Rewilding

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
800–1150 ville konikhester ved Oostvaardersplassen, et 56 km² rewildingprosjekt i Nederland
En re-introdusert ulv i Yellowstone nasjonalpark
Visent i Kaluga oblast, Russland

Rewilding er et engelsk begrep som spesielt brukes innen naturforskning og naturvern og beskriver det å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige ville tilstand. Uttrykket oppsto da kampen for å motvirke menneskeskapte endringer i økosystemene begynte.[1]

Filosofien bak[rediger | rediger kilde]

Filosofien bak rewilding er at alt levende inngår i næringskjeder eller økosystemer, og at vi mennesker i alt for lang tid har valgt å overse dette. Vi har utryddet arter i stort tempo og skapt en økologisk ubalanse som må gjenopprettes. Reweilding er tenkt som en snarvei til å oppnå dette. Det kan skje som en naturlig (passiv) eller en unaturlig (aktiv) prosess. Det handler om å beskytte og dedikere landområder til naturens naturlige prosesser.

Betydning[rediger | rediger kilde]

Rewilding har i senere tid blitt populært i mange land (ikke minst i EU og USA), selv om det også kan være kontroversielt.[2] Det er spesielt konsekvensene på sikt det er uenighet omkring.[3] I USA har gjeninnføringen av ulv (Canis lupus) i Yellowstone nasjonalpark (1994/1995) ofte blitt brukt som et eksempel på suksessfull rewilding, selv om ikke alle forskere har vært enige i dette.[4] Prosjektet har ført til en del konflikter med lokale bønder, som mener at ulven gjør mer skade enn nytte, men Yale professoren Justin Farrell, mener at konflikten bunner i de kulturelle, moralske og spirituelle forskjellene i folks røtter.[5]

John Linnell, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), sier at begrepet rewilding har klart å fenge folks fantasi og står for et positivt, optimistisk syn på naturvern. Han hevder imidlertid at begrepet brukes på mange måter og at ikke alle er like positive.[1]

Eksempler[rediger | rediger kilde]

Eksempler på aktiv rewilding i Norge er myndighetenes innsats for å gjeninnføre fjellrev (Vulpes lagopus) på Dovrefjell og Finse. Prosjektet fikk en del negativ kritikk i begynnelsen, blant annet fra naturvernorganisasjonene, men utviklingen i prosjektet ble senere snudd til suksess. 2015 regnes som tidenes fjellrevår.[6] Et annet eksempel er norske (ved Norsk Ornitologisk Forening), irske og skotske myndigheters samarbeid om å gjeninnføre norsk havørn (Haliaeetus albicilla) til Skottland (13 individer) og Irland (20 individer).[7] Et dyr det jobbes med å gjeninnføre flere steder i Europa, er visent (Bison bonasus), eller «europeisk bison» som arten også er blitt kalt. Syv individer ble også forsøksvis utsatt på den danske øya Bornholm, i et dansk rewildingprosjekt (2011–2017) i regi av Naturstyrelsen.[8]

Et eksempel på passiv rewilding er for eksempel områder som gror igjen og forblir ubrukt for menneskelig aktivitet over svært lang tid, eller arter som reetablerer seg i områder de ikke har benyttet på svært lang tid. Det siste kan blant annet hevdes om ulvens (Canis lupus) reetableringer i Skandinavia og en rekke EU-land, ikke minst i Danmark og Tyskland. Et annet eksempel på passiv rewilding er gullsjakalens (Canis aureus) spredning i senere år i Europa. Selv om det er uklart om arten tidligere har hatt så stor utbredelse, kan man altså ikke hevde at det er en fremmed og uønsket art, men en art som sprer seg naturlig. Både EUs habitatdiretiv (Annex V) og Bernkonvensjonen gjelder altså, selv om arten ikke tidligere fantes i disse nye områdene.[9] Likeledes kan det hevdes, at både barskogen og løvskogenSørvestlandet har vært igjennom en naturlig rewildingprosess fra slutten av 1800-tallet og fram til våre dager, spesielt fra 1950 åra og framover. Dette gir nå håp for det avskogede Skottland, som har lignende klimaforhold og topografi. Forskning viser at redusert beitepress og manglende lyngbrenning er hovedårsakene til at skogen regenereres.[10]

Ekstrem rewilding[rediger | rediger kilde]

Pleistocene rewilding er en ekstrem form for rewilding. Den handler om sette naturen tilbake til den stand, eller tilnærmet den stand, den hadde i steinalderen (derav pleistocen). Det betyr blant annet å sette ut dyr som ligner mest mulig på utdødde arter, for å tilbakeføre landskapet og økosystemet til den formen det hadde for over ti tusen år siden. I så måte mener man altså at elefanter vil kunne erstatte mammutene som levde i Europa, noe forskningen stort sett avviser som tull og tøys.[1] Denne formen for rewilding mangler altså både faglig og allmenn aksept.

Annet[rediger | rediger kilde]

Naturfotografen og filmskaperen Ulf Myrvold, NRK Natur, har vært på Dalen Villmarkssenter i Tokke i Telemark og filmet. I 2017 kommer det en ny naturserie som handler om rewilding, naturen vender tilbake.[11]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c Arnfinn Christensen. 2016-02-13. Ikke så enkelt å gjenskape vill natur. forskning.no Besøkt 2016-03-04
 2. ^ Henrique M. Pereira, Laetitia M. Navarro. 2015. Rewilding European Landscapes. Springer Open. ISBN 978-3-319-12038-6 Besøkt 2016-03-04
 3. ^ Rasmus Kragh Jakobsen. 2016-02-29. Scientists: Rewilding is a Pandora’s box. ScienceNordic.com. Arkivert 3. mars 2016 hos Wayback Machine. Besøkt 2016-03-04
 4. ^ Ripple, William J.; Beschta, Robert L. (2011). Trophic cascades in Yellowstone: the first 15 years after wolf reintroduction. ScholarsArchive, Oregon State University. Besøkt 2016-03-05
 5. ^ Justin Farrell. 2015. The Battle for Yellowstone: Morality and the Sacred Roots of Environmental Conflict. Princeton University Press. ISBN 9780691164342 Besøkt 2016-03-05
 6. ^ Eide, N. E., Ulvund, K., Kleven, O., Rød-Eriksen, L., Landa, A. & Flagstad, Ø. 2015. Fjellrev i Norge 2015. Resultater fra det nasjo-nale overvåkingsprogrammet for fjellrev. - NINA Rapport 1219. 53 s. Besøkt 2016-03-05
 7. ^ Morten Ree. 2008-07-09. Nye havørner på plass i Irland og Skottland. Norsk Ornitologisk Forening. Besøkt 2016-03-04
 8. ^ Europæisk Bison. Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet. Arkivert 10. september 2013 hos Wayback Machine. Besøkt 2013-12-09
 9. ^ A. Trouwborst, M. Krofel & J.D.C. Linnell. 2015-06-27. Legal Implications of Range Expansions in a Terrestrial Carnivore: The Case of the Golden Jackal (Canis aureus) in Europe. 24 Biodiversity and Conservation. Besøkt 2015-07-13
 10. ^ Susan Wright/Duncan Halley. 2016-01-20. Reforestation in Norway: showing what’s possible in Scotland and Beyond. Rewilding Britain. Arkivert 6. mars 2016 hos Wayback Machine. Besøkt 2016-03-04
 11. ^ Trailer for Rewilding, naturen vender tilbake. 2015-12-01. NRK

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]