Keramikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Mikrografi av keramisk komposittmateriale

Keramikk kan defineres som uorganisk, ikke-metalliske materialer som produseres ved å benytte leire eller andre mineraler fra jorden, eller som benytter kjemiske behandlede pulver, se keramiske materialer. Keramikken er krystallinsk og har komponenter som er formet mellom metalliske og ikke-metalliske elementer som aluminium og oksygen, silisium og nitrogen, og silisium og karbon[1].

Ordet keramikk har overlappende betydning hvor den ene er som materialvitenskap, og den andre som kunst og arkeologi [2]. Innenfor materialvitenskap er betegnelsen generell og kan omhandle alle keramiske materialer, keramisk- eller ingeniørvitenskap, samt keramisk-industri. Den andre betydningen er keramikk som gjenstander laget med leire (eng. pottery[3]) enten som kunst, eller som (bruks)gjenstander produsert fortiden/nåtid. Her settes det et skille, for oftest blir konstruksjons- eller industrielle keramikkprodukter holdt utenfor denne delen[4] .

Viktig å merke seg er at på engelsk har ordene ceramics[5] og pottery[3] ulik betydning, hvor ceramics brukes blant annet som en generell betegnelse, mens pottery er beskrivelsen som vanligvis brukes for å beskrive keramiske produkter laget av leire. På norsk finnes det ikke en oversettelse for ordet pottery, og termen keramikk omfatter da både keramikk generelt, og keramikk av leire.

Ordet keramikk kommer fra det greske ordet Keramos, som oftest oversettes med “brente ting”. Kerameikos[6] er navnet på en bydel i Athen som i antikken var hovedsete for keramikkproduksjonen i byen.

Historie[rediger | rediger kilde]

Generelt[rediger | rediger kilde]

Det har så langt ikke vært mulig å fastlå et definitivt tidspunkt for når mennesker begynte å forme og brenne leire. Men, de tidligste daterte funn så langt er fra øvre paleolitikum i sentral- og vesteuropa. Fra Dolní Vĕstonice i Tsjekkia er det funnet venusfigurer både i brent og ubrent leire som dateres til ca. 30000 f.Kr. Noe av leiren var blandet med knust mammutbein[7].

Det er ikke noe som tyder på at keramikkproduksjon utviklet seg på ett sted, den må ha oppstått og utviklet seg i ulike geografiske områder. Forklaringen kan ligge i en kombinasjon av påvirkningsfaktorer innenfor eksperimentering og opparbeiding av erfaring og kunnskap. Dette fordi noen av de tidligste formene av keramikk er oppbevaringsgjenstander som ligner, eller som er dekorert i mønster til oppbevaringsgjenstander produsert av andre materialer (for eksempel, stråmønster fra en vevd kurv på keramikk). Det er trolig at det er sammenfallende årsaker til begynnelsen, da som konsekvens av eksperimentering og opparbeidelse av kunnskap og praktisk erfaring. I før-keramisk neolitikum er det funnet lagringskar som er brent på stedet, og det er ikke usannsynlig at dette kan være en forløper til senere bærbare kar[8][1].

Oftest settes utvikling og økt keramikkproduksjon i forbindelse med neolitikum. Og da særlig i forbindlese med overgangen fra jakt og fangst og til bofasthet og jordbruk. Det oppstod da et økt behov for oppbevaring av tørrvarer, som for eksempel til korn. Viktig å merke seg er at det er ikke mulig å gi et klart svar hvor og når og hvem. Fremveksten og utviklingen av keramikken skjedde over flere tusen år, på mange ulike måter, og til forskjellige tider i forskjellige områder[8][1].

Keramikk ble også tidlig brukt i arkitektur, og for eksempel fra nærøsten er det bevis for denne bruken fra ca. 7500 f.Kr. Denne leiren ble da blandet med kornavfall eller strå og formet til teglstein til husbygging, eller brukt som murpuss og mørtel[9].

I dag benyttes mange andre materialtyper til å lage gjenstander som brukes til oppbevaring, og plast er vel den absolutt mest vanlige typen. Men, gjenstander av keramikk er vanlig også i dag, for eksempel: tegl- og murstein, fliser, avløpsrør, betong, glass og glasur, ildfast murstein og fliser, smeltedigel, til isolasjon, tennplugger, og enkelte typer eldre sikringer, halv- og superleder og som slipemiddel[10][1].

Keramikk benyttes for eksempel ved oljeutslipp til å innhengning av oljen slik at den kan ledes bort fra skip, havner eller oljeplattform for destruksjon. Og, keramikk benyttes også av NASA: keramikken brukes som varmebeskyttelse både for romfarere og romfergens aliminumsramme som må motstå varme på opp til 1600°C når fergen returner til jordens atmosfære[1].

I Norge[rediger | rediger kilde]

Tidligste norske keramikk (av leire) som vi kjenner til er fra yngre steinalder. Det er gjort noen funn av skår som kan være fra eldre steinalder, men dette har ikke blitt bekreftet. Det er gjort funn av keramikk både på boplasser og i graver, og noe sjeldnere i depoter. Keramikktypene vi kjenner til fra steinalderen i Norge er for eksempel: kam-, traktbeger-, klokkebeger-, og kjelmøykeramikk. Det var ikke uvanlig at leiren ble blandet ut, altså magret, med for eksempel knust stein, eller organisk materiale. Leiren kunne til og med bli blandet med asbest, og asbestkeramikken kjenner vi til fra bronsealder[11].

Det ble også produsert keramikk i Norge, både i bronsealder og jernalder. En spesiell norsk type leirkar er bulevaser. De utmerker seg ved å ha tynne vegger og tenkisk høy kvalitet. I merovingertiden stopper produksjonen av blant annet spannformede leirkar. Det er få funn av keramikk fra vikingtiden, og disse er som regel importert. Mye er funnet rundt handelsplasser, for eksempel Kaupang. Keramikken som er funnet ved Kaupang dateres til fra sent åttende til sent niende århundre e.Kr.[12].

Keramikkprodukter[rediger | rediger kilde]

Typer (etter bruksområde)[rediger | rediger kilde]

Keramiske produkter er vanligvis inndelt i fire hovedtyper:

 • Strukturell: murstein, rør, gulv- og veggfliser
 • Ildfast: varmebeskyttelse til ovn og gassbrenner, og til stål- og glass-smeltedigler
 • Hvitevarer (eng. white ware): bord- og dekktøy, kokekar, veggfliser, andre leirebasert keramikktyper[13]
 • Teknologisk, også kjent som ingeniørkeramikk: avansert, spesial og finkeramikk, som for eksempel keramisk skivebremse og fliser brukt til romfergeprogrammet

Klassifikasjon av teknologisk keramikk[14][rediger | rediger kilde]

Teknisk keramikk kan også klassifiseres inn i tre unike materialkategorier:

Fordi hver av disse er krystallinsk kan det utvikles unike keramiske material egenskaper.

Keramikk laget med leire[rediger | rediger kilde]

Denne typen keramikk, altså det som på engelsk er pottery er keramikk laget med leire, og inkluderer typer som: fajanse, leirtøy, majolika, porselen, raku, steintøy, tegl, terrakotta og figurer/skulpturer, samt for eksempel blomsterpotter, vaser og krittpiper.

Leire og tilleggstoffer[rediger | rediger kilde]

Det er mange ulike typer leire, og leirens særegenhet, i tillegg til hvilket tilleggsstoff som blandes inn i leiren, er ofte knyttet til hvilke keramikkprodukter som skal fremstilles. For eksempel, kaolinitt blandes i leiren som brukes til å lage porselen. En annen årsak til å blande ut leiren med andre materialer er for å øke levetiden, for eksempel for kokekar som må tåle gjentatt oppvarming og avkjøling, altså termisk sjokkmotstand[15]. Tilleggstoffer til leire kan være for eksempel: skjell, kalkstein, quartz (eller andre mineraltyper), asbest, metaller, plantematerialer eller annet organisk eller uorgansik materiale[16][17]. Historisk sett er det bare fantasien, og mulighetene som har satt noen form begrensning for hva som er blandet ut i leirematerialet.

Formingsmetoder[rediger | rediger kilde]

Forming av keramikk kan gjøres for hånd, med dreieskive eller formpressing/støping.

Dekorasjon[rediger | rediger kilde]

Keramikk kan dekoreres på mange ulike måter, og det det er også mulig å dekorere både før og etter brenning. De vanligste dekorasjonsformene er for eksempel: maling, gravering, og stempeltrykking eller rett og slett glasering.

Glasering[rediger | rediger kilde]

Det er to hovedformer for glasering, og forskjellen ligger i glasurens komposisjon og brenningstemperatur: en slip (eng.), er gjerne en flytende form av leire som kan være tilsatt andre stoffer, men dette er ikke nødvendig. En slip kan også kalles engobe, men denne er mer vanlig for leir- og steintøy (høytemperaturbrenning) men er for et lag under selve glaseringen, engobe kan også endre farge på gjenstanden og er som regel hvit (se også begitting). En slip er som regel lagt på gjenstanden før brenning, men etter tørking. Glasering er et lag med glass som blir smeltet på gjenstanded under brenning. Et flussmiddel blir lagt til for å redusere smeltepunkt, og metalliske oksider kan bli lagt til for å gi en spesiell farge[18].

Potensielle innholdsstoffer i keramisk glasur[rediger | rediger kilde]

Ofte inneholder keramikkglasur blyoksid. Men, dersom blandingen er riktig og brenning skjer ved riktig temperatur skal ikke gjenstandene avgi ulovlig mengder med bly. En bør være oppmerksom på at enkelte keramikkgjenstander kan - dersom de kommer i kontakt med sure næringsmiddel som juice, vin, te eller sitron - gi fra seg helseskadelige mengder tungmetall. Miljødirektoratet viser da særlig til enkelte keramikkgjenstander fra middelhavsområdet. De oppfordrer til forsiktighet når gjenstanden har ukjent kvalitet[19].

Brenningstemperaturer[rediger | rediger kilde]

Generelt er minimumstemperaturen for brenning keramikk 500℃[1]. De ulike typene har da også forskjellige brenningstemperaturer: fajanse, leirtøy, raku og terrakotta brennes ved temperaturer mellom ca. 900-1200℃; porselen og steintøy mellom ca. 900-1600℃. På grunn av den høye temperaturen ved brenning av for eksempel porselen blir leiren forsteinet og overflaten polert, selv uten glasur. Keramikk som er brent på høy temperatur blir mer solid enn den som brennes på lavere temperatur.

Keramikk i forskningssammenheng[rediger | rediger kilde]

Det er flere grunner til at keramikk benyttes i forskningssammenheng, og det kan være innenfor alle mulige historiske perioder, både fortidig og nåtidig. Dette kan sees med bakgrunn i at keramikk har en lang og utbredt historie, og har blitt benyttet mange steder i verden over lengre perioder. Både innenfor arkeologi, historie, antropologi og kunst blir keramikk studert. Det finnes også et uttall studie- og forskningstilnærminger, og for eksempel innenfor arkeologi kan keramikk studeres: kunsthistorisk og estetisk, teknologisk utvikling, typologisk utvikling, proveniens (opprinnelsesstudie), kvantitative eller kvalitative studier, eller funksjonell analyse av materiale[20][21].

Innenfor arkeologi kan også keramikk benyttes til relativ eller absolutt datering.

Keramikk i dag[rediger | rediger kilde]

Keramikk har allsidig benyttelsesområde, og det skilles altså mellom keramikk med og uten leire. Utenom industriell produksjon av keramikk (type porselen, annet finservice), og teknologisk keramikk, så finnes det mange små verksted rundt om i Norge (og verden) hvor det produseres gjenstander av leirebasert keramikk. Produksjonen er ofte moderat, og prisene er noe høyere enn for eksempel i en kjedebutikk, men dette er fordi produktene er laget for hånd.

Det finnes også verksted som tilbyr kurs for større eller mindre grupper, enten for hele prosessen fra utforming til ferdig produkt, eller bare for maling.

Keramikkverksted i Norge[rediger | rediger kilde]

Sortert etter fylke

Buskerud[rediger | rediger kilde]

Oslo[rediger | rediger kilde]

Andre bruksområder for keramikk[rediger | rediger kilde]

 • Knivblad: keramiske kniver er laget av veldig hard og tøff keramikk, ofte zirkonium dioksid
 • Skuddsikker vest: keramikkmaterialene aliminiumoksid og boron har vært brukt til å produsere skuddsikre vester som kan motstå høykaliber riflekuler. Lignende materiale blir brukt til å lage plater som beskytter førerkabin i enkelte militære fly. Materialets lave vekt gjør det ideelt til slike formål
 • Høyteknologisk keramikk blir brukt til å produserere klokkekasser. Materialet er ettertraktet fordi det har lett vekt, høy motstand mot riper, lang holdbarhet og glatt overflate

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e f Greg Geiger (20 February, 2001). «Introduction To Ceramics». web.archive.org. Besøkt 14.11.2015. 
 2. ^ Rice, Prudence M. (1987). Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago and London: The University of Chicago Press. s. 3–4. 
 3. ^ a b «en.wikipedia.org/pottery». wikipedia.org. 12.06.2015. Besøkt 14.11.2015. 
 4. ^ Rice, Prudence M. (1987). «1». Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago and London: The University of Chicago Press. s. 4. 
 5. ^ «en.wikipedia.org/Ceramic». wikipedia.org. 26.10.2015. Besøkt 14.11.2015. 
 6. ^ «en.wikipedia.org/Kerameikos». wikipedia.org. 10.08.2015. Besøkt 20.11.2015. 
 7. ^ Rice, Prudence M. (1987). Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago and London: The University of Chicago Press. s. 6–8. 
 8. ^ a b Rice, Prudence M. (1987). Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago and London: The University of Chicago Press. s. 8–10. 
 9. ^ Rice, Prudence M. (1987). Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago and London: The University of Chicago Press. s. 10. 
 10. ^ Rice, Prudence M. (1987). Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago and London: The University of Chicago Press. s. 4. 
 11. ^ Østmo, Einar (2005). Norsk arkeologisk leksikon. Oslo: Pax Forlag AS. s. 203–206. 
 12. ^ Østmo, Einar (2005). Norsk arkeologisk leksikon. Oslo: Pax forlag AS. s. 207–213. 
 13. ^ Thomas O. Mason. «britannica.com/whiteware». Encyclopædia Britannica. Besøkt 18.11.2015. 
 14. ^ «wikipedia.org/ceramic/classification_of_technical_ceramics». wikipedia.org. Besøkt 19.11.2015. 
 15. ^ Rice, Prudence M. (1987). Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago and London: The University of Chicago Press. s. 104–105. 
 16. ^ Orton, Clive; Hughes, Michael (2013). Pottery in Arcaheology, second edition. Cambridge Manuals in Arcaheology. Cambridge: Cambridge University Press. s. 280–281. 
 17. ^ Rice, Prudence M. (1987). Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago and London: The University of Chicago Press. s. 406–407. 
 18. ^ Rice, Prudence M. (1987). Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago og London: The University of Chicago Press. s. 149–152. 
 19. ^ «erdetfarlig.no/produkter/husholdning/keramikk». Besøkt 18.11.2015. 
 20. ^ Rice, Prudence M. (1987). Pottery Analysis, a Sourcebook. Chicago and London: The University of Chicago Press. s. 24–26. 
 21. ^ Orton, Clive (2013). Pottery in Archaeology, second edition. Cambridge: Cambridge University Press. s. 18–23. 

Videre lesing[rediger | rediger kilde]

 • Fredriksen, Per Ditlef (2006). "Moving closer to the fire heat transformations and bucket-shaped pots in burials". Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  39(2), s. 126-137. doi: 10.1080/00293650601029893
 • Kleppe, E.J. og S.E. Simonsen (1983) Bucket-shaped pots - a west-Norwegian ceramic form : experiments with production methods. AmS-skrifter, Stavanger. (39 s. ill.)
 • Orton, Clive og Michael Hughes (2013). Pottery in Archaeology. 2nd edition. Serie: Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge. (340 s. ill.)
 • Rice, Prudence (1987). Pottery Analysis: a Sourcebook. University of Chicago Press, Chicago. (559 s. ill.)
 • Schia, Erik, redaktør (1982). Keramikk fra forhistorie, middelalder og nyere tid: innlegg holdt på det norske arkeologimøtets symposium, Oslo 1981.  Det Norske arkeologmøtet Symposium 1981 Oslo. Riksa
 • Sinopoli, Carla M (1991). Approaches to Archaeological Ceramics. Plenum Press, London & New York. (238 s. ill.)
 • Sparkes, Brian (1991). Greek pottery : an Introduction. Manchester University Press, Manchester. (186 s. ill.)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons-logo.svg Commons: Kategori:Ceramic materials – bilder, video eller lyd
StubbDenne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.