Nepal – Liste over kommunistpartier: 1 innledning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne lista over navn på kommunistpartier og organisasjoner i Nepal er laga for å gjøre det lettere å identifisere partier og grupper som er omtalt i pressa og litteraturen. Mange varianter av navn er oppført, for å gjøre det lettere å søke etter partier på Internett.

Lista er utarbeida for å kunne brukes av alle som har interesse av politikk i Nepal, enten de er journalister, studenter, hjelpearbeidere, forretningsfolk, diplomater eller nysgjerrige turister som øsnker å finne fram i vilnisset av partinavn.

Informasjonen som er tatt med her, har først og fremst til hensikt å gjøre det lettere å slå fast hvilket parti det er snakk om, eventuelt å finne informasjon om partiet.

For mer utførlig informasjon om de ulike organisasjonene, se hovedartiklene om dem.

Inndeling av lista[rediger | rediger kilde]

Lista er delt opp i disse underlistene:

De aller fleste kommunistpartier i Nepal er aldri eller nesten aldri omtalt på norsk. Brukere av norsk språk som leiter etter informasjon om dem, enten de er i Nepal eller søker på Internett eller i biblioteker, vil som regel støte på navna deres enten på nepali skrevet med det engelske alfabetet eller på engelsk. Derfor der disse to listene de lengste.

Informasjonen på lista[rediger | rediger kilde]

Lista inneholder navn skrevet med latinske bokstaver.

I noen tilfeller er partinavn skrevet på nepali med devanagariskrift tatt med.

Hovedlista over navn på partier/grupper er på nepali transkribert med latinske bokstaver.

Den nest lengste lista er på engelsk. Mange nepalske partier har offisielle navn både på nepali og engelsk, og mesteparten av den politiske litteraturen om Nepal som er tilgjengelig i Vesten og på Internett, er på engelsk.

Noen navn der forma på nepali ikke er kjent, fins bare på den engelske lista.

Navn som er oppført med uthevd skrift er hovednavnet til et parti eller ei gruppe: Eksempel:

  • NKP (2006)

Når skrifta i tillegg er blå, betyr det at her fins det ei hovedartikkel om partiet/gruppa i norsk Wikipedia, der det fins mer utførlig informasjon:

Navn som er oppført med vanlig skrift er varianter av partinavn, der hovednavnet fins et anna sted på lista:

  • NKP (Krishna Das) alternativt navn brukt på NKP (MLM).

Tilleggsopplysninger er

  • når partier blei stifta (og eventuelt når de slutta å eksistere under dette navnet)
  • partileder (evt flere)
  • navnevarianter og muligheter for forvekslinger.

De større og viktigere partiene og gruppene har egne artikler i norsk wikipedia. For noen mindre partier og grupper der det ikke fins slike artikler, er det lagt til en del tilleggsinformasjon på denne lista. Et eksempel er NKP (2006).

For enkelte større og viktigere partier er det dessuten lagt til noe informasjon bl.a. om parlamentarisk representasjon, regjeringsdeltakelse, navn på valgpartier (valgfronter) osv.

Valgfronter (valgpartier) er både nevnt i forbindelse med partiene som har stifta dem , og ført i ei egen liste. Eksempel:

Valgpartier (valgfronter) omtales ofte i litteraturen som kommunistpartier, og de fungerer for eksempel når det gjelder politisk samarbeid (som i Sjupartialliansen for demokrati i Nepal, der det er med to valgfronter) og i regjeringsforhandlinger helt på linje med vanlige partier. Samtidig er de stifta av kommunistpartier som deltar i dem, og mer eller mindre styrer dem. (Noen ganger er denne styringa likevel mer teoretisk enn reell.)

I tillegg til erklært kommunistiske partier/grupper, er det også ført ei egen liste over en del grupper som har splitta seg fra maoistpartiet NKP(Maobadi) og noen andre politiske organisasjoner som har gått ut fra den kommunistiske bevegelsen- Enkelte av disse partiene/gruppene rekner seg kanskje sjøl som kommunistiske, andre gjør det helt klart ikke. Eksempel:

Det meget store antallet ungdomsorganisasjoner, fagorganisasjoner, kvinnebevegelser, kulturbevegelser, egne organisasjoner for nasjonaliteter, kaster og regioner og andre støttebevegelser som de ulike kommunistpartiene har, er ikke med på denne lista.

Om mangfoldet av partinavn[rediger | rediger kilde]

Nepal har bortimot verdensrekord for antall kommunistpartier, i hvert fall for et land med et folketall på under 30 millioner.

Nær 40 partier er kjent som på nepali har brukt navneforma NKP, fullt utskrevet Nepal Kamyunishta Parti (nesten alle med ulike tillegg i parentes).

I tillegg fins flere kommunistpartier som ikke har brukt NKP i navnet sitt.

Det har også eksistert mange titalls mindre grupper, ofte lokale, som kanskje ikke har kalt seg kommunistpartier men har fungert på ei partiliknende måte. Med slike grupper kommer antallet partier og partiliknende grupper som er kjent fra pressa og litteraturen opp i over 60. (Det reelle tallet er trolig langt høyere.)

Noen partier stiller ikke til valg under eget navn, men har laga egne valgfronter (eller valgpartier), med egne ledelser, medlemmer osv. I Nepal fungerer disse valgpartiene på linje med andre partier, bl.a. når de samarbeider om aksjoner, går inn i parlamentet, evt danner regjering osv.

Kommunister har også laga samarbeidsorganisasjoner bl.a. under demokratirevolusjonen Jana Andolan 1990.

I tillegg har ihvertfall større og mer etablerte partier og organisasjoner i Nepal offisielle navn både på nepali og engelsk. I presse på engelsk fra Nepal, India og i vesten blir som regel engelske partinavn brukt. Noen ganger de offisielle, andre ganger mer eller mindre merkelige uoffisielle oversettelser. For eksempel er det offisielle engelske navnet på Nepals største og viktigste parlamentariske kommunistparti Communist Party of Nepal (Unified Marxist and Leninist). Partiet blir noen ganger kalt United istedenfor Unified, men dette er altså feil! Men partinavnet er så langt og tungvint å skrive at mesteparten av tida skriver pressa bare UML, ei form som også har blitt brukt i norsk og andre vestlige språk, og dukker opp i tekst på nepali.

Mange partier har skifta navn eller variert navnet sitt. Uoffisielle navnevariasjoner i pressa fins det også mange av.

Gjenbruk av navn på nedlagte partier som gjør det vanskeligere å skille dem fra hverandre, har ført til at politisk litteratur bruker uoffisielle tillegg i parentes. Et ekstra årstall i parentes (2002) eller navn på partileder (Tamang) er vanlig.

Det har for eksempel vært minst 4 ulike partier som har brukt navnet NKP (ML). For å skille dem, har faglitteraturen lagt til årstall: NKP(ML), NKP(ML) (1998), NKP(ML) (2002), NKP(ML) (2007).

(Offisielle partinavn kan også bruke årstall – som NKP(2006) – og navn på leder – NKP (Amatya), noe som kan gjøre det usikkert om navnet man leser, egentlig er det offisielle eller et som pressa/faglitteraturen bruker av praktiske hensyn.)

Akkurat som i Norge lager muntlig dagligspråk egne utgaver av partinavna, og gjør for eksempel DNA til a-pe. I nepali er det vanligere enn i norsk å også skrive slike muntlige former, og f.eks. skrive et navn som slutter med ML som MaLe.

Navnekonvensjonene har skifta fra 1960-tallet, da det begynte å dukke opp forskjellige kommunistpartier, til i dag.

For de ulike partiene som brukte NKP – navn var det før 1980 mest vanlig å bruke en parentes med deler av partilederens navn, som i NKP(Pushpa Lal) (parti stifta i 1968). I seinere år blei det mer vanlig å bruke parenteser med symbolsk eller politisk innhold: NKP (Masal) (stifta 1983) (betyr fakkel) eller NKP (Marksbadi) (stifta 1987) (betyr marxistisk).

Navn transkriberes ofte ulikt fra gang til gang når nepali skrives med latinske bokstaver. Dette fører til to varianter av samme navn, som for eksempel NKP(Varma), som også ofte kalles NKP (Burma). I begge tilfeller er det samme partiformann som parentesen henviser til.

Reine trykkfeil, forglemmelser og ulike oversettelser til engelsk fører også til navnevarianter. For eksempel er Proletarian Workers Organisation også oversatt med Proletarian Labourers Organisation.

Alt dette fører til over hundre forskjellige navnemuligheter med latinske bokstaver på de over 60 forskjellige partiene/gruppene som på denne lista. (Navn på nepali med devanagariskrift kommer i tillegg.)

Hvorfor så mange partier?[rediger | rediger kilde]

Nepal har ikke bare svært mange kommunistiske smågrupper. To av landets tre største partier er kommunistiske. I 2007 sitter 9 ulike kommunistpartier i parlamentet (i tillegg til tre sosialdemokratiske og to monarkistiske). 4 kommunistpartier (og 3 sosialdemokratiske) sitter i regjeringa.

Etter 1990 har 13 forskjellige kommunistpartier sittet i parlamentet (sammen med 3 sosialdemokratiske og 6 monarkistiske). Teller vi med det første kommunistiske partiet som fantes før diktaturet fra 1930 til 1990 kommer vi opp i 14 parlamentariske kommunistpartier! 6 har vært i regjering etter 1998 (mot 3 sosialdemokratiske og 2 monarkistiske). En rekord ikke noe anna land kan utfordre.

Bortimot 20 kommunistpartier, lavt rekna, har spilt ei større politisk rolle i Nepal etter 1950.

Maken til mylder av røde partier fins knapt i noe anna land. Men de er ikke bare mange. De dominerer også det politiske livet.

Hvorfor er det blitt slik?

Antallet kan forklares ut fra den politiske kulturen i Nepal. Den er prega av føydale tradisjoner, med sterk oppmerksomhet rundt kjente ledere. Svært mange av gruppene er «enmannspartier», som har oppstått når en enkelt, sterk leder, har splitta seg ut med ei gruppe tilhengere. Dette har bidratt til mengder av partier på alle politiske fløyer.

Den lange perioden med politisk illegalitet under diktaturet fra 1960 til 1990 har betydd mye. Under diktaturet begynte det gamle Nepals Kommunistiske Parti raskt å splittes opp. Noen partiledere sto nær den kongelige diktatoren mens andre var sterkt mot, og ulike strategier førte til mange splittelser. Undertrykkelsen på 1960-tallet førte også til at NKP ikke klarte å fungere som en landsomfattende organisasjon, og falt fra hverandre i lokale grupper. Kaoset som blei skapt under diktaturet har egentlig aldri gått helt over.

Nokså få valg (bare 3 parlamentsvalg etter 1960) har også bidratt. Når det er valg, er tendensen at ulike partier samler seg for å vinne mandater. Uten valg blir presset i retning enhet mindre.

Ideologiske spenninger, bl.a. mellom tilhengere av sovjetisk og kinesisk kommunisme etter 1960, kampen om revolusjon eller reform og parlamentarisme, har splitta opp kommunistbevegelsen.

Ekstrem fattigdom og store sosiale problemer har gjort kommunismen uvanlig populær. Politiske bevegelser som i andre land kanskje ville kalle seg sosialistiske eller sosialdemokratiske, kaller seg kommunister i Nepal, fordi det er populært blant deres tilhengere. (UMLs statsminister Man Mohan Adhikari sa på 1990-tallet at i et anna land ville hans parti kalt seg sosialdemokratisk, men den politiske kulturen i Nepal gjorde at de brukte «det populære varemerket» kommunisme.)

Mer informasjon om partisplittelsene fins på den historiske oversikta kronologi over kommunismen i Nepal og i Wikipedias artikler om kommunistbevegelsen i Nepal.

Underlister[rediger | rediger kilde]