Hopp til innhold

Heimevernets innsatsstyrker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Heimevernets innsatsstyrker er tolv avdelinger i Heimevernet som består av personell som er spesielt selektert og utrustet. Styrken kan hurtig mobiliseres og er en nasjonal ressurs.[1] Det er en innsatsstyrke i hvert Heimevernsdistrikt, og styrken utgjør til sammen om lag 3000 soldater.[2]

Styrken har høy prioritet på treningsressurser og materiell og skal være klare til å løse oppdrag innen 24 timer. Mannskaper og befal er frivillige og tjenestegjør inntil 30 dager i året i henhold til kontrakt og faste lønnsbetingelser med Forsvaret.[3][4][5]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

I 2005 innså HV staben at det var behov for en omstilling i Heimevernet, da materiell og utstyr var avlegg og gammeldags, og det var ikke midler til å trene hele områdestrukturen. Distriktene HV-04, HV-06, HV-10, HV-13 og HV-15 ble nedlagt og krigsstrukturen ble redusert til 50 000 soldater for å frigjøre midler til å opprette innsatsstyrkene.[6]

Troppene[rediger | rediger kilde]

Innsatstropp

Hovedtyngden i styrken er de infanteribaserte innsatstroppene.

Jegertropp

Jegertroppene har oppgaver innen oppklaring, overvåkning og kontroll, observasjon og patruljering.

Skarpskyttertropp

Skarpskyttertroppene fokuserer på styrkebeskyttelse, bekjempelse av fiendtlige styrker samt observasjon og etterretning.

Militærpoliti

MP skal etterforske straffe- og disiplinærsaker, drive trafikktjeneste, ordenstjeneste, redningstjeneste, krigsfangetjeneste og vakt-/sikringstjeneste.

Sanitetstropp

Består av utrykningslag og hjelpeplasslag, og vil unntaksvis operere i troppsforband.

Stabstropp

Troppen har kapasitet til å støtte innsatsstaben med etterretning-, og ops-kapasitet, samt å kunne støtte egen organisasjon med stabs- og logistikk-støtte.

Sambandstropp

Troppen støtter kommandostaben med samband og relélag.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Alle innsatsstyrkene har fått navn etter operasjoner Kompani Linge planla eller gjennomførte under 2. verdenskrig. Navnene er valgt i samråd med Lingeklubben.

Heimevernets innsatsstyrker
Distrikt Navn på styrken
Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 Polar Bear VI
Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 Derby
Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03 Gunnerside
Opplandske Heimevernsdistrikt 05 Grebe
Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 Varg
Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 Osprey
Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 Bjørn West
Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11 Archery
Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 Rype
Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14 Heron
Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 Claymore
Finnmark Heimevernsdistrikt 17 Ida og Lyra

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]