Åsane

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Åsane

Kart over Åsane

Land Norge Norge
Fylke Hordaland
By Bergen
Status Bydel
Areal 68,82 km²
Befolkning 40 577 (2015)
Bef.tetthet 589,6 innb./km²

Koordinater: 60°27′49″N 5°19′19″Ø

Flaktveit i Åsane sett fra Vareggen med Veten i bakgrunnen til venstre
Minnebauta falne under andre verdenskrig i Åsane
Steinbuer på Saurås

Åsane var tidligere en kommune i Hordaland og er nå en bydel i Bergen, nord for byens sentrum. Bydelen har identiske grenser med den tidligere kommunen. Eidsvåg var kommunesenter frem til innlemmelsen i Bergen 1. januar 1972. Åsane kommune hadde da 19 205 innbyggere.

Åsane grenser til Bergenhus bydel i sør og Arna bydel i sørøst, og er ellers omgitt av kommunene Askøy i vest, Meland i nordvest, Lindås i nord og Osterøy i nordøst. Riksvei E 16.svgEuropavei 16 og Riksvei E 39.svgEuropavei 39 går gjennom Åsane. Omtrent midt i bydelen ligger fjellet Veten. Lokalavisen heter Åsane Tidende.

Åsane hadde 40 577 innbyggere 1. januar 2015. Arealet er 68,82 km² landareal og 2,14 km² ferskvann. Befolkningstettheten for hele bydelen samlet er på 590 innbyggere pr. km² landareal.

Tettbebyggelsen som inngår i tettstedet Bergen er konsentrert om kyststripen fra grensen mot Bergenhus bydel ved Lønborg i sør, rundt Eidsvågen og langs Byfjorden nordover til Hordvik, samt det meste av Sentrale Åsane (området sør for Veten). Den deles gjerne inn i mindre områder som Eidsvåg, Ervik, Åstveit, Tertnes, Morvik, Mjølkeråen, Salhus, Hordvik, Nyborg, Flaktveit, Rolland og Ulset. I kjerneområdet ligger blant annet Åsane Storsenter, IKEA, Gullgruven senter, Åsane Byggsenter, Vestlandshallen, Åsanehallen, Åsane stadion, Åsane kirke, U. Pihl videregående skole og Åsane videregående skole. I Eidsvåg ligger Eidsvåg kirke og Eidsvåg båtlags marina, på Åstveit ligger Bergen golfklubbs bane, og på Tertnes ligger Tertnes videregående skole. Ved Hordvik ligger fabrikken til Rolls-Royce Marine, Tellevik kystfort og Nordhordlandsbrua, og i Salhus ligger Norsk Trikotasjemuseum og Salhus kirke.

De øvrige deler av bydelen består for det meste av høyfjell, skog, ferskvann, jordbruksland og mer og mindre spredtbebygde områder. Det gjelder særlig Jordal, Hjortland, Blindheim og Dalabygda, mens Breistein og Hylkje derimot har tettbebyggelse som inngår i tettstedet Hylkje. Ved Breistein tilrettelegges det nå for storstilt utbygging av bolig- og næringsområder, og etablering av et nytt bydelssenter og videregående skole nær Bergen fengsel, Norsk lærerakademi, Vestlandsheimen, Bergen travpark, Haukås skole og Eikås motorsportsenter som alle ligger i området. Fra Breistein er det fergeforbindelse til ValestrandsfossenOsterøy. På Hylkje ligger Åsane Folkehøgskole, og på Saurås i Dalabygda like nord for Nyborg ligger Åsane gamle kirke.

Historie[rediger | rediger kilde]

Åsane er prestegjeld og sokn i Arna og Åsane prosti. Åsane fikk status som annekssokn under Hamre prestegjeld 1871, og ble utskilt som eget prestegjeld i 1956. Eidsvåg og Salhus ble skilt ut fra Åsane 1982. Den første Åsane kirke ble antakelig reist i tre i løpet av middelalderen. Den nåværende steinkirken ble innviet i 1795, men brant ned i 1992. En ny kirke, Åsane nye kirke, ble reist ved Åsane senter i 1993, og den gamle ble gjenreist som Åsane gamle kirke to år etter. Salhus kirke ble innviet i 1924.

Åsane hørte tidligere til Hammer herred, men ble egen kommune fra 1. januar 1904. Noen av gårdene som en skulle tro naturlig ville høre til Åsane, ble ikke med i den nye kommunen fra starten. Det var gårdene Breistein, Hylkje og Salhus, de ble overført til Åsane 1. juli 1914. Hordvikgårdene og Tellevik ventet helt til 1. juli 1938 før de ble med i Åsane kommune.

Åsane fikk allerede i 1937 golfbaneÅstveit. Utover siste halvdel av 1900-tallet endret Åsane karakter fra den bygdekommunen den hadde vært til å bli et handelssentrum med store kjøpesentra og et bymessig preg. Fra 1900 og frem til i dag, har folketallet steget fra rundt to tusen til nærmere førti tusen innbyggere.

Under andre verdenskrig opprettet tyskerne to fangeleirer for russiske krigsfanger i Åsane. Disse var lokalisert på Saurås og på Liarinden. Tyskerne bygget også et kystfort, Tellevik kystfort, som var en del av Festung Bergen.

Se også: Liste over ordførere i Åsane kommune.

Kommunikasjon[rediger | rediger kilde]

Fra 1786 sørget Den Trondhjemske postvei for fast postsamband mellom Bergen og Trondheim. Denne gikk gjennom Åsane, og deler av strekningen er i dag bevart og brukes som turvei.

I tidligere tider var hovedferselsåren fjordene, og fjordabåtene gikk til de fleste bygdene, med Salhus som trafikknutepunkt. I 1920-årene begynte så smått rutebiltrafikken over Munkebotn til byen. I 1930-årene kom veien rundt Eidsvågneset, og i 1958 kom Eidsvågstunnellen, finansiert med bompenger. Utover i 1970-årene sto trafikken i stampe i rushtiden og det ble klart at nye veier måtte komme. I midten av 1980-årene ble motorveien til Vågsbotn åpnet.

Nordhordlandsbrua forbinder Bergen kommune sammen med Meland kommune. Broen kommer i land på Hordvik, og er en del av Europavei 39.

Åsane Terminalen er bussterminal og trafikk-knutepunkt i bydelen. Herifra går det lokalbusser innad i Bergenkommune. Det er også stoppested for rutebusser fra Bergen til Nordhordland, Sogn og Fjordane, Ålesund, Lillehammer og Trondheim. I forbindelse med Åsane Terminalen er det også drosje-holdeplass.

Geografi[rediger | rediger kilde]

Det finnes flere fjelltopper i Åsane, disse er:


I Åsane er det også flere steder det er mulighet for å bade. Disse er:

Attraksjoner[rediger | rediger kilde]

Grunnkretser[rediger | rediger kilde]

Bydelen Åsane består av 50 grunnkretser som omfatter delområdene Eidsvåg, Tertnes-Salhus og Åsane.

Nummer Grunnkrets Folketall 1.1.2015[1] Landareal km² Ferskvann km² Delområde Levekårsone[2]
12010701 Fagerdalshøgda 904 0,29 0 Eidsvåg Eidsvåg
12010702 Eidsvågneset 712 0,25 0 Eidsvåg Eidsvåg
12010703 Eidsvågskogen 616 0,41 0 Eidsvåg Eidsvåg
12010704 Tømmervågen 733 0,71 0,01 Eidsvåg Eidsvåg
12010705 Eidsvåg 174 0,54 0,04 Eidsvåg Eidsvåg
12010706 Jordalen 130 6,93 0,45 Eidsvåg Eidsvåg
12010707 Selvik 167 2,62 0,21 Eidsvåg Eidsvåg
12010708 Ervik 911 1,46 0,06 Eidsvåg Eidsvåg
12010709 Åstveit 666 0,97 0,03 Eidsvåg Eidsvåg
12010801 Tertnes 1 517 1,00 0,04 Tertnes-Salhus Morvik
12010802 Danmarksneset 1 286 0,62 0 Tertnes-Salhus Morvik
12010803 Kvernevikstemma 581 0,19 0 Tertnes-Salhus Morvik
12010804 Morvik 917 0,40 0 Tertnes-Salhus Morvik
12010805 Morvikbotnane 604 0,62 0 Tertnes-Salhus Morvik
12010806 Kringstølen 1 535 0,77 0 Tertnes-Salhus Morvik
12010807 Lokketo 823 0,37 0 Tertnes-Salhus Morvik
12010808 Toppe 1 060 0,22 0 Tertnes-Salhus Mjølkeråen
12010809 Slettestølen 993 0,46 0 Tertnes-Salhus Mjølkeråen
12010810 Hitland 78 2,86 0,06 Tertnes-Salhus Mjølkeråen
12010811 Mjølkeråen 559 1,52 0,01 Tertnes-Salhus Mjølkeråen
12010812 Salhus 872 0,81 0 Tertnes-Salhus Mjølkeråen
12010813 Søre Toppe 262 1,84 0,02 Tertnes-Salhus Mjølkeråen
12010901 Hordvik 2 065 2,96 0 Åsane Hordvik
12010902 Veten 490 4,51 0,01 Åsane Hordvik
12010903 Hylkje 1 036 1,48 0 Åsane Breistein
12010904 Almås 325 2,29 0 Åsane Breistein
12010905 Haukås 313 3,55 0,12 Åsane Breistein
12010906 Breistein 896 3,02 0,01 Åsane Breistein
12010907 Blindheim 818 6,02 0,31 Åsane Nyborg
12010908 Vågsbotn 992 0,55 0,04 Åsane Nyborg
12010909 Dalabygda 415 5,40 0,42 Åsane Nyborg
12010910 Ulset 610 1,58 0,01 Åsane Nyborg
12010911 Skinstø 1 406 0,62 0 Åsane Haukedal
12010912 Haukedal 1 416 0,57 0 Åsane Haukedal
12010913 Prestestien 1 009 0,21 0 Åsane Haukedal
12010914 Fossekleiva 536 0,20 0 Åsane Haukedal
12010915 Blokkhaugen 868 0,34 0 Åsane Haukedal
12010916 Åstveitskogen 994 0,54 0 Åsane Haukedal
12010917 Kollåsen 1 045 0,59 0,01 Åsane Rolland
12010918 Rolland 826 0,30 0 Åsane Rolland
12010919 Storåsen 809 0,36 0 Åsane Rolland
12010920 Åmundsdalen 960 0,40 0 Åsane Rolland
12010921 Litleåsen 256 0,45 0,10 Åsane Rolland
12010922 Li 1 004 0,37 0 Åsane Flaktveit
12010923 Flaktveit 721 0,26 0 Åsane Flaktveit
12010924 Flaktveitrinden 421 0,18 0 Åsane Flaktveit
12010925 Flaktveittræet 1 408 0,32 0 Åsane Flaktveit
12010926 Bekkjarkrokane 506 0,13 0 Åsane Flaktveit
12010927 Flaktveitleitet 1 955 0,47 0 Åsane Flaktveit
12010928 Hjortland 377 5,29 0,18 Åsane Gullfjellet
Åsane bydel 40 577 68,82 2,14

Demografi og levekår[rediger | rediger kilde]

Bydelen Åsane er inndelt i ni levekårsoner, med unntak for grunnkretsen Hjortland som inngår i levekårsonen Gullfjellet. For detaljer om hvilke grunnkretser som inngår i hver levekårsone, se tabell i avsnittet Grunnkretser.

Tabellen viser samlet levekårsindeks for hver levekårsone i Åsane bydel i 2011, folketall, prosentvis aldersfordeling og andel ikke-vestlige innvandrere i hver sone. Lav verdi på levekårsindeksen indikerer høy andel med gode levekår. Indeksen baseres på følgende 11 indikatorer: 1. Sosialhjelp til unge 2. Barnevernstilfeller 3. Utdanningsnivå 4. Bruttoinntekt 5. Barnefattigdom 6. Barneflytting ut av området 7. Kommunale boliger 8. Kriminalitet 9. Uførepensjon 10. Sykefravær og 11. Dødelighet.[3]

Levekårsone Levekårindeks Folketall 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-44 år 45-66 år 67+ år Innvandrerandel
Hordvik 3&500&3.3&3,3 3&503&2263&2 263 3&500&8&8,0 3&501&16.2&16,2 3&500&7.1&7,1 3&501&35.8&35,8 3&501&25.4&25,4 3&500&7.5&7,5 3&500&1.9&1,9
Breistein 3&500&6.4&6,4 3&503&2459&2 459 3&500&8.8&8,8 3&501&17.4&17,4 3&500&6.4&6,4 3&501&36.1&36,1 3&501&22.3&22,3 3&500&9.1&9,1 3&500&3&3,0
Nyborg 3&500&6.8&6,8 3&503&2589&2 589 3&500&8.6&8,6 3&501&16&16,0 3&500&5.9&5,9 3&501&33.7&33,7 3&501&24&24,0 3&501&11.9&11,9 3&500&9.3&9,3
Flaktveit 3&500&7.2&7,2 3&503&6150&6 150 3&500&8&8,0 3&501&13.9&13,9 3&500&5.5&5,5 3&501&33.5&33,5 3&501&30.8&30,8 3&500&8.4&8,4 3&500&9.9&9,9
Rolland 3&500&4&4,0 3&503&3927&3 927 3&500&8.4&8,4 3&501&13.5&13,5 3&500&5.4&5,4 3&501&31.5&31,5 3&501&29.1&29,1 3&501&12.1&12,1 3&500&5.4&5,4
Haukedal 3&500&6&6,0 3&503&6177&6 177 3&500&6.8&6,8 3&501&11.3&11,3 3&500&5.7&5,7 3&501&28.2&28,2 3&501&30.3&30,3 3&501&17.6&17,6 3&500&5.3&5,3
Mjølkeråen 3&500&7.5&7,5 3&503&3613&3 613 3&500&7.6&7,6 3&501&11.2&11,2 3&500&6.1&6,1 3&501&33.6&33,6 3&501&28.4&28,4 3&501&13.1&13,1 3&500&7.8&7,8
Morvik 3&500&3.9&3,9 3&503&7030&7 030 3&500&7.1&7,1 3&501&12.3&12,3 3&500&5.9&5,9 3&501&30.1&30,1 3&501&29.5&29,5 3&501&15.2&15,2 3&500&2.7&2,7
Eidsvåg 3&500&4.4&4,4 3&503&4939&4 939 3&500&8.6&8,6 3&501&14.7&14,7 3&500&5.6&5,6 3&501&34.7&34,7 3&501&23.9&23,9 3&501&12.5&12,5 3&500&3.3&3,3
Åsane bydel1 3&504&39147&39 147 3&500&7.8&7,8 3&501&13.5&13,5 3&500&5.8&5,8 3&501&32.3&32,3 3&501&27.9&27,9 3&501&12.6&12,6 3&500&5.5&5,5
Bergen kommune 3&505&260392&260 392 3&500&7.6&7,6 3&501&11.7&11,7 3&500&5&5,0 3&501&37.9&37,9 3&501&25.4&25,4 3&501&12.3&12,3 3&500&7.3&7,3

1Ikke medregnet grunnkretsen Hjortland.

Åsane har 11,3 % av den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen i Bergen kommune (2011).

Åsanes andel av kommunens befolkning etter alder (2011):

Alder Antall Andel %
0-5 år 3 059 15,4
6-15 år 5 284 17,3
16-19 år 2 288 17,5
20-44 år 12 654 12,8
45-66 år 10 926 16,5
67+ år 4 936 15,4
Totalt 39 147 15,0

Utdanning[rediger | rediger kilde]

Kommunale grunnskoler[rediger | rediger kilde]

Fylkeskommunale videregående skoler[rediger | rediger kilde]

Folkehøyskole[rediger | rediger kilde]

Høyere utdanning[rediger | rediger kilde]

Idrettslag i Åsane[rediger | rediger kilde]

Åsane har mange forskjellige idrettslag, ofte med navn etter lokalbydelen. Største idrettslag er Åsane Fotball. Under følger en liste over noen av dem:

Kjente personer fra Åsane[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]