Parat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Parat er en partipolitisk uavhengig norsk arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Parat ble etablert 1. januar 2005 da forbundene Flerfaglig FellesOrganisasjon (2fo) og Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO) (stiftet 1979) ble slått sammen. Parat har ca 40 000 medlemmer og organiserer innenfor alle sektorer i arbeidslivet. Parat har tariffavtaler med alle de store arbeidsgiverorganisasjonene. Medlemmenes interesser ivaretas gjennom organisasjonens over 3000 tillitsvalgte i hele landet og et sekretariat.

Parats sekretariat er lokalisert i Lakkegata 23 i Oslo sentrum. Parat har regionkontorer i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Politisk leder er Vegard Einan, nestleder er Unn Kristin Olsen og generalsekretær er Trond Reidar Hole.

Innenfor Parats medlemsgrupper og bransjeområder finnes blant annet følgende grupper:

 • Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF)
 • Farmasiforbundet
 • Parat Media
 • Parat Nav
 • Parat Luftfart
 • Parat forsvar
 • Norges Politilederlag
 • Norsk pilotforbund
 • Parat kabinforbund
 • Parat politiet

Tannhelsesekretærenes Forbund[rediger | rediger kilde]

«Tannhelsesekretærenes Forbund» (ThsF) ble stiftet 23. januar 2007, og er en fagforening i forbundet Parat, som er en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Mer enn 1700 tannhelsesekretærer (autoriserte og uautoriserte) i privat og offentlig sektor er medlemmer i ThsF.

«Kvikksølvsaken»

En av sakene forbundet jobber med er kvikksølvsaken – «rundt regnet 50» –[1] sekretærer «har i flere år ventet på at Nav skal avgjøre deres søknader om yrkeserstatning».[1] «Foreningen har klaget til Sivilombudsmannen over måten arbeidminister Hanne Bjurstrøm behandler kvikksølvsakene på», hevdet Aftenposten i 2011.[1]

Sluttrapporten fra forskningsprosjektet om mulige helseskader blant tannhelsepersonell ble offentliggjort 30. oktober 2007. Rapporten viser at det kan være sammenheng mellom tidligere målte verdier på kvikksølv i urin og enkelte nevropsykologiske utfall. NRKs Brennpunkt tok opp saken til sekretærene i 2005.[1]

Tannhelsesekretærene i ThsF-Parat, er med på å utarbeide de nye lærebøkene for tannhelsesekretærutdanningen. Leder og nestleder i ThsF har tidligere deltatt i arbeidet med å utarbeide de nye fagplanene. Gjennom dette arbeidet kan ThsF være med på å påvirke og heve kvaliteten på tannhelsesekretærenes utdanning. Leder er Gerd Bang Johansen.[1]

Farmasiforbundet[rediger | rediger kilde]

Farmasiforbundet er et fagforbund for apotekansatte, i første rekke apotekteknikere, som er den største yrkesgruppa i apotek. Forbundet har rundt 3 500 medlemmer. Norges tekniske apotekpersonales forening ble stiftet i 1937 og har senere endret navn, først til Norsk apotekteknikerforbund, og senere til Farmasiforbundet. Forbundet er fra 1. januar 2014 en yrkesorganisasjon i Parat. Forbundsleder er Irene Hope.

Farmasiforbundet utgir medlemsbladet Farmasiliv med fem utgaver pr. år.

Norges Politilederlag[rediger | rediger kilde]

Norges Politilederlag (NPL) er en arbeidstakerorganisasjon for ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten. Fokus er lederes lønn, arbeidsvilkår, faget ledelse og organisasjon.

Parat Media[rediger | rediger kilde]

«Parat Media» (tidligere Norske Presseansattes Forbund og Presse- og mediaansattes forbund) er en fagorganisasjon for ansatte i mediebransjen. Parat Media er tilknyttet YS gjennom Parat. Parat Media har i overkant av 1500 medlemmer. Parat Medias ledes av et forbundsstyre. Leder er Liz Ovesen.

Parat Luftfart[rediger | rediger kilde]

«Parat Luftfart» er en arbeidstakersammenslutning som består av Parats om lag 5000 medlemmer i luftfartsbransjen. Parat Luftfart organiserer alle yrker innenfor bransjen og har både flygende personell (piloter og kabinpersonale)- og bakkeansatte som medlemmer.

Parat NAV[rediger | rediger kilde]

"Parat NAV" er en underorganisasjon i Parat, som organiserer statlige og kommunalt ansatte i NAV. Omlag 1000 medlemmer er tilknyttet Parat NAV. Parat NAV har som visjon å være den beste arbeidstakerorganisasjonen for NAV-ansatte.

Parat Forsvar[rediger | rediger kilde]

"Parat Forsvar" er en av fagforeningene med lengst erfaring fra forsvarssektoren. Forbundet ble stiftet i 1960. (Tidl. PeFo)

Parat Politiet[rediger | rediger kilde]

"Parat Politiet" – for medarbeidere og ledere på alle nivå og fagområder i politietaten.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e «Uryddig omkamp i kvikksølvsaken»,J.Gimmestad i Aftenposten, 2011-07-09, Økonomi/side 14

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]