Delta (fagforbund)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Delta
Delta Logo.jpg
Offisielt navnKommunalansattes Fellesorganisasjon, Delta
Org.nummer970 217 215
Stiftet1898[1]
LandNorge
HovedkontorOslo
Medlemmer84 000
Nettstedhttps://delta.no/
Delta - en arbeidstakerorganisasjon i YS

Delta er en norsk, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon, og er med over 80 000 [2]medlemmer det største forbundet i YS. Organisasjonen het KFO (Kommunalansattes Fellesorganisasjon) fram til 20. november 2007, er det største enkeltforbundet i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og representerer de fleste yrkesgrupper innenfor offentlig tjenesteyting, særlig ansatte i kommunal sektor.

Deltas medlemmer jobber i både privat og offentlig sektor, innenfor en rekke tariffområder. Over 70 prosent av medlemmene er kvinner. Delta er partipolitisk uavhengig, og står fritt til å påvirke og arbeide for medlemmenes standpunkter i forhold til flere politiske miljøer.

Forbundsleder i Delta er Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder er Trond Ellefsen. For perioden 2016-2020 har ledelsen fram til 31. oktober 2018 bestått av leder Erik Kollerud, første nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen og andre nestleder Trond Ellefsen[3]. Lederskiftet kom som følge av at Erik Kollerud ble valgt til leder for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Historie[rediger | rediger kilde]

Deltas historie startet i 1890 da Bestillingsmennenes forening i Kristiania ble etablert, og organiserte da uniformsyrkene, som politi- og branntjenestemenn, underoffiserer, lavere funksjonærer i post-, telegraf- og tolletaten, vaktmestere, oppsynsmenn og noen lærere.

 • I 1898 ble Bestillingsmennenes Landsforening stiftet av foreningene i Kristiania, Kristiansand, Bergen og Trondheim. I 1936 gikk Bestillingsmennenes Landsforbund sammen med en del kontorfunksjonærforeninger om å stifte Kommunal Funksjonærenes Landsforbund, KFL.
 • I 1951 etablerte KFL sammen med fire andre forbund Funksjonærenes Sentralorganisasjon (FSO). Sentralorganisasjonen bestod frem til 1965 og gjenoppsto som modell for YS 13 år senere.
 • I 1985 endret organisasjonen navn fra KFL til KFO – Kommunalansattes Fellesorganisasjon. I 2000 ble en ny struktur vedtatt og fra 1. januar 2001 het KFO bare KFO, som en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting.
 • I 2007 endret organisasjonen navn fra KFO til Delta.

Yrkesorganisasjoner[rediger | rediger kilde]

Til sammen 21 yrkes- og bransjeorganisasjoner er tilsluttet Delta. Mange av yrkesorganisasjonene gir ut egne fagblader/medlemsblader.

 • Administrasjon og ledelse: «Administrasjon og ledelse i Delta» er en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting.
 • Aktivitørforbundet i Delta: Aktivitørforbundet organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber aktivitørfaglig, samt studenter, elever og lærlinger innenfor aktivitørfaget.
 • Ambulanseforbundet i Delta: Ambulanseforbundet organiserer ansatte innenfor ambulansetjenesten, elever og lærlinger.
 • Brannforbundet i Delta: Brannforbundet organiserer ansatte på alle nivåer og avdelinger innenfor brann- og redningstjenesten.
 • Delta Energi – bransjeorganisasjon: Delta Energi er en bransjeorganisasjon for ansatte i energisektoren, uansett hvilket tariffområde de omfattes av.
 • Fotterapeutforbundet: Fotterapeutforbundet er yrkesorganisasjonen for autoriserte fotterapeuter i Norge.
 • Helsefagarbeidere i Delta: Helsefagarbeidere er organisasjonen for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter som jobber med pasienter og andre som er ansatt innen helse- og sosialsektoren. Elever og studenter er også velkomne som medlemmer.
 • Helsesekretærforbundet i Delta – Helsesekretærforbundet i Delta er en yrkesorganisasjon for autoriserte helsesekretærer og andre medarbeidere i medisinsk kontortjeneste i sykehus, i primær- og bedriftshelsetjenesten eller i andre helse- og sosialtjenester. Det er ingen krav om autorisasjon for å være medlem. NHSF har også et tilbud til elever, yrkespassive og honnørmedlemmer.
 • IT-forbundet i Delta: Medlemmer jobber i en IT-bedrift eller en IT-avdeling. Organisasjonen er også åpen for elever og studenter.
 • Kirkeansatte i Delta: Kirkeansatte organiserer menighetssekretærer, daglige ledere/menighetsforvaltere, menighetsansatte, kirke-/kirkegårdsansatte, diakoner, kateketer, kirkemusikere, kirkeverger og annet administrativt personell ved menighetskontor, kirkevergekontor, bispekontor eller i kirkelige organisasjoner samt elever og studenter innen disse områdene.
 • Kost- og ernæringsforbundet: Kost- og ernæringsforbundet er den eneste yrkesorganisasjonen innenfor ernæringsbasert matlaging. Kost- og ernæringsforbundet tilbyr medlemskap til alle som arbeider med matomsorg, bl.a. institusjonskokker, kostøkonomer etc.
 • Kulturforbundet: Kulturforbundet er yrkesorganisasjonen for alle som jobber innen kultur i Norge. Kulturforbundets medlemmer arbeider bl.a. ved kulturkontorer i kommuner og fylker, bibliotek, museer, musikk-/kulturskoler, ungdomsklubber, kulturhus/konserthus, kinoer, kulturinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og kulturorganisasjoner.
 • Lærernes Yrkesforbund - LY er en fagforening som organiserer arbeidstagere innenfor undervisning i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor.
 • Miljø og utvikling i Delta - Medlemmene i Miljø og utvikling i Delta er ansatt i det offentlige og arbeider med planlegging, forvaltning og utvikling innenfor landbruk, næring og miljø, kommunal- og regional planlegging, teknisk sektor og Mattilsynet.
 • Norsk Audiografforbund - NAF: Audiografer, audiometriassistenter ansatt før 1989 og audiografstudenter kan bli medlemmer i NAF.
 • Norske Medisinfaglige Teknikere – NMT: NMT organiserer nevrofysiologiteknikere/ingeniører som jobber på et klinisk nevrofysiologisk laboratorium eller som jobber med EEG, samt autopsiteknikere/preparanter både ved avdeling for patologi ved lokale sykehus og universitetssykehus, teknikere ved rettsmedisinske seksjoner og anatomiske institutter.
 • Norsk Tannpleierforening - NTpF: NTpF organiserer autoriserte tannpleiere og studenter ved tannpleierutdanningene.
 • Delta Oppvekst organiserer barnepleiere, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og pedagoger i barnehage, skole og skolefritids-ordningen, ungdomsklubber og institusjoner.
 • Portørene: Portørene har et yrkesfaglig tilbud til alle som arbeider med portøroppgaver.
 • Service og drift - en yrkessammenslutning i Delta – SD: Teknisk driftspersonell, renholdere, landbruksvikarer og trafikkansatte får et yrkesfaglig tilbud gjennom medlemskap i TY.
 • Vernepleierforbundet i Delta: Vernepleierforbundet er en profesjonsorganisasjon for vernepleiere med vernepleierutdanning  og vernepleierstudenter.

Medlemsblad[rediger | rediger kilde]

Deltas medlemsblad het først Kommunen og Vi, så Kommunaltjenestemannen, deretter Kommuniké og nå Ta Del. Ta Del har en egen nettavis.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://delta.no/om-delta/Deltas-historie
 2. ^ «Om Delta». Delta. Besøkt 28. mars 2017. 
 3. ^ «Disse skal styre Delta de neste fire årene». Delta. Besøkt 28. mars 2017. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]