Støy (informasjon)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Innen informasjonsteori brukes støy om signal som ikke inneholder informasjon. Støy i en kanal for overføring av data ødelegger informasjonen man prøver å sende. Man må derfor bygge inn redundans i dataoverføringen, noe som spiser av den totale båndbredden i overføringskanalen. Dette er nærmere diskutert i Shannon-Weaver-modellen. Man snakker ofte om signal-til-støy raten eller signal delt på støy som et mål på kvaliteten på et datasignal eller en overføringskanal.

Flere elektroniske komponenter gir støy dersom signalet som behandles er svakt. Motstander er årsak til støy. I båndopptagere vil ujevnheten i det magnetiske laget gi støy som høres når signalet er svakt nok. I mange elektriske apparater oppgis signal-støy forholdet i dB (desiBel).

Dette er aktuelt ved analog overføring av lyd. Ved digital overføring er ikke støyen noe problem sålenge de enkelte databit signalene ikke forandres i overføringen.