Ratnakutasutraen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ratnakūṭasūtraen (sanskrit; devanāgarī: रत्नकूटसूत्र) eller mahāratnakūṭasūtraen (महारत्नकूटसूत्र) er en antologi bestående av 49 mahāyānasūtraer. Tittelen betyr ordrett «samlingen av juveler», eller «den store samlingen av juveler». Antologien finnes bevart både i den tibetanske og i den kinesiske buddhistiske kanon.

Antologien utviklet seg trolig fra bodhisattva piṭaka og ble satt sammen av den tidlige buddhistiske skolen caitika i det sørøstlige India i det første eller andre århundre f.Kr. I løpet av århundrene ble flere tekster med varierende emner tilføyd antologien.

I første halvdel av 500-tallet e.Kr. eksisterte antologien som en lokal kanon i den sentralasiatiske oasebyen Yèchéng (葉城). Den kinesiske oversettelsen ble foretatt fra 706 e.Kr. til 713.e.Kr. Den tibetanske oversettelsen ble foretatt under regjeringstiden til Trisong Detsen (755–797), og har brukt den kinesiske versjonen som «mal».

En mahāyānabuddhistisk antologi[rediger | rediger kilde]

Mahāratnakūṭasūtraen er en samling av 49 uavhengige mahāyānasūtraer. Skriftsamlingen er tilstede både i den kinesiske og den tibetanske buddhistiske kanon og dekker et vidt spekter av emner med forskjellig opprinnelse. De fleste av dem omhandler klassiske temaer som moral (sīla), tomheten (śūnyatā), medlidenheten (karuṇā), visdommen (prajñā), kontemplasjon (samādhi), bodhisattvaenes eder og bodhisattvaenes vei, manifestasjonen av tathāgatas lys, illusjon (māyā), kyndige midler (upāya) til bevissthetens natur.[1][2][3]

Dagens delstat Andhra Pradesh hvor ratnakūṭasūtraen ifølge pāliteksten nikāyasaṅgraha har oppstått.

To av tekstene (Toh. 57 og 58) handler om klosterreglene (vinaya) til den tidlige buddhistiske skolen mūlasarvāstivāda, to av dem er sūtraer fra de tidlige skolene (Toh. 73 og Toh. 93), tre av dem er jatakafortellinger (Toh. 60, Toh. 61 og Toh. 82), en av dem (Toh. 90) er en prajñāpāramitāsūtra, og to av dem (Toh. 49 og 50) er arbeider om det rene lands buddhisme. Variasjonen i innholdet tyder på at den har blitt satt sammen som en mahāyānabuddhistisk antologi. En autoritet på buddhistisk filosofi, Garma Chen-Chi Chang (f. 1920), har sagt at «vi har funnet at dette verket inneholder en bred dekning av forskjellige emner ... Det kan kanskje kalles et lite leksikon for mahāyānabuddhisme, som burde være nyttig for den generelle leser såvel som for vitenskapsmenn».[1][2][4][5]

Det finnes sparsomt med beviser på at antologien eksisterte i sin helhet i India, før den kom til syne i Kina omkring år 706 e.Kr. Bare fem av de 49 tekstene er bevart på sanskrit: Sukhāvatīvyūhaḥsūtra (nr 5), mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra (nr 15), rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (nr 18), kāśyapaparivartasūtra (nr 43) og ratnarāśisūtra (nr 44). 17 av de 49 verkene omtales i māhayānasūtrālaṃkārakārikā (XIX, 29) og śikșāsamuccaya, men ingen av de to forfatterne – Maitreyanātha (270–350) og Śāntideva (685–736), nevner antologien ved navn.[6]

Ratnakūṭa var opprinnelig navnet på bare én av tekstene i antologien, nemlig kāśyapaparivarta (Toh 87), og ble senere brukt om tekstsamlingen som helhet. Sitater fra en ratnakūṭasūtra i ratnagotravibhāgamahāyanottaratantraśāstra, māhayānasūtrālaṃkārakārikā, Prajñākaramati's kommentar til bodhicaryāvatara, buddhagotraśāstra av Vasubandhu (4. til 5. århundre), prasannapadā av Candrakīrti (600–650) og śikșāsamuccaya, refererer til kāśyapaparivarta. Denne teksten kalles derfor ofte «den gamle ratnakūṭa» av japanske orientalister.[1][4]

Nikāyasaṅgraha, en tekst fra theravādaskolenSri Lanka, forteller at ratnakūṭasūtraen ble satt sammen av skolen andhakas (caitika). Caitika skilte seg ut fra mahāsāṃghikaene i det første eller andre århundre f.Kr. i landskapet Āndhra i det som idag er Andhra Pradesh.[7][8] Tekstsamlingen ble samlet over flere århundrer, og dens varierende emner forteller om historiske overganger mellom store perioder av buddhistisk tenkning.[1]

Tekstsamlingen kan ha utviklet seg fra bodhisattva piṭaka (en fjerde «kurv» i tillegg til tripiṭaka) som tilegnes noen av de tidligere mahāyānaskolene. En av tekstene (Toh. 56) bærer tittelen «bodhisattvaenes skriftsamling» eller bodhisattvapiṭakasūtra (བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་མདོ།).[1]

Tibetansk historisk tradisjon – som kort nevnes i katalogen til Degé Kangyur, og gjenfortelles mer fullstendig av Tāranātha (1575–1634), forteller at den opprinnelige ratnakūṭasūtraen bestod av tusen eller endog 100 000 tekster. Det ble redusert til 49 tekster gjennom angrepet på Nālandā i året 1197. Denne tradisjonen daterer tekstsamlingen til tiden før Asaṅga (315–390) og Vasubandhu (4. til 5. århundre).[1][9][10]

Antologien omtales i daśabhūmikavibhāṣa, en kommentar til daśabhūmikasūtraen som tilskrives madhyamakafilosofen Nāgārjuna. Denne eksegesen omtaler minst fem tekster i antologien og ble oversatt til kinesisk av Kumārajīva i året 405 e.Kr. Dette verket nevner «kāśyapa-seksjonen av ratnakūṭa», og i dette tilfellet er ratnakūṭa ikke synonymt med kāśyapaparivarta. Den nevner også en «akṣayamati-seksjon av ratnakūṭa», som er synonymt med «akṣayamatiparipṛcchāsūtra» (tekst nr 45). Den sistnevnte seksjonen nevnes også av māhaprajñāpāramitōpadeśa, en kommentar til prajñāpāramitāsūtraen i 25 000 vers som bare finnes i en kinesisk oversettelse på 100 bokruller. Daśabhūmikavibhāṣa siterer (i likhet med śikșāsamuccaya) også ugraparipṛcchāsūtra (tekst nr 19) og vimaladattāparipṛcchāsūtra (tekst nr 33). Japanske orientalister er enige om at dette viser at ratnakūṭasūtraen eksisterte i året 405 e.Kr.[4][5][2][11][12][13][3]

Japansk statue av Amitābha (Amida Nyorai) som danner «konsentrasjonens segl». Rundt 1185: slutten av Heian-perioden (894-1185), begynnelsen av Kamakura-perioden (1185-1392). Lakkert, forgylt og polykromt treverk, høyde 143 cm. Musée Guimet. MG 26296. Den lange sŭtra om det rene land er en del av mahāratnakūṭasūtraen.

Jñānagupta var en oversetter fra Gandhāra, som kom fra en krigerkastefamilie (kṣatriya). I året 559 ankom han Chang'an. I lì dài sān bǎo jì (歷代三寶紀), som ble satt sammen av Fei Ch'ang-fang i året 507 e.Kr., gjengis en beretning av Jñānagupta. Han fortalte at sørøst for den sentralasiatiske oasebyen Yèchéng (葉城), også kalt Karghalik, i et område med stupbratte fjell, ble buddhistiske tekster oppbevart i en samling bestående av 12 avdelinger: Mahāsannipāta, avataṃsaka, vaipulya, ratnakūṭa, laṅkāvatāra, lalitavistaraḥ, śāriputradhāraņi, pușpakūțadhāraņi, tuşāgarbha, den store prajñāpāramitāsūtraen, «prajñāpāramitā i åtte seksjoner» og mahāmeghasūtra. Beretningen viser at antologien eksisterte sørøst for ørkenen Taklamakan i første halvdel av 500-tallet som en lokal kanon eller en samling informative sūtraer.[14][2][6]

Den omreisende oversetteren Xuánzàng (玄奘, 602–664) ble bedt om å oversette den i året 664; den 25. november 663 var han ferdig med oversettelsen av et enormt prajñāpāramitābibliotek i 600 bokruller, og han hadde motstand mot å begynne på oversettelsen av en ny stor tekst. Han åpnet sanskritversjonen av mahāratnakūṭasūtraen, oversatte noen få linjer, men konkluderte med at han ikke ville leve lenge nok til å fullføre den. Han hadde allerede oversatt bodhisattvapiṭaka like etter at han returnerte fra India. Denne ble integrert i oversettelsen til Bodhiruchi (tekst nr 12, bokrull 35–54) som er omtalt i neste avsnitt.[2][15]

Den kinesiske versjonen[rediger | rediger kilde]

I årene 706−713 foretok Bodhiruci (菩提流志, 572–727) og hans medhjelpere en oversettelse av mahāratnakūṭasūtraen til kinesisk. Bodhiruchi var en indisk oversetter som reiste fra India til Chang'an i Kina i året 693 e.Kr. Han var født inn i en brahmanistisk familie, studerte brahmanisme og konverterte senere til buddhismen. I Kina oppholdt han seg lenge i tempelet Fóshòujìsì (仏授記寺) i Loyang hvor han oversatte flere tekster. Etter forespørsel fra keiser Zhōngzōng (唐中宗, 656–710) foretok han en oversettelse av mahāratnakūṭasūtraen. Oversettelsen begynte i det 2. året av shén lóng (神龍) [706 e.Kr.] under Tangdynastiet (唐). Den fant sted i klosteret Xī-suì-fú sì (西祟福寺), og ble avsluttet i det 2. året av xiān tiān (先天), dvs. 713 e.Kr. Dette var den siste av Bodhiruci's mange oversettelser; den ble foretatt mens han henga seg til en meditasjon på sin egen fremtidige død.[16][17][18]

Oversettelsen hadde den svært ordrette tittelen Dà bǎojī jīng (pinyin; tradisjonell kinesisk: 大寶積經, forenklet kinesisk: 宝积经), som betyr «sūtraen om den store samlingen juveler». Kortformen på tittelen er bǎojī jīng (寶積經 eller 宝积经), eller «sūtraen om samlingen juveler». Den koreanske tittelen er tae pojŏk kyŏng (hangul: 대보적경); den koreanske kortformen er pojŏk kyŏng (보적경). Den japanske tittelen er daihōshaku kyō (katakana: ダイホウシャクキョウ, hiragana: マハーラトナクータ・スートラ); den japanske kortformen er hōshaku kyō (ホウシャクキョウ eller だいほうしゃくきょう).[19][16][18]

Oversettelsen består av 49 sūtraer, fordelt på 120 bokruller. Bodhiruci benyttet 23 tekster som allerede sirkulerte på kinesisk (tekst nr 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 32, 33, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 47). Han oversatte deretter 15 tekster på nytt – fordi han betraktet oversettelsene som inadekvate, og tilføyde 11 nye oversettelser som han selv hadde foretatt; det er rimelig å anta at originalmanuskriptene var indiske eller sentralasiatiske.[1][17][18]

Antologien finnes i flere utgaver av den kinesiske buddhistiske kanon. I Taishō shinshū daizōkyō (大正新修大藏經) eller «tripiṭaka publisert under Taishōperioden», ofte forkortet Taishō (大正), befinner den seg i bind 11 som tekst nr 310. Dette bindet utgjør «ratnakūṭa-avdelingen» (寶積部, bǎojībù); tekstene nr 311–320 er andre oversettelser av enkeltsūtraer i antologien.[19][18]

I bokformen av Tripiṭaka Koreana befinner den seg i bind 6 som tekst nr 22; de øvrige oversettelsene fra antologien befinner seg i bindene 6, 37 og 41. Vi har også oppgitt bind, bokruller og etui i den xylografiske utgaven fra 1236–1251 som oppbevares i tempelet Haeinsa (해인사).[16]

I den nyere Peking-utgaven Zhōnghuá dàzángjīng (大日本續藏經) befinner den seg i bind 8–9 som tekst nr 24. De øvrige oversettelsene fra antologien befinner seg i bindene 9, 65 og 69.[19]

I katalogen som ble publisert av Bunyiu Nanjio (1849–1927) i 1883, er ratnakūṭasūtraen tekst nr 23; de øvrige oversettelsene er tekst nr 24, 28-32, 1005 og 1043.[20] To av tekstene i Taishō (大正), nemlig T. 319 og T. 320, mangler i katalogen til Nanjio; derimot finnes de i tekstsamlingen Dainippon zokuzōkyō (大日本續藏經, forkortet som Zokuzōkyō eller 卍). Dette går også frem av tabellen nedenfor.[21][22]

Tekst nr Tittel Andre oversettelser Tripitaka Koreana m.m. Oversetter Bokruller/
etui
310 [1][19] [Sūtra] som forklarer de tre eder
三律儀會
Sānlǜ yí huì
Trisaṃvaranirdeśa(sūtra)
T11N0311 06 K0022 [1][23]
008 H0024 [1]
N0023 [1]
Bodhiruci Bind 149
[1–3] 翔 72
310 [2][19] [Sūtra]en som underviser i renselsen av bunnløse porter
無邊莊嚴會
Wúbiān zhuāngyán huì
Anantamukhapariśodhananirdeśaparivarta(sūtra)
06 K0022 [2][24]
008 H0024 [2]
N0023 [2]
Bodhiruci Bind 149
[4–5] 翔 72
Bind 150
[6–7] 翔 72
310 [3][19] Sūtra om tathāgataenes hemmeligheter
密迹金剛力士會 (密迹金剛力士經七卷)
Mìjì jīngāng lìshì huì (mìjì jīngāng lìshì jīng qī juăn)
Tathāgataguhyasūtra
T11N0312 06 K0022 [3][25]
008 H0024 [3]
N0023 [3]
Dharmarakṣa Bind 150
[8–10] 翔 72
Bind 151
[11–14] 龍 73
310 [4][19] Sūtraen om undervisningen om drømmer
淨居士天子會 (菩薩説夢經二卷)
Chēng jūshì tiānzĭ huì (púsà shuō mèng jīng juăn)
Svapnanirdeśasūtra
06 K0022 [4][26]
008 H0024 [4]
N0023 [4]
Dharmarakṣa Bind 151
[15] 龍 73
Bind 152
[16] 龍 73
310 [5][19] Den lange sūtraen om det rene land
無量壽如來會
Wúliàngshòu rúlái huì
Sukhāvatīvyūhaḥ sūtra
T12N0360
T12N0361
T12N0362
T12N0363
T12N0364
06 K0022 [5][27]
008 H0024 [5]
N0023 [5]
Bodhiruci Bind 152
[17–18] 龍 73
310 [6][19] Sūtraen om Buddhalandet til Akṣobhya
不動如來會
Búdòng rúlái huì
Akṣobhyatathāgatasyavyūha(sūtra)
T11N0313 06 K0022 [6][28]
008 H0024 [6]
N0023 [6]
Bodhiruci Bind 152
[19–20] 龍 73
310 [7][19] [Sūtraen] om den beskyttende kledning
被甲莊嚴會
Bèijiǎ zhuāngyán huì
Varmavyūhanirdeśa(sūtra)
06 K0022 [7][29]
008 H0024 [7]
N0023 [7]
Bodhiruci Bind 153
[21–25] 師
310 [8][19] Undervisning i den udelelige naturen til fenomenenes rike
法界體性無分別會
Făjiè tǐxìng wú fēnbié huì
Dharmadhātuprakṛti-asambhedanirdeśa(sūtra)
06 K0022 [8][30]
008 H0024 [8]
N0023 [8]
Mandra(sena) bind 154
[26–27] 師 74
310 [9][19] De ti dharmaer
大乘十法會
Dàshèng shí fǎhuì
Daśadharmaka(ka)(sūtra)
T11N0314 06 K0022 [9][31]
008 H0024 [9]
N0023 [9]
Buddhaśānta Bind 154
[28] 師 74
310 [10][19] Utstilling på den universelle porten
文殊師利普門會
Wénshū shī lìpǔmén huì
Samantamukhaparivartasūtra
T11N0315 06 K0022 [10][32]
008 H0024 [10]
N0023 [10]
Bodhiruci Bind 154
[29] 師 74
310 [11][19] Den komplette effekten av lettere undervisning
出現光明會
Chūxiàn guāngmíng huì
Raśmisamantamuktanirdeśa(sūtra)
06 K0022 [11][33]
008 H0024 [11]
N0023 [11]
Bodhiruci Bind 154
[30] 師 74
Bind 155
[31–34] 火 75
310 [12][19] Bodhisattvaenes skriftsamling
菩薩藏會 (大薩菩薩經二十卷)
Púsà cáng huì (dàsà púsà jīng èrshí juǎn)
Bodhisattvapiṭaka
T11N0316 06 K0022 [12][34]
008 H0024 [12]
N0023 [12]
Xuánzàng Bind 155
[35] 火 75
Bind 156
[36–40] 火 75
Bind 157
[41–45] 帝 76
Bind 158
[46–50] 帝 76
Bind 159
[51–54] 鳥 77
310 [13][19] Undervisingen i å entre livmoren
佛為阿難説處胎會
Fówèi ā nán shuō shù tāi huì
Garbhāvakrāntinirdeśa(sūtra)
T11N0317 06 K0022 [13][35]
008 H0024 [13]
N0023 [13]
Bodhiruci Bind 159
[55] 鳥 77
310 [14][19] Undervisingen av Nanda om å entre livmoren
佛説入胎藏會 (佛為難陀發出家入胎經)
Fóshuō rútāi cáng huì (fówéinán tuó fāchū jiā rútāi jīng)
Anandagarbhāvakrāntinirdeśa(sūtra)
06 K0022 [14][36]
008 H0024 [14]
N0023 [14]
Ching Lung Bind 160
[56–57] 鳥 77
310 [15][19] Spektrumet av dyder i Mañjuśrī's Buddhaland
文殊師利授記會 (文殊師利授記經三卷)
Wénshū shī lìshòulì huì (wénshū shī lìshòulì jīng sān juăn)
Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha(sūtra)
T11N0318
T11N0319
06 K0022 [15][37]
008 H0024 [15]
N0023 [15]
Dharmarakṣa Bind 160
[58–60] 鳥 77
310 [16][19] Møtet mellom far og sønn
菩薩見實會 (菩薩見實三昧經十六卷)
Púsà jiàn shí huì (púsà jiàn shí sānmèi jīng shíliù juǎn)
Pitāputrasamāgamana(sūtra)
T11N0320 06 K0022 [16][38]
008 H0024 [16]
N0023 [16]
Narendrayaśas Bind 161
[61–65] 官 78
Bind 162
[66–70] 官 78
Bind 163
[71–75] 人 79
Bind 164
[76] 人 79
310 [17][19] Spørsmålene til Pūrṇa
富樓那會 (菩薩藏經三卷)
Fùlóu nà huì (púsà cáng jīng sān juǎn)
Pūrṇaparipṛcchā(sūtra)
06 K0022 [17][39]
008 H0024 [17]
N0023 [17]
Kumārajīva Bind 164
[77–79] 人 79
310 [18][19] Sūtraen om Rāṣṭrapāla's spørsmål
護國菩薩會 (護國菩薩經二卷)
Hùguó púsà huì (hùguó púsà jīng èr juǎn)
Rāṣṭrapālaparipṛcchā(sūtra)
T12N0321 06 K0022 [18][40]
008 H0024 [18]
N0023 [18]
Jñānagupta Bind 164
[80] 人 79
Bind 165 [81] 皇 80
310 [19][19] [Sūtraen om] Ugra's spørsmål
郁伽長者會 (郁伽長者問經一卷)
Yùyiā zhăngzhě huì (yùyiā zhăngzhě wèn jīng yì juǎn)
Ugra(datta)paripṛcchā(sūtra)
T12N0322
T12N0323
06 K0022 [19][41]
008 H0024 [19]
N0023 [19]
Saṅghavarman Bind 165
[82] 皇 80
310 [20][19] Sūtraen om Vidyutprāpta's spørsmål
無盡伏藏會
Wújìn fúcáng huì
Vidyutprāptaparipṛcchā(sūtra)
06 K0022 [20][42]
008 H0024 [20]
N0023 [20]
Bodhiruci Bind 165
[83–84] 皇 80
310 [21][19] Profetien for magikeren Bhadra
授幻師跋陀羅記會
Shòu huàn shī bá tuó luó jì huì
Bhadramāyākāraparipṛcchā(sūtra)
T12N0324 06 K0022 [21][43]
008 H0024 [21]
N0023 [21]
Bodhiruci Bind 165
[85] 皇 80
310 [22][19] Undervisningen om den store magiske utstilling
大神變會
Dàshén biàn huì
Mahāprātihāryanirdeśa(sūtra)
06 K0022 [22][44]
008 H0024 [22]
N0023 [22]
Bodhiruci Bind 166
[86–87] 皇 80
310 [23][19] Sūtraen om Maitreya's store løvebrøl
摩訶迦葉會 (摩訶迦葉經二卷)
Móhē jiāyè huì (móhē jiāyè jīng èr juǎn)
Maitreyamahāsiṃhanāda(sūtra)
06 K0022 [23][45]
008 H0024 [23]
N0023 [23]
Upaśūnya Bind 166
[88–89] 皇 80
310 [24][19] Sūtraen om Upāli's spørsmål
優波離會
Yōubō lí huì
Upāliparipṛcchā(sūtra)
T12N0325
T12N0326
06 K0022 [24][46]
008 H0024 [24]
N0023 [24]
Bodhiruci Bind 166
[90] 皇 80
310 [25][19] Vekking av besluttsomhet
發勝志樂會
Fāshèng zhìlè huì
Adhyāśayasañcodana(sūtra)
T12N0327 06 K0022 [25][47]
008 H0024 [25]
N0023 [25]
Bodhiruci Bind 167
[91–92] 始 81
310 [26][19] [Sūtraen om] spørsmålet til Subāhu
善臂菩薩會 (善臂菩薩經二卷)
Shānbì púsà huì (shānbì púsà jīng èr juǎn)
Subāhuparipṛcchā(sūtra)
06 K0022 [26][48]
008 H0024 [26]
N0023 [26]
Kumārajīva Bind 167
[93–94] 始 81
310 [27][19] Sūtraen om Suratā's spørsmål
善順菩薩會
Shàn shùn púsà huì
Surataparipṛcchā(sūtra)
T12N0328
T12N0329
06 K0022 [27][49]
008 H0024 [27]
N0023 [27]
Bodhiruci Bind 167
[95] 始 81
310 [28][19] Sūtraen om Vīradatta's spørsmål
謹授長者會
Jǐnshòu zhăngzhě huì
Vīradatta(gṛhapati)paripṛcchā(sūtra)
T12N0330
T12N0331
06 K0022 [28][50]
008 H0024 [28]
N0023 [28]
Bodhiruci Bind 168
[96] 始 81
310 [29][19] Sūtraen om spørsmålene til Udayana, Konge av Vatsa
優陀延王會
Yōutuó yán wáng huì
Udayanavatsarājaparipṛcchā(sūtra)
T12N0332
T12N0333
06 K0022 [29][51]
008 H0024 [29]
N0023 [29]
Bodhiruci Bind 168
[97] 始 81
310 [30][19] Sūtraen om piken Sumati's spørsmål
妙慧端女會
Miào huì duān nǚ huì
Sumatidārikāparipṛcchā(sūtra)
T12N0334
T12N0335
T12N0336
06 K0022 [30][52]
008 H0024 [30]
N0023 [30]
Bodhiruci Bind 168
[98a] 始 81
310 [31][19] Sūtraen om Gaṅgottara's spørsmål
恆河上優婆夷會
Hénghé shàng yōu pó yí huì
Gaṅgottaraparipṛcchā(sūtra)
06 K0022 [31][53]
008 H0024 [31]
N0023 [31]
Bodhiruci Bind 168
[98b] 始 81
310 [32][19] Sūtraen om Aśokadatta's profeti
無畏悳菩薩會 (無畏悳菩薩經一卷)
Wúwèi dé púsà huì (wúwèi dé púsà jīng yì juăn)
Aśokadattavyākaraṇa(sūtra)
T12N0337 06 K0022 [32][54]
008 H0024 [32]
N0023 [32]
Buddhaśānta Bind 168
[99] 始 81
310 [33][19] Sūtraen om Vimaladatta's spørsmål
無垢施菩薩應辯會 (無垢施菩薩分別應辯經一卷)
Wúgòu shī púsà yīng biàn huì (wúgòu shī púsà fēnbié yīng yì juăn)
Vimaladattāparipṛcchā(sūtra)
T12N0338
T12N0339
06 K0022 [33][55]
008 H0024 [33]
N0023 [33]
Nieh Tao Chen Bind 168
[100] 始 81
310 [34][19] Spørsmålene om Guṇaratnasaṅkusumita
功悳寶花數菩薩會
Gōng dé băo huāshŭ púsà huì
Guṇaratnasaṅkusumitaparipṛcchā(sūtra)
06 K0022 [34][56]
008 H0024 [34]
N0023 [34]
Bodhiruci Bind 169
[101a] 制 82
310 [35][19] Sūtraen som underviser i den ufattelige sfæren til en Buddha
善悳天子會
Shàndé tiānzǐ huì
Acintyabuddhaviṣayānirdeśa(sūtra)
T12N0340 06 K0022 [35][57]
008 H0024 [35]
N0023 [35]
Bodhiruci Bind 169
[101b] 制 82
310 [36][19] Sūtraen om Devaputra Susthitamati's spørsmål
善往意天子會 (大方等往意天子所問經四卷)
Shàn wǎng yì tiānzǐ huì (dàfāng děng wǎng yì tiānzǐ suŏ wèn jīng sì juăn)
Suṣṭhitamati(devaputra)paripṛcchā(sūtra)
T12N0341
T12N0342
06 K0022 [36][58]
008 H0024 [36]
N0023 [36]
Dharmagupta Bind 169
[102–105] 制 82
310 [37][19] Sūtraen om Siṃha's spørsmål
阿闍世王子會
Ā dū shì wángzǐ huì
Siṃhaparipṛcchā(sūtra)
T12N0343
T12N0344
06 K0022 [37][59]
008 H0024 [37]
N0023 [37]
Bodhiruci Bind 169
[106a] 制 82
310 [38][19] Sūtraen om bodhisattva Jñānottara's spørsmål
大乘方便會 (大乘方便經三卷)
Dàshèng fāngbiàn huì (dàshèng fāngbiàn jīng sān juǎn)
(Upāyakauśalya)jñānottarabodhisattvaparipṛcchā(sūtra)
T12N0345
T12N0346
06 K0022 [38][60]
008 H0024 [38]
N0023 [38]
Nandi Bind 170
[106b–108] 制 82
310 [39][19] Spørsmålene til kjøpmannen Bhadrapāla
賢護長者會 (移識經二卷)
Xián hù zhăngzhě huì (yí shí jīng èr juǎn)
Bhadrapālaśreṣṭhiparipṛcchā(sūtra)
T12N0347 06 K0022 [39][61]
008 H0024 [39]
N0023 [39]
Jñānagupta Bind 170
[109–110] 制 82
310 [40][19] Sūtraen om piken Vimalaśraddhā's spørsmål
淨信童女會
Chēng xìn tóngnǚ huì
Dārikāvimalaśraddhāparipṛcchā(sūtra)
06 K0022 [40][62]
008 H0024 [40]
N0023 [40]
Bodhiruci Bind 171
[111a] 文 83
310 [41][19] Spørsmålet til Maitreya
彌謹菩薩問八法會
Míjǐn púsà wèn bāfă huì
Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa(ka)(sūtra)
T12N0348 06 K0022 [41][63]
008 H0024 [41]
N0023 [41]
Bodhiruchi Bind 171
[111b] 文 83
310 [42][19] Spørsmålet til Maitreya om de åtte kvaliteter
彌謹菩薩所問會
Míjǐn púsà suŏ wèn huì
Maitreyaparipṛcchā(sūtra)
T12N0349 06 K0022 [42][64]
008 H0024 [42]
N0023 [42]
Bodhiruci Bind 171
[111c] 文 83
310 [43][19] Forelesningen for Kāśyapa
普明菩薩會 (大寶積經一卷)
Pǔmíng púsà huì (dàbǎo jī jīng yì juǎn)
Kāśyapaparivarta(sūtra)
T12N0350
T12N0351
T12N0352
06 K0022 [43][65]
008 H0024 [43]
N0023 [43]
Ukjent Bind 171
[112] 文 83
310 [44][19] Juvelmessen
寶梁聚會 (寶梁經二卷)
Băoliáng jùhuì (băoliáng jīng èr juǎn)
Ratnarāśi(sūtra)
06 K0022 [44][66]
008 H0024 [44]
N0023 [44]
Tao Kung Bind 171
[113–114] 文 83
310 [45][19] Sūtraen om Akṣayamati's spørsmål
無盡慧菩薩會
Wújìn huì púsà huì
Akṣayamatiparipṛcchā(sūtra)
06 K0022 [45][67]
008 H0024 [45]
N0023 [45]
Bodhiruci Bind 171
[115a] 文 83
310 [46][19] Prajñāpāramitāsūtraen i 700 vers
文殊説般若會 (文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經二卷)
Wénshū shuō bōrě huì
(wénshū shīlì suǒ shuō móhē bōrě bōluómì jīng èr juǎn)
Saptaśatikaprajñāpāramitāsūtra
T07N0220 [7]
T08N0232
T08N0233
01 K0001 [7]
05 K0010
05 K0011
06 K0022 [46][68]
008 H0024 [46]
N0023 [46]
Mandrasena Bind 171
[115b] 文 83
Bind 172
[116] 文 83
310 [47][19] Sūtraen om Ratnacūḍa's spørsmål
寶髻菩薩會 (寶髻菩薩所問經二卷)
Băojì púsà huì (băojì púsà suŏ wèn jīng èr juǎn)
Ratnacūḍa(paripṛcchā)(sūtra)
06 K0022 [47][69]
008 H0024 [47]
N0023 [47]
Dharmarakṣa Bind 172
[117–118] 文 83
310 [48][19] Sūtraen om dronning Śrīmālās løvebrøl
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經
Shèngmán shīzǐhǒu yīchéng dàfāngbiàn fāngguǎng jīng
Śrīmālādevī Siṃhanāda sūtra
Śrīmālā(devi)siṃhanāda(sūtra)
T12N0353 06 K0022 [48][70]
009 H0024 [48]
N0023 [48]
Bodhiruci Bind 172
[119] 文 83
310 [49][19] Sūtraen om Ṛṣi Vyāsa's spørsmål
廣傳仙人會
Guăngchuán xiānrén huì
Vyāsaparipṛcchā(sūtra)
T12N0354 06 K0022 [49][71]
009 H0024 [49]
N0023 [49]
Bodhiruci Bind 172
[120] 文 83
311[72] [Sūtra] som forklarer de tre eder
大方廣三戒經
Dàfāngguăng sān jiè jīng
だいほうこうさんかいきょう
Trisaṃvaranirdeśaparivarta(sūtra)
T11N0310 [1] 06 K0023[73]
009 H0025
N0024
Dharmakṣema Bind 173
[1–3] 字 84
312[74] Utstilling på den universelle porten
佛説如來不思議祕密大乘經
Fóshuō rúlài bù sīyì mìmì dàshèng jīng
ぶっせつにょらいふしぎひみつだいじょうきょう
Tathāgataguhyasūtra
T11N0310 [3] 41 K1486[75]
069 H1633
N1043
Dharmarakṣa Bind 240
[1–10] 幷 616
Bind 241
[11–20] 嶽 617
313[76] Sūtraen om Buddhalandet til Akṣobhya
阿踀佛國經
Āchuò fóguó jīng
あしゅくぶっこくきょう
Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra
T11N0310 [6] 06 K0027[77]
009 H0029
N0028
Lokakṣema Bind 175
[1–2] 乃 85
314[78] De ti dharmaer
佛説大乘十法經
Fóshuō dàshèng shí fă jīng
ぶっせつだいじようじっぽうきょう
Daśadharma(ka)(sūtra)
T11N0310 [9] 06 K0028[79]
009 H0030
N0029
Saṅghabhadra Bind 175
[1] 乃 85
315[80] 佛説普門品經
Fóshuō pǚmén pǐnjīng
ぶっせつふもんぼんきょう
Samantamukhaparivarta(sūtra)
T11N0310 [10] 06 K0029[81]
009 H0031
N0030
Dharmarakṣa Bind 175
[1] 乃 85
316[82] Bodhisattvaenes skriftsamling
佛說大乘菩薩藏正法經
Fóshuō dàshèng púsà cáng zhèngfǎ jīng
ぶっせつだいじょうぼさつぞうしょうぼうきょう
Bodhisattvapiṭaka
T11N0310 [12] 41 K1487[83]
069 H1635
N1005
Dharmarakṣa Bind 1242
[1–10] 宗 618
Bind 1243
[11–20] 恒 619
Bind 1244
[21–30] 岱 620
Bind 1245
[31–40] 禪 621
317[84] Undervisingen i å entre livmoren
胞胎經
Bāotāi jīng
ぶっせつほうたいきょう
Garbhāvakrāntinirdeśa(sūtra)
T11N0310 [13] 06 K0030[85]
009 H0033
N0032
Dharmarakṣa Bind 176
[1] 乃 85
318[86] Spektrumet av dyder i Mañjuśrī's Buddhaland
文殊師利佛土嚴淨經
wénshūshīlì fótǔ yán jīng jīng
もんじゆしりぶつどごんじようきょう
Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūha(sūtra)
T11N0310 [15] 06 K0031[87]
009 H0034
N0031
Dharmarakṣa Bind 176
[1–2] 乃 85
319[21] Spektrumet av dyder i Mañjuśrī's Buddhaland
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經
dàshèng wénshūshīlì púsà fóshā gōngdé zhuāngyán jīng
だいしょうもんじゅしりぼさつぶっせつくどくしょうごんきょう
Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra
T11N0310 [15] 37 K1341[88]
065 H1471
卍 003 0411-0414
Amoghavajra Bind 1124
[1–3] 阜 540
320[22] Møtet mellom far og sønn
父子合集經
fùzǐ héjí jīng
ふしごうじゆうきょう
Pitāputrasamāgama(sūtra)
T11N0310 [16] 41 K1496[89]
069 H1649
卍 001 0001-0131
Jih-ch'eng og Dharmarakṣa Bind 1252
[1–10] 紫 627
Bind 1253
[11–20] 塞 628

Andre oversettelser i bind 12 i Taishō (大正)[rediger | rediger kilde]

Bind 12 i Taishō (大正) inneholder «mahāparanirvāna-avdelingen» (涅槃部, nièpánbù); dette bindet inneholder mahāyāna mahāparanirvāṇasūtraen og beslektede tekster. Bind 11 og 12 overlapper hverandre, fordi 38 av tekstene i bind 12 (T.321–T.353 og T.360–T.364) er oversettelser av enkeltssūtraer i ratnakūṭasūtraen. Også her har vi benyttet Taishō (大正) som hovedreferanse, med kryssreferanser til Tripiṭaka Koreana, Zhōnghuá dàzángjīng og katalogen til Nanjio. T.328, T.335 og T.364 er fraværende i Tripiṭaka Koreana. T.336 er fraværende i katalogen til Nanjio, men finnes i Dainippon zokuzōkyō (卍).

Tekst nr Tittel Andre oversettelser Tripitaka Koreana m.m. Oversetter Bokruller/
etui
321[90] Sūtraen om Rāṣṭrapāla's spørsmål
佛説護國尊者所問大乘經
fóshuō hùguó zūnzhě suǒ wèn dàshèng jīng
ぶっせつごこくそんじゃしょもんだいじようきょう
Rāṣṭrapālaparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 [18] 34 K1206[91]
064 H1316
N0873
Dānapāla Bind 1048
[1–4] 給 502
322[92] [Sūtraen om] Ugra's spørsmål
法鏡經
fǎ jìng jīng
ほうきょうぎょう
Ugra(datta)paripṛcchā(sūtra)
T11N0310 [19]
T12N0323
06 K0032[93]
009 H0035
N0033
An Hsuan Bind 176
[1] 乃 85
323[94] [Sūtraen om] Ugra's spørsmål
郁迦羅越問菩薩行經
yù jiāluó yuè wèn púsà xíng jīng
いくからおつぼさつぎょうきょう
Ugra(datta)paripṛcchā(sūtra)
T11N0310 [19]
T12N0322
06 K0033[95]
009 H0036
N0034
Dharmarakṣa Bind 177
[1] 服 86
324[96] Profetien for magikeren Bhadra
佛説幻士仁賢經
fóshuō huàn shì rén xián jīng
ぶっせつげんしにんけんきょう
Bhadramāyākāraparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 [21] 06 K0034[97]
009 H0037
N0035
Dharmarakṣa Bind 177
[1] 服 86
325[98] Sūtraen om Upāli's spørsmål
佛説決定毘尼經
fóshuō juédìng píní jīng
ぶっせつけつじょうびにきょう
Upāliparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 [24]
T11N0326
06 K0035[99]
009 H0038
N0036
Ukjent Bind 177
[1] 服 86
326[100] Sūtraen om Upāli's spørsmål
佛説三十五佛名禮懺文
fóshuō sānshí wǔ fó míng lǐ chàn wén
ぶっせつさんじゅうごぶつみょうらいさんもん
Upāliparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 [24]
T11N0325
36 K1303[101]
065 H1429
N0979
Amoghavajra Bind 1118
[1] 阿 535
327[102] Vekking av besluttsomhet
發覺淨心經
fājué chēng xīn jīng
ほっかくじょうしんじんきょう
Adhyāśayasañcodana(sūtra)
T11N0310 [25] 06 K0037[103]
009 H0039
N0037
Jñānagupta Bind 177
[1–2] 服 86
328[104] Sūtraen om Suratā's spørsmål
佛説須頼經
fóshuō xūlài jīng
ぶっせつしゅらいきょう
Surataparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (27)
T12N0329
020 H0389
N0043
Bai yan [1]
329[105] Sūtraen om Suratā's spørsmål
佛説須頼經
fóshuō xūlài jīng
ぶっせつしゅらいきょう
Surataparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (27)
T12N0328
12 K0362[106]
020 H0388
N0044
Chih-shih-lun Bind 352
[1] 過 170
330[107] Sūtraen om Vīradatta's spørsmål
佛説菩薩修行經
fóshuō púsà xiūxíng jīng
ぶっせつぼさつしゅぎょうきょう
Vīradatta(gṛhapati)paripṛcchā(sūtra)
T11N0310 (28)
T12N0331
12 K0369[108]
020 H0386
N0389
Po Fa-tzu Bind 352
[1] 過 170
331[109] Sūtraen om Vīradatta's spørsmål
佛説無畏授所問大乘經
fóshuō wúwèi shòu suǒ wèn dàshèng jīng
ぶっせつむいじゅしょもんだいじょうきょう
Vīradatta(gṛhapati)paripṛcchā(sūtra)
T11N0310 (28)
T12N0330
40 K1468[110]
068 H1593
N0947
Dānapāla Bind 1228
[1–3] 漠 604
332[111] Sūtraen om spørsmålene til Udayana, Konge av Vatsa
佛説優填王經
fóshuō yōutián wáng jīng
ぶっせつうてんおうきょう
Udayanavatsarājaparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (29)
T12N0333
06 K0038[112]
009 H0040
N0038
Fa-chü Bind 178
[1] 服 86
333[113] Sūtraen om spørsmålene til Udayana, Konge av Vatsa
佛説大乘日子王所問經
fóshuō dàshèng rìzi wáng suǒ wèn jīng
ぶっせつだいじようにっしおうしょもんきょう
Udayanavatsarājaparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (29)
T12N0332
33 K1100[114]
063 H1210
N0788
Fa-t'ien Bind 1030
[1] 鐘 483
334[115] Sūtraen om piken Sumati's spørsmål
佛説須摩提菩薩經
fóshuō xūmótí púsà jīng
ぶっせつしゅまだいぼさつきょう
Sumatidārikāparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (30)
T12N0335
T12N0336
06 K0039[116]
009 H0043
N0039
Dharmarakṣa Bind 178
[1] 服 86
335[117] Sūtraen om piken Sumati's spørsmål
佛説須摩提菩薩經
fóshuō xūmótí púsà jīng
ぶっせつしゅまだいぼさつきょう
Sumatidārikāparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (30)
T12N0334
T12N0336
009 H0042
N0040
Kumārajīva [1]
336[118] Sūtraen om piken Sumati's spørsmål
佛説須摩提菩薩經
fóshuō xūmótí púsà jīng
ぶっせつしゅまだいぼさつきょう
Sumatidārikāparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (30)
T12N0335
T12N0335
06 K0036[119]
009 H0041
卍 001 0131
Bodhiruci Bind 177
[1] 服 86
337[120] Sūtraen om Aśokadatta's profeti
佛説阿闍貰王女阿術達菩薩經
fóshuō ādūshì wáng nǚ āshùdá púsà jīng
ぶっせつあじゃせおうしょあじゅったつぼさつき
Aśokadattavyākaraṇa(sūtra)
T11N0310 (32) 06 K0040[121]
009 H0044
N0042
Dharmarakṣa Bind 178
[1] 服 86
338[122] Sūtraen om Vimaladatta's spørsmål
佛説離垢施女經
fóshuō lí gòu shī nǚ jīng
ぶっせつりくせにょきょう
Vimaladattāparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (33)
T12N0339
06 K0041[123]
009 H0045
N0041
Dharmarakṣa Bind 178
[1] 服 86
339[124] Sūtraen om Vimaladatta's spørsmål
得無垢女經
dé wú gòu nǚ jīng
とくむくにょきょう
Vimaladattāparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (33)
T12N0338
06 K0042[125]
009 H0046
N0045
Gautama Prajñāruci Bind 178
[1] 衣 87
340[126] Sūtraen som underviser i den ufattelige sfæren til en Buddha
文殊師利所説不思議佛境界經
wén shū shī lì suǒ shuō bù sī yì fó jìng jiè jīng
もんじゅしりしょせつふしぎぶつきょうがいきょう
Acintyabuddhaviṣayanirdeśa(sūtra)
T11N0310 (35) 06 K0043[127]
009 H0047
N0046
Bodhiruci Bind 179
[1] 衣 87
341[128] Sūtraen om Devaputra Susthitamati's spørsmål
聖善住意天子使所問經
shèng shàn zhù yì tiānzǐ shǐ suǒ wèn jīng
しょうぜんじゅういてんししょもんきょう
Suṣṭhitamati(devaputra)paripṛcchā(sūtra)
T11N0310 (36)
T12N0342
06 K0045[129]
009 H0049
N0048
Prajñāruci Bind 180
[1–3] 衣 87
342[130] Sūtraen om Devaputra Susthitamati's spørsmål
佛説如幻三昧經
fóshuō rú huàn sānmèi jīng
ぶっせつにょげんさんまいきょう
Suṣṭhitamati(devaputra)paripṛcchā(sūtra)
T11N0310 (36)
T12N0341
06 K0044[131]
009 H0048
N0047
Dharmarakṣa Bind 179
[1–2] 衣 87
343[132] Sūtraen om Siṃha's spørsmål
佛説太子刷護經
fóshuō tàizǐ shuā hù jīng
ぶっせつたいしさつごきょう
Siṃhaparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (37)
T12N0344
06 K0046[133]
009 H0050
N0049
Dharmarakṣa Bind 180
[1] 衣 87
344[134] Sūtraen om Siṃha's spørsmål
佛説太子和休經
fóshuō tàizǐ hé xiū jīng
ぶっせつたいしわくきょう
Siṃhaparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (37)
T12N0343
06 K0047[135]
009 H0051
N0050
Ukjent Bind 180
[1] 衣 87
345[136] Sūtraen om bodhisattva Jñānottara's spørsmål
慧上菩薩問大善權經
huì shàng púsà wèn dà shàn quán jīng
えじようぼさつもんだいぜんごんきょう
(Upāyakauśalya)jñānottarabodhisattvaparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (38)
T12N0346
06 K0048[137]
009 H0052
N0052
Dharmarakṣa Bind 181
[1–2] 衣 87
346[138] Sūtraen om bodhisattva Jñānottara's spørsmål
佛説大方廣善巧方便經
fóshuō dàfāngguǎng shànqiǎo fāngbiàn jīng
ぶっせつだいほうこうぜんぎょうほうべんきょう
(Upāyakauśalya)jñānottarabodhisattvaparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (38)
T12N0345
40 K1424[139]
067 H1548
N0926
Dānapāla Bind 1216
[1–4] 刑 592
347[140] Spørsmålene til kjøpmannen Bhadrapāla
大乘顯識經
dàshèng xiǎn shí jīng
だいじようけんじききょう
Bhadrapalāśreṣṭhiparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (39) 06 K0049[141]
009 H0053
N0053
Divākara Bind 181
[1–2] 裳 88
348[142] Spørsmålet til Maitreya
佛説大乘方等要慧經
fóshuō dàshèng fāngděng yào huì jīng
ぶっせつだいじょうほうどうようえきょう
Maitreyaparipṛcchādharmāṣṭa(ka)(sūtra)
T11N0310 (41) 06 K0050[143]
009 H0054
N0054
An Shih-kao Bind 181
[1] 裳 88
349[144] Spørsmålet til Maitreya om de åtte kvaliteter
彌勒菩薩所問本願經
mílè púsà suǒ wèn běnyuàn jīng
みろくぼさつしょもんほんがんきょう
Maitreyaparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (42) 06 K0051[145]
009 H0055
N0055
Dharmarakṣa Bind 181
[1] 裳 88
350[146] Forelesningen for Kāśyapa
佛説遺日摩尼寶經
fóshuō yí rì móníbǎo jīng
ぶっせつゆいにちまにほうじゅ
Kāśyapaparivarta(sūtra)
T11N0310 (43)
T12N0351
T12N0352
06 K0052[147]
009 H0056
N0057
Lokakṣema Bind 181
[1] 裳 88
351[148] Forelesningen for Kāśyapa
佛説摩訶衍寶嚴經
fóshuō móhēyǎn bǎo yán jīng
ぶっせつまかえんほうごんきょう
Kāśyapaparivarta(sūtra)
T11N0310 (43)
T12N0350
T12N0352
06 K0053[149]
009 H0057
N0058
Ukjent Bind 181
[1] 裳 88
352[150] Forelesningen for Kāśyapa
佛説大迦葉問大寶積正法經
fóshuō dàjiāyè wèn dàbǎo jī zhèngfǎ jīng
ぶっせつだいかしょうもんだいほうしゃくしょうぼうきょう
Kāśyapaparivarta(sūtra)
T11N0310 (43)
T12N0350
T12N0351
33 K1123[151]
063 H1233
N0805
Dānapāla Bind 1034
[1–5] 壁 487
353[152] Sūtraen om dronning Śrīmālās løvebrøl
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經
shèngmán shīzǐhǒu yìchéng dàfāngbiàn fāngguǎng jīng
しょうまんししくいちじようだいほうべんほうこうきょう
Śrīmālā(devī)siṃhanādasūtra
T11N0310 (48) 06 K0054[153]
009 H0058
N0059
Guṇabhadra Bind 182
[1] 裳 88
354[154] Sūtraen om Ṛṣi Vyāsa's spørsmål
毘耶所問經
píyēsuǒ wèn jīng
びやしゃもんきょう
Vyāsaparipṛcchā(sūtra)
T11N0310 (49) 06 K0055[155]
009 H0059
N0060
Gautama Prajñāruci Bind 182
[1–2] 裳 88
360[156] Den lange sūtraen om det rene land
佛説無量壽經
fóshuō wúliàngshòu jīng
ぶっせつむりょうじゅきょう
Sukhāvatīvyūhasūtra
T11N0310 (5)
T12N0361
T12N0362
T12N0363
T12N0364
06 K0026[157]
009 H0028
N0027
Saṅghavarman Bind 174
[1–2] 字 84
361[158] Den lange sūtraen om det rene land
佛説無量清淨平等覺經
fóshuō wúliàng qīngjìng píngděng jiào jīng
ぶっせつむりょうしょうじょうびょうどうがくきょう
Sukhāvatīvyūhasūtra
T11N0310 (5)
T12N0360
T12N0362
T12N0363
T12N0364
06 K0024[159]
009 H0026
N0025
Lokakṣema Bind 173
[1–4] 字 84
362[160] Den lange sūtraen om det rene land
佛説阿彌陀三耶三佛薩樓佛壇過度人道經
fóshuō āmítuó sānyēsān fó sàlóufó tán guòdù réndào jīng
ぶっせつあみださんやさんぶつさつろうぶつだんかどにんどうきょう
Sukhāvatīvyūhasūtra
T11N0310 (5)
T12N0360
T12N0361
T12N0363
T12N0364
06 K0025[161]
009 H0027
N0026
Chih-ch'ien Bind 174
[1–2] 字 84
363[162] Den lange sūtraen om det rene land
佛説大乘無量壽莊嚴經
fóshuō dàshèng wúliàng shòu zhuāngyán jīng
ぶっせつだいじょうむりょうじゅしょうごんきょう
Sukhāvatīvyūhasūtra
T11N0310 (5)
T12N0360
T12N0361
T12N0362
T12N0364
34 K1199[163]
064 H1309
N0863
Fa-hsien Bind 1046
[1–3] 縣 500
364[164] Den lange sūtraen om det rene land
佛説大阿彌陀經
fóshuō dà āmítuó jīng
ぶっせつだいあみだきょう
Sukhāvatīvyūhasūtra
T11N0310 (5)
T12N0360
T12N0361
T12N0362
T12N0363
018 H0203
N0203
Wang rixiu [1–2]

Resten av bind 12 i Taishō (大正)[rediger | rediger kilde]

De øvrige tekstene i bind 12 av Taishō shinshū daizōkyō regnes vanligvis ikke som en del av ratnakūṭasūtraen; de er likevel tatt med her. Da Takakusu Junjirō (高楠順次郎, 1866–1945) og Watanabe Kaikyoku (渡辺海旭, 1872–1932) publiserte Taishō mellom 1924 og 1935, var de åpenbart klar over uklare skillelinjer. Japanske og kinesiske buddhister betraktet nemlig 22 av tekstene i ratnakūṭasūtraen (T.321–364 ovenfor) som en del av «mahāparanirvāna-avdelingen» (涅槃部, nièpánbù).[165]

Det er også mulig å gå motsatt vei, og betrakte hele «mahāparanirvāna-avdelingen» som en naturlig fortsettelse av ratnakūṭasūtraen. Den femte ratnakūṭateksten – den lange sūtraen om det rene land, finnes i fem oversettelser i bind 12 (T. 360–364). De to andre «sūtraer om det rene land» – amitābhasūtraen og amitāyurdhyānasūtraen, befinner seg i T. 365–367 i bind 12. Også T. 368–370 i bind 12 er tekster som hører hjemme i det rene lands buddhisme.

Mahāparanirvānasūtraen er en av tathāgatagarbhasūtraene, i likhet med mahāmeghasūtraen som også finnes i bind 12. Men det finnes også tathāgatagarbhasūtraer som ikke finnes i bind 12. Dette viser hvor vanskelig det er å plassere sūtraene i rigide kategorier.

Den tibetanske retningen shentong (en underavdeling av madhyamaka), grupperer mahāyāna mahāparanirvāṇasūtraen sammen med deler av ratnakūṭasūtraen. Det samme gjelder retningen jonangpa. I den tibetanske Dergé Kangyur er imidlertid de to nevnte «sūtraer om det rene land», så vel som mahāyāna mahāparanirvāṇasūtraen, plassert i den «[generelle] sūtraseksjon (མདོ་སྡེ། · mdo sde/)», og ikke i ratnakūṭaseksjonen.[166]

T.368 er fraværende i Tripitaka Koreana. T.368A, T.369 og T.370 er fraværende både i Tripitaka Koreana, Zhōnghuá dàzángjīng og i katalogen til Nanjio. T.388 finnes bare i Taishō (大正) og i Dainippon zokuzōkyō (卍).

Tekst nr Tittel Andre oversettelser Tripitaka Koreana m.m. Oversetter Bokruller/
etuier
355[167] Ratnakūṭasūtraen
入法界體性經
rù fǎ jiè tǐ xìng jīng
にゅうほっかいらいしょうきょう
Ratnakūṭasūtra
T12N0356 11 K0241[168]
019 H0259
N0051
Jñānagupta Bind 328
[1] 毀 159
356[169] Ratnakūṭasūtraen
佛説寶積三昧文殊師利菩薩問法身經
fóshuō bǎojī sānmèi wénshū shī lì púsà wèn fǎ shēn jīng
ぶっせつほうしゃくさんまいもんじゅしりぼさつもんほっしんきょう
Ratnakūṭasūtra
T12N0355 11 K0240[170]
019 H0252
N0251
An Shih-gao Bind 328
[1] 毀 159
357[171] Ornamentet av lyset til oppmerksomheten som entrer domenet til alle Buddhaene
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經
rúlái zhuāngyán zhìhuì guāngmíng rù yíqiè fó jìngjiè jīng
にょらいしょうごんちえこうみょうにゅういっさいぶつきょうがいきょう
Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra
T12N0358
T12N0359
11 K0188[172]
18 H0198
N0245
Dharmaruci Bind 321
[1–2] 鞠 155
358[173] Ornamentet av lyset til oppmerksomheten som entrer domenet til alle Buddhaene
度一切諸佛境界智嚴經
dù yíqiè zhū fó jìngjiè zhì yán jīng
どいっさいしょぶつきょうがいちごんきょう
Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānalokālaṃkārasūtra
T12N0357
T12N0359
11 K0189[174]
018 H0199
N0056
Dharmaruci Bind 321
[1–2] 鞠 155
359[175] Ornamentet av lyset til oppmerksomheten som entrer domenet til alle Buddhaene
佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經
fóshuō dàshèng rù zhū fó jìngjiè zhì guāngmíng zhuāngyán jīng
ぶっせつだいじょうにゅうしょぶつきょうがいちこうみょうしょうごんきょう
Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra
T12N0357
T12N0358
41 K1489[176]
069 H1638
N1013
Dharmarakṣa Bind 1249
[1–5] 亭 624
365[177] Amitāyurdhyānasūtraen
觀無量壽佛經
fóshuō guān wú liàng shòu fó jīng
ぶっせつかんむりょうじゅきょう
ārya-aparimitāyur-dhyāna nāma-mahāyāna-sūtra
11 K0191[178]
018 H0201
N0198
Kālayaśas Bind 321
[1] 鞠 155
366[179] Amitābhasūtraen
阿彌陀經
ぶっせつあみだきょう
āmítuó jīng
ārya-sukhāvatīvyūha-nāma-mahāyāna-sūtra
T12N0367 11 K0192[180]
018 H0202
N0200
Kumārajīva Bind 321
[1] 鞠 155
367[181] Amitābhasūtraen
稱讃淨土佛攝受經
chēng zàn jìng tǔ fó shè shòu jīng
しょうさんじょうどぶつしょうじゅきょう
ārya-sukhāvatīvyūha-nāma-mahāyāna-sūtra
T12N0366 11 K0193[182]
018 H0204
N0199
Xuánzàng Bind 321
[1] 鞠 155
368[183] 拔一切業障根本得生淨土神呪
bá yíqiè yèzhàng gēnběn dé shēng jìngtǔ shén zhòu
ばついっさいごっしょうこんぽんとくしょうじようどじんしゅ
ārya-sukhāvatyamṛtavyūha-nāma-dhāraṇī
T12N0368A 019 H0315
N0201
Guṇabhadra [1]
368A[184] 阿彌陀經不思議神力傳
āmítuó jīng bù sī yì shén lì chuán
あみだきょうふしぎじんりきでん
ārya-sukhāvatyamṛtavyūha-nāma-dhāraṇī
T12N0368 Guṇabhadra [1]
369[185] 阿彌陀佛説呪
ēmítuófó shuō zhòu
あみだぶつせつじゅ
ārya-sukhāvatyamṛtavyūha-nāma-dhāraṇī
Ukjent
(muligens Shiyi)
[1]
370[186] 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經
āmítuó gǔ yīnshēng wáng tuóluóní jīng
あみだくおんじょうおうだらにきょう
ārya-amṛta-duṇḍubhisvara-rāja-hṛdaya-nāma-dhāraṇī
Ukjent
(muligens Shiyi)
[1]
371[187] Den illusoriske absorbering
觀世音菩薩授記經
guānshìyīn púsà shòujì jīng
かんぜおんぼさつじゅききょう
Māyopamasamādhisūtra
T12N0372 12 K0376[188]
020 H0402
N0395
T'an Wu-chieh Bind 354
[1] 必 171
372[189] Den illusoriske absorbering
佛説如幻三摩地無量印法門經
fóshuō rú huàn sānmóde wúliàng yìn fǎmén jīng
ぶっせつにょげんさんまじむりょういんほうもんきょう
Māyopamasamādhisūtra
T12N0371 40 K1450[190]
067 H1575
N0977
Dānapāla Bind 1221
[1–3] 用 597
373[191] Den illusoriske absorbering
後出阿彌陀佛偈
hòu chū ēmítuó fó jì
こうしゅつあみだぶつげ
ārya-māyopamā-samādhi-nāma-mahāyāna-sūtra
11 K0190[192]
018 H0200
N0202
Ukjent
(muligens Shiyi)
Bind 321
[1] 鞠 155
374[193] Mahāyāna mahāparanirvāna sūtraen
大般涅槃經
Dàbān nièpán jīng
だいはつねはんきょう
Mahāyāna mahāparanirvāna sūtra
T12N0375
T12N0376
09 K0105[194]
014 H0112
N0113
Dharmakṣema Bind 249
[1–6] 遐 121
Bind 250
[7–10] 遐 121
Bind 251
[11–16] 通 122
Bind 252
[16–20] 通 122
Bind 253
[21–26] 臺 123
Bind 254
[27–30] 臺 123
Bind 255
[31–35] 體 124
Bind 255
[36–40] 體 124
375[195] Mahāyāna mahāparanirvāna sūtraen
大般涅槃經
Dàbān nièpán jīng
だいはつねはんきょう
Mahāyāna mahāparanirvāna sūtra
T12N0374
T12N0376
38 K1403[196]
014 H0113
N0114
Huìguān
Huìyán
Xiè Lìngyùn
Bind 1167
[1–5] 勿 564
Bind 1168
[6–10] 勿 564
Bind 1169
[11–14] 多 565
Bind 1170
[15–19] 多 565
Bind 1171
[20] 多 565
Bind 1171
[21–24] 士 566
Bind 1172
[25–28] 士 566
Bind 1172
[29–30] 士 566
Bind 1173
[31–32] 寔567
Bind 1173
[33–36] 寔 567
376[197] Mahāyāna mahāparanirvāna sūtraen
大般泥洹經
Dàbān nièpán jīng
ぶっせつだいはつないおんきょう
Mahāyāna mahāparanirvāna sūtra
T12N0374
T12N0375
09 K0106[198]
015 H0114
N0120
Faxian og
Buddhabhadra
Bind 257
[1–4] 率 125
Bind 258
[5–6] 率 125
377[199] Mahāparinirvāṇasūtraen
大般涅槃經後分
dàbān nièpán jīng hòu fēn
だいはつねはんきょうこうぶん
Mahāparinirvāṇasūtra
09 K0107[200]
015 H0115
N0115
Jñānabhadra Bind 258
[1–2] 率 125
378[201] Sūtraen om samādhi til de fire ungdommer
佛説方等般泥洹經
fóshuō fāng děng bān ní huán jīng
ぶっせつほうどうはつないおんきょう
Caturdārakasamādhisūtra
T12N0379 09 K0108[202]
015 H0116
N0116
Dharmarakṣa Bind 259
[1–2] 賔 126
379[203] Sūtraen om samādhi til de fire ungdommer
四童子三昧經
sì tóng zǐ sānmèi jīng
しどうじさんまいきょう
Caturdārakasamādhisūtra
T12N0378 09 K0109[204]
015 H0117
N0121
Jñānagupta Bind 259
[1–3] 賔 126
380[205] Den hvite lotus av stor medlidenhet
大悲經
dà bēi jīng
だいひきょう
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra
09 K0110[206]
015 H0118
N0117
Narendrayaśas Bind 260
[1–5] 賔 126
381[207] Absorberingen som innbefatter alle meritter
等集衆悳三昧經
děng jí zhòng dé sānmèi jīng
とうしゅうしゅとくさんまいきょう
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra
T12N0382 10 K0140[208]
016 H0149
N0128
Dharmarakṣa Bind 292-293
[1–3] 賴 141
382[209] Absorberingen som innbefatter alle meritter
集一切福悳三昧經
jíyí qiè fú dé sānmèi jīng
しゅういっさいふくとくさんまいきょう
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra
T12N0381 10 K0141[210]
017 H0150
N0129
Kumārajīva Bind 293
[1–3] 賴 141
383[211] Sūtraen om den store illusjon
摩訶摩耶經
móhē móyé jīng
まかまやきょう
Mahāmāyāsūtra
12 K0373[212]
020 H0399
N0382
T'an-ching Bind 354
[1–2] 必 171
384[213] 菩薩從兜術天降神母胎説廣普經
púsà cóng dōushùtiān jiàng shén mǔ tāi shuō guǎng pǔ jīng
ぼさつじゅうとじゅつてんごうじんもたいせつこうふきょう
13 K0406[214]
022 H0436
N0433
(Chu) Fo-nien Bind 394
[1–6] 190 欲
Bind 395
[7] 190 欲
385[215] Sūtraen om den mellomliggende tilstand
中陰經
zhōng yīn jīng
ちゅういんきょう
Antarābhava(sūtra)
13 K0414[216]
023 H0444
N0463
(Chu) Fo-nien Bind 399
[1–2] 量 192
386[217] 蓮華面經
liánhuá miàn jīng
れんげめんきょう
13 K0420[218]
023 H0450
N0465
Narendrayaśas Bind 401
[1–2] 墨 193
387[219] Sūtraen om den store sky
大方等無想經
dà fāng děng wúxiǎng jīng
だいほうどうむそうきょう
Mahāmeghasūtra
10 K0164[220]
018 H0173
N0244
Dharmakṣema Bind 309
[1–6] 大 150
388[221] 大雲無想經(卷第九)
dà yún wúxiǎng jīng (juǎn dì jiǔ)
だいうんむそうきょう
卍 150 s.0782 (Chu) Fo-nien Bind 417
[1] 羊 200
389[222] 佛垂般涅槃略説教誡經
fó chuí bānnièpán lüè shuō jiāo jiè jīng
ぶっすいはつねはんりやくせつきょうかいきょう
13 K0453[223]
024 H0495
N0122
Kumārajīva Bind 415
[1] 羔 199
390[224] 佛臨涅槃記法住經
fó lín nièpán jì fǎ zhù jīng
ぶつりんねはんきほうじゆうきょう
Mahāparinirvāṇasūtra
13 K0483[225]
024 H0535
N0123
Xuánzàng Bind 417
[1] 羊 200
391[226] 般泥洹後灌臘經
bānníhuán hòu guànlà jīng
はつないおんごかんろうきょう
13 K0480[227]
024 H0527
N0125
Dharmarakṣa Bind 417
[1] 羊 200
392[228] 佛滅度後棺斂葬送經
fó mièdù hòu guān liǎn zàngsòng jīng
ぶつめつどごかんれんそうそうきょう
20 K0878[229]
036 H0955
N0124
Ukjent Bind 392
[1] 竟 304
393[230] 迦葉赴佛般涅槃經
jiāyè fù fó bānnièpán jīng
かしょうふぶつはつないおんきょう
30 K0994[231]
051 H1087
N1330
(Chu) T'an-wu-lan Bind 927
[1] 飛 431
394[232] 佛入涅槃密迹金剛力士哀變經
fó rù nièpán mì jì jīn gāng lì shì āi biàn jīng
ぶつにゅうねはんみっしゃくこんごうりきしあいへんきょう
30 K0997[233]
051 H1085
N1332
Ukjent Bind 927
[1] 飛 431
395[234] 佛説當來變經
fóshuō dāng lái biàn jīng
ぶっせつとうらいへんきょう
14 K0518[235]
024 H0568
N0468
Dharmarakṣa Bind 420
[1] 景 201
396[236] 佛説法滅盡經
fóshuō fǎ miè jìn jīng
ぶっせつほうめつじんきょう
14 K0520[237]
024 H0562
N0470
Liu Sung Bind 420
[1] 景 1201

Den tibetanske versjonen[rediger | rediger kilde]

Klosteret Samye i prefekturet Shannan i Tibet, hvor mange oversettelser av buddhistiske tekster fant sted under regjeringstiden til Trisong Detsen (755–797).

I tibetansk buddhisme regnes ratnakūṭasūtraen og avataṃsakasūtraen som mahāvaipulya (अहावैपुल्य), «den store utvidelse» eller mahāyānaskolens aller helligste tekster.[1]

I Peking-, Choné- og Stog-palassets Kangyur regnes den som ẻn enkelt sūtra, med 49 kapitler. I Dergè-, Narthang-, Urga-, Lhasa- og Pedurma Kangyur er den oppført som 49 uavhengige sūtraer. Også avataṃsakasūtraen blir noen ganger betraktet som én enkelt sūtra, og andre ganger som mange uavhengige sūtraer.[1]

Den tibetanske tittelen er dkon mchog brtsegs pa (wylie; tibetansk: དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ།), som er en ordrett oversettelse av mahāratnakūṭasūtraen. Kortformen er dkon brtsegs (དཀོན་བརྩེགས།), eller ratnakūṭasūtraen. Den fulle tittelen er 'phags pa dkon mchog brtsegs pa chen po'i chos kyi rnam grangs le'u stong phrag brgya pa (འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་) eller «den edle dharmasūtra av den store samlingen av juveler i hundretusen kapitler».[1]

Nedenfor vises plasseringen i ulike utgaver av Kangyur.[238]

Utgave Sider Nummer Seksjon Plassering
Dergè Kangyur
(སྡེ་དགེའི་བཀའ་འགྱུར, sde dge‘i bka'-'gyur)[239][240]
3 500 D.46–D.94 dkon brtsegs (དཀོན་བརྩེགས།) Bind 39–44
Narthang Kangyur
(སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར, snar thang bka'-'gyur)[241][242]
5 520 N.32–N.80 dkon mchog brtsegs pa/ (དཀོན་​མཆོག་​བརྩེགས་​པ།) Bind 35–40
Peking Kangyur
(པེ་ཅིང་བསྟན་འགྱུར, pe cing bstan 'gyur)[243][244]
3 957 Q.760 1) dkon mchog brtsegs pa/ (དཀོན་​མཆོག་​བརྩེགས་​པ།) Bind 50–56
Choné Kangyur
(ཅོ་ནེ་བསྟན་འགྱུར, co ne bstan 'gyur)[245][246]
4 003 C.1029 1) dkon mchog brtsegs pa/ (དཀོན་​མཆོག་​བརྩེགས་​པ།) Bind 83–88
Urga Kangyur
(ཨུརྒ་བསྟན་འགྱུར, urga bstan 'gyur)[247][248]
3 550 U.45–U.93 dkon mchog brtsegs pa/ (དཀོན་​མཆོག་​བརྩེགས་​པ།) Bind 39–44
Lhasa Kangyur
(ལྷ་ས་བསྟན་འགྱུར, lha sa bstan 'gyur)[249][250]
5 506 L.45–L.93 dkon brtsegs (དཀོན་བརྩེགས།) Bind 35–40
Stog-palassets Kangyur
(སྟོག་ཕོ་བྲང་བྲིས་མ་བསྟན་འགྱུར, stog pho brang bris ma bstan 'gyur)[251]
S.11 1) dkon brtsegs (དཀོན་བརྩེགས།) Bind 35–40
Pedurma Kangyur
(དཔེ་བསྡུར་མ་བསྟན་འགྱུར, dpe bsdur ma bstan 'gyur)[252]
3 957 P.46–P.94 dkon brtsegs (དཀོན་བརྩེགས།) Bind 39–44

1) Peking-, Choné- og Stog-palassets Kangyur regner ratnakūṭasūtraen som én tekst

Emblem for Bhutan, brukt av Bhutans parlament siden 2007.

Den kinesiske versjonen var sannsynligvis «malen» for den tibetanske. Den tibetanske versjonen inneholder de samme 49 tekstene som den kinesiske, men tekst nr 41 og nr 42 i den kinesiske versjon er gjengitt speilvendt i den tibetanske, som tekst nr 42 og nr 41.[1]

45 av de tibetanske tekstene er oversatt fra sanskrit, mens de fire tekstene Toh. 51, 57, 58 og 84 ble oversatt fra kinesisk. Tekstsamlingen ble oversatt av Jinamitra, Surendrabodhi og Yeshé Dé under regjeringstiden til Trisong Detsen (755–797), den 38. keiser av Tibet.[1][17][18]

Den tibetanske oversettelsen og alle dens 49 tekster nevnes i katalogen denkarma (Toh. 4364), som ble satt sammen fra 812 e.Kr. til 830 e.Kr.[1]

Katalogen pangthangma (འཕང་ཐང་མ), som er av en litt yngre dato, lister opp titlene på 9 tekster, mens de 40 andre nevnes i generelle kategorier som er rangert etter størrelse.[1]

I § 65 saddharmanāmāni (dam pa’i chos kyi miṅ la) av den etymologiske ordboken mahāvyutpatti (བྱེ་བྲག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ཆེན་པོ, Toh. 4346), som muligens ble satt sammen i Tibet i år 814 e.Kr., navngis ratnakūṭaḥ (dkon mchog brtsegs pa) i § 65.39.[1]

Ti av ratnakūṭasūtraene nevnes enkeltvis i mahāvyutpatti, uten å knyttes til samlingen ratnakūṭa — Toh. 47 (tathāgatācintyaguhyanirdeśaḥ), Toh. 56 (bodhisattvapiṭakam), Toh. 59 (mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhaḥ), Toh. 62 (rāṣṭrapālaparipṛcchā), Toh. 63 (ugraparipṛcchā), Toh. 70 (subāhuparipṛcchā), Toh. 72 (vīradattagṛhapatiparipṛcchā), Toh. 81 (siṃhaparipṛcchā), Toh. 90 (saptaśatikā prajñāpāramitā) og Toh. 91 (ratnacūḍaparipṛcchā).[1]

Padmakara Translation Group arbeider med å oversette den tibetanske versjonen til engelsk. Oversettelsen er basert på Dergè Kangyur, men tar også hensyn til varianter og alternative oversettelser i andre utgaver av Kangyur.

Så langt er 24 tekster publisert. Den første teksten ble publisert 30. mai 2016, og den 24. teksten ble publisert 30. november 2023. Pr 5. desember 2023 er 25 tekster definert som under oversettelse (9 av dem er ferdig oversatt, men ennå ikke publisert).[2]

Nedenfor vises plasseringen i Dergè Kangyur fra 1733 (D.46–D.94). Nummereringen «Tōh.45–93» refererer til katalogen over tibetanske buddhistiske skrifter fra universitetet i Tōhoku som ble publisert i august 1934 av Hukuju Ui og Yensho Kanakura.[253][2]

Nr Toh. Tittel Bampos Sider Bind/Folio
1 Toh. 45
D.46
Kapittelet som forklarer de tre eder
(སྡོམ་པ་གསུམ་བསྟན་པའི་ལེའུ། · sdom pa gsum bstan pa'i le'u/)
Trisaṃvaranirdeśaparivartasūtra
3[254] 88[254] Bind 39 (ཀ, ka), folio 1b.1-45b.1 [254]
2 Toh. 46
D.47
Kapittelet som underviser i renselsen av bunnløse porter
(སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་བསྟན་པའི་ལེའུ། · sgo mtha’ yas pa rnam par sbyong ba bstan pa’i le’u)
Anantamukhapariśodhananirdeśaparivarta [255]
4[256] 109[256] Bind 39 (ཀ, ka), folio 45b.1-100a.1 [256]
3 Toh. 47
D.48
Undervisningen om de ubegripelige hemmeligheter til Tathāgataene
(དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པའི་མདོ། · de bzhin gshegs pa'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa bstan pa'i mdo/)
Tathāgatācintyaguhyanirdeśasūtra [257]
25[258] 207[258] Bind 39 (ཀ, ka), folio 100a.1-203b.1 [258]
4 Toh. 48
D.49
Undervisningen om drømmer
(རྨི་ལམ་བསྟན་པའི་མདོ། · rmi lam bstan pa'i mdo/)
Svapnanirdeśasūtra
3[259] 68[259] Bind 39 (ཀ, ka), folio 203b.1-237b.1 [259]
5 Toh. 49
D.50
Resolusjonen til Amitābha [den lange sūtraen om det rene land]
འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་བཀོད་པའི་མདོ།
'od dpag med kyi bkod pa'i mdo/
Amitābhavyūhasūtra
3[260] 65.571[260] Bind 39 (ཀ, ka), folio 237b.1-270a.5 [260]
6 Toh. 50
D.51
Spekteret av Tathāgata Akṣobhya
(མི་འཁྲུགས་པའི་བཀོད་པའི་མདོ། · mi 'khrugs pa'i bkod pa'i mdo/)
Akṣobhyatathāgatasya vyūhasūtra
5[261] 138[261] Bind 40 (ཁ, kha), folio 1b.1-70b.1 [261]
7 Toh. 51
D.52
Sūtraen om den beskyttende kledning
(གོ་ཆའི་བཀོད་པ་བསྟན་པའི་མདོ། · go cha'i bkod pa bstan pa'i mdo/)
Varmavyūhanirdeśasūtra [262]
6[263] 140[263] Bind 40 (ཁ, kha), folio 70b.1-140b.1 [263]
8 Toh. 52
D.53
Undervisning i den udelelige naturen til fenomenenes rike
(ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་པ་བསྟན་པ། · chos dbyings rang bzhin dbyer med bstan pa’i mdo)
Dharmadhātuprakṛtyasambhedanirdeśa [264]
2[265] 47.714[265] Bind 40 (ཁ, kha), folio 140b.1-164a.5 [265]
9 Toh. 53
D.54
De ti dharmaer
(ཆོས་བཅུ་པའི་མདོ། · chos bcu pa'i mdo/)
Daśadharmakasūtra
2[266] 41[266] Bind 40 (ཁ, kha), folio 164a.6-184b.6 [266]
10 Toh. 54
D.55
Utstilling på den universelle porten
(ཀུན་ནས་སྒོའི་ལེའུ། · kun nas sgo’i le’u/)
Samantamukhaparivarta [267]
1[268] 21.286[268] Bind 40 (ཁ, kha), folio 184b.6-195a.7 [268]
11 Toh. 55
D.56
Den komplette effekten av lysets glans
(འོད་ཟེར་ཀུན་དུ་བཀྱེ་པའི་བསྟན་པའི་མདོ། · 'od zer kun du bkye pa'i bstan pa'i mdo/)
Raśmisamantamuktanirdeśasūtra [269]
5[270] 120[270] Bind 40 (ཁ, kha), folio 195b.1-255b.1 [270]
12 Toh. 56
D.57
Bodhisattvaenes skriftsamling
(བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་མདོ། · byang chub sems dpa'i sde snod kyi mdo/)
Bodhisattvapiṭakasūtra [271]
6[272] 485.857 [272] Bind 40 (ཁ, kha), folio 255b.1-294a.7
Bind 41 (ག, ga), folio 1b.1-205b.1 [272]
13 Toh. 57
D.58
Undervisingen av Nanda om å entre livmoren
(དགའ་བོ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་བསྟན་པའི་མདོ། · dga' bo mngal du 'jug pa bstan pa'i mdo/)
Nandagarbhāvakrāntinirdeśa
3[273] 63[273] Bind 41 (ག, ga), folio 205b.1-237a.1 [273]
14 Toh. 58
D.59
Undervisingen av den ærværdige Nanda om å entre livmoren
(ཚེ་དང་ལྡན་པ་དགའ་བོ་ལ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་བསྟན་པའི་མདོ། · tshe dang ldan pa dga' bo la mngal du 'jug pa bstan pa'i mdo/)
Āyuṣmannandagarbhāvakrāntinirdeśa [274]
1[275] 23[275] Bind 41 (ག, ga), folio 237a.1-248b.1 [275]
15 Toh. 59
D.60
Spektrumet av dyder i Mañjuśrī's Buddhaland
(འཇམ་དཔལ་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་མདོ། · 'jam dpal zhing gi yon tan bkod pa'i mdo/)

Mañjuśrībuddhakṣetraguṇavyūhasūtra [276]

4[277] 97.286[277] Bind 41 (ག, ga), folio 248b.1-297a.3 [277]
16 Toh. 60
D.61
Møtet mellom far og sønn
(ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདོ། · yab sras mjal ba'i mdo/)
Pitāputrasamāgamasūtra
26[278] 334[278] Bind 42 (ང, nga), folio 1b.1-168b.1 [278]
17 Toh. 61
D.62
Spørsmålene til Pūrṇa
(གང་པོས་ཞུས་པ། · gang pos zhus pa)
Pūrṇaparipṛcchā [279]
8[280] 117.857[280] Bind 42 (ང, nga), folio 168b.1-227a.7 [280]
18 Toh. 62
D.63
Sūtraen om Rāṣṭrapāla's spørsmål
(ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ། · yul 'khor skyong gis zhus pa'i mdo/)
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra [281]
1[282] 60[282] Bind 42 (ང, nga), folio 227a.7-257a.7 [282]
19 Toh. 63
D.64
Sūtraen om Ugra's spørsmål
(དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ། · drag shul can gyis zhus pa'i mdo/)
Ugraparipṛcchāsūtra
3[283] 61.571[283] Bind 42 (ང, nga), folio 257a.7-288a.4 [283]
20 Toh. 64
D.65
Sūtraen om Vidyutprāpta's spørsmål
(གློག་ཐོབ་ཀྱིས་ཞུས་པའི་མདོ། · glog thob kyis zhus pa'i mdo/)
Vidyutprāptaparipṛcchāsūtra
33[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 1b.1-17b.4 [284]
21 Toh. 65
D.66
Profetien for magikeren Bhadra
(སྒྱུ་མ་མཁན་བཟང་པོ་ལུང་བསྟན་པའི་མདོ། · sgyu ma mkhan bzang po lung bstan pa'i mdo/)
Bhadramāyākaravyākaraṇasūtra
38[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 17b.4-36a.1 [285]
22 Toh. 66
D.67
Undervisningen om den store magiske utstilling
(ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པའི་མདོ། · cho 'phrul chen po bstan pa'i mdo/)
Mahāpratihāryopadeśasūtra
64[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 36a.1-67b.7 [286]
23 Toh. 67
D.68
Sūtraen om Maitreya's store løvebrøl
(བྱམས་པའི་སེངྒེའི་སྒྲ་ཆེན་པོའི་མདོ། · byams pa'i seng+ge'i sgra chen po'i mdo/)
Maitreyamahāsiṃhanādasūtra [287]
94[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 68a.1-114b.7 [288]
24 Toh. 68
D.69
Å fastslå klosterdisiplinen: Sūtraen om Upāli's spørsmål
(འདུལ་བ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ། · 'dul ba rnam par gtan la dbab pa nye bar 'khor gyis zhus pa'i mdo/)
Vinayaviniścayopāliparipṛcchāsūtra [289]
33[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 115a.1-131a.7 [290]
25 Toh. 69
D.70
Vekking av besluttsomhet
(ལྷག་བསམ་སྐུལ་བའི་མདོ། · lhag bsam skul ba’i mdo)
Adhyāśayasaṃcodana [291]
45[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 131a.7-153b.7 [292]
26 Toh. 70
D.71
Sūtraen om spørsmålet til Subāhu
(ལག་བཟངས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་མདོ། · lag bzangs kyis zhus pa’i mdo)
Subāhuparipṛcchā­sūtra [293]
54[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 154a.1-180b.7 [294]
27 Toh. 71
D.72
Sūtraen om Suratā's spørsmål
(དེས་པས་ཞུས་པའི་མདོ། · des pas zhus pa'i mdo/)
Suratāparipṛcchāsūtra [295]
26[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 181a.1-193b.7 [296]
28 Toh. 72
D.73
Sūtraen om Vīradatta's spørsmål
(དཔས་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པའི་མདོ། · dpas byin gyis zhus pa'i mdo/)
Vīradattaparipṛcchāsutra [297]
22[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 194a.1-204b.1 [298]
29 Toh. 73
D.74
Sūtraen om spørsmålene til Udayana, Konge av Vatsa
(བད་སའི་རྒྱལ་པོ་འཆར་བྱེད་ཀྱིས་ཞུས་པའི་ལེའུ། · bad sa'i rgyal po 'char byed kyis zhus pa'i le'u/)
Udayanavatsarājaparipṛcchāsūtra
23[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 204b.1-215b.7 [299]
30 Toh. 74
D.75
Sūtraen om piken Sumati's spørsmål
(བུ་མོ་བློ་གྲོས་བཟང་མོས་ཞུས་པའི་མདོ། · bu mo blo gros bzang mos zhus pa'i mdo/)
Sumatidārikāparipṛcchāsūtra
13[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 216a.1-222a.3 [300]
31 Toh. 75
D.76
Sūtraen om Gaṅgottara's spørsmål
(གང་གཱའི་ཞུས་པའི་མདོ། · gang gA'i zhus pa'i mdo/)
Gaṅgottaraparipṛcchāsūtra
8[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 222a.3-225b.3 [301]
32 Toh. 76
D.77
Sūtraen om Aśokadatta's profeti
(མྱ་ངན་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པ་ལུང་བསྟན་པའི་མདོ། · mya ngan med kyis byin pa lung bstan pa'i mdo/)
Aśokadattavyākaraṇasūtra
31[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 225b.3-240b.7 [302]
33 Toh. 77
D.78
Sūtraen om Vimaladatta's spørsmål
(དྲི་མ་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པས་ཞུས་པའི་མདོ། · dri ma med kyis byin pas zhus pa'i mdo/)
Vimaladattaparipṛcchāsūtra
42[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 241a.1-261b.6 [303]
34 Toh. 78
D.79
Spørsmålene om Guṇaratnasaṅkusumita
(ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པས་ཞུས་པ། · yon tan rin chen me tog kun tu rgyas pas zhus pa)
Guṇaratnasaṅkusumitaparipṛcchā [304]
11[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 261b.6-266b.6 [305]
35 Toh. 79
D.80
Sūtraen som underviser i den ufattelige sfæren til en Buddha
(སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པའི་མདོ། · sangs rgyas kyi yul bsam gyis mi khyab pa bstan pa'i mdo/)
Acintyabuddhaviṣayanirdeśasūtra
37[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 266b.6-284b.7 [306]
36 Toh. 80
D.81
Sūtraen om Devaputra Susthitamati's spørsmål
(ལྷའི་བུ་བློ་གྲོས་རབ་གནས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་མདོ། · lha'i bu blo gros rab gnas kyis zhus pa'i mdo/)
Susthitamatidevaputraparipṛcchāsūtra
99[2] Bind 43 (ཅ, ca), folio 285a.1-309a.7
Bind 44 (ཆ, cha), folio 1b.1-27a.5 [307]
37 Toh. 81
D.82
Sūtraen om Siṃha's spørsmål
(སེང་གེས་ཞུས་པའི་མདོ། · seng ges zhus pa'i mdo/)
Siṃhaparipṛcchāsūtra [308]
6[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 27a.4-29b.7 [309]
38 Toh. 82
D.83
Sūtraen om kapittelet om bodhisattva Jñānottara's spørsmål
(བྱང་སེམས་ཡེ་ཤེས་དམ་པས་ཞུས་པའི་ལེའུ། · byang sems ye shes dam pas zhus pa'i le'u/)
Jñānottarabodhisattvaparipṛcchāparivartasūtra
82[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 30a.1-70b.7 [310]
39 Toh. 83
D.84
Spørsmålene til kjøpmannen Bhadrapāla
(ཚོང་དཔོན་བཟང་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པ། · tshong dpon bzang skyong gis zhus pa)
Bhadrapāla­śreṣṭhiparipṛcchā [311]
48[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 71a.1-94b.7 [312]
40 Toh. 84
D.85
Sūtraen om piken Vimalaśraddhā's spørsmål
(བུ་མོ་རྣམ་དག་དང་བས་ཞུས་པའི་མདོ། · bu mo rnam dag dang bas zhus pa'i mdo/)
Dārikāvimalaśraddhā­paripṛcchāsūtra[313]
20[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 95a.1-104b.1 [314]
41 Toh. 85
D.86
Spørsmålet til Maitreya
(བྱམས་པས་ཞུས་པ། · byams pas zhus pa)
Maitreyaparipṛcchā [315]
25[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 104b.1-116b.2 [316]
42 Toh. 86
D.87
Spørsmålet til Maitreya om de åtte kvaliteter
(བྱམས་པས་ཆོས་བརྒྱད་ཞུས་པ། · byams pas chos brgyad zhus pa)
Maitreyaparipṛcchā­dharmāṣṭa [317]
6[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 116b.2-119a.7 [318]
43 Toh. 87
D.88
Forelesningen for Kāśyapa
(འོད་སྲུངས་ཀྱི་ལེའུ། · 'od srungs kyi le'u/)
Kāśyapaparivartasūtra
65[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 119b.1-151b.7 [319]
44 Toh. 88
D.89
Juvelmessen
(རིན་པོ་ཆེའི་ཕུང་པོའི་མདོ། · rin po che'i phung po'i mdo/)
Ratnarāśisūtra
48[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 152a.1-175b.2 [320]
45 Toh. 89
D.90
Sūtraen om Akṣayamati's spørsmål
(བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་ཞུས་པའི་མདོ། · blo gros mi zad pas zhus pa'i mdo/)
Akṣayamatiparipṛcchāsūtra
15[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 175b.2-182b.6 [321]
46 Toh. 90/24
D.91/25
Prajñāpāramitāsūtraen i 700 vers
(ཤེར་ཕྱིན་བདུན་བརྒྱ་པ། · sher phyin bdun brgya pa/)
Saptaśatikāprajñāpāramitā
55[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 182b.6-209b.7 [322]
47 Toh. 91
D.92
Sūtraen om Ratnacūḍa's spørsmål
(གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེས་ཞུས་པའི་མདོ། · gtsug na rin po ches zhus pa'i mdo/)
Ratnacūḍaparipṛcchāsūtra
90[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 210a.1-254b.7 [323]
48 Toh. 92
D.93
Sūtraen om dronning Śrīmālās løvebrøl
(ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་གི་སེང་གེའི་སྒྲའི་མདོ། · lha mo dpal phreng gi seng ge'i sgra'i mdo/)
Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra
46[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 255a.1-277b.7 [324]
49 Toh. 93
D.94
Sūtraen om Ṛṣi Vyāsa's spørsmål
(དྲང་སྲོང་རྒྱས་པས་ཞུས་པའི་མདོ། · drang srong rgyas pas zhus pa'i mdo/)
Ṛṣivyāsaparipṛcchāsutra [325]
43[2] Bind 44 (ཆ, cha), folio 278a.1-299a.7 [326]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Sangharakshita 2006
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa ab ac ad ae af ag ah Padmakara 2023, dkon brtsegs
 3. ^ a b Nattier 2003, side 8
 4. ^ a b c Pedersen 1980, side 62
 5. ^ a b Pedersen 1980, side 63
 6. ^ a b Pedersen 1980, side 61
 7. ^ Adikaram 1953
 8. ^ Diana 1980, side 12
 9. ^ Tāranātha 1970, side 140-143
 10. ^ Tāranātha 1974
 11. ^ DDB 1997
 12. ^ Nattier 2003, side 3
 13. ^ Nattier 2003, side 7
 14. ^ Harvey 2001, side 41
 15. ^ Pedersen 1980, side 60–61
 16. ^ a b c Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22
 17. ^ a b c Pedersen 1980, side 60
 18. ^ a b c d e DDB 1997, 大寶積經
 19. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw Taishō, bind 11 tekst nr 310
 20. ^ Nanjio 1883
 21. ^ a b Taishō, bind 11 tekst nr 319
 22. ^ a b Taishō, bind 11 tekst nr 320
 23. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [1]
 24. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [2]
 25. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [3]
 26. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [4]
 27. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [5]
 28. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [6]
 29. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [7]
 30. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [8]
 31. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [9]
 32. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [10]
 33. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [11]
 34. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [12]
 35. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [13]
 36. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [14]
 37. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [15]
 38. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [16]
 39. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [17]
 40. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [18]
 41. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [19]
 42. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [20]
 43. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [21]
 44. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [22]
 45. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [23]
 46. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [24]
 47. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [25]
 48. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [26]
 49. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [27]
 50. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [28]
 51. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [29]
 52. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [30]
 53. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [31]
 54. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [32]
 55. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [33]
 56. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [34]
 57. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [35]
 58. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [36]
 59. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [37]
 60. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [38]
 61. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [39]
 62. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [40]
 63. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [41]
 64. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [42]
 65. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [43]
 66. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [44]
 67. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [45]
 68. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [46]
 69. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [47]
 70. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [48]
 71. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 22 [49]
 72. ^ Taishō, bind 11 tekst nr 311
 73. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 23
 74. ^ Taishō, bind 11 tekst nr 312
 75. ^ Tripikata Koreana, bind 41, tekst 1486
 76. ^ Taishō, bind 11 tekst nr 313
 77. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 27
 78. ^ Taishō, bind 11 tekst nr 314
 79. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 28
 80. ^ Taishō, bind 11 tekst nr 315
 81. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 29
 82. ^ Taishō, bind 11 tekst nr 316
 83. ^ Tripikata Koreana, bind 41, tekst 1487
 84. ^ Taishō, bind 11 tekst nr 317
 85. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 30
 86. ^ Taishō, bind 11 tekst nr 318
 87. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 31
 88. ^ Tripikata Koreana, bind 37, tekst 1341
 89. ^ Tripikata Koreana, bind 41, tekst 1496
 90. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 321
 91. ^ Tripikata Koreana, bind 34, tekst 1206
 92. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 322
 93. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 32
 94. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 323
 95. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 33
 96. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 324
 97. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 34
 98. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 325
 99. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 35
 100. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 326
 101. ^ Tripikata Koreana, bind 36, tekst 1303
 102. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 327
 103. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 37
 104. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 328
 105. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 329
 106. ^ Tripikata Koreana, bind 12, tekst 362
 107. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 330
 108. ^ Tripikata Koreana, bind 12, tekst 369
 109. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 331
 110. ^ Tripikata Koreana, bind 41, tekst 1468
 111. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 332
 112. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 38
 113. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 333
 114. ^ Tripikata Koreana, bind 33, tekst 1100
 115. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 334
 116. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 39
 117. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 335
 118. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 336
 119. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 36
 120. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 337
 121. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 40
 122. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 338
 123. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 41
 124. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 339
 125. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 42
 126. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 340
 127. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 43
 128. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 341
 129. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 45
 130. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 342
 131. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 44
 132. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 343
 133. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 46
 134. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 344
 135. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 47
 136. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 345
 137. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 48
 138. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 346
 139. ^ Tripikata Koreana, bind 40, tekst 1424
 140. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 347
 141. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 49
 142. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 348
 143. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 50
 144. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 349
 145. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 51
 146. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 350
 147. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 52
 148. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 351
 149. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 53
 150. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 352
 151. ^ Tripikata Koreana, bind 33, tekst 1123
 152. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 353
 153. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 54
 154. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 354
 155. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 55
 156. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 360
 157. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 26
 158. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 361
 159. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 24
 160. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 362
 161. ^ Tripikata Koreana, bind 6, tekst 25
 162. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 363
 163. ^ Tripikata Koreana, bind 34, tekst 1199
 164. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 364
 165. ^ Junjirō 1924–1935
 166. ^ Sheehy 2019
 167. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 355
 168. ^ Tripikata Koreana, bind 11, tekst 241
 169. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 356
 170. ^ Tripikata Koreana, bind 11, tekst 240
 171. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 357
 172. ^ Tripikata Koreana, bind 11, tekst 188
 173. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 358
 174. ^ Tripikata Koreana, bind 11, tekst 189
 175. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 359
 176. ^ Tripikata Koreana, bind 41, tekst 1459
 177. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 365
 178. ^ Tripikata Koreana, bind 11, tekst 191
 179. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 366
 180. ^ Tripikata Koreana, bind 11, tekst 192
 181. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 367
 182. ^ Tripikata Koreana, bind 11, tekst 193
 183. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 368
 184. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 368a
 185. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 369
 186. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 370
 187. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 371
 188. ^ Tripikata Koreana, bind 12, tekst 376
 189. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 372
 190. ^ Tripikata Koreana, bind 40, tekst 1450
 191. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 373
 192. ^ Tripikata Koreana, bind 11, tekst 190
 193. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 374
 194. ^ Tripikata Koreana, bind 9, tekst 105
 195. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 375
 196. ^ Tripikata Koreana, bind 38, tekst 1403
 197. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 376
 198. ^ Tripikata Koreana, bind 9, tekst 106
 199. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 377
 200. ^ Tripikata Koreana, bind 9, tekst 107
 201. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 378
 202. ^ Tripikata Koreana, bind 9, tekst 108
 203. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 379
 204. ^ Tripikata Koreana, bind 9, tekst 109
 205. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 380
 206. ^ Tripikata Koreana, bind 9, tekst 110
 207. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 381
 208. ^ Tripikata Koreana, bind 10, tekst 140
 209. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 382
 210. ^ Tripikata Koreana, bind 10, tekst 141
 211. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 383
 212. ^ Tripikata Koreana, bind 12, tekst 373
 213. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 384
 214. ^ Tripikata Koreana, bind 13, tekst 406
 215. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 385
 216. ^ Tripikata Koreana, bind 13, tekst 414
 217. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 386
 218. ^ Tripikata Koreana, bind 13, tekst 420
 219. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 387
 220. ^ Tripikata Koreana, bind 10, tekst 164
 221. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 388
 222. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 389
 223. ^ Tripikata Koreana, bind 13, tekst 453
 224. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 390
 225. ^ Tripikata Koreana, bind 13, tekst 483
 226. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 391
 227. ^ Tripikata Koreana, bind 13, tekst 480
 228. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 392
 229. ^ Tripikata Koreana, bind 20, tekst 878
 230. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 393
 231. ^ Tripikata Koreana, bind 30, tekst 994
 232. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 394
 233. ^ Tripikata Koreana, bind 30, tekst 997
 234. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 395
 235. ^ Tripikata Koreana, bind 14, tekst 518
 236. ^ Taishō, bind 12 tekst nr 396
 237. ^ Tripikata Koreana, bind 14, tekst 520
 238. ^ TH Library 2005, Editions
 239. ^ TH Library 2005, Derge Kangyur
 240. ^ DLRL, Derge Kanguyr
 241. ^ DLRL, Narthang Kanguyr
 242. ^ TH Library 2005, Narthang Kangyur
 243. ^ DLRL, Peking Kanguyr
 244. ^ TH Library 2005, Peking Kangyur
 245. ^ TH Library 2005, Choné Kangyur
 246. ^ DLRL, Choné Kanguyr
 247. ^ TH Library 2005, Urga Kangyur
 248. ^ DLRL, Urga Kanguyr
 249. ^ DLRL, Lhasa Kanguyr
 250. ^ TH Library 2005, Lhasa Kangyur
 251. ^ DLRL, Stog Kanguyr
 252. ^ DLRL, Pedurma Kanguyr
 253. ^ Ui, 1934
 254. ^ a b c TH Library D.46
 255. ^ Padmakara 2020, Toh. 46
 256. ^ a b c TH Library D.47
 257. ^ Padmakara 2023, Toh. 47
 258. ^ a b c TH Library D.48
 259. ^ a b c TH Library D.49
 260. ^ a b c TH Library D.50
 261. ^ a b c TH Library D.51
 262. ^ Padmakara 2021, Toh. 51
 263. ^ a b c TH Library D.52
 264. ^ Padmakara 2018, Toh. 52
 265. ^ a b c TH Library D.53
 266. ^ a b c TH Library D.54
 267. ^ Padmakara 2020, Toh. 54
 268. ^ a b c TH Library D.55
 269. ^ Padmakara 2022, Toh. 55
 270. ^ a b c TH Library D.56
 271. ^ Padmakara 2023, Toh. 56
 272. ^ a b c TH Library D.57
 273. ^ a b c TH Library D.58
 274. ^ Padmakara 2021, Toh. 58
 275. ^ a b c TH Library D.59
 276. ^ Padmakara 2020, Toh. 59
 277. ^ a b c TH Library D.60
 278. ^ a b c TH Library D.61
 279. ^ Padmakara 2020, Toh. 61
 280. ^ a b c TH Library D.62
 281. ^ Padmakara 2020, Toh. 62
 282. ^ a b c TH Library D.63
 283. ^ a b c TH Library D.64
 284. ^ TH Library D.65
 285. ^ TH Library D.66
 286. ^ TH Library D.67
 287. ^ Padmakara 2023, Toh. 67
 288. ^ TH Library D.68
 289. ^ Padmakara 2020, Toh. 68
 290. ^ TH Library D.69
 291. ^ Padmakara 2020, Toh. 69
 292. ^ TH Library D.70
 293. ^ Padmakara 2020, Toh. 70
 294. ^ TH Library D.71
 295. ^ Padmakara 2020, Toh. 71
 296. ^ TH Library D.72
 297. ^ Padmakara 2022, Toh. 72
 298. ^ TH Library D.73
 299. ^ TH Library D.74
 300. ^ TH Library D.75
 301. ^ TH Library D.76
 302. ^ TH Library D.77
 303. ^ TH Library D.78
 304. ^ Padmakara 2020, Toh. 78
 305. ^ TH Library D.79
 306. ^ TH Library D.80
 307. ^ TH Library D.81
 308. ^ Padmakara 2022, Toh. 81
 309. ^ TH Library D.82
 310. ^ TH Library D.83
 311. ^ Padmakara 2017, Toh. 83
 312. ^ TH Library D.84
 313. ^ Padmakara 2021, Toh. 84
 314. ^ TH Library D.85
 315. ^ Padmakara 2016, Toh. 85
 316. ^ TH Library D.86
 317. ^ Padmakara 2016, Toh. 86
 318. ^ TH Library D.87
 319. ^ TH Library D.88
 320. ^ TH Library D.89
 321. ^ TH Library D.90
 322. ^ TH Library D.91
 323. ^ TH Library D.92
 324. ^ TH Library D.93
 325. ^ Padmakara 2016, Toh. 93
 326. ^ TH Library D.94

Kilder[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]