Underoffiser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Underoffiserer ved Bermuda Regiment formidler i sine velpressede uniformer og velpussede sko inntrykket av underoffiseren som «arméns ryggrad»

En underoffiser er et militært befal som står mellom offiser og menig. Betegnelsen underoffiser falt i Norge bort i 1930, og ble erstattet med sersjants- og offisersgrader, og noe underoffiserer finnes ikke lenger i Norge. I vestlige militærstyrker regnes dog underoffiserskorpset ofte som «ryggraden». Etableringen av kategorien avdelingsbefal er tenkt å fylle gapet som er skapt av mangelen på et underoffiserskorps i Norge.

Underoffiserer tjenestegjør typisk som lagfører, instruktører ved tropp, nestkommanderende tropp og i administrative stillinger og som tekniske spesialister av alle slag. I Frankrike og Tyskland er de fleste troppsjefer også underoffiserer. I fremfor alt de anglosaksiske armeer er de rådgivere til offiserskorpset og både tilsynsførere og talsmenn for menig personell av lavere grad. I disse landene er det ofte en en stor sosial avstand mellom offiserskorpset og de lavere grader, og underoffiseren fungerer som en formidlende instans mellom de ulike klasser i militæret.

Generelt består underoffiserskorpset av alle grader av sersjanter, mens i mariner består underoffiserskorpset av alle nivåer av kvartermestre.