Hopp til innhold

Hovedstadsforsvaret

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Over 700 gardister var i aksjon etter bombeangrepet i Regjeringskvartalet

Hovedstadsforsvaret er en uformell betegnelse på Forsvarets beredskapsavdelinger i Oslo. Terrorangrepene i Norge 2011 synliggjorde viktigheten av at militære avdelinger hurtig kan bistå politiet.[trenger referanse] I etterkant av angrepene har derfor en rekke militære avdelinger i Oslo fått et nytt hovedstadsoppdrag og økt beredskap.[trenger referanse] I tillegg er lovverket som regulerer Forsvarets bistand til politiet (bistandsinstruksen) revidert, blant annet for å unngå tidstap i saksbehandlingen når militære enheter skal settes inn i politioppdrag. Militære avdelinger kan kun støtte politiet på politiets egen ettertrykkelige anmodning.

Organisering[rediger | rediger kilde]

HV-02 Innsatsstyrke Derby voktet Stortinget etter terrorangrepet.

Alle militære avdelinger som bistår politiet, ledes av Forsvarets operative hovedkvarter.

Hans Majestet Kongens Garde har til en hver tid en robust beredskapsstyrke med over 50 gardister[1] på vakt i Huseby leir. Beredskapsstyrken består av gardister i skuddsikre vester, væpnet med tunge våpen som HK416 og MG3. Beredskapsstyrken kan ved behov benytte Gardens pansrede MB feltvogner, som er utstyrt med blålys og sirener for hurtig utrykning. I tillegg til den stående beredskapsstyrken kan Garden mobilisere resten av avdelingen ved behov. Etter bombeangrepet på regjeringskvartalet den 22. juli 2011 var over 700 gardister i væpnet aksjon i løpet av det første døgnet etter eksplosjonen.[2]

Gardens beredskapsstyrke består av over 50 gardister, og er på døgnberedskap som en del av hovedstadsforsvaret.

Etter terrorangrepet har Stortinget konkretisert Gardens hovedstadsoppdrag i langtidsplanen for Forsvaret, Prop. 73 S: Et forsvar for vår tid:

«Gardens operative evne: Vakthold og sikring for Kongehuset, samt et hovedstadsoppdrag til støtte for samfunnssikkerheten. Hans Majestet Kongens Garde videreføres som en førstegangstjenestebasert, stående, lett infanteribataljon og skal ivareta kontinuerlig vakthold og sikring av kongehuset, og i gitte tilfeller kunne løse et bredere spekter av oppgaver. Garden viste den 22. juli 2011 at det er en avdeling med kapasitet og kompetanse i hovedstadsområdet som gjennom denne tilstedeværelsen er relevant i forbindelse med vakthold og sikring også ut over de kongelige residenser. Garden skal hurtig kunne bistå politiet med sikringsoppdrag innenfor bistandsinstruksens rammer. Det legges opp til at Garden vil trene sammen med politiet og relevante avdelinger i Forsvaret i dette nye oppdraget.»[3]

Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 og innsatsstyrke Derby er på beredskap for å støtte politiet i hovedstaden. Avdelingen er, i motsetning til Garden, ikke oppsatt i fredstid, og trenger derfor noe tid for å mobiliseres.

720. skvadronen ble satt på døgnkontinuerlig beredskap etter terrorangrepene i Norge 2011.[4] Med sine Bell 412-helikoptre skal de blant annet kunne bistå Beredskapstroppen og Forsvarets spesialkommando i væpnede kontraterroroperasjoner. Skvadronen holder til på Rygge flystasjon i Østfold.

Militær bistand til politiet[rediger | rediger kilde]

I henhold til Grunnloven er det forbudt å benytte militærmakt og soldater mot sivilbefolkningen i Norge.[5] Ved store katastrofer, som terrorangrep og naturkatastrofer kan politiet gjøre unntak fra denne regelen. Da reguleres Forsvarets bistand til politiet gjennom bistandsinstruksen. Etter terrorangrepene i Norge 2011 ble instruksen endret, blant annet slik at det skal gå raskere å få godkjent militær bistand til politiet i nødstilfeller.

Siden Menstadslaget i 1931, hvor væpnede gardister ble satt inn for å stoppe rundt 2000 demonstrerende arbeidere, har politiets terskel for å anmode Forsvaret om bistand vært svært høy.[trenger referanse]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Skarp beredskap for hovedstaden». Forsvarsdepartementet. 16. august 2012. Besøkt 16. august 2012. 
  2. ^ «Gardens nye oppdrag». Forsvaret.no. 22. juni 2012. Arkivert fra originalen 6. november 2012. Besøkt 6. juli 2012. 
  3. ^ «Prop. 73 S: Et Forsvar for vår tid». Forsvarsdepartementet. 23. mars 2012. Besøkt 6. juli 2012. 
  4. ^ «Helikoptre skal i beredskap». Norsk rikskringkasting. 6. oktober 2011. Besøkt 6. juli 2012. 
  5. ^ «Grunnloven § 99». Lovdata.no. Besøkt 6. juli 2012. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata