgiver
Operasjonsområde Årstall for
norsk deltagelse
Antall
norsk personell
UNSCOB UN Special Committee on the Balkans FN Hellas 1947 1
Tysklandsbrigaden De allierte seiersmaktene Tyskland 1947–1953 50 000
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization FN Midtøsten 1948– 513[5]
(til 2015)
UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan FN India og Pakistan 1949–1994 140
NORMASH Norwegian Mobile Army Surgical Hospital FN Korea 1951–1954 623
UNEF I United Nations Emergency Force I, Gaza FN Midtøsten 1956–1967 10 989
UNOGIL United Nations Observer Group in Lebanon FN Libanon 1958 54
ONUC Operation des Nations Unies au Congo FN Kongo 1960–1964 1 173
UNYOM United Nations Yemen Observation Mission FN Jemen 1963–1964 7
UNIPOM United Nations India-Pakistan Observation Mission FN India og Pakistan 1965–1966 2
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon FN Libanon 1978-1999 34 166
MFO Multinational Force and Observers Tilleggsprotokoll til fredsavtale mellom
Egypt, Israel og USA
Sinai 1982– 108[6]
(til 2015)
UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group FN Irak og Kuwait 1988–1991 35
UNAVEM I United Nations Angola Verification Mission I FN Angola 1989–1991 13[7]
UNTAG United Nations Transition Assistance Group FN Namibia og Angola 1989–1990
(operasjonsperiode)
totalantall
ukjent[8]
Operasjon Anchor Guard Luftovervåkning av Tyrkias grense til Irak, luft- og sjøovervåkning i det østlige Middelhavet NATO Tyrkia, Middelhavet 1990–1991 under 10[9]
Gulfkrigen Desert Shield, Desert Storm FN-­autorisert koalisjon Saudi-Arabia, Kuwait,
Irak, Persiabukten
1991–1992 350
UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission FN Irak og Kuwait 1991–1994 196
UNAVEM II United Nations Angola Verification Mission II FN Angola 1991–1995 42[10]
Operasjon Maritime Monitor Sjø- og luftovervåkning av FNs våpenembargo av Jugoslavia NATO Jugoslavia, Adriaterhavet 1992 under 10[11]
Operasjon Agile Genie Luftovervåkning ved kysten av Libya NATO Libya 1992 under 10[12]
Operasjon Sky Monitor Overvåkning av FNs flyforbudssone over Bosnia-Hercegovina NATO Bosnia-Hercegovina 1992–1993 under 10[13]
ONUSAL Misión de Observación de las Naciones Unidas en El Salvador FN El Salvador 1992–1993 1
ONUMOZ Opération des Nations Unies au Mozambique FN Mosambik 1992–1994
(operasjonsperiode)
totalantall
ukjent[14]
UNPROFOR United Nations Protection Force FN Bosnia-Hercegovina og Kroatia 1992–1996 4 401
UNOSOM I United Nations Operation in Somalia I FN Somalia 1992–1993 83[15]
UNOSOM II United Nations Operation in Somalia II FN Somalia 1993–1994 267[16]
Operasjon Sharp Guard Håndhevelse av FNs embargo av Jugoslavia NATO, Den vesteuropeiske union Jugoslavia, Adriaterhavet 1993, 1994, 1995 under 10[17]
Operasjon Deny Flight Håndhevelse av FNs flyforbudssone over Bosnia-Hercegovina NATO Bosnia-Hercegovina 1993–1995 under 10[18]
UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation FN Kroatia 1995 under 10[19]
UNPF United Nations Peace Forces FN Kroatia 1995–1996 162
UNAVEM III United Nations Angola Verification Mission III FN Angola 1995–1997 15[20]
UNPREDEP United Nations Preventive Deployment Force FN Makedonia 1995–1999 808
IFOR Implementation Force NATO Bosnia-Hercegovina og Kroatia 1995–1996 1 777
UNTAES United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium FN Kroatia 1996–1998 16
UNMOP United Nations Mission of Observers in Prevlaka FN Kroatia og Jugoslavia 1996–2002 5
UNMIBH United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina FN Bosnia-Hercegovina 1996–1997 4
SFOR Stabilisation Force NATO Bosnia-Hercegovina og Kroatia 1996–2006 3 650
MINUGUA Misión de Verificación de las Nacionas Unidas en Guatemala FN Guatemala 1997 3
MONUA Mission d’Observation des Nations Unies en Angola FN Angola 1997–1999 8
UNOMSIL United Nations Observer Mission in Sierra Leone FN Sierra Leone 1998 under 10[21]
Kosovo Verification Mission OSCE Verification Mission in Kosovo OSSE Kosovo 1998–1999 5
Operasjon Eagle Eye NATOs overvåkning av iverksettelse av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1199 om Jugoslavia og Kosovo NATO Jugoslavia 1998–1999 under 10[22]
Operasjon Allied Force NATOs luftangrep mot Jugoslavia i Kosovokrigen NATO Jugoslavia 1999 191[23]
Operasjon Joint Guardian Overtok etter Operasjonen Allied Force i Kosovokrigen, forberedte KFOR NATO Jugoslavia 1999 under 10[24]
KFOR Kosovo Force NATO Kosovo 1999– 6 151[25][26]
UNMIK United Nations Interim Administration Mission in Kosovo FN Kosovo 1999 9
AFOR Albania Force NATO Albania 1999 10
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone FN Sierra Leone 1999–2000 5
INTERFET International Force for East Timor FN-autorisert Øst-Timor 1999–2000 6
UNTAET United Nations Transitional Administration in East Timor FN Øst-Timor 1999–2006 14
UNMEE United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea FN Etiopia, Eritrea 2000–2008 35
Task Force Harvest Avvæpning av albanske opprørsgrupper NATO Makedonia 2001 5
Operasjon Amber Fox, Task Force Fox Beskyttelse av OSSE-observatører NATO Makedonia 2001–2002 6
Operasjon Eagle Assist Overvåkning av USAs luftrom etter 11. septemberangrepene NATO USA 2001–2002 15[27]
Operasjon Enduring Freedom Krigen i Afghanistan FN-autorisert Afghanistan 2001–2003 310
ISAF International Security Assistance Force NATO Afghanistan 2002–2014 8 326[28]
UNMISET United Nations Mission of Support in East Timor FN Øst-Timor 2002 under 10[29]
Operasjon Allied Harmony Beskyttelse av OSSE-observatører NATO Makedonia 2002–2003 3
JMM/JMC Joint Monitoring Mission/Joint Military Commission Multinasjonal gruppe etter våpenhvileavtale mellom Sudan og SPLM Nubafjellene i Sudan 2002–2005 under 10[30]
MONUC Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo FN Kongo 2002–2003 10
EUFOR Concordia Fredsbevarende operasjon i Makedonia EU Makedonia 2003 6
Operasjon Display Deterrence Luftforsvarsoperasjon NATO Tyrkia 2003 4
Operasjon Active Endeavour Overvåkning av skipstrafikk NATO Middelhavet 2003 110
Multi-National Force–Iraq (MNF–I) Irakkrigen
norsk kontingent utplassert etter invasjonen
USA-ledet Irak 2003–2005 402[31]
NATO Training Mission–Iraq (NTM–I) Irakkrigen NATO Irak 2004–2005, 2010 20[32]
Operasjon Distinguished Games Sikkerhetsassistanse og luftovervåkning i forbindelse med sommer-OL NATO Hellas 2004 ukjent[33]
Operasjon Althea Bidra til stabilitet i Bosnia-Hercegovina EU Bosnia-Hercegovina 2004–2008 67[34]
Nato Headquarters Sarajevo Støtte til forsvaret i Bosnia-Hercegovina, ettersøke krigsforbrytere NATO Bosnia-Hercegovina 2004–2015 31[35]
Operasjon Baltic Accession (Baltic Air Policing) Overvåking av luftrommet i de baltiske land NATO Litauen 2005, 2007–2008, 2015 273[36]
UNMIS United Nations Mission in Sudan FN Sudan 2005–2011 164[37]
UNIFIL II United Nations Interim Force in Lebanon II FN Libanon 2006– 140
(til 2008)
UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan
Politisk operasjon med militære rådgivere
FN Afghanistan 2002–2014 14[38]
UNAMID African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur FN Sudan 2008 8
Operasjon Atalanta European Union Naval Force Somalia, EUNAVFOR EU Havområdet ved Afrikas horn 2009–2010 202[39]
MINURCAT Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad FN Den sentralafrikanske republikk og Tsjad 2009–2010 382[40]
MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo FN Den demokratiske republikken Kongo 2010–2013 under 10[41]
UNISFA United Nations Interim Security Force for Abyei FN Sudan 2011 under 10[42]
UNMISS United Nations Mission in the Republic of South Sudan FN Sør-Sudan 2011–2015 89[43]
Operation Odyssey Dawn,
Operasjon Unified Protector
Borgerkrigen i Libya,
den libyske flyforbudssonen
NATO Libya 2011 110[44]
Operasjon Ocean Shield Bekjempelse av sjørøveri utenfor Somalia NATO Indiahavet 2011, 2013 414[45]
UNSMIS United Nations Supervision Mission in Syria
observatørstyrke
FN Syria 2012 5[46][47]
MINUSMA Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali FN Mali 2013–2016[48] 47[49]
RECSYR OPCW–UN Joint Mission for Elimination of the Chemical Weapons Programme of the Syrian Arab Republic OPCW og FN Syria, Middelhavet 2013–2014 523[50]
UNFICYP United Nations Peacekeeping Force in Cyprus FN Kypros 2014–2015 under 10[51]
CJTF–OIR Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve USA-ledet Irak og Syria 2014–pågående operasjon 120[52][53]
RS Resolute Support NATO Afghanistan 2015–2021[54] 75[55]
Operasjon Triton Frontex' Schengen-yttergrenseoperasjon EU Italia, Middelhavet 2015 under 10[56]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Tabell 3.1 Oversikt over norske militære bidrag i utenlandsoperasjoner etter 1945 og frem til 2008» i «Fra vernepliktig til veteran» Om ivaretakelse av personell før, under og etter deltakelse i utenlandsoperasjoner, St.meld. nr. 34 (2008–2009), Forsvarsdepartementet, s. 15–16. Besøkt 13. august 2011.
 2. ^ I tjeneste for Norge, publisert av Forsvaret.
 3. ^ Oversikt over pågående og tidligere FN-operasjoner, med opplysninger om hvilke land som ha bidratt, finnes på nettstedet United Nations Peacekeeping. Norge har også bidratt sivilt personell og politifolk til FNs operasjoner. Disse er ikke tatt med på denne listen.
 4. ^ «Politiets deltakelse i internasjonale operasjoner» Arkivert 26. oktober 2011 hos Wayback Machine., Politiet.no. Besøkt 13. august 2011.
 5. ^ «UN Truce Supervision Organization (UNTSO)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 6. ^ «Multinational Force & Observers (MFO)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 7. ^ «UN Angola Verification Mission (UNAVEM I)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 8. ^ «UNTAG. Facts and Figures», United Nations Peacekeeping. Besøkt 6. april 2012.
 9. ^ «Operation Anchor Guard», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 10. ^ «UN Angola Verification Mission (UNAVEM II)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 11. ^ «Operation Maritime Monitor», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 12. ^ «Operation Agile Genie», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 13. ^ «Operation Sky Monitor», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 14. ^ «ONUMOZ. Facts and Figures», United Nations Peacekeeping. Besøkt 6. april 2012.
 15. ^ «UN Operation in Somalia (UNOSOM I)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 16. ^ «UN Operation in Somalia II (UNOSOM II)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 17. ^ «Operation Sharp Guard», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 18. ^ «Operation Deny Flight», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 19. ^ «UN Confidence Restoration Operation (UNCRO)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 20. ^ «UN Angola Verification Mission (UNAVEM III)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 21. ^ «UN Observer Mission in Sierra Leone (UNOMSIL)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 22. ^ «Operation Eagle Eye», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 23. ^ «Operation Allied Force», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 24. ^ «Operation Joint Guardian», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 25. ^ I forbindelse med en helseundersøkelse fra Forsvarets sanitet, ble antallet tjenestegjørende i Kosovo fra 1999 og til og med 2010 oppgitt til 6 068, uspesifisert på innsats/operasjon. Se Helse for stridsevne 2013. Nøkkeltall fra Forsvarets helseregister Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine., Forsvarets sanitet, 2013, s. 36.
 26. ^ «Kosovo Force (KFOR)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 27. ^ «Operation Eagle Assist», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 28. ^ «International Security Assistance Force (ISAF)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 29. ^ «UN Mission of Support in East Timor (UNMISET)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 30. ^ «Joint Monitoring Mission/Joint Military Commission (JMM/JMC)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 31. ^ «Multi-National Force–Iraq (MNF–I)» Arkivert 19. september 2015 hos Wayback Machine., nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 32. ^ «NATO Training Mission–Iraq (NTM–I)» Arkivert 19. september 2015 hos Wayback Machine., nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 33. ^ «Operation Distinguished Games» Arkivert 25. september 2015 hos Wayback Machine., nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 20. september 2015.
 34. ^ «Operation Althea», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 20. september 2015.
 35. ^ «Nato Headquarters Sarajevo» Arkivert 25. september 2015 hos Wayback Machine., nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 20. september 2015.
 36. ^ «Operation Baltic Accession (Baltic Air Policing)» Arkivert 19. september 2015 hos Wayback Machine., nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 37. ^ «UN Mission in the Sudan (UNMIS)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 38. ^ «UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 39. ^ «Operation Atalanta», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 40. ^ «UN Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 41. ^ «UN Organization Stabilization Mission in the DR Congo (MONUSCO)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 42. ^ «UN Interim Security Force for Abyei (UNISFA)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 43. ^ «UN Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 44. ^ «Sluttrapport Libya» Arkivert 14. januar 2012 hos Wayback Machine., Forsvaret. Besøkt 6. april 2012.
 45. ^ Operation Ocean Shield, nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 46. ^ «Norsk bidrag i Syria» Arkivert 16. april 2013 hos Wayback Machine., Forsvaret, 18. januar 2013. Besøkt 28. april 2013.
 47. ^ Under 10: «UN Supervision Mission in Syria (UNSMIS)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 48. ^ «Forlenger transportflybidraget til FN-operasjonen i Mali». regjeringen.no. 28. september 2015. 
 49. ^ «UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 50. ^ «OPCW-UN Joint Mission for Elimination of the Chemical Weapons Programme of the Syrian Arab Republic (OPCW-UN)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 51. ^ «UN Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 52. ^ «Operasjonen i Irak» Arkivert 11. september 2015 hos Wayback Machine., Forsvaret. Besøkt 19. september 2015.
 53. ^ «Operation Inherent Resolve», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 54. ^ Alt norsk personell er ute av Afghanistan. NRK. Besøkt 30. august 2021.
 55. ^ «Resolute Support Mission» Arkivert 5. mars 2016 hos Wayback Machine., nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.
 56. ^ «Operation Triton», nettstedet I tjeneste for Norge publisert av Forsvaret. Besøkt 18. september 2015.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]