Forsker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger. Tittelen forsker er ikke en beskyttet tittel, den er i sin videste forstand knyttet til en forskningsaktivitet en utøver uavhengig av formalkompetanse eller ansettelsesform. Forsker brukes imidlertid ofte som stillingstittel ved offentlige og private vitenskapelige institusjoner, og i bedrifter der forskning inngår i virksomheten, f.eks. legemiddelselskaper.

Forsker som stillingstittel i Norge[rediger | rediger kilde]

Forsker brukes som tittel for vitenskapelig ansatte ved norske universiteter, høyskoler og frittstående forskningsinstitutter.

Ved norske universiteter var forsker – i tillegg til sin uformelle bruk omtalt over – tidligere en formell tittel for en vitenskapelig ansatt hvor stillingen var eksternt finansiert og på åremål; typisk ble slike stillinger brukt for å ansette personer knyttet til bestemte forskningsprosjekter finansiert av forskningsrådene eller andre. Det er åpnet for at også andre kan ansettes med denne stillingstittelen hvis særlige grunner tilsier det. Det normale ved universiteter og høyskoler er likevel kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger (professor, førsteamanuensis) og personer ansatt på lavere nivå som kun eller hovedsakelig har undervisningsoppgaver ansettes som universitetslektorer. Personer med tittelen forsker er derfor personer som bare eller hovedsakelig driver med forskning og har liten eller ingen undervisning. Universitetene har fire stillingskoder for personer med tittelen forsker: Forsker SKO 1108, forsker SKO 1109, forsker SKO 1110 og forsker SKO 1183. 1108 tilsvarer universitetslektor, 1109 og 1110 tilsvarer førsteamanuensis og 1183 tilsvarer professor. Selve stillingstittelen ved universitetene er i alle tilfellene forsker. Likevel brukes ofte tittelen seniorforsker om 1109 og forskningsprofessor om 1183.[1] Det formelle kompetansekravet for å bli ansatt i den laveste forskerstillingen (SKO 1108) er altså mastergrad eller tilsvarende utdannelse, og de vitenskapelige kompetansekravene for de høyere stillingskodene følger kompetansekravene for førsteamanuensis og professor, men uten spesifikke krav om undervisningserfaring da dette i utgangspunktet ikke inngår i disse stillingene.

På de frittstående forskningsinstituttene[2] er forsker den vanligste tittelen på de faste vitenskapelig ansatte. Ved de fleste nasjonale instituttene som får basisbevilgning fra Norges forskningsråd brukes det et stillingshierarki som tilsvarer stillingskodene ved universitetene, der forsker III tilsvarer SKO 1108 (universitetslektor), forsker II tilsvarer SKO 1109 og 1110 (førsteamanuensis) og forsker I tilsvarer SKO 1183 (professor).[3] Noen institutter har også lavere stillinger (under forsker III) som forskningsassistent/vitenskapelig assistent (som regel hovedfags-/mastergradsstudenter) og forskningsmedarbeider (begynnerstilling for personer med eksamen av høyere grad). Ved institutter som har stillingen forskningsmedarbeider er forsker III en stilling man kan få opprykk til når man har publisert tilsvarende to hovedfagsoppgaver. Instituttene kan dessuten ha ansatt doktorgradsstipendiater, som gjerne er midlertidig ansatt og plassert under forsker III i hierarkiet. Forsker I og forsker II blir også betegnet som seniorforsker på flere av de frittstående forskningsinstituttene, da som en samlebetegnelse på de to gruppene.

På engelsk er det vanlig å oversette forsker III som Researcher, forsker II som Senior Researcher og forsker I som Research Professor.[4]

Også private virksomheter kan ha ansatt personer med stillingen forsker, f.eks. innen legemiddelindustrien. Personer ansatt i private virksomheter med denne tittelen har i regelen samme vitenskapelige kompetanse som personer ansatt i universitets- og høyskolesektoren.

Sammenligning av stillingstyper[rediger | rediger kilde]

Tabellen er en oversikt over det vanligste stillingshierarkiet. Engelske oversettelser i kursiv.

Nivå Universiteter og høyskoler
(kombinerte stillinger)
Universiteter og høyskoler
(rene forskningsstillinger)
Frittstående forskningsinstitutter Alternative titler
Toppstillinger
(professornivå)
Professor
(Professor)
Forsker (SKO 1183)
(Research Professor)
Forsker I
(Research Professor)
Seniorforsker
(Senior Researcher)
Forskningsprofessor
(Research Professor)
Førstestillinger Førsteamanuensis
(Associate Professor)
Forsker (SKO 1109/1110)
(Senior Researcher)
Forsker II
(Senior Researcher)
Seniorforsker
(Senior Researcher)
Mellomstillinger
(amanuensisnivå)
Universitetslektor, amanuensis
(Assistant Professor/University lecturer)
Forsker (SKO 1108)
(Researcher)
Forsker III
(Researcher)
Forsker
(Researcher)
Studentstillinger Vitenskapelig assistent Forskningsassistent/vit. ass.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Protokoll fra møte i Tilsettingsutvalget, UiO
  2. ^ Bl.a. AFI, Chr. Michelsens Institutt, Fafo, Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for fredsforskning, Institutt for samfunnsforskning, NOVA, NIFU, NUPI og SINTEF
  3. ^ http://www.nilf.no/Forsiden/Bm/2009/S20091005-GezeliusForskerI.shtml
  4. ^ http://www.nifustep.no/English/SitePages/Employeelist.aspx?ItemId=30&ListId=8252dfaf-6056-4ccc-b6e1-7806d4dc4878

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Store forskere - artikkel og tidslinje fra forskning.no 27.10.04