Underoffiser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Underoffiserer ved Bermuda Regiment.
William H. Plackett, som var den øverste underoffiseren i U.S. Navy fra 1985 til 1988

Underoffiser er en betegnelse som internasjonalt brukes om de forskjellige klassene av sersjanter, det vil si de høyere gradene av menig personell (OR-grader i NATOs gradskodesystem). Underoffiserer er befalingsmenn, men ikke offiserer. Underoffiserer rangerer under offiserer, men over menige som ikke er underoffiserer. I mange lands militærstyrker regnes underoffiserene som ryggraden i den operative ledelsen av soldatene i felt. Korporaler og visekorporaler ragnes ikke som underoffiserer.

Tjenestegjøring[rediger | rediger kilde]

Underoffiserer tjenestegjør typisk som lagfører, instruktører ved tropp, nestkommanderende tropp og i administrative stillinger og som tekniske spesialister av alle slag. I Frankrike og Tyskland er de fleste troppsjefer også underoffiserer. I fremfor alt de anglosaksiske armeer er de rådgivere til offiserskorpset og både tilsynsførere og talsmenn for menig personell av lavere grad.

Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge ble betegnelsen underoffiser avskaffet i 1930, og ble erstattet med sersjants- og offisersgrader. Internasjonalt ble de norske sersjantsgradene fortsatt regnet som underoffiserer, ikke minst gjennom standardisering av grader i NATO. Gjennem militærordningen fra 1. januar 2016 ble sersjantsgradene gjeninnført i Norge i form av spesialistbefal.

Grader[rediger | rediger kilde]

Generelt består underoffiserskorpset av alle grader av sersjanter, mens i mariner består underoffiserskorpset av alle nivåer av kvartermestre. Warrant officers i USA er offiserer mens i Storbritannia er de underoffiserer.

Historiske underoffisersgrader i den norske hær[rediger | rediger kilde]

Underoffiserer ved skiløperne og grenadererne.

Før 1930[rediger | rediger kilde]

Capitaine des armes («våpenkaptein») var den høyeste underoffisersgraden ved infanterikompaniene i Hæren i Norge fra 1600-tallet til graden ble avskaffet i 1747.

Infanteri
Ingeniørvåpen
Kavaleri Artilleri Generalstab
Fanejunker Standartjunker Stykkjunker Stabsfanejunker
Kommandérsersjant Kommandérsersjant Kommandérsersjant Kommandérsersjant
Furer Furer Furer Furer
Sersjant Sersjant Sersjant Sersjant

1930-1940[rediger | rediger kilde]

  • Sersjant

Brigaden i Skottland[rediger | rediger kilde]

  • Stabssersjant
  • Artillerisersjant (Tilsvarende Stabssersjant)
  • Sersjant

1945-1975[rediger | rediger kilde]

1975-2015[rediger | rediger kilde]

  • Sersjant

2016-d.d.[rediger | rediger kilde]