Mattilsynet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Mattilsynet
Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler
Type Forvaltningsorgan
Virkeområde Norge
Etablert 2004[1]
Org.nummer 985 399 077
Adm. dir. Harald Johannes Gjein
Hovedkontor Ullevålsvn. 76, Oslo
Lokale ledd 5 regioner
Eier Landbruks- og matdepartementet
Ansatte 1 345 (2016)[2]
Nettside mattilsynet.no

Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler) er den norske tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

Mattilsynet er en sammenslåing av Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn samt Fiskeridirektoratets sjømatkontroll og 89 kommunale næringsmiddeltilsyn,[3] og er dermed en stor tilsynsmyndighet med svært vidtfavnende ansvarsområder.

Mattilsynet forvalter matloven, dyrevelferdsloven, husdyravlsloven, dyrehelsepersonelloven, kosmetikkloven og planteforedlerloven.[1]

Historie[rediger | rediger kilde]

Sommeren 2001 utnevnte daværende landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen Oddbjørn Nordset (daværende assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag) til prosjektleder med ansvar for å lede prosessen med å slå sammen Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og de kommunale næringsmiddeltilsynene, til ett nytt tilsyn: Mattilsynet.[4] Nordset tiltrådte stillingen 1. oktober 2001.[5][6] På et informasjonsmøte for landbruksdepartementet den 14. august 2001, hadde Hanssen nevnt at «dagens matforvaltning er god og vel fungerende», men at «det likevel er et forbedringspotensiale». Det ble også meddelt at en samorganisering av tilsynene, forventet en effektiviseringsgevinst på 10 %.[7]

Mattilsynet ble opprettet som eget forvaltningsorgan ved kongelig resolusjon den 20. desember 2002, med virkning fra 1. januar 2003. Samtidig ble Joakim Lystad ansatt som administrerende direktør. Tilsynet ble administrativt underlagt Landbruksdepartementet.[8]

Mattilsynet ble etablert 1. januar 2004, og ble offisielt åpnet 5. januar 2004.[9]

Virksomhet[rediger | rediger kilde]

Tilsynet forvalter alle lovene som omhandler produksjon og omsetning av mat, matkjeden fra jord og fjord til bord. Dette omfatter alle virksomheter innen primærproduksjon, næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon, importører, dagligvarebutikker og alle typer serveringssteder. Mattilsynet har også tilsyn med veterinærer og annet dyrehelsepersonell, med de som behandler biprodukter (for eksempel slakteavfall), og med alle som holder dyr (også private). Det er også Mattilsynet som fører tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter, og med omsetning av legemidler utenom apotek. Mattilsynet har også som oppgave å kontrollere at bedrifter har en etisk forsvarlig produksjon, og de skal fremme god kvalitet, redelig produksjon og omsetning. Mattilsynet er også Norges offentlige veterinærmyndighet. I forbindelse med utbrudd av smittsomme dyresykdommer eller skadegjørere på planter er Mattilsynet smittevernmyndighet.

Mattilsynet skal innhente kunnskap og analysere situasjonen, lage regelverk, veilede virksomheter og private, og føre tilsyn med at reglene overholdes. Tilsynet forvalter også en rekke melde- og godkjenningsordninger for virksomheter og produkter. Mattilsynet er en beredskapsetat, og skal håndtere de uønskede hendelsene innenfor sitt forvaltningsområde.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Mattilsynet har hovedkontor i Oslo, samt fem regionkontorer. Mattilsynet har ca. 1 300 ansatte. Veterinærer (cand.med.vet., matvitere (mastergrad), matteknologer (bachelorgrad) og jurister utgjør en stor del av de ansatte. I 2015 gjennomførte Mattilsynet en omfattende omorganisering. Antall regioner ble redusert fra åtte til fem.

Harald Gjein ble utnevnt som ny administrerende direktør 15. april 2011[10] og besatte stillingen 1. juni samme år.

Fra februar 2015 er Mattilsynet omorganisert i 5 regioner, som hver er inndelt i avdelinger.[11]

Kritikk av Mattilsynet[rediger | rediger kilde]

Norges to største dyrevernorganisasjoner, Dyrebeskyttelsen, NOAH, sammen med Norsk Huskattforening, sendte i 2005 et brev til Landbruksdepartementet og Mattilsynet hvor de påpekte at dyrevern blir nedprioritert av Mattilsynet. Det ble også nevnt hvordan sterke sosiale bånd mellom myndighetene og privatpersoner hindrer effektivt dyrevern.[12]

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) kritiserte i 2006 Mattilsynets kontroll med måten norske pelsdyr avlives på, dyretransport, og slakterier.[13] ESA kritiserte i 2009 Mattilsynets overvåkning av matvarer, særlig fiskeprodukter, som kommer inn i Norge gjennom grensekontrollstasjonene til Mattilsynet. ESA oppdaget blant annet mangelfull veterinærkontroll, manglende oversikt over transittvarer, og dårlig samarbeid mellom Mattilsynet og Tolletaten.[14] ESA kritiserte også Mattilsynet for manglende kontroll med dyrenes helse i norske fjøs.[15]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]