Den kaukasoide rase

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
De historiske betegnelsene «kaukasoid rasegruppe» og «kaukasisk rase» er i dag avleggs. Det etnografisk kartet fra det tyske Meyers Konversationslexikon 1890 viser hvordan datiden definerte fordelingen av «den kaukasoide menneskerase» (kaukasischer Rasse), markert på kartet med grått. Her omfatter betegnelsen også såkalte ariere, semitter og hamitter.
På den amerikanske skribenten og nasjonalisten Lothrop Stoddards verdenskart fra 1920 over «fordelingen av hovedrasene» (Distribution of the primary races), er områdene for «hvite» markert med rødt.

Den kaukasoide rase eller kaukasiske rase, også omtalt som «den hvite rase», er en historisk inndeling av mennesker som tidligere ble forstått som en biologisk gruppe (et taxon) og brukt i tradisjonell antropologi fra slutten av 1700-tallet til andre halvdel av 1900-tallet. Begrepet omfattet som regel antikke og moderne folkeslag fra Europa, Vest-Asia, Sentral-Asia, Sør-Asia, Nord-Afrika og Afrikas horn.

I vitenskapelig sammenheng ble begrepet foreldet i løpet av andre halvdel av 1900-tallet, selv om mange leksika fra relativt sent på 1900-tallet fortsatt opererer med uttrykket og det tilhørende begrepsuniverset. Et unntak er USA; der er både uttrykket kaukasoid og rasebegrepet fortsatt er i utbredt bruk; i amerikansk språkbruk brukes kaukasoid som synonym til personer av europeisk herkomst, noe som ikke tilsvarer den historiske antropologiske bruken av begrepet som omfattet en mye større gruppe også utenfor Europa.

Begrepet ble innført i 1780-årene av en gruppe naturforskere ved universitetet i Göttingen, og beskrev opprinnelig en av tre hovedgrupper innen menneskeheten. Den tyske anatomen og antropologen Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840) knyttet i 1775 de «hvite» folkene i Europa (med unntak av de finsk-ugriske), Midtøsten, India og Nord-Afrika til denne betegnelsen. Kaukasus var allment ansett som utgangspunkt for den «hvite rase» blant annet med henvisning til de bibelske fortellingene om Noas ark som ifølge kristen tradisjon skal ha strandet der etter at syndfloden hadde utslettet alt annet liv.

I biologisk antropologi ble «kaukasoid» forstått som et samlebegrep for fenotypisk liknende folkegrupper. Antikke og moderne «kaukasoide» grupper var dermed ikke sammenfallende med det som i moderne tid ble forstått som «hvite», men hadde som regel fra lys til mørk brun hud.

Tradisjonelt ble den kaukasoide rase forstått som en av tre hovedgrupperinger innen menneskeheten ved siden av den mongoloide og den negroide rase. Den kaukasoide rase ble ofte inndelt i tre større grupper på etnolingvistisk grunnlag, omtalt som indo-europeisk eller arisk, semittisk og hamittisk.[1]

Over tid endret definisjoner og forståelser av den angivelige rasen seg. Blant dem som jobbet med temaet, var den fysiske antropologen Carleton S. Coon som i 1934 delte inn de andre rasene i den mongoloide rase, den australoide rase, den kongoide rase og den kapoide rase (de to siste utgjør sammen den negroide rase). Vitenskapen begynte å gå bort fra disse klassifikasjonene i andre halvdel av 1900-tallet.

En fersk genetisk studie som ble publisert i «European Journal of Human Genetics - Nature» i 2019, viste at bestander som vest-asiater (arabere), europeere, nord-afrikanere, sør-asiater (indere) og noen sentralasiater er nært knyttet til hverandre. De kan tydelig skilles fra afrikanere sør for Sahara eller østasiatiske befolkninger.[2]

«De hvite rasene i Europa» fra New International Encyclopedia, USA 1902

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Meyers Konversations-Lexikon, 4th edition, 1885–90, T11, p. 476.
  2. ^ Pakstis, Andrew J.; Gurkan, Cemal; Dogan, Mustafa; Balkaya, Hasan Emin; Dogan, Serkan; Neophytou, Pavlos I.; Cherni, Lotfi; Boussetta, Sami; Khodjet-El-Khil, Houssein (desember 2019). «Genetic relationships of European, Mediterranean, and SW Asian populations using a panel of 55 AISNPs». European Journal of Human Genetics. 12. 27: 1885–1893. ISSN 1018-4813. PMC 6871633Åpent tilgjengelig. PMID 31285530. doi:10.1038/s41431-019-0466-6. Besøkt 1. juni 2020.