Informasjonssystem

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Et informasjonssystem (eller IS) er et system for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. I prinsippet kan et IS være helt manuelt, men ordet brukes oftest om systemer som er basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Informasjonssystemer brukes også om fagfeltet som studerer utvikling og bruk av slike systemer.

Til forskjell fra et datasystem, som er rent teknisk, inkluderer IS-et også de menneskelige brukerne av systemet. Vi kan si at et informasjonssystem består av et eller flere datasystem sammen med deres brukere. Fagfeltet informasjonssystemer legger derfor vekt på å forstå forholdet mellom informasjons- og kommunikasjonsteknologien og menneskene som bruker teknologien.

IKT-baserte informasjonssystemer[rediger | rediger kilde]

Det finnes en rekke forskjellige typer informasjonssystemer basert på IKT, og de kan deles inn på flere ulike måter.

  • Personlige informasjonssystemer er IKT-verktøy beregnet for en enkelt bruker, for eksempel tekstbehandlingssystemer, regneark, presentasjonsprogram, epostprogram og elektroniske kalendersystemer.
  • Virksomhetsinformasjonssystemer (eller bare virksomhetssystemer) er store systemer som skal understøtte alle behovene en organisasjon har for informasjonsbehandling på et bestemt område, for eksempel innen personalhåndtering, regnskap, innkjøp, logistikk, produksjon og kundebehandling.
  • Sosiale informasjonssystemer (eller sosiale medier) er systemer der det meste av innholdet er skapt av og delt mellom brukerne, for eksempel eBay, FINN.no, Facebook, Flickr, Twitter, Wikipedia og YouTube.
  • Offentlige informasjonssystem er systemer som er rettet mot allmennheten, for eksempel vevsidene til en nettbutikk, til forskjell fra IS som er private eller interne for en organisasjon.
  • Forvaltningsinformasjonssystemer er systemer som benyttes i nasjonal forvaltning, for eksempel helsevesenets eller Skatteetatens informasjonssystemer.
  • Offentlige forvaltningssystemer er dermed systemer som benyttes i nasjonal forvaltning og som er rettet mot allmennheten, for eksempel vevstedene MinSide og Altinn.

Fagfeltet informasjonssystemer forvalter en rekke ulike teoretiske perspektiver på IS. Dermed finnes en rekke andre definisjoner av informasjonssystemer enn den som innleder artikkelen.

Andre typer informasjonsystemer[rediger | rediger kilde]

I tillegg til de menneskeskapte og IKT-baserte informasjonssystemene i forrige seksjon, brukes informasjonssystem som begrep i flere andre fagfelter. I biologien kan for eksempel både nervesystemer og behandling av genetisk informasjon betraktes som informasjonssystemer.