Hopp til innhold

Militær grad

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En militær grad er et rangtrinn i en militær organisasjon. Det skilles mellom offiserer, underoffiserer og menige (vervede eller vernepliktige) soldater.

Innen militære organisasjoner er anvendelsen av grader nærmest universell. Den kinesiske Folkets frigjøringshær (1965–1988), den albanske armeen (1966–1991) og den sovjetiske Røde armé (1918–1935) er sjeldne eksempler på militære organisasjoner som har avskaffet militære grader, før de gjeninnførte dem etter å ha møtt operasjonelle vanskeligheter ved kommando og kontroll.

Systemer med grader er etter militært forbilde også tatt i bruk i andre typer organisasjoner, eksempevis politistyrker som vokste frem fra 1800-tallet. I mange land er det ikke noe skarpt skille mellom militære og politiet, og politiet kan ha et militært eller paramilitært preg (av typen gendarmeri), og gradene er i noen tilfeller de samme som i militæret (for eksempel er sersjant og løytnant vanlige grader i mange politistyrker).