Nominatform

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I biologien er nominatformen av en art den underarten hvis vitenskapelige underartsnavn er det samme som artsnavnet. F.eks. har arten villkatt det vitenskapelige navn Felis silvestris, hvor Felis er slektsnavnet og silvestris artsnavnet. Nominatformen, underarten europeisk villkatt, har det vitenskapelige navn Felis silvestris silvestris. Ofte velges den først beskrevne underarten av en art som nominatform.