Grader i Schutzstaffel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Heinrich Himmler (til venstre) var Reichsführer-SS fra 1929 til 1945. Til høyre SA-Stabschef Ernst Röhm som ble drept i 1934 (foto fra august 1933).

Gradbetegnelsene i Schutzstaffel, paramilitære eliteavdelinger som inngikk i militær- og ordensvesenet i det tredje rike (det nasjonalsosialistiske Tyskland) 1925–1945, avvek fra vanlige militære grader i landet fordi Schutzstaffel (forkortet SS) var en organisasjon tilknyttet nazistpartiet NSDAP og ikke en del av Wehrmacht (den tyske hæren).

Opprinnelig hadde SS samme grader som Sturmabteilung (SA), men det oppsto over tid avvik. SS' gradssystem kan settes opp i tre utviklingsstadier, som gjengitt i tabellene nedenfor. For generalstabsoffiserer var det forskjell mellom Allgemeine-SS og Waffen-SS; sistnevnte brukte nesten samme system som i Wehrmacht på dette nivået.

Det er vanlig praksis at SS-gradene skrives med innledende «SS-», for å skille dem fra gradene i SA.

Grader mellom 1934 og 1945[rediger | rediger kilde]

SS-offiserer slapper av på feriestedet Solahütte utenfor Auschwitz (1944). Fra venstre Richard Baer (Sturmbannführer), Josef Mengele (Hauptsturmführer) og Rudolf Höß (Obersturmbannführer)

Den laveste graden var SS-Mann som tilsvarer menig i Norge og private på engelsk. Fra SS-Mann til «riksfører» Himmler var det 19 trinn. Himmler og Hitler lot SS-offiserer av relativt lav rang ha administrativt ansvar for områder som var avgjørende for løsning av «jødespørsmålet» og gjennomføring av holocaust. For eksempel da Adolf Eichmann fikk ansvar for utvandringskontoret for jøder hadde han graden Hauptsturmführer som tilsvarer kaptein i de fleste lands militære system. Da Eichmann organiserte Wannsee-konferansen i 1942 var han Obersturmbannführer og han var da fire grader under Reinhard Heydrich og seks grader under Himmler. Josef Mengele hadde kapteins grad i SS da han ble sjefslege i Auschwitz med myndighet til å avgjøre hvilke jøder som gikk rett i gasskammeret og hvilke som skulle på slavearbeid. Christian Wirth hadde grad tilsvarende kaptein da han fikk ansvaret for byggearbeidet under Aksjon Reinhard med oppføring av tre store utryddelsesleirer. Amon Göth var Untersturmführer (fenrik) da han ble kommandant for Płaszów konsentrasjonsleir og medvirket ved likvideringen av gettoen i Krakow. Franz Stangl var Obersturmführer (løytnant) da han ble kommandant for Sobibor og Treblinka. Dieter Wisliceny var Sturmbannführer (major) da han organiserte deportasjoner fra Slovakia, Ungarn og Hellas til Auschwitz. Kurt Franz var Untersturmführer (fenrik) da han ble nestkommanderende for utryddelsesleiren Treblinka og senere fikk i oppdrag å avvikle leiren og skjule sporene etter massemordet. Karl Jäger var Standartenführer (oberst) og ledet blant annet Holocaust i Litauen.[1]

Heydrich ble i 1931 forfremmet til Sturmbannführer en uke etter at han ble forfremmet til Hauptsturmfürher. Heydrich rykket opp to grader i 1932, en grad fra 1932 til 1933, og en grad fra 1933 til 1934. Han ble stående stille til 1940 og rykket opp en grad til i 1941. Eichmann ble forfremmet seks ganger fra 1932 til 1941 fra Untersturmführer til Obersturmbannführer. Erich von dem Bach-Zelewski avanserte fra Untersturmführer til Oberstgruppenführer (generaloberst) på 8 år fra 1931 til 1939.[2]

Generalstabsoffisersgrader[rediger | rediger kilde]

Grad Oversettelse Grad i Waffen-SS Tilsvarende grad i Wehrmacht
Reichsführer-SS Riksfører Ingen Generalfeldmarschall
SS-Oberstgruppenführer Oberst-gruppefører SS-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS Generaloberst
SS-Obergruppenführer Overgruppefører SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS General
SS-Gruppenführer Gruppefører SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Generalleutnant
SS-Brigadeführer Brigadefører SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Generalmajor

Offisersgrader[rediger | rediger kilde]

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht Tilsvarende i Norge (andre land).[3]
SS-Oberführer Over-fører Ingen
SS-Standartenführer Regimentsfører Oberst oberst (Frankrike/USA/UK: colonel)
SS-Obersturmbannführer Overstormenhetsfører Oberstleutnant oberstløytnant (F/USA/UK: lieutenant colonel)
SS-Sturmbannführer Stormenhetsfører Major major (F: commandant; USA/UK: major)
SS-Hauptsturmführer Hovedstormfører Hauptmann kaptein (F: capitaine; USA/UK: captain)
SS-Obersturmführer Overstormfører Oberleutnant løytnant (F/UK: lieutenant; USA: first lieutenant)
SS-Untersturmführer Understormfører Leutnant fenrik (F: sous-lieutenant; USA/UK: second lieutenant)

Underoffisersgrader[rediger | rediger kilde]

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht
SS-Sturmscharführer Stormtroppfører Stabsfeldwebel
SS-Hauptscharführer Hovedtroppfører Oberfeldwebel
SS-Oberscharführer Overtroppfører Feldwebel
SS-Scharführer Troppfører Unterfeldwebel
SS-Unterscharführer Undertroppfører Unteroffizier

Lavere grader[rediger | rediger kilde]

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht
SS-Rottenführer Lagfører Obergefreiter
SS-Sturmmann Stormsoldat Gefreiter
SS-Oberschütze/SS-Obermann Over-menig / oversoldat Oberschütze
SS-Schütze / SS-Mann Menig / soldat Schütze
SS-Anwärter Rekrutt Ingen
SS-Bewerber Kandidat Ingen

Insignia[rediger | rediger kilde]

Høyre kragespeil på SS-uniformene inneholdt gradtegn som viste den paramilitære rangen. I tillegg antydet skulderklaffer og luetyper offisersnivå.

Grader mellom 1932 og 1934[rediger | rediger kilde]

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht
SS-Obergruppenführer Overgruppefører General
SS-Gruppenführer Gruppefører Generalleutnant
SS-Brigadeführer Brigadefører Generalmajor
SS-Oberführer Over-fører Oberst
SS-Standartenführer Regimentsfører Oberst
SS-Obersturmbannführer Overstormenhetsfører Oberstleutnant
SS-Sturmbannführer Stormenhetsfører Major
SS-Sturmhauptführer Hovedstormfører Hauptmann
SS-Obersturmführer Overstormfører Oberleutnant
SS-Sturmführer Understormfører Leutnant
SS-Haupttruppführer Hovedtroppfører
SS-Obertruppführer Overtroppfører
SS-Truppführer Troppfører
SS-Oberscharführer Overlagfører
SS-Scharführer Lagfører
SS-Rottenführer Lagfører
SS-Sturmmann Stormsoldat
SS-Mann Soldat Schütze
SS-Anwärter Rekrutt Ingen

Grader mellom 1930 og 1932[rediger | rediger kilde]

Grad Oversettelse Tilsvarende grad i Wehrmacht
SS-Gruppenführer Gruppefører General
SS-Oberführer Over-fører Brigadier
SS-Standartenführer Regimentsfører Oberst
SS-Sturmbannführer Stormenhetsfører Major
SS-Sturmhauptführer Hovedstormfører Hauptmann
SS-Sturmführer Understormfører Leutnant
SS-Haupttruppführer Hovedtroppfører Oberfeldwebel
SS-Truppführer Troppfører Feldwebel
SS-Scharführer Lagfører Gefreiter
SS-Mann Soldat Schütze

Tidligere grader[rediger | rediger kilde]

Himmler sammen med SS-offiser ved besøk i Mauthausen konsentrasjonsleir i 1941. Karl Wolff (rett bak Himmler) med insignia som Gruppenführer, til venstre for Himmler leirkommandant Franz Ziereis med insignia som Sturmbannführer samt for SS-Totenkopf-Verbände på jakkeslaget.

De tidligste SS-gradene hadde ikke egne insignier. Fra 1929 til 1930 hadde man et system med hvite striper på armbindet, med tre striper for høyeste grad og ingen for laveste.

Gradene frem til 1930 var:

Generaler i Waffen-SS[rediger | rediger kilde]

Generaler i Waffen-SS ble gjerne tiltalt både ved sin SS-grad og tilsvarende grad i Wehrmacht, fulgt av «Waffen-SS» or å skille dem fra generaler i andre deler av det tyske militærvesenet. En vanlig tituleringen ville være Obergruppenführer und General der Waffen-SS.

I 1944 fikk alle generalstabsoffiserer i SS tildelt tilsvarende grad i Waffen-SS. Dette ble gjort slik at de dersom de ble tatt til fange kunne oppgi en militær grad i stedet for en grad som var knyttet til ordensvesenet. Den fulle tituleringen kunne dermed bli lang, som f.eks. Ernst Kaltenbrunner som sto i rullene som Obergruppenführer und General der Polizei und Waffen-SS

Politigrader[rediger | rediger kilde]

I 1936 ble det ordinære politiet innlemmet i SS, under navnet Ordnungspolizei (Orpo). Et eget gradssystem og egne insignier ble like fullt brukt i politiet. Mange av offiserene hadde grad både i Allgemeine-SS og politiet, og kunne derfor bli titulert f.eks. som Obergruppenführer und General der Polizei.

1 = Unterwachtmeister der Schutzpolizei 2 = Rottwachtmeister der Schutzpolizei 3 = Wachtmeister der Schutzpolizei 4 = Oberwachtmeister der Schutzpolizei 5 = Revier-Oberwachtmeister der Schutzpolizei 6 = Hauptwachtmeister der Schutzpolizei 7 = Meister der Schutzpolizei
8 = Leutnant der Schutzpolizei 9 = Oberarzt der Polizei 10 = Stabsarzt der Polizei 11 = Regierungsrat 12 = Oberfeldarzt der Polizei 13 = Oberst der Gendarmerie


Merknader til systemet[rediger | rediger kilde]

SS-offiserer på æreskirkegården på Ekeberg, september 1941. Walter Schellenberg (andre fra venstre) var Brigadeführer. Reinhard Heydrich (den høye mannen foran) var Gruppenführer, Heinrich Müller (foran til venstre for Heydrich) var Gruppenführer og gestaposjef. Heinrich Fehlis (andre fra høyre) var Oberführer.
  • SS-Stabsscharführer var en embetstittel og grad, som ble gitt til underoffiseren med lengst ansiennitet i hvert kompani. De bar et spesielt merke på høyre skulder i tillegg til vanlige insignier.
  • En SS-Staffelführer ble ofte omtalt bare som en SS-Führer.
  • Graden SS-Sturmscharführer ble kun brukt i Waffen-SS.
  • Graden SS-Oberstgruppenführer ble innført i 1942 for å gi SS-generaler med høy ansiennitet tilsvarende grad som Wehrmachts generaloberster. Bare fire personer ble tildelt denne graden.
  • Offiserer fra SS-Standartenführer og oppover bar insignier på begge jakkeslag. Alle andre bar insignier på venstre jakkeslag og et enhetsmerke på det høyre. Enkelte enheter, og da spesielt verdt å merke seg enhetene underlagt RSHA – som SD, Gestapo og Kriminalpolizei – brukte ikke spesielle enhetsmerker og derfor bare hadde et tomt felt på høyre jakkeslag.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Mixon, Franklin G. (2019). A Terrible Efficiency. Entrepreneurial Bureaucrats and the Nazi Holocaust. Cham: Springer/Palgrave Pivot. ISBN 978-3-030-25766-8. 

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Mixon 2019, s. 64-69
  2. ^ Mixon 2019, s. 69-70
  3. ^ Mixon 2019, s. 65

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]