Hopp til innhold

Genetisk kode

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Den genetiske koden er i hovedsak bygget opp av de samme stoffene i alt liv på jorden. Bare bakterier og arkebakterier har mindre avvik. Denne koden bestemmer hvordan proteiner skal bygges opp på grunnlag av RNA-molekyler som igjen er "avtrykk" av DNA-molekylene. DNA kan bestå av to tråder med komplementære baser, hvor den ene koder for genet (templattråd) og den andre kalles den kodende tråden. Templatet utgjør grunnlaget for produksjon av mRNA, som igjen translateres (oversettes) til proteiner.

Basene leses tre og tre, og hver triplettkombinasjon, såkalte kodon, koder for en bestemt aminosyre. Tre av kombinasjonene koder ikke for noen aminosyre, men gir et brudd i aminosyrekjeden. Aminosyrekjeden kalles et peptid. Det er fire typer baser i RNA-molekylet som forkortes U, C, A og G. U, eller uracil, erstatter tymin (T) fra DNA. Dette gir 64 mulige triplettkombinasjoner. Kombinasjonen AUG leses som startpunkt i begynnelsen av en sekvens, men som metionin (Met) inne i en sekvens.

Basene i RNA

[rediger | rediger kilde]

Tabell over genetiske koder i RNA

[rediger | rediger kilde]
ikke-polar polar basisk syre (stop codon)
  Andre base
U C A G
Første base U UUU (Phe/F) Phenylalanin UCU (Ser/S) Serin UAU (Tyr/Y) Tyrosin UGU (Cys/C) Cystein
UUC (Phe/F) Phenylalanin UCC (Ser/S) Serin UAC (Tyr/Y) Tyrosin UGC (Cys/C) Cystein
UUA (Leu/L) Leucin UCA (Ser/S) Serin UAA Ochre (Stop) UGA Opal (Stop)
UUG (Leu/L) Leucin UCG (Ser/S) Serin UAG Amber (Stop) UGG (Trp/W) Tryptophan
C CUU (Leu/L) Leucin CCU (Pro/P) Prolin CAU (His/H) Histidin CGU (Arg/R) Arginin
CUC (Leu/L) Leucin CCC (Pro/P) Prolin CAC (His/H) Histidin CGC (Arg/R) Arginin
CUA (Leu/L) Leucin CCA (Pro/P) Prolin CAA (Gln/Q) Glutamin CGA (Arg/R) Arginin
CUG (Leu/L) Leucin CCG (Pro/P) Prolin CAG (Gln/Q) Glutamin CGG (Arg/R) Arginin
A AUU (Ile/I) Isoleucin ACU (Thr/T) Threonin AAU (Asn/N) Asparagin AGU (Ser/S) Serin
AUC (Ile/I) Isoleucin ACC (Thr/T) Threonin AAC (Asn/N) Asparagin AGC (Ser/S) Serin
AUA (Ile/I) Isoleucin ACA (Thr/T) Threonin AAA (Lys/K) Lysin AGA (Arg/R) Arginin
AUG[A] (Met/M) Methionin ACG (Thr/T) Threonin AAG (Lys/K) Lysin AGG (Arg/R) Arginin
G GUU (Val/V) Valin GCU (Ala/A) Alanin GAU (Asp/D) Asparaginsyre GGU (Gly/G) Glycin
GUC (Val/V) Valin GCC (Ala/A) Alanin GAC (Asp/D) Asparaginsyre GGC (Gly/G) Glycin
GUA (Val/V) Valin GCA (Ala/A) Alanin GAA (Glu/E) Glutaminsyre GGA (Gly/G) Glycin
GUG (Val/V) Valin GCG (Ala/A) Alanin GAG (Glu/E) Glutaminsyre GGG (Gly/G) Glycin
A  Codonet AUG koder både for methionin og som startsignal: ved den første AUG i en mRNAs kodende region begynner translationen.
Invers tabell
Ala/A GCU, GCC, GCA, GCG Leu/L UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG
Arg/R CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG Lys/K AAA, AAG
Asn/N AAU, AAC Met/M AUG
Asp/D GAU, GAC Phe/F UUU, UUC
Cys/C UGU, UGC Pro/P CCU, CCC, CCA, CCG
Gln/Q CAA, CAG Ser/S UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC
Glu/E GAA, GAG Thr/T ACU, ACC, ACA, ACG
Gly/G GGU, GGC, GGA, GGG Trp/W UGG
His/H CAU, CAC Tyr/Y UAU, UAC
Ile/I AUU, AUC, AUA Val/V GUU, GUC, GUA, GUG
START AUG STOP UAA, UGA, UAG

Basene i DNA

[rediger | rediger kilde]

Tabell over genetiske koder i DNA

[rediger | rediger kilde]
Andre base av codonet
Første base T C A G Tredje base
T TTT Phe (F) TCT Ser (S) TAT Tyr (Y) TGT Cys (C) T
TTC Phe (F) TCC Ser (S) TAC Tyr (Y) TGC Cys (C) C
TTA Leu (L) TCA (Ser (S) TAA Stopp TGA Stopp A
TTG Leu (L) TCG Ser (S) TAG Stopp TGG Trp (W) G
C CTT Leu (L) CCT Pro (P) CAT His (H) CGT Arg (R) T
CTC Leu (L) CCC Pro (P) CAC His (H) CGC Arg (R) C
CTA Leu (L) CCA Pro (P) CAA Gln (Q) CGA Arg (R) A
CTG Leu (L) CCG Pro (P) CAG Gln (Q) CGG Arg (R) G
A ATT Ile (I) ACT Thr (T) AAT Asn (N) AGT Ser (S) T
ATC Ile (I) ACC Thr (T) AAC Asn (N) AGC Ser (S) C
ATA Ile (I) ACA Thr (T) AAA Lys (K) AGA Arg (R) A
ATG Met (M) ACG Thr (T) AAG Lys (K) AGG Arg (R) G
G GTT Val (V) GCT Ala (A) GAT Asp (D) GGT Gly (G) T
GTC Val (V) GCC Ala (A) GAC Asp (D) GGC Gly (G) C
GTA Val (V) GCA Ala (A) GAA Glu (E) GGA Gly (G) A
GTG Val (V) GCG Ala (A) GAG Glu (E) GGG Gly (G) G