Wikipedia:Tinget/Arkiv/2022/januar

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget/Arkiv. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv

Wikipedia:Tinget/Arkiv/Arkivindeks

BLP og ærekrenkelser[rediger kilde]

Wikipedia:Biografier_om_levende_personer#Troverdige_kilder poengterer at

«Alt som skrives i en biografisk artikkel om en levende person og som kan tolkes som ærekrenkelse må underbygges med troverdige kilder.»

Jeg tror denne formuleringen trenger oppdatering. Lest baklengs kan dette bety at det egentlig bare er potensielt ærekrenkende opplysninger som trenger kilder, altså et mye mindre krav til kilder enn det som er gjeldende standard. Utgangspunktet er vel at for BLP skal alt ha kildehenvisning og denne regelen håndheves særlig strengt for kontroversielle punkter.

Jeg foreslår at punktet endres til:

«Alt som skrives i en biografisk artikkel om en levende person skal underbygges med troverdige kilder. Uten kilder strider artikkelen mot Wikipedia:Hva wikipedia ikke er og Wikipedia:Verifiserbarhet. Påstander om straffbare forhold, mulig ærekrenkende påstander og lignende skal fjernes uten videre dersom det er uten kildehenvsining eller uten dekning i oppgitte kilder.»

--Vennlig hilsen Erik d.y. 30. des. 2021 kl. 17:16 (CET)[svar]

Jeg er uenig i at det er behov for oppdatering, i ordets egentlige forstand. Det har ikke skjedd noe siden den ble skrevet som gjør at teksten bør endres. Bestemmelsen må naturlig leses slik at den er en påminnelse om å være særskilt varsom dersom opplysningen inneholder noe som kan tolkes som en ærekrenkelse. Dersom man med å lese baklengs mener at den skal tolkes antitetisk, altså slik at det bare er slike påstander som trenger kilder, må vi først slå fast at antitetisk tolkning er meget risikofylt, vi må holde oss unna det. I det konkrete tilfellet er selvsagt en slik tolkning helt urimelig - vi vet at det ikke er slik, eller ment slik.
Forslaget som bortsett fra det ovenstående ikke er begrunnet, er da heller ingen oppdatering. Det er et forslag om å innføre en generell regel om referanser som, dersom den ikke blir fulgt skal føre til sletting - umiddelbart, uansett opplysningens karakter. Ingen diskusjon, ingen trenger referanse. Det er en ny regel med et nytt innhold, og den burde vært begrunnet som det. Behov, eksempler, en drøftelse av pro & contra, for det som etter sin ordlyd er en klar sensurbestemmelse. Alt som skrives kan ikke kildebelegges. I så fall kan vi ikke bruke andre ord enn det som står i kildene, og da blir det avskrift, som ikke er lov. Trygve Nodeland (diskusjon) 1. jan. 2022 kl. 10:13 (CET)[svar]

Wiki Loves Folklore is back![rediger kilde]

Hjelp til med å oversette til ditt språk

Wiki Loves Folklore Logo.svg

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (diskusjon) 9. jan. 2022 kl. 14:15 (CET)[svar]

Forslag til endring av relevanskriterier rundt nettsteder[rediger kilde]

Hei! Jeg viser til den nåværende delen av relevanskriteriene rundt nettsteder, Wikipedia:Relevanskriterier#Nettsteder_(inkl_nettaviser,_nett-TV,_nett-radio,_pod-cast,_blogger,_diskusjonsforum,_etc). Denne har vært så og si urørt siden 2008, da den ble foreslått på diskusjonssiden til relevanskriteriene. Jeg har diskutert emnet tidligere i diskusjonssiden til relevanskriteriene, her og her.

Mitt forslag er at delen blir skrevet om slik:

Følgende er i seg selv god nok grunn til inklusjon:
Følgende kan være god nok grunn for inklusjon:
 • Særdeles høye besøkstall, antall unike brukere eller høy Alexa-rangering.
 • Subjektet er omtalt i flere medier uavhengig til subjektet.
 • Subjektet er blitt tildelt etablerte priser fra organisasjoner uavhengig til subjektet.
 • Subjektet byr på en unik tjeneste eller bruksområde.
Enkeltpersoner eller medier som er kjent for å være under et annet subjekt, er ikke nødvendigvis en god nok grunn for inklusjon, men kan dekkes i artikkelen til hovedsubjektet.

Mine argumenter for å fjerne de nåværende eksklusjonskriteriene er at de enten er dekket av kriteriene over disse, refererer til kun én slettediskusjon da de ble foreslått, at de er uklare, eller at mediene de omtaler (podkastingGoogle Trends og i mindre grad blogger, som nå har flere artikler under sine kategorier) har utviklet seg siden 2008. Jeg syntes også det burde være mer fokus på øvrige relevanskriterier som dekker undergrupper som denne, som det med reklame eller sekundære kilder, i stedet for å bemerke at hele kategorier av saker ikke skal inkluderes.

Jeg mener ikke at et subjekt er relevant bare fordi noe er en blogg eller podkast, men at siden subjekter ikke blir fjernet kun på grunn av å være en blogg eller podkast, at relevanskriteriene burde reflektere dette, og heller holde dem til den standarden som burde være i plass, generelt, for alle artikler.

Jeg vil svært gjerne høre konstruktiv kritikk da jeg mener, og har fått inntrykk av at flere andre mener, at kriteriene slik de er i dag holder ikke. Hilsen EdoAug (diskusjon) 23. nov. 2021 kl. 02:03 (CET)[svar]

Til EdoAug: Godt og saklig innlegg. Jeg har dog en noe annen vinkel på det som slette eller beholde viser. Følgelig er jeg ikke så opptatt av kriterier for relevans, men av kilder. Jeg avholder meg derfor fra å mene noe i denne debatten. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 30. nov. 2021 kl. 09:39 (CET)[svar]
Takk for svar! Jeg ønsket egentlig bare å omformulere det vi har i dag, samt fjerne litt utdaterte saker som kunne gjøre relevante saker "urelevante". Selv mener jeg at alt som henvises til fra flere sekundærkilder kan i grunnen kan være relevant, og at det burde være (og tilsynelatende egentlig er?) grunnleggende for alle relevanskriterier.
Jeg anser ikke det jeg har omskrevet som "Kun dette er relevant", men heller en slags guide til hva som muligens kan være grunner for relevanse, og kan ellers pekes til under de utallige slettediskusjonene som et argument for 'behold'. EdoAug (diskusjon) 30. nov. 2021 kl. 14:51 (CET)[svar]

Mye bra tenkning her og klart modent for oppdatering! Jeg er enig med Ulf mht kilder er viktig: «Ting» som ikke er omtalt i seriøse kilder som er uavhengig av tingen, er neppe relevant (dette er grunnleggende krav på EN WIKI) - gode kilder skaper et visst sammenfall mellom relevans og verifiserbarhet.

Jeg er skeptisk til inklusjonskriteriet «Unik tjeneste» (som har vært dere hele tiden men neppe praktisert). Alle som starter opp en digital tjeneste vil gjerne fremstille den som unik eller helt spesiell. Jeg tror dette punktet blir for subjektivt, kanskje best å fjerne det helt.

Jeg tror vi kan behold kriteriene som sier at produktkataloger, reklamesider, blogger, podcaster og lukkede tjenester/liten krets normalt ikke er relevante (altså ikke automatisk relevante). Tror det kan være greit å ha et slikt punkt for å kunne si nei. Vennlig hilsen Erik d.y. 30. nov. 2021 kl. 15:56 (CET)[svar]

Unik tjeneste kan jeg være enig i, men er ikke produktkataloger og reklamesider dekket i WP:REKLAME? Jeg mener det er viktigere å fremheve overliggende kriterier og regelverk, fremfor å presisere hva som muligens ikke er relevant i relevanserkriteriene. Jeg mener også at lukkede tjenester/liten krets også er dekket av dette, samt at de ikke oppnår de andre foreslåtte kriteriene. Kunne dette bli "fikset" med å skrive "Se også WP:REKLAME"? Med både lukkede tjenester/liten krets og unik tjeneste, mener jeg også det mangler konkrete eksempler i dagens relevanskriterier.
Ellers mener jeg det er snålt å single ut podkaster og blogger som "normalt ikke inkludert" da de burde bli vurdert på eget grunnlag, og ikke bare fordi de er blogger og podkaster. For meg, gir det et inntrykk av at podkaster og blogger ikke skal ha egne artikler med mindre de møter noen helt spesielle, unike krav (som ikke er dekket), og er det samme som å skrive "tegneserier og noveller er normalt ikke inkludert", som jeg antar høres snålt ut for andre. EdoAug (diskusjon) 30. nov. 2021 kl. 16:46 (CET)[svar]
Tror ikke produktkataloger og reklamesider automatisk rammes av WP:REKLAME fordi det dreier seg mest om nøytral fremstilling (altså at artikkelen ikke skal være utformet som reklame). Spørsmålet er derimot om vi skal omtale nettsider som bare er produktkataloger eller reklame. Jeg synes vi skal si tydelig at slike nettsteder ikke er automatisk relevante (at de eksisterer er ikke nok til å fortjene omtale med egen artikkel). Vennlig hilsen Erik d.y. 30. nov. 2021 kl. 17:03 (CET)[svar]
Hei! Jeg er enig i at nettsteder ikke er automatisk relevante om de kun eksisterer, men de blir vel egentlig dekket av de andre punktene om omtale og besøkstall?
Her er mitt andre forslag (nye tillegg er understreket), som også ekskluderer unik tjeneste-punktet:
Følgende er i seg selv god nok grunn til inklusjon:
Følgende kan være god nok grunn for inklusjon:
 • Særdeles høye besøkstall, antall unike brukere eller høy Alexa-rangering.
 • Subjektet er omtalt i flere medier uavhengig til subjektet.
 • Subjektet er blitt tildelt etablerte priser fra organisasjoner uavhengig til subjektet.
Enkeltpersoner eller medier som er kjent for å være under eller del av et annet subjekt, er ikke nødvendigvis en god nok grunn for inklusjon, men kan dekkes i artikkelen til hovedsubjektet. Dette gjelder også nettbutikker og andre produktkataloger.
Hva tenker folk om dette? EdoAug (diskusjon) 9. des. 2021 kl. 02:33 (CET)[svar]
Takk for at du holder liv i denne viktige saken! Jeg tror ikke kan være grunnlag for relevans vil fungere, det gir ikke klare nok kriterier. Alternativt si noe sånt som at "uvanlig høye besøkstall gir grunnlag" og "bred omtale over tid i landsdekkende medier uavhengig av....". Vennlig hilsen Erik d.y. 9. des. 2021 kl. 14:25 (CET)[svar]
Jeg skrev «kan være god nok grunn» i likhet med noen andre overskrifter (generelle kriterier for personer og deltakere i TV-programmer), men mener du at alle punktene burde stå under «Følgende er grunner for inklusjon:»? EdoAug (diskusjon) 9. des. 2021 kl. 15:28 (CET)[svar]
Jeg tror kan ikke sier tydelig hva som er innafor og ikke, vi bør si er. Det som er listet under kan oppfatter jeg som ting som legges i vektskålen, men som ikke alene er nok for inklusjon. Altså må omformuleres. Vennlig hilsen Erik d.y. 10. des. 2021 kl. 09:43 (CET)[svar]

En interessant øvelse ville være å se gjennom Kategori:Nettsteder. Er det noen av disse som ikke fyller de foreslåtte kriteriene? Om så er tilfelle, bør artikkelen slettes, eller bør kriteriene justeres? Hilsen GAD (diskusjon) 9. des. 2021 kl. 21:05 (CET)[svar]

Hei! Nå har jeg gått igjennom et noe-tilfeldig utvalg av 31 nettsteder i kategorien (og et par underkategorier). Artiklene jeg gikk igjennom var 888casino, Ain't It Cool News, Biip.no, Boy Genius Report, Daily NK, DatPiff, Digitalt fortalt, Faktisk.no, Fileplanet, FreeRice, Gowalla, Heinzelnisse, Helsefilm, Holder de ord, Hudong, It's Psychedelic Baby! Magazine, lernu!, Lokalhistoriewiki, Mulu, Nyaa Torrents, OnlyFans, QXL Auksjon Norge, Retsinformation, Rollespill.net, ScoutFace, Slither.io, Spillpikene.no, Sporcle, svt.se, Telefonia y Communicaciones, The Leaky Cauldron, The Tree of Life Web Project, Vera&John, Voat og Warsailors.com.
Jeg er ikke feilfri, så det kan hende jeg har bommet på noe, men jeg har tatt utgangspunkt i de norske og engelske versjonene av disse artiklene, samt Google-søk hvor nødvendig.
Det var tre av disse som ikke møtte opp til mine foreslåtte kriterier; Heinzelnisse, Telefonia y Communicaciones og Rollespill.net. De to førstnevnte på grunn av manglende informasjon, dog Heinzelnisse er lenket til fra et norsk kommunenettsted og har muligens hatt større brukerbase rundt 2008, og den referanseløse artikkelen Rollespill.net som jeg er usikker på, da den tydeligvis har hatt stor innflytelse på det norske rollespillmiljøet, og har overlevd én slettediskusjon, men at det er vanskelig å finne informasjon om dette da det er et nedlagt forum med lite arkiv tilgjengelig. Ser ut til å leve noe videre på rollespill.info.
Grunnet dette og andre kommentarer, samt det faktum at jeg ikke finner noe angående avisregistrerte nettsteder hos NB og e-post er sendt, ønsker jeg å foreslå et tredje forslag (nye endringer og tilføyinger understreket, fjerning gjennomstreket):
Følgende er i seg selv god nok grunn til inklusjon:
 • Nettside registrert som avis hos Nasjonalbiblioteket.
Følgende kan være god nok grunn for inklusjon:
Følgende er god nok grunn til inklusjon:
 • Bevist høye besøkstall, høyt antall unike brukere eller høy Alexa-rangering globalt eller i landet nettstedet er registrert.
 • Subjektet er omtalt i flere medier uavhengig til subjektet.
 • Subjektet er blitt tildelt etablerte én eller flere priser fra omtalte organisasjoner uavhengig til subjektet.
Enkeltpersoner eller medier som kun er kjent for å være under eller en del av et annet subjekt, har ikke nødvendigvis en god nok grunn for inklusjon, og burde heller bli vurdert på egenhånd eller dekkes i artikkelen til hovedsubjektet. Dette gjelder også nettbutikker og andre produktkataloger. (Eksempler: Polygons podkast The Polygon Show, IKEAs nettsted, ARKs nettbutikk og TINEs produktkatalog på nett.)
Om det så skulle vise seg at Nasjonalbiblioteket fortsatt har et register over nettaviser, vil det settes inn igjen under «Følgende er god nok grunn til inklusjon:».
Hvordan ser dette ut? Jeg håper dette kunne vært et godt grunnlag til fremtidige endringer. EdoAug (diskusjon) 12. des. 2021 kl. 05:29 (CET)[svar]

Autoritetsdata-nettsteder og slike andre eksterne metamal-nettsteder[rediger kilde]

Hva med artikler om slike nettsteder som er inkludert i eksterne metamal-lenker (filmperson, filmlenker, sportslenker, politiker osv.) i avsnittet for eksterne lenker og fra bunnmalen {{Autoritetsdata}} ? Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 9. des. 2021 kl. 03:00 (CET)[svar]

Tja, det er vel ingenting som stopper dem fra å bli holdt til samme standard som andre nettsteder? Det er flere artikler som dekker filmsider, kunnskapssider og videospillsider som også blir brukt i eksterne lenker og autoritetsdata. IMDb har jo for eksempel stor omtale og svært høye besøkstall, og de samme kan sies om Metacritic og Rotten Tomatoes. EdoAug (diskusjon) 9. des. 2021 kl. 03:36 (CET)[svar]

Endelig forslag(?)[rediger kilde]

Hei! Nå er det gått én uke siden noen innveide. Jeg minner på at dette er det tredje og siste forslaget om endringer til relevansekriteriene fra 2008.

Følgende er god nok grunn til inklusjon:
 • Bevist høye besøkstall, høyt antall unike brukere eller høy Alexa-rangering globalt eller i landet nettstedet er registrert.
 • Subjektet er omtalt i flere medier uavhengig til subjektet.
 • Subjektet er blitt tildelt én eller flere priser fra omtalte organisasjoner uavhengig til subjektet.
Enkeltpersoner eller medier som kun er kjent for å være under eller en del av et annet subjekt, har ikke nødvendigvis en god nok grunn for inklusjon, og burde heller bli vurdert på egenhånd eller dekkes i artikkelen til hovedsubjektet. Dette gjelder også nettbutikker og andre produktkataloger. (Eksempler: Polygons podkast The Polygon Show, IKEAs nettsted, ARKs nettbutikk og TINEs produktkatalog på nett.)

Minner på at de eldre kriteriene kan finnes her. Er det noen motsvar, eller ser de greie ut? --EdoAug (diskusjon) 19. des. 2021 kl. 14:35 (CET)[svar]

Ser bra ut IMO. Godt jobbet. --Znuddel (diskusjon) 19. des. 2021 kl. 14:48 (CET)[svar]

Dette går i rett retning! Jeg tror vi med fordel kan være enda tydeligere og mer konkrete (ha i bakhodet at dette er ting som alene gir grunnlag for inklusjon), feks «høye besøkstall» skiller ikke skarpt nok IMHO:

 • Dokumentert svært høye besøkstall (antall unike brukere) eller blant de høyeste Alexa-rangering globalt eller i landet nettstedet er registrert.
 • Nettstedet er omtalt i flere landsdekkende, uavhengige og pålitelige medier over tid [en svale gjør ingen sommer, jeg mener listen bør ligge høyere enn engangsomtale, omtalt flere ganger over tid viser at nettstedet har betydning].
 • Nettstedet er blitt tildelt flere priser fra anerkjente og uavhengige organisasjoner [kommentar: har en mistanke om at enkelte priser tildeles innenfor et lite miljø så her må kravet til uavhengighet være tydelig].

Vennlig hilsen Erik d.y. 21. des. 2021 kl. 13:30 (CET)[svar]

PS: Enig i at nettsteder som bare er ett ledd i ordinær virksomhet for en bedrift som IKEA (dvs katalog, bestilling etc) normalt ikke bør være relevant for egen artikkel. Vennlig hilsen Erik d.y. 21. des. 2021 kl. 14:24 (CET)[svar]
Ok, hva med:
 • Dokumentert svært høye besøkstall eller antall unike brukere.
 • Subjektet er omtalt i flere landsdekkende og pålitelige medier over tid. Mediene må være uavhengig til subjektet.
 • Subjektet er blitt tildelt flere priser fra anerkjente organisasjoner som er uavhengige til subjektet.
Jeg mener at det er viktig å påpeke at «uavhengige medier» og «medier som er uavhengige til subjektet/nettstedet/podkasten» er to ting jeg ser på som forskjellige. Dagbladet er ikke en uavhengig avis, og omtale fra dem dekkes ikke med det tidligere forslaget. Vet ikke om jeg bare er vanskelig eller ei, men jeg er enig at tydelighet er viktig. Hva tenker vi om ordet «pålitelig»? Hvordan definerer vi det?
Det er også viktig å huske på at det er ikke kun nettsteder det er snakk om. EdoAug (diskusjon) 22. des. 2021 kl. 00:20 (CET)[svar]
Stemmer det at Alexa legges ned i mai? Hilsen GAD (diskusjon) 21. des. 2021 kl. 13:46 (CET)[svar]
Ja, det virker visst slik! https://support.alexa.com/hc/en-us/articles/4410503838999
Får nesten revurdere Alexa i kriteriene og sjekke hva andre Wikipedia-prosjekter sier. EdoAug (diskusjon) 22. des. 2021 kl. 00:02 (CET)[svar]

Jeg har en viss generell skepsis til relevanskriterier av den enkle grunn at de tidvis ikke bare brukes som inklusjonskriterier, men også som eksklusjonskriterier. «Fyller ikke kriteriene» brukes som slettegrunn uten at disse er oppstilt som inklusjonskrav. Det er derfor et minimum at det klargjøres i teksten hvordan kriteriene skal brukes.

Nettsteder er en internasjonal affære. Bøker og aviser på arabisk eller fra den arabiske verden er lite tilgjengelig i Norge, men nettsteder på arabisk eller fra arabiske land er noe alle kan få inn i stua si. Et kriterium som «svært høye tall» kan derfor bli vanskelig å forholde seg til. Menes det globalt, i Norge eller i opphavslandet? Skal det vurderes i forhold til andre nettsteder i samme «bransje» eller generelt? Hvordan vurderer vi likebehandling – f.eks. yr.no (Alexa rank 3509) mot pent.no (rank 7 174 758) – eller for den saks skyld mot weather.com (rank 305)?

Det er ikke foreslått noen kriterier som går på kvalitet og nytte (med mulig unntak for priskriteriet). Slikt er naturligvis vanskelig å vurdere, men kanskje ikke mye verre enn de omtrentlige kvantitetskriteriene. Beklager seint innspill, og godt år. Hilsen GAD (diskusjon) 31. des. 2021 kl. 21:43 (CET)[svar]

Hva hadde du syntes om kriteriet rundt besøkstall var fjernet? Det er som du sier, en vanskelig parameter å håndtere, spesielt nå som Alexa blir lagt ned, men jeg mente opprinnelig enten globalt eller landet det var registrert i. Om det er en godt besøkt eller brukt nettside (for eksempel), vil det nok bli dekket av det generelle kriteriet om omtale.
Her er et nytt forslag.
 • Subjektet er omtalt i landsdekkende og pålitelige medier over tid. Mediene må være uavhengig til subjektet, og trenger ikke å være av norsk opprinnelse.
 • Subjektet er blitt tildelt én eller flere priser fra anerkjente organisasjoner som er uavhengige til subjektet.
Enkeltpersoner eller medier som kun er kjent for å være under eller en del av et annet subjekt, har ikke nødvendigvis en god nok grunn for inklusjon, og burde heller bli vurdert på egenhånd eller dekkes i artikkelen til hovedsubjektet. Dette gjelder også nettbutikker og andre produktkataloger.
Merk at linjen om besøkstall og brukere er fjernet, med grunn tidligere nevnt i denne kommentaren. For å gjøre språket klarere, har jeg også lagt til at medier som omtaler subjektet, ikke være norske. Jeg er fortsatt usikker på ordet «pålitelig», men det kan diskuteres i enkeltdiskusjoner om sletting av nettsteder, podkaster, nettmedier og lignende.
Jeg minner igjen på at de nåværende, noe uklare kriteriene fra 2008 finnes her. EdoAug (diskusjon) 5. jan. 2022 kl. 18:32 (CET)[svar]
Takk for at du er tålmodig med en gammel grinebiter. Et problem med det nye forslaget er at det nå er kokt ned til det heilt allmenne. Det vil si at det antakelig kan gjelde de aller fleste temaer, som for eksempel romaner, bordtennisspillere og brusmerker. Kanskje burde noe slikt som dette stå på toppen av relevanssida? Det er litt vanskelig å skjønne hvordan det hjelper oss videre når det gjelder nettsider. For egen del synes jeg nytteverdien for allmennheta bør være det viktigste kriteriet for nettsteder, men det er sikkert umulig å bli enig om hvordan dette måles. (Filmbiblioteket (filmbib.no) burde sikkert ha en artikkel, men jeg veit ikke noe om verken besøkstall eller priser. Filmbib har 316 treff i Retriever.) Hilsen GAD (diskusjon) 5. jan. 2022 kl. 21:22 (CET)[svar]
Det er jeg faktisk helt enig med. Jeg syntes det burde være klarere generelle kriterier (enn de som står oppført nå), men det er vel egentlig en annen diskusjon.
Et annet forslag kunne jo vært å bare fjerne de nåværende kriteriene fra 2008 som jeg forsøker å endre. Det er jo rett at de ikke er spesifikke nok, og at de nåværende heller ikke er det. De er heller, tilsynelatende, ikke fulgt i de slettediskusjonene (beholdte og sletta) jeg har sett igjennom ang. podkaster, nettsteder og blogger. Jeg foreslo opprinnelig endringer på grunn av at jeg syntes kriteriene rundt dette ikke gav mening i nåtid, spesielt siden Nasjonalbiblioteket ikke har avisregistrering(?) og at Alexa gir seg.
(Og du er jo ikke en grinebiter! Det er jo viktig å ha flere synspunkter på samme sak.) EdoAug (diskusjon) 5. jan. 2022 kl. 21:51 (CET)[svar]
Enig. Jeg er svært skeptisk til at vi bruker Alexa sine tall til å godkjenne nettsider som bør eller ikke bør være med. Tallene er usikre og gir ikke riktig bilde av dagens situasjon. Her er det bedre å bruke referanser fra etablerte kilder som for eksempel aviser, eventuelt alder på domenet i tillegg til at domenet blir sjekket opp via Wayback. Dette er håndfast eller lett å tallfeste, men bedre enn Alexa som ikke er til å stole på lengre. Abroke 6. jan. 2022 kl. 09:25 (CET)
Dette blir litt tanker rundt relevansekriterier generelt siden det er særdeles viktige spørsmål.
For det første synes jeg det er flott at noen prøver å "rydde" litt i dette med relevansekriterier. De er i mange tilfeller gått ut på dato. Når det er sagt er jeg egentlig usikker på hvordan man egentlig skal forholde seg til relevansekriterier generelt. Trenger vi dem i det hele tatt? Burde det ikke vart ganske innlysende hvilke artikler man skal ha plass til? I tillegg er det jo null konsekvens i sånn opplegget er per i dag. I noen tilfeller/kategorier er kravene skyhøye, i andre kategorier slipper man frem stort sett alt.
Eksempel på dette kan jo være at noen vil slette artikler på personer/artister osv. hvis de ikke har vart kjent så og så lenge, eller hvis de velger det mange gjør i dag, nemlig å legge ut musikken sin selv. Hva er det for argument egentlig? Er ikke dette et leksikon? Skal man da slette opplysende artikler bare for at personen er ung/ny og ikke har rukket å bli etablert, eller legger ut musikken sin selv? Det er jo akkurat de artistene brukere kan finne på å ville ha litt info på. De etablerte vet man jo allerede hvem er.
I andre kategorier, f. eks. sport, legges det ut resultater og info i samme sekund det skjer (hvilket jeg synes er topp og akkurat slik det skal fungere selvsagt).
Det er altså slik at en artist må "bevise" at de hører hjemme her i flere år, men scores det et mål i en kamp finner man tidspunkt, målscorer mm. noen sekunder seinere. Perfekt at man kan det, men "urettferdig" når man stiller så høye krav til andre kategorier her inne.
Samme sak med mange andre ting. Bittesmå artikler på en liten insekt, en liten øy mm. med minimal interesse for folk flest. De er med, og skal selvsagt være det, men en artist man ser på TV, hører på radio, får ikke lov å være med, til trass for at dette er en person mange trolig vil prøve å finne ut hvem er, men man finner ikke noe på wiki pga. at "noen" har bestemt at dette er ikke godt nok (en slags diskriminering).
Så dette med hva tråden egentlig tar opp, altså nettsteder, så mener jeg at det viktigste må jo være hvor mye et nettsted er besøkt. Mvh Colosseum (diskusjon) 9. jan. 2022 kl. 22:14 (CET)[svar]
Jeg syns kriteriene stort sett ser bra ut, men ville også gått inn for at «Subjektet er omtalt i flere medier uavhengig til subjektet» med «Subjektet har vært dekket over et lengre tidsrom i flere nasjonale eller internasjonale medier uavhengig av subjektet selv.» Ellers syns jeg dette gjerne kan tas opp til avsteming, slik at det blir en bindende retningslinje og ikke bare et utkast. Asav (diskusjon) 11. jan. 2022 kl. 06:49 (CET)[svar]

Bilder fra Para-VM i snøsport 2022[rediger kilde]

Har hatt dialog med mediekontakt i Skiforbundet, han bekrefter at bilder fra dem kan brukes på Wikimedia, bekrefter på mail at de også kan brukes kommersielt. Skal be ham bekrefte på mail til commons, hadde vi en norsk permissions-mailadresse? Ssu (diskusjon) 13. jan. 2022 kl. 08:51 (CET)[svar]

Jeg fant: permissions-no@wikimedia.org, håper denne er i bruk. Ssu (diskusjon) 13. jan. 2022 kl. 08:54 (CET)[svar]