Stortingets administrasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Stortingets administrasjon
Offisielt navnStortingets administrasjon
TypeOrganisasjon, etat
VirkeområdeNorge
Org.nummer874707112
DirektørMarianne Andreassen[1]
HovedkontorStortingsbygningen
UndergrupperStortingsarkivet
Ansatte ca. 490
Nettstedwww.stortinget.no

Stortingets administrasjon, tidligere Stortingets kontor,[2] er den faste staben som drifter Stortingets virksomhet. Stortingets direktør er virksomhetsleder,[3] og fungerer også som sekretær for Stortingets presidentskap.[4]

Virksomheten har egen handleevne uavhengig av presidentskapet, og besluttet blant annet selv å politianmelde stortingsrepresentanter for misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse[5] og for å ha levert fiktive reiseregninger.[6]

Stortingets administrasjon har 490 ansatte som er organisert i syv avdelinger, som igjen består av 29 seksjoner.[7]

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

Kjerneoppgaven er å organisere det parlamentariske arbeidet og å støtte stortingsrepresentantene i deres konstitusjonelle rolle. Andre sentrale oppgaver er drift og modernisering av Stortingets bygninger og systemer og formidling av kunnskap om Stortinget og folkestyret.[8] I 2019 besluttet Stortingets presidentskap å gi Stortingets administrasjon ansvar for å gjennomføre utgivelsen av en trykt samling av Norges lover.[9]

Ettersom sikkerhetsloven har begrenset anvendelse for Stortinget og dets organer[10] er Stortingets administrasjon tillagt rollen som klareringsmyndighet.[11]

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

  • Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen – har ansvaret for forvaltning og utvikling av Stortingets eiendom, sikkerhet og servicetjenester og forvalter blant annet 143 pendlerboliger[12]
  • Forvaltningsavdelingen – bistår Stortingets administrative ledelse i alle saker om arbeidsgiveransvar, personalfunksjoner, økonomi og generell administrasjon, og yter direkte service overfor stortingsrepresentantene når det gjelder lønn, godtgjørelser, reiser, boliger, pensjoner, forsikringer, arbeidsforhold og velferdsordninger
  • Internasjonal avdeling – ivaretar Stortingets internasjonale forbindelser
  • IT-avdelingen – har ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av Stortingets IKT-baserte informasjonssystemer og telematikkinstallasjoner
  • Kommunikasjonsavdelingen – har ansvar for ekstern og intern kom­munikasjon, omvisninger og arrangementer og grafisk design og trykking av Stortingets publikasjoner
  • Konstitusjonell avdeling – ivaretar alle funksjoner som knytter seg til den virksomheten Stortinget utøver som konstitusjonelt organ, medregnet Stortingets saksbehandling og arbeidsordning, forretningsorden og bevilgningsreglement, komitéreiser og formelle spørsmål i tilknytning til komiteenes virksomhet
  • Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen – inkluderer Stortingsarkivet
  • Ledelsessekretariatet – har sekretariatsfunksjoner og gir bistand til presidentskapets medlemmer[13]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Stortingets administrasjon var tidligere kalt Stortingets kontor, og var ledet av Stortingets kontorsjef. Kontorsjefen og noen få funksjonærer holdt til i Stortingsbygningen fast, også mellom sesjonene. Mens Stortinget var samlet ble arbeidsstyrken mangedoblet, og i 1914 var det 48 funksjonærer som bisto med saksforberedelser, møteavvikling og drift.

Kontorsjefen var både ekspedisjonssjef, sekretær for presidentskapet og Stortingets arkivar. Kontoret hadde ansvar for å ekspedere alle dokumenter til Stortinget, lese korrektur på Stortingstidende og komitéinnstillingene, samt trykke og innbinde Stortingsforhandlinger.

Referentene utgjorde den største gruppen: I 1914 var det ansatt 16 stenografer, tre revisorer og en referentsjef.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]