Den katolske kirke i Storbritannia

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Den katolske kirke i Storbritannia refererer til Den katolske kirkes hierarki i England og Wales, samt i Skottland. Nord-Irland regnes som en del av Den katolske kirke i Irland. Det er viktig å merke seg at Den katolske kirke anerkjenner at Skottland og England og Wales er helt uavhengige enheter i forhold til hverandre. Disse ledes av hver sine hierarki og bispekonferanser og er ikke underlagt hverandre. Det hender imidlertid at lederne av bispekonferansene for England og Wales, Skottland og Irland møtes for å diskutere saker av felles interesse, men de er selvstendige nasjonale enheter.

Kirkens historie på De britiske øyer går tilbake til romersk tid, men opprettelsen av et formelt hierarki kom i 597, da St. Augustin opprettet Canterbury erkebispedømme.

Historie[rediger | rediger kilde]

I det 16. århundre ble den katolske kirke i Storbritannia oppløst som en følge av reformasjonen. Det siste bispedømmet som holdt stand var St. Asaph; dets siste biskop døde i 1585 i Roma.

I 1622 ble Det apostoliske vikariat England opprettet av Propaganda Fide. På det tidspunkt var katolsk virksomhet i England regnet som høyforræderi, og ble straffet med døden for presters vedkommende. Legfolk, de såkalte recusanter som nektet å gå til anglikanske gudstjenester, risiskerte i første omgang inndragning av eiendom og som ytterste konsekvens dødsstraff.

I 1688 hadde forholdene endret seg, etter den ærerike revolusjonen. Det apostoliske vikariatet ble delt i fire, og et reelt hierarki begynte å ta form. Det skulle allikevel gå mer enn halvannet århundre før et av distriktene ble elevert til bispedømmestatus. I 1850 ble Westminster erkebispedømme og tolv suffraganer opprettet.

Struktur[rediger | rediger kilde]

Kirken i Storbritannia er delt i to hierarkier: England og Wales, og Skottland. I England og Wales er det frem erkebispedømmer og sytten bispedømmer, mens det i Skottland er to erkebispedømmer og seks bispedømmer.

I tillegg til den vanlige strukturen finnes det er militærordinariat og et eksarkat for ukrainsk-bysantinerne, det vil si katolikker av østlig ritus.

Bispedømmer i England og Wales[rediger | rediger kilde]

Opprettelsesåret viser til opprettelsen av jurisdiksjonen, og ikke nødvendigvis til året den fikk status som bispedømme eller erkebispedømme.

Birmingham[rediger | rediger kilde]

Bispedømme Opprettet Sete
Birmingham erkebispedømme 1840 Birmingham
Clifton 1688 Clifton i Bristol
Shrewsbury 1850 Shrewsbury

Cardiff[rediger | rediger kilde]

Bispedømme Opprettet Sete
Cardiff erkebispedømme 1840 Cardiff
Menevia 1895 Swansea
Wrexham 1987 Wrexham

Liverpool[rediger | rediger kilde]

Bispedømme Opprettet Sete
Liverpool erkebispedømme 1840 Liverpool
Hallam 1980 Sheffield
Hexham and Newcastle 1850 Newcastle upon Tyne
Lancaster 1924 Lancaster
Leeds 1878 Leeds
Middlesbrough 1878 Middlesbrough
Salford 1850 Salford i Stor-Manchester

Westminster[rediger | rediger kilde]

Bispedømme Opprettet Sete
Westminster erkebispedømme 1688 City of Westminster i London
Brentwood 1917 Brentwood
East Anglia 1976 Norwich
Northampton 1850 Northampton
Nottingham 1850 Nottingham

Bispedømmer i Skottland[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Den katolske kirke i Skottland

Glasgow[rediger | rediger kilde]

Bispedømme Opprettet Sete
Glasgow erkebispedømme 1878 Glasgow
Motherwell 1947 Motherwell
Paisley 1947 Paisley

Saint Andrews and Edinburgh[rediger | rediger kilde]

Bispedømme Opprettet Sete
Saint Andrews og Edinburgh erkebispedømme 1878 Edinburgh
Aberdeen 1878 Aberdeen
Argyll and the Isles 1878 Oban
Dunkeld 1878 Dundee
Galloway 1878 Ayr

Spesielle jurisdiksjoner[rediger | rediger kilde]

Bispedømme Opprettet Sete
Det apostoliske eksarkat Storbritannia for ukrainsk-bysantinere 1957
Militærordinariatet for Storbritannia