Kateket

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jules-Alexis Muenier: La leçon de catéchisme (1890).
Artikkelen inngår i serien om

Kristendom


Treenigheten

Faderen, Jesus, Den hellige ånd

Bibelen

GT, NT

Gudshus

Kirke, Katedral

Presteskap

Biskop, Diakon, Prest, Kateket

Hovedretninger

Katolisisme, Ortodoks kristendom, Protestantisme

Kristen ikonografi

Kristne symboler, Kors, Krusifiks, Ikon

Andre emner

Sakrament, Liturgi, Helgen, Apostler, Pave, Økumenikk

Kristendommen i Norge

Den norske kirke, Frikirker, Den katolske kirke i Norge

Kateket (fra gresk: κατηχεῖν (kathekein), «undervise») er en kirkelig tjenesteperson som i første rekke er lærer.

I oldkirken var kateketen lærer i katekisme eller troslære for dem som skulle døpes.

Den norske kirke[rediger | rediger kilde]

Katekettjeneste er innført i Den norske kirke ved lov av 19. juni 1969. Kateketer utdannes spesielt for undervisningsarbeidet i menigheten, bl.a. konfirmantundervisning og ungdoms- og studiearbeid.

Reglene sier at en person kan bli kateket hvis vedkommende oppfyller ett av følgende krav:

  • Mastergrad i kristendomskunnskap, pedagogikk eller kateketikk
  • Teologisk embedseksamen med formidlingsfag
  • Godkjennelse som faglig kvalifisert på annen måte

Den katolske kirke[rediger | rediger kilde]

I Den katolske kirke er en kateket enhver som driver trosopplæring av allerede døpte og troende medlemmer (i motsetning til misjon som er rettet mot ikke-troende). Dette kalles katekese, og utføres i enhet med, og på vegne av biskopen og etter dennes retningslinjer. Katekesen er slik en kirkelig aktivitet, og biskopen er ansvarlig for den trosformidling for foregår gjennom katekesen.

Katekesen gjennomføres av prester, diakoner, ordensfolk og lekfolk, og disse siste som vanligvis omtales som kateketer. Alle kateketer som driver slik organisert trosopplæring i kirkens regi blir godkjente av biskopen etter søknad fra sognepresten.

De sentrale elementene i katolske menigheter er liturgi, sakramenter, bønn og fellesskap. Dette da også det sentrale i katekesen. som slik skal gi barn og unge kunnskap om disse elementene. Videre skal katekesen bevisstgjøre rundt diakoni og omsorg for andre.

Sogneprestene er ansvarlig for trosopplæringen i eget sogn, og får i dette virket assistanse fra kateketene. Særlig gjelder dette i opplæringen fram mot førstekommunion og ferming (konfirmasjon).

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]