De nasjonale forskningsetiske komiteene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
De nasjonale forskningsetiske komiteene
VirkeområdeNorge
Etablert1990
DirektørEspen Engh
HovedkontorOslo
EierKunnskapsdepartementet
FokusForskning
Nettsidewww.etikkom.no

De nasjonale forskningsetiske komiteene er en statlig etat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Etaten omfatter Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora, Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning, Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger og Den etiske nemnda for patentsaker. Koordinering av 22. juli-forskning er også lagt til sekretariatet til De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Historikk[rediger | rediger kilde]

De nasjonale forskningsetiske komiteene startet arbeidet i 1990, etter at det i St.meld. nr. 28 (1988-1989) ble foreslått å opprette tre forskningsetiske komiteer på nasjonalt plan, en for medisin - NEM, en for naturvitenskap og teknologi - NENT, og en for samfunnsvitenskap og humaniora - NESH. Det daværende Kirke-, utdannings. og forskningsdepartementet utformet mandat for komiteene. Det forskningsetiske komitesystemet i Norge er lovfestet i lov om behandling av etikk og redelighet i forskning fra 2006.[1] Loven slår fast prinsippet om at komiteer og utvalg skal være faglig uavhengige statlige organer. Forskriften til forskningsetikkloven gir regler om oppnevning og saksbehandling i komiteer og utvalg.

Fra 1990 til og med 2012 lå komiteene under Norges forskningsråd, men fra 2013 ble de opprettet som selvstendig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Komiteenes første direktør er Espen Engh.

Mandat[rediger | rediger kilde]

Ifølge forskriften til forskningsetikkloven skal komiteene ha kompetanse innen juss og etikk i tillegg til fagkompetansen som er tilknyttet hver komité, samt lekrepresentanter. Komiteene møtes 4-6 ganger i året. Kunnskapsdepartementet har fastsatt mandat for arbeidet i hver av de tre nasjonale komiteene. En sentral del av mandatet handler om å veilede og gi råd til forskere. NEM er også klageorgan for vedtak fattet av en regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning.

Sekretariat[rediger | rediger kilde]

Komiteene har et felles sekretariat sentralt i Oslo. Hver komité har en egen sekretariatsleder med forskningskompetanse. Sekretariatet utgir bladet Forskningsetikk og har redaktøransvar for nettstedet www.etikkom.no.

Forskningsetisk bibliotek er en nettbasert undervisningsressurs utviklet av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Biblioteket inneholder artikler skrevet av fagfolk, diskusjonseksempler, litteraturreferanser og andre ressurser innen temaet forskningsetikk. Biblioteket har som formål å bidra til refleksjon og debatt omkring forskningsetiske spørsmål. Forskningsetisk bibliotek ble lansert mai 2009, og inneholder mer enn 60 nyskrevne artikler om forskningsetiske emner.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]