Hopp til innhold

Oversersjant

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Oversersjant er en befalsgrad i Hæren og Luftforsvaret. Graden tilsvarer skvadronsmester i Sjøforsvaret.

Distinksjoner for oversersjant i Forsvaret
Distinksjon for stabssersjant i Hæren
Distinksjon for stabssersjant i Hæren  
Distinksjon for stabssersjant i Luftforsvaret
Distinksjon for stabssersjant i Luftforsvaret  

Historikk i Norge[rediger | rediger kilde]

Oversersjant fantes tidligere i Hæren og som tilsvarte vingsersjant i Luftforsvaret og kvartermester I klasse i Sjøforsvaret. Det var den nesthøyeste sersjantgrad i Norge og befant seg mellom sersjant og stabssersjant. En oversersjant var som regel en sersjant, ofte med teknisk bakgrunn, med flere års tjenestetid. Distinksjonen var da tre vinkler med en vannrett stripe over.

Gradene oversersjant og stabssersjant opphørte 1. juli 1975 og befalet fikk henholdsvis offisersgradene fenrik og løytnant. Hærordningen av 1. januar 1977 gjorde at de eldste av de gamle stabssersjantene fikk kapteins grad.

Militærordningen fra 1. januar 2016[rediger | rediger kilde]

Oversersjant ble gjeninnført i Norge i forbindelse med innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte[1][2] Graden ligger på OF5 nivå i NATOs rangsystem og distinksjonen består av tre vinkler med en bue over.

Oversersjant (OR-6) i ulike land[rediger | rediger kilde]

 • Canada: Sergeant
 • Danmark: Ingen tilsvarende grad
 • Finland: Översergeant
 • Frankrike: Sergent-chef
 • Nederland: Sergeant der 1e klasse
 • Sverige: Sergeant / Översergeant
 • Tyskland: Oberfeldwebel / Feldwebel
 • Storbritannia: Sergeant
 • USA: Staff Sergeant

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
 2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.