Licinius

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Licinius

Licinius (Flavius Galerius Valerius Licinianus Licinius), født cirka 250, død 325, var romersk keiser 308 til 324.

Licinius var offiser fra Dakia som flere av tetrarkiets keisere var han av bondefamilie. Han stod Galerius nær og deltok sammen med ham i hans felttog, men trådde først frem i politikken under tronstriden, hvor han i 308 ble gjort til overkeiser i vest som avløser for keiser Valerius Severus, som var blitt henrettet av Maximian Herculius' familie. I praksis overlot Licinius dog herredømmet i vest og konsentrerete seg om de lilleasias provinser, hvor han med dyktighet bekjemte perserne og indre rivaler.

I de følgende år kjempet han seg opp som østrikets dominerende hersker, samtidig som Konstantin den store ble det i vest. Etter Galerius død 311 utmanøvrerte Licinius hans nevø Maximinus Daia militært og stod 314 som enekeiser i øst. Han søkte i denne periode samarbeid med Konstantin, og støttet offisielt toleransepolitikke overfor de kristne og giftede seg med hans søster.

314-323 delte Licinius med Konstantin herredømmet i riket. Det ble dog ikke noe harmonisk samarbeid, allerede 316-317,da han utnevnte Valerius Valens som medkeiser kom det til mindre grensestridigheter, hvor Licinius måtte gjøre indrømmelser og avstå landområder. Omkring 320 slo han inn på en antikristen kurs, noe som forverret forholdet til svogeren. Omsider kom det i 323-24 til et endelig militært oppgjør, Licinius hær ble slått ved Adrianopel og Krysopolis (juli og september 324), og han overgav seg mot at han skulle bli skånet, men ble allikevel hengt året etter sammen med sin sønn. Omstendighetene rundt hans død er dårlig kjent, men den offisielle grunnen var, at han hadde stått bak konspirasjoner, som ikke var omfattet av den tidligere benådningen. Martinianus som var utnevent som medkeiser i 324 ble også henrettet samme år som Licinius.

Licinius har fått et frynsete ettermæle som en brutal og fordrukken voldshersker. Mye av dette skyldes uten tvil seierherren Konstantin, selv om flere av hans handlinger (blnt annet henrettelsen av Diocletians hustru og datter) understøtter påstandene. Han hadde utvilsomt en betydelig militær begavelse.


SPQRomani.svg  Romersk keiser  SPQRomani.svg
Tetrarkiet
Forgjenger:
Galerius
Konstantin den store
308324
Medkeiser(e):
Galerius(308-311)
Konstantin den store (308-324)
Maximinus Daia (310-312)
Valerius Valens (316-317)
Martinianus (324)
Etterfølger:
Konstantin den store
Romerriket