Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier/Arkiv/Arkiv 2008

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Arkiv

Arkiv 2008Arkiv 2009
Arkiv 2010Arkiv 2011
Arkiv 2012Arkiv 2015
Arkiv 2016Arkiv 2017
Arkiv 2018Arkiv 2019
Arkiv 2020Arkiv 2021

Foreningsverv[rediger kilde]

Jeg er litt undrende, og litt skeptisk til tanken om å legge opp til (/tillate) biografier over samtlige hovedstyremedlemmer i organisasjoner med mer enn 70.000 medlemmer. Akkurat 70 000 som grense kan jo diskuteres for seg.

Dersom alle sentralstyremedlemmer i foreninger med mer enn 70.000 (eller et annet tall) skal listes, så betyr det at vi vil akseptere biografier om hele hovedstyret i Norges Idrettsforbund, Norges Automobilforbund, LO, YS, UNIO, Den norske turistforening, Normisjon, Norsk luthersk misjonssamband, Human-etisk forbund, Norges korforbund, Norges musikkorpsforbund ("bare" 68 305 medl), Norges bondelag (61000 medl) Norske Kvinners Sanitetsforening (52000 medl) osv osv

Disse organisasjonene er ulike. I hovedstyret i YS eller Senterpartiet vil de fleste av medlemmene (men ikke alle, ser jeg) ha "tjent opp" notabilitet gjennom sentrale offentlige posisjoner som f.eks. hhv forbunds(nest)leder, eller stortingsrepr/ordfører. I hovedstyret i NAF og andre fritidsorganisasjoner vil medlemmene av hovedstyre vanligvis ha evervet sine meritter gjennom organisasjonsinterne aktiviteter, de har ingen offentlig livsløpskarriere slik en professor eller stortingsrepr har, og deres liv i offentlighetens lys vil være begrenset til en valgperiode i et sentralstyre. Hvor viktige deres bidrag er til organisasjonens veivalg er vanskelig å vite.

Mener vi at disse personene bør omtales fordi de har kommet inn i styret (at det altså er karrieren frem til vervet som er interessant, og vervet er en bekreftelse på notabilitet); eller bør de omtales fordi de fyller en rolle i samfunnet mens de innehar vervet? Hvis vi mener at de har en viktig samfunnsrolle sier vi vel egentlig noe om hvordan vi mener at organisasjonen fungerer, både ut mot samfunnet og hvordan dens indre prosesser er? (Kan hende har styret i NAF mindre makt enn 5-10 personer i organisasjonens sekretariat?)

Flere spørsmål:

 • Kan vi sammenligne offentlighetsgraden av sentralstyreverv i en av disse org med det å være formannskapsmedlem i en kommune med 40/50000 innb (Sandefjord, Tromsø)? Det ville bety inklusjon.
 • Eller være med restriktive og si at man faktisk Må Være I Den Synlige Offentligheten før man blir leksikonmat?
 • Er det nødvendig å skille mellom ulike typer organisasjoner? Nei, det ville være subjektivt skjønn, og diskriminerende.

Med spørrende hilsen, MHaugen 2. sep 2008 kl. 09:16 (CEST)

Bare en liten kommentar: Tallet 70 000 er tatt fra en slettediskusjon der en person som var sentralstyremedlem i Human-Etisk Forbund ble slettet. Regelen ble dannet utfra dette. Tanken var ikke å indikere at sentralstyremedlemmer i foreninger med mer enn 70 000 medlemmer automatisk skulle være verdige artikler. Dette bør helt klart diskuteres nærmere, ja. Mvh Mollerup 2. sep 2008 kl. 09:53 (CEST)
Og så til selve spørsmålet: Å være styreleder i en stor forening med ti-tusenvis av medlemmer burde kanskje holde (uavhengig av «synlighet»), men jeg er enig i at kun å være styremedlem ikke holder. Synlighet i media er et uavhengig kriterium i mine øyne, men vanskelig å definere, se diskusjonen over. Tror ellers ikke vi skal sammenligne med folkevalgte, da styremedlemmer ofte velges ut på en mye midre demokratisk måte. Mvh, Mollerup 2. sep 2008 kl. 11:13 (CEST)
Det er vel gjerne offentlig omtale som gjør at personer kommer inn i Wikipedia, og ikke hvilket styreverv man har. Så styrevervet er et kriterium for behold, ikke for å få en artikkel. Ellers synes jeg jo at omtale av Wikipedia som et medium med «ubegrenset vekstpotensiale» burde tilsi at vi burde ha liberale regler for å beholde artikler, heller enn å snakke om å få for mange. At det skulle være et minus med «for mange» artikler virker selvmotsigende. V85 2. sep 2008 kl. 22:24 (CEST)
Dette blir litt ullent. Jeg mener at vi må bestemme oss for om styreverv er inklusjonsgrunn eller ei, uavhengig av andre faktorer som for eksempel synlighet i media. (Samtidig må vi diskutere hva «synlighet i media» skal defineres som.) Det er ellers åpenbart ikke konsensus for å beholde biografiartikler for personer som nesten når opp til kriteriene i flere forskjellige felt samtidig. Mvh Mollerup 3. sep 2008 kl. 09:53 (CEST)
Det at vi har et «ubegrenset vekstpotensiale» bør ikke bety at vi skal vokse ubegrenset på ett enkelt smalt område nå. Det kan godt være at vi om fem år bør senke kravene til relevans, men det er ikke det samme som at vi bør gjøre det nå. Skal vi ha en balanse må vi ha visse kriterier, og det er idag langt frem til at alle som oppfyller disse kriteriene er omtalt. Haros 7. sep 2008 kl. 10:34 (CEST)

Relevanskriteriene for journalister[rediger kilde]

Relevanskriteriene for journalister har vært oppe til debatt på tinget to ganger, og siden det ikke er kommet konkrete endringsforslag kan vi anse dem som foreløpig vedtatt i den formen de sist hadde i diskusjonen. Kph 9. mar 2008 kl. 15:55 (CET)

Enig. Jeg hadde noen merknader da diskusjonen var oppe på tinget etter en altfor sen natt, men ser i ettertid at det var mer pirking enn endringer som var nødvendige å gjøre. Derfor så jeg heller ikke noen grunn til å komme med konkrete endringsforslag i denne omgang. Jeg tror relevanskriteriene som ligger inne nå vil fungere godt. Synes for øvrig denne siden er et meget godt tiltak! Floyd 11. mar 2008 kl. 02:14 (CET)

Etter behold på André Winje Arntzen, har jeg et forslag til tillegg for Relevanskrav for journalister (kringkasting): 2. Redaksjonsledere for riksdekkende medier.
- Mr. Hill 11. sep 2008 kl. 17:50 (CEST)

I og med at artikkelen ble beholdt, er vel dette etablert. Jeg har lagt det inn i kriteriene. Mvh Mollerup 11. sep 2008 kl. 19:43 (CEST)

Offentlig omtale[rediger kilde]

At en person er «offentlig omtalt» angis noen ganger som grunn til å beholde artikler i slettediskusjoner. Det hadde vært greit å få noen konkrete regler på hva som ligger i dette. Følgende regel er det ikke konsensus for, så det bør være strengere enn dette:

 • fyldig medieomtale, inkludert lengre individuelt intervju i allmenn og riksdekkende media (dvs ikke nettsamfunn, regionavis, lokalradio, etc)

Holder det med to lengre intervju? Mvh Mollerup 31. aug 2008 kl. 07:45 (CEST)

Det er heller ikke konsensus for inklusjon av ekspertkommentatorer i media (som eneste grunn). Mvh Mollerup 2. sep 2008 kl. 15:55 (CEST)

Jeg har gått igjennom siste års slettediskusjoner for å se hvordan offentlig omtale er definert der hvor dette har vært hovedargument for å beholde eller slette biografier.

Beholdte artikler:

Tilstrekkelig «offentlig omtale» Slettediskusjon
personer i det som i en lengre periode har vært en av Norges mest omtalte saker i media Wikipedia:Sletting/Beholdt/august_2007#Elisabeth Samnøy
2 artikler om han på dn.no og litt over 300 google-treff Wikipedia:Sletting/Beholdt/september_2007#Espen Brodin
Julekalender på VGTV. 6000 treff på Google. Omtaler i nrk, vg, aftenposten, dagbladet, itpro og adressa. Wikipedia:Sletting/Beholdt/desember_2007#Egil Fredriksen

Slettede artikler:

Ikke tilstrekkelig «offentlig omtale» Hva ville være tilstrekkelig? Slettediskusjon
200 000 eller færre treff på Google Wikipedia:Sletting/Slettet/april_2008#Mariann Birkedal (1000)

Wikipedia:Sletting/Slettet/april_2008#Kaja Helèn Storebekken Paulsen (600)
Wikipedia:Sletting/Slettet/juli_2008#Christian Brøndbo (1000)
Wikipedia:Sletting/Slettet/august_2008#Margrét Gudmundsdóttir (200 000)

15 avisreferanser (lokalaviser) Omfattende dekning i rikspressen Wikipedia:Sletting/Slettet/august_2007#Runar Brataas
ingen treff i atekst Wikipedia:Sletting/Slettet/november_2007#Bibbi Elise Bagguley
tre avisartikler fra samme tidsrom som omtaler ham i forbindelse med én sak Wikipedia:Sletting/Slettet/februar_2008#Bjørnar Simonsen
132 eller færre treff på Sesams nyhetssøk på flere forskjellige saker Wikipedia:Sletting/Slettet/mai_2008#Axel Schulerud Stoltenberg (72)

Wikipedia:Sletting/Slettet/juli_2008#Christian Brøndbo (122)
Wikipedia:Sletting/Slettet/september_2008#Christian Møllerop (132)

Mange tilslag på Google, men leser man artiklene ser det ut som om han er sitert som talsmann Wikipedia:Sletting/Slettet/februar_2008#Snorre Sletvold
gjest på Fredrik Skavlans talkshow Først & sist Wikipedia:Sletting/Slettet/april_2008#Gunn-Helen Øye

Wikipedia:Sletting/Slettet/juli_2008#Christian Brøndbo

et portrettintervju i riksdekkende avis Wikipedia:Sletting/Slettet/september_2008#Christian Møllerop

Basert på dette foreslår jeg følgende kriterier:

Følgende er i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Omfattende omtale av personen i allmenn riksdekkende media (riksavis el.l.)

Følgende er ikke i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Ett enkelt individuelt lengre intervju i allmenn riksdekkende media
 • Bruk som talsmann eller eksperkommentator i media
 • Treff på generell søkemotor (f eks Google), uavhengig av antall
 • Gjest i TV-show (f eks gjest på Først & sist)

Dersom det ikke kommer noen motforestillinger, legger jeg dette inn i listen over relevanskriterier om en uke. Mvh Mollerup 4. sep 2008 kl. 13:00 (CEST)

Dette er nå lagt inn i relevanskriteriene. Mvh Mollerup 11. sep 2008 kl. 09:44 (CEST)
Det var igrunnen greit, men jeg lurer på om ikke omfattende omtale er for tynt som selvstendig inklusjonsgrunn. Det er ganske mange 15-minutters berømmelser ute å går. Tabloidavisene slår det opp i kort tid, for så å glemme det. Dette kan være omfattende omtale denne perioden uten at det etter min mening gjør vedkommende interessant i et leksikon. Haros 11. sep 2008 kl. 11:00 (CEST)
Det ble brukt som argument for å beholde artikkelen om Wikipedia:Sletting/Beholdt/august_2007#Elisabeth_Samn.C3.B8y. Men jeg er enig i at det kan strammes inn litt. Hva med å si «Over lengre tid, omfattende omtale av personen i allmenn riksdekkende media (riksavis el.l.)»? Mvh Mollerup 11. sep 2008 kl. 11:14 (CEST)

Redaktører[rediger kilde]

Jeg fåreslår å endre relevanskriteriet for redaktører fra «Redaktører (alle medier)» til «Redaktører for utgivelser som selv er relevante». Mvh Mollerup 7. sep 2008 kl. 10:15 (CEST)

Dette høres ut som et fornuftig nivå. Haros 7. sep 2008 kl. 10:29 (CEST)
Støttes. Laaknor 7. sep 2008 kl. 11:28 (CEST)
Virker vel noe overflødig for aktivitet av denne typen i noe som i seg selv ikke er relevant vil vel neppe skape relevans. Helt unntaksvis dukker det opp noe slikt, men da passer det vel bedre i ymse rekordbøker. — Jeblad 7. sep 2008 kl. 15:20 (CEST)
 • For For. Bruker stemmemalen for å vise at jeg er helt enig. - Mr. Hill 7. sep 2008 kl. 11:40 (CEST)

Høres fornuftig ut. Floyd 7. sep 2008 kl. 11:54 (CEST) Godt formulert! Ssu 7. sep 2008 kl. 22:45 (CEST)

 • {{sv}} – til vi har klare og etablerte relevanskriterier for utgivelser.the Sidhekin (d) 7. sep 2008 kl. 12:58 (CEST)
 • Symbol wait vote.svg Vent Signerer Sidhekin. ImanI 7. sep 2008 kl. 15:14 (CEST)

Enhver kan opprette en nettside og kalle seg redaktør, jeg kan feks opprette nettsteder "Ja til flere kvinner på Wikipedia" og utnevne meg selv som redaktør. Er jeg da relevant ? KEN 7. sep 2008 kl. 19:00 (CEST)

Tja ... dersom mange titusenvis av kvinner på Wikipedia dør etterpå så er du det... ImanI 7. sep 2008 kl. 19:17 (CEST)

Forslag til relevanskriterier for medier (radio, TV, aviser, tidsskrift, nettsteder) er lagt til i seksjonen nedenfor. Mvh Mollerup 8. sep 2008 kl. 10:16 (CEST)

Nå som relevanskriteriene for medier er på plass, kan vi gjenoppta diskusjonen? Mvh Mollerup 11. sep 2008 kl. 10:22 (CEST)

Støtter forslaget. Btd 11. sep 2008 kl. 11:33 (CEST)
Signerer Mollerup sitt åpningsinnlegg. ImanI 11. sep 2008 kl. 15:08 (CEST) (uten at det har særlig relevans for denne saken så mener jeg forøvrig at vi er noe rask til å slette journalister.)
Greit; jeg skulle helst ha sett at kriteriene for utgivelser var etablerte, men slik jeg tolker stemningen, er det trolig bedre å godta dette og komme oss videre. Med andre ord, For For. :) — the Sidhekin (d) 11. sep 2008 kl. 19:29 (CEST)

Nå er kriteriene oppdatert. Mvh Mollerup 11. sep 2008 kl. 19:44 (CEST)

Presedens[rediger kilde]

Når vi på wp:s eller andre steder blir enige om at f.eks. partier som har stilt til stortingsvalg i Norge [1] er inklusjonsverdige, er det ikke greit å la kriteriet bli (f.eks) partier som har stilt til valg for en politisk forsamling på øverste nivå i en uavhengig stat? Ellers vil det bli mye norsk i kravene, vunnet NM istedenfor vunnet nasjonalt mesterskap, osv. Btd 21. sep 2008 kl. 12:00 (CEST)

Godt poeng. Ser ingen grunn til å vente med å rette opp dette, så det er allerede gjort :-) Mvh Mollerup 21. sep 2008 kl. 12:39 (CEST)

Relevanskriterier for medier[rediger kilde]

Først en oversikt over siste års slette-diskusjoner som angår medier.

Beholdte artikler

Type medium Grunn til å beholde Lenke til slettediskusjonen
Radio/TV Norges første minoritetsspråklige radiostasjon Wikipedia:Sletting/Beholdt/januar_2008#Tellus_Radio
Radio/TV kanalen er på lufta fra 2008 Wikipedia:Sletting/Beholdt/august_2007#.C3.85pen_kanal
Tidsskrift/avis Fanziner er ofte svært viktige i fremveksten av ulike subkulturer og musikkmiljø Wikipedia:Sletting/Beholdt/mars_2008#Feedback_.28zine.29
Tidsskrift/avis Marginalt blad som utkommer fire ganger i året. Magasin som driver med støtte fra Fritt Ord og Norsk Kulturråd. (Diskusjonen omhandlet redaktøren av Fett (tidsskrift).) Wikipedia:Sletting/Beholdt/juni_2008#Siri_Lindstad
Nettsted et av Norges 5 største forum Wikipedia:Sletting/Beholdt/juli_2008#Mopedportalen
Nettsted ekstern, redaksjonell omtale Wikipedia:Sletting/Beholdt/april_2008#Sukker.no
Nettsted unik tjeneste (distribusjonskanal for egenproduserte lydbøker) Wikipedia:Sletting/Beholdt/april_2008#Bokoteket.no
Nettsted Ganske mange fremtredende organisasjoner har gått inn i denne nettavisen. Anbefalt av Barneombudet. Wikipedia:Sletting/Beholdt/januar_2008#Mediemakt.no
Nettsted Arrangør av RISK-konkurransen. (nettstedet var nedlagt) Wikipedia:Sletting/Beholdt/desember_2007#Rollespill.net
Nettsted Lokalavis. Registrert som avis hos Nasjonalbiblioteket. Wikipedia:Sletting/Beholdt/desember_2007#Liernett
Nettsted Kjent nettsted. Hadde pr nov. 2007 omlag 50.000 unike brukere pr uke og 35.000 betalende medlemmer. Det er rangert som nr 65 blant de 110 norske nettstedene som måles kontinuerlig av TNS Gallup (uke 45). Wikipedia:Sletting/Beholdt/november_2007#Gaysir

Slettede artikler

Type medium Grunn til å slette Lenke til slettediskusjonen
Nettsted Bedriftkatalog. Beta-utgave. Reklame. Wikipedia:Sletting/Slettet/august_2008#Lokalti.C3.A5lesund.no
Nettsted Reklame/spam. Wikipedia:Sletting/Slettet/august_2008#Dingolfreise.no

Wikipedia:Sletting/Slettet/april_2008#Prosper.com
Wikipedia:Sletting/Slettet/mars_2008#E-bud.no
Wikipedia:Sletting/Slettet/januar_2008#Apriliaforum.no
Wikipedia:Sletting/Slettet/oktober_2007#Utleie.no
Wikipedia:Sletting/Slettet/september_2007#Discshop.no_.2F_Barnefilm.no
Wikipedia:Sletting/Slettet/september_2007#Www.fonetsi.com
Wikipedia:Sletting/Slettet/august_2007#Www.finnalle.no

Nettsted ikke relevant utenfor egen lukket brukerkrets Wikipedia:Sletting/Slettet/august_2008#Fotballdommer.no
Nettsted Podcast Wikipedia:Sletting/Slettet/august_2008#Sweet_spot_weekly
Nettsted Null treff på nyhetssøk Wikipedia:Sletting/Slettet/mai_2008#Nettbutikker.no
Nettsted Veldedig organisasjon Wikipedia:Sletting/Slettet/mai_2008#Klesplagg.no
Nettsted Mangler tredjepartsreferanser. Reklame. Wikipedia:Sletting/Slettet/januar_2008#Kudos_.28nettsted.29
Nettsted Regulær blogg Wikipedia:Sletting/Slettet/oktober_2007#Pinsevenner.org


Basert på dette og annen info foreslår jeg følgende inklusjonskriterier for medier:

 • Generelle krav for medier som skal omtales
  • Alle medier må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
  • Alle rent komersielle aktører må oppfylle kravene satt til bedrifter. Se: WP:R#Bedrifter
  • Både tidligere, nåværende og planlagte medier kan inkluderes om de ellers oppfyller inklusjonskravene.
 • TV- og radio-kanaler (på luft/kabel):
  • Alle som oppfyller de generelle kravene over.
 • Papiraviser og tidsskrifter:
  • Rene markedsføringspublikasjoner som produktkataloger og lignende er i utgangspunktet ikke inklusjonsverdig.
  • Følgende er i seg selv god nok grunn for inklusjon:
 • Nettsteder (inkl nettaviser, nett-TV, nett-radio, pod-cast, blogger, diskusjonsforum, etc)
  • Følgende skal normalt ikke inkluderes:
   • Rene reklamesider, produktkataloger, etc.
   • Regulære blogger
   • Podcast-er
   • Sider som kun er relevant for en liten lukket brukerkrets
  • Følgende er i seg selv god nok grunn for inklusjon:
   • Svært høye besøkstall
   • Stort antall unike brukere
   • Alment godt kjent gjennom andre medier
   • Unik tjeneste
   • Nettside registrert som avis hos Nasjonalbiblioteket

Er dette OK? Mvh Mollerup 8. sep 2008 kl. 10:16 (CEST)

Nydelig (og stort) stykke arbeid! Man kan velge å plukke på formuleringene dine, men jeg tror vi vil få gråsoner og subjektivitet uansett. Derfor kjøper jeg «liten lukket brukerkrets», «Svært høye besøkstall», «Stort antall unike brukere», «Alment godt kjent gjennom andre medier», og så tar vi tvilstilfellene i slettediskusjonene. Kriteriene dine er et langt steg i riktig retning og vi må være klar over at kriterer på wikipedia kan til enhver tid tas opp til ny diskusjon, og justeres ved konsensus. Skal vi begynne å bryte ned formuleringene dine vil vi gi oss ut på en lang diskusjon som vanskelig vil havne i en rask konklusjon. Jeg støtter Mollerups forslag, og ber om at diskusjonen videre tar ut den eller de delene som evt,. er kontroversielle og ikke hele forslaget. - Mr. Hill 8. sep 2008 kl. 12:23 (CEST)
Det er mye, så jeg er litt usikker, men etter en kjapp gjennomlesning er «planlagte» medier det eneste jeg virkelig stusser på. Skjønt, om vi skal kreve omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart uansett, er kanskje det også anvendelig? Men disse krystallkulene, da ...
Jeg er også litt usikker på om opplag og nummer per år er særlig relevant; det må vel i så fall ses i sammenheng med hvor lenge publikasjonen har eksistert? Totalt antall kopier solgt gjennom historien? :)
Men det er et veldig godt utgangspunkt. Jeg ville ha lagt det inn i kladden straks, og så flytte hele eller deler over til selve relevanskriteriene etterhvert som det blir klart at de har støtte. Takk for stor innsats! — the Sidhekin (d) 8. sep 2008 kl. 13:34 (CEST)

Her er et nytt utkast i henhold til kommentarene så langt. Jeg foreslår å legge dette rett inn på WP:R da det er en beskrivelse av nåværende praksis og neppe vil føre til stort oppstuss.

 • Generelle krav for medier som skal omtales
  • Alle medier må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart.
  • Alle rent komersielle aktører må oppfylle kravene satt til bedrifter. Se: WP:R#Bedrifter
  • Både tidligere og nåværende medier kan inkluderes om de ellers oppfyller inklusjonskravene.
 • TV- og radio-kanaler (på luft/kabel):
  • Alle som oppfyller de generelle kravene over.
 • Papiraviser og tidsskrifter:
  • Rene markedsføringspublikasjoner som produktkataloger og lignende er i utgangspunktet ikke inklusjonsverdig.
  • Ellers alle som oppfyller de generelle kravene over.
 • Nettsteder (inkl nettaviser, nett-TV, nett-radio, pod-cast, blogger, diskusjonsforum, etc)
  • Følgende skal normalt ikke inkluderes:
   • Rene reklamesider, produktkataloger, etc.
   • Regulære blogger
   • Podcast-er
   • Sider som kun er relevant for en liten lukket brukerkrets
  • Følgende er i seg selv god nok grunn for inklusjon:
   • Svært høye besøkstall
   • Stort antall unike brukere
   • Alment godt kjent gjennom andre medier
   • Unik tjeneste
   • Nettside registrert som avis hos Nasjonalbiblioteket

Mvh Mollerup 8. sep 2008 kl. 15:32 (CEST)

Disse er nå lagt inn på kriterie-siden. Mvh Mollerup 11. sep 2008 kl. 09:59 (CEST)
«Alle medier må ha en omfattende redaksjonell omtale fra tredjepart» kan ekskludere nettsteder for oppføring som eller ville vært notable etter andre kriterier. At Radio/TV/Aviser blir omtalt i media er normalt, men nettsteder som er unike eller har unike brukere kan falle utenom. Denne setningen tror jeg ikke er heldig, og bør ikke være et absolutt krav. Ellers så er det bra arbeid ! KEN 11. sep 2008 kl. 15:20 (CEST)
Godt poeng. Jeg flytter det ned fra generelt krav til å gjelde kun TV/radio og aviser. Mvh Mollerup 11. sep 2008 kl. 15:47 (CEST)

Synes det var veldig mange cirkautsagn her, særlig når det gjelder nettsteder. Hva legges i «svært høye» besøkstall? Hva menes med «stort antall» unike brukere? Hvor liten er en «liten lukket brukerkrets»? Og et ekstra paradoks: Informasjon om besøkstall og unike brukere er det som regel bare webmaster, redaktør og tilsvarende personer som sitter på informasjon om, og disse bør vel egentlig regnes som for subjektive til at de burde oppdatere slike artikler? Olaf Solstrand 22. sep 2008 kl. 21:57 (CEST)

Jeg er enig. Planen er å konkretisere kravene etterhvert som vi får slettediskusjoner. Men kom gjerne med konkrete forslag. Mvh Mollerup 22. sep 2008 kl. 22:00 (CEST)

Personer i foreninger/organisasjoner[rediger kilde]

Jeg foreslår å legge til følgende:

Følgende egenskaper er i seg selv god nok grunn for inklusjon:

 • Nåværende eller tidligere øverste leder i en forening som selv er inklusjonsverdig
  • Merk: Dersom ledervervet er det eneste som omtales, bør informasjonen om personen flettes inn i artikkelen om foreningen og en redirect lages fra personens navn til artikkelen om foreningen.

Mvh Mollerup 23. sep 2008 kl. 16:51 (CEST)

Ingen regel uten unntak[rediger kilde]

På denne siden er det iferd med å bli en rekke regler som ofte er kvantitative. Jeg etterlyser med kvalitative regler. Selv er jeg av den oppfatning at om det er mulig å skrive noe skikkelig under en overskrift historie så er emnet relevant for et leksikon. Jeg tro at en i hvert enkelt tilfelle må vurdere den artikkelen en har foran seg og se på hvilken sammenheng den står i, om den er lagt inn som reklame for noe etc og ikke følge reglene helt slavisk. Nina 24. sep 2008 kl. 17:33 (CEST)

Jeg er enig. Jeg har lagt inn dette under de generelle relevanskriterier. Gjør gjerne endringer. Mvh Mollerup 25. sep 2008 kl. 12:04 (CEST)

Rolle for siden[rediger kilde]

Siden blir brukt som om den er etablert som retningslinje, men det er ikke tatt noen avgjørelse på dette og siden endres fortløpende. Jeg foreslår at siden flyttes til hjelperommet og gis status som generelle regler som indikerer om noe skal tas med. — Jeblad 26. sep 2008 kl. 09:22 (CEST)

Støttes. Mvh Mollerup 26. sep 2008 kl. 09:25 (CEST)
Hva bør den nye siden hete? [[Hjelp:...?]]. Mvh Mollerup 7. okt 2008 kl. 09:48 (CEST)

Journalister (kringkasting) vs. journalister (presse)[rediger kilde]

Relevanskravene fikk en fornuftig justering etter en diskusjon Wikipedia-diskusjon:Relevanskriterier#Redaktører lenger opp her. Den medførte likevel at vi skjevbehandler journalister (kringkasting) og journalister (presse) (herunder redaktører). Er dette bevisst? Jeg mener at relevanskravene for Journalister (kringkasting) også må få den samme ordlyden: «Redaktører for kringkastingsmedier som selv er relevante». mvh - Mr. Hill 28. sep 2008 kl. 13:23 (CEST)

Tror ikke forskjellsbehandlingen var bevisst. Støtter forslaget. Mvh Mollerup 28. sep 2008 kl. 18:41 (CEST)

Personer med lederverv[rediger kilde]

Dette tillegget ble litt uklart: «Personer med lederverv som ikke er notable i noen annen forstand kan nevnes i organisasjonens egen artikkel.» Slike ledere kan vel bare nevnes i en liste i artikkel, og da sammen med alle andre ledere på tilsvarende nivå? Jeg foreslår følgende endring (om vi i det hele trenger et slikt tillegg): «Organisasjonens ledere gjennom tidene kan listes i artikklen, personer med lederverv som ikke er notable i noen annen forstand, skal da ikke internlenkes.» -Dette usignerte innlegget ble skrevet av Chell Hill (diskusjon · bidrag) 1. okt 2008 kl. 20:54 (Husk å signere dine innlegg!)

Sletting av siden[rediger kilde]

Til info: Det foregår en diskusjon/avstemming på Tinget som, om det blir enighet, innebærer at denne siden vil slettes. Mvh Mollerup 3. okt 2008 kl. 10:22 (CEST)

Klarer ikke å se at det følger automatisk av avstemningen etter den noe kaotiske debatten på Tinget. Det som står er at relevanskriteriene bør omarbeides. Dessuten bør ikke det som står på denne siden leses som Bibelen, en bør heller se det som et godt hjelpemiddel. Floyd 3. okt 2008 kl. 11:47 (CEST)
Jeg refererte til følgende uttalelse fra Ulf på Tinget: «I forslaget ligger følgelig også at detaljerte stilmanualar fjernes, som relevanskriterier og tilsvarende for musikkgrupper». Mvh Mollerup 3. okt 2008 kl. 11:53 (CEST)
Jeg har sett det, men formuleringen i det konkrete forslaget er en helt annet. Der står det at dette er en av flere sider som bør omarbeides. Derfor er det umulig å trekke en slik slutning ut av avstemningen. Floyd 3. okt 2008 kl. 12:02 (CEST)
Men forslaget inneholder at «detaljerte instrukser for leksikalitet» skal unngås. Siden WP:R kun handler om dette, så er det ikke noe som kan være igjen etter en omarbeiding? Mvh Mollerup 3. okt 2008 kl. 12:16 (CEST)

En idé til eventuell omarbeiding kan være å ha en kortfattet samlet oversikt over hva som førte til at artikler ble slettet eller beholdt i tidligere slettediskusjoner, uten å kalle det relevanskriterier. Mvh Mollerup 3. okt 2008 kl. 12:22 (CEST)

Det kommer an på hvordan man tolker denne siden. Er dette en detaljert instruks eller er det et hjelpemiddel til å forstå hva Wikipedia er? (Jeg har uansett stemt mot endringsforslaget). Floyd 3. okt 2008 kl. 12:24 (CEST)

Alle relevanskriterier er veiledninger og kan være uhyre nyttig både når en skriver og når en skal avgjøre resultatet. Det jeg er imot er at de skal bli et lovverk eller retningslinjer som en skal følge. Når det arbeides med lovverk så finnes det alltid en del forarbeider som kan brukes når loven skal anvendes om vi ser på Wikipedia:Retningslinjer for sletting som det vi praktiserer og relevanskriteriene som en hjelp til å ta en avgjørelse så har de sin rette plass. Vi må alltid bruke skjønn og se på hvilken sammenheng en artikkel er skrevet i. Jeg pleier å bruke noen enkle regler: Hvem har produsert artikkelen, hvilket miljø stammer den fra? Hva er denne artikkelen, Hvilken karakter her den, Under hvilke forhold oppstod den? Hvilke formål har de som har laget den med den? Det er ikke alltid mulig å få svar på disse spørsmålene, men de hjelper meg litt til å skille ut det som vi ikke skal ha i Wikipedia f. eks. artikler som er produsert som reklame for noe eller noen. Nina 3. okt 2008 kl. 14:22 (CEST)

Rydding av siden[rediger kilde]

Denne siden vil bli ryddet. Alle krav som ikke har vært oppe til dokumentert diskusjon eller har dokumentert presedens over lengre tid vil bli fjernet. Også alle lenkene til slettediskusjoner. Se: Brukerdiskusjon:Mollerup#WP:R. Mvh Mollerup 8. okt 2008 kl. 07:21 (CEST)

Siden er nå ryddet. Mvh Mollerup 8. okt 2008 kl. 09:58 (CEST)