Orlogsmester

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Orlogsmester er en befalsgrad i det norske Sjøforsvaret.

Distinksjon for orlogsmester i Sjøforsvaret.

Orlogsmester ble innført i Norge på OR-8 nivå i Sjøforsvaret i forbindelse med innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte.[1][2] Graden tilsvarer kommandersersjant i Hæren og Luftforsvaret.[3]

Orlogsmester (OR-8) i ulike NATO-land[rediger | rediger kilde]

Orlogsmester brukes i en rekke andre NATO-land.

  • Canada: Chief Petty Officer 2nd Class
  • Danmark: Seniorsergent
  • Frankrike: Premier maître
  • Nederland: Ingen tilsvarende grad
  • Tyskland: Stabsbootsmann
  • Storbritannia: Warrant Officer Class 2
  • USA: Senior Chief Petty Office

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
  2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.
  3. ^ «Den nye militærordningen»[død lenke], Forsvarets forum, nr. 10-11, 2015, s. 40.