Den negroide rase

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Den negroide rase eller negroider var den antropologiske betegnelsen fra 1800-tallet for klassifikasjon av mennesker. Negroidene utgjør tradisjonelt hovedparten av den innfødte befolkningen i Afrika sør for Sahara. Som typiske negroide trekk regnes bred nese, krusete hår og mørk hud.

Ordet negroid[rediger | rediger kilde]

Begrepet negroid av avledet av ordet neger som stammer fra det latinske niger, det vil si «svart». I klassisk raselære utgjorde den negroide rase en av tre menneskeraser, de to andre var den kaukasoide rase og den mongoloide rase. Noen ganger var den australoide rase tilføyd som en fjerde kategori. Denne terminologi er arkaisk, og dens fortsatte bruk er blitt omstridt (jf. menneskerase). I moderne tid har antropologer i oppdaget at folkeslagene som har vært klassifisert som «negroider» omfatter et så stort mangfold at de fleste antropologer etter 1970 ikke finner nok fellestrekk til å finne en slik avgrensning tjenlig.

Moderne bruk av ordet[rediger | rediger kilde]

Den negroide rase ble av den fysiske antropologen Carleton S. Coon videre inndelt i den kongoide rase og den kapoide rase på 1930-tallet. Moderne genetikk har avslørt at kapoidene er mindre beslektet med kongoidene enn kongoidene er med de fleste ikke-afrikanske folkegrupper. Gruppen «den negroide rase» i sin opprinnelige betydning er derved ikke noen reell folkegruppe, men bygger på ytre likhetstrekk hos forskjellige tropiske folkegrupper. I snever forstand er den negroide rase det samme som kongoidene, som omfatter de folkene som snakker Niger-nordofanianske språk (med unntak av xhosaene og pygméene).

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Cavalli-Sforza, L. L., Menozzi, P., & Piazza, A. (1994). The history and geography of human genes. Princeton, NJ: Princeton University Press., englisch

Se også[rediger | rediger kilde]