Spesialisthelsetjenesten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Spesialisthelsetjenesten i Norge er den delen av Norges helsevesen som har ansvar for somatiske og psykiatriske sykehus, andre institusjoner samt ambulansetjenesten. Spesialisthelsetjenesten er delt inn i fire regioner. De fire regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre befolkningen i regionen tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester. Spesialisthelsetjenesten omfatter somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker og behandlingssentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, prehospitale tjenester, privatpraktiserende spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet. Ansvarsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten endrer seg over tid. I 2009 overtok spesialisthelsetjenesten også ansvaret for rusbehandling.

I Norge er det fire regionale helseforetak som via sine helseforetak yter slike tjenester for hvert sitt geografiske område. Det er i 2009 ca. 160 000 ansatte i spesialisthelsetjenesten.