NAV

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
NAV
Arbeids- og velferdsforvaltningen
NAV
NAV Gamle Oslo
TypeOffentlig etat[1]
VirkeområdeNorge
Etablert1. juli 2006; 12 år siden (2006-07-01)
Lokale ledd456 NAV-kontorer[2]
MottoVi gir mennesker muligheter
AnsatteCa. 19 000[1]
Nettsidenav.no

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.[3] Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør.

NAV-reformen[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: NAV-reformen

Muligheten for en felles etat for arbeid, trygd og sosialtjenester ble først bedt utredet av Stortinget i desember 2001[4]. Stortinget mente dette kunne løse problemet med at personer ble kasteballer mellom arbeidsmarkedsetaten (Aetat), trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten. Bondevik II svarte med å foreslå to etater. Også Rattsø-utvalget som la fram NOU 2004:13 i juni 2004, foreslo to etater[5] for å begrense utfordringene med omstilling og ledelsesutfordringer når det gjaldt å samle et stort antall ulike oppgaver innen én etat.

I mars 2005 hadde imidlertid vinden snudd, og da Bondevik II la frem st. prp. 46 «Ny arbeids- og velferdsforvaltning»[6], ble det foreslått én etat. Forslaget fikk bred tilslutning i Stortinget, og 1. juli 2006 ble NAV offisielt etablert[7]. Det første NAV-kontoret åpnet i Trøgstad i Østfold i oktober samme år.[8][9] Det siste av 457 kontorer åpnet i Kristiansand i april 2011, noe som markerte en avslutning på organiseringen av NAV-reformen.[10]

Ifølge myndighetene var hensikten med NAV-reformen å bryte med etablert norsk trygde- og stønadspolitikk, og legge kraft bak arbeidslinja: «Dagens organisering er i for stor grad preget av en historisk bakgrunn med en annen avveining mellom politiske mål og hensyn», står det i innstillingen fra Rattsøutvalget (NOU 2004:13)[11].

I kjølvannet av arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystads avgang 10.04.2015, uttalte Prof. Terje P. Hagen, som ledet et evalueringsutvalg av NAV i 2010, at «dDet var et feilgrep å etablere NAV», mens Carl I. Hagen mente «... at det er for sent å reversere det nå.» [12]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Det er lokale NAV-kontorer i alle norske kommuner.[13] Ved disse kontorene skal brukerne normalt møte et integrert kontor der ansatte i arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Det er første gang stat og kommune samarbeider så tett om en felles tjeneste. NAV ble opprettet med hjemmel i arbeids- og velferdsforvaltningsloven av 2006. NAV er i utøvelsen av sitt arbeid bundet av bestemmelsene i Forvaltningsloven.

Minstekravet til et NAV-kontor er økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram (henholdsvis sosialtjenesteloven kapittel 5 og 5A) fra kommunen og hele det statlige tjenestespekteret fra de tidligere trygdeetaten og Aetat.

Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontor tilbyr utover minstekravet.

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og alle innbyggerne er brukere.

NAV var opprinnelig en forkortelse for Ny arbeids- og velferdsforvaltning, men er nå et egennavn og et varemerke.[14]. Det skal derfor skrives med versaler («store bokstaver») av NAV selv.[trenger referanse]

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse[rediger | rediger kilde]

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse var et kompetansesenter tilknyttet NAV[15] som ble nedlagt 31. desember 2016. Det skulle bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne ble inkludert i utdanning og arbeidsliv. Kompetansesenteret skulle bistå i komplekse brukersaker for funksjonshemmede i utdanning og arbeidsliv, men også for de som ikke kunne delta i arbeidslivet.

I mars 2011 ble fire spesialenheter innen NAV Hjelpemidler og tilrettelegging slått sammen til et nasjonalt fagmiljø. Kompetansesenteret var lokalisert i Oslo, og besto av 55 ansatte (pr jan 2012) fra de tidligere kompetansemiljøene:

  • Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
  • NAV Nordnorsk IKT-senter (NONITE)
  • NAV Senter for IKT-hjelpemidler (NAV SIKTE)
  • NAV Senter for yrkesrettet attføring (SYA)

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]