Forsker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger. Tittelen forsker er ikke en beskyttet tittel i Norge; den er i sin videste forstand knyttet til en forskningsaktivitet en utøver uavhengig av formalkompetanse eller ansettelsesform. Forsker brukes både som en samlebetegnelse på personer som driver med forskning og som en spesifikk stillingstittel ved offentlige og private vitenskapelige institusjoner, og i bedrifter der forskning inngår i virksomheten, f.eks. legemiddelselskaper.

Forsker som stillingstittel i Norge[rediger | rediger kilde]

Forsker brukes som tittel for vitenskapelig ansatte ved norske universiteter, høyskoler og frittstående forskningsinstitutter. Tittelen brukes vanligvis for vitenskapelig ansatte som har liten eller ingen undervisning, men utelukkende eller hovedsakelig driver med forskning. Tittelen er vanlig ved rene forskningsinstitutter (for eksempel AFI, Chr. Michelsens Institutt og SINTEF), men brukes også ved andre institusjoner. På de frittstående forskningsinstituttene er forsker den vanlige tittelen på de faste vitenskapelig ansatte. Ved norske universiteter var forsker tidligere en formell tittel for en vitenskapelig ansatt hvor stillingen var eksternt finansiert og på åremål; typisk ble slike stillinger brukt for å ansette personer knyttet til bestemte forskningsprosjekter finansiert av forskningsrådene eller andre. Det er åpnet for at også andre kan ansettes med denne stillingstittelen ved universiteter og høyskoler hvis særlige grunner tilsier det. Det normale ved universiteter og høyskoler er likevel kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger.

Det er fire stillingskoder i statens lønnskodesystem betegnet forsker; disse er omtalt med betegnelsene under av vitenskapelige institusjoner i Norge. Det er vanlig å angi nivået på stillingene med tall der det laveste tallet er stilling med høyest akademisk rang, fra forsker I som tilsvarer professor til forsker III som tilsvarer universitetslektor.[1] Betegnelsene seniorforsker og forskningsprofessor brukes også om de to høyeste nivåene ved en del institutter og universiteter.

Noen institutter har også lavere stillinger (under forsker III) som forskningsassistent/vitenskapelig assistent (som regel hovedfags-/mastergradsstudenter) og forskningsmedarbeider (begynnerstilling for personer med eksamen av høyere grad), og mange rene forskningsinstitutter har også stillinger som stipendiat og postdoktor.

Forsker I/forskningsprofessor[rediger | rediger kilde]

Stillingskode 1183 kalles vanligvis forsker I eller forskningsprofessor.[2][3] Stillingen krever professorkompetanse eller «forskerkompetanse på professornivå»[4] og er likeverdig med professorstillingen ved universitetene. Det er den øverste stillingen i forsker-hierarkiet. Den oversettes som Research Professor på engelsk og den tilsvarende stillingen er vanligvis betegnet som dette i engelskspråklige land; i blant annet Danmark, Sverige og Finland er den tilsvarende stillingen offisielt betegnet forskningsprofessor. Noen forskere har bistillinger som professor II ved universiteter eller høyskoler, og motsatt kan en professor i hovedstilling ha en bistilling som forsker I.

I Norge kan stillingstittelen professor etter universitets- og høyskoleloven «bare benyttes om stillinger på høyeste vitenskapelige eller kunstneriske nivå ved universiteter og høyskoler» (§ 6-7).[5] Tilsetting som professor krever etter forskriften vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse på internasjonalt nivå samt relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.[6] Tittelen forskningsprofessor er i bruk ved en del statlige institutter som ikke er universiteter og høyskoler, blant annet NUPI.[2] Bestemmelsene for forsker kode 1183 ligger i Statens personalhåndbok (kapittel 10),[7] mens bestemmelsene for professor dels ligger i universitets- og høgskoleloven (§ 6-7) og dels i forskrift.[6]

Forsker II/seniorforsker[rediger | rediger kilde]

Stillingskodene 1109 og 1110 kalles også forsker II eller seniorforsker. Stillingen krever doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Det er den midterste stillingen i forsker-hierarkiet[4] og er likeverdig med førsteamanuensis-stillingen ved universitetene. Den oversettes som Senior Researcher på engelsk.

Forsker III/forsker[rediger | rediger kilde]

Stillingskode 1108 kalles vanligvis forsker III eller bare forsker. Den krever minst høyere grads eksamen og ofte kvalifikasjoner utover dette, og er likeverdig med stillingen universitetslektor ved universitetene. Den oversettes som Researcher på engelsk.

Sammenligning av stillingstyper[rediger | rediger kilde]

Tabellen er en oversikt over det vanligste stillingshierarkiet. Engelske oversettelser i kursiv.

Nivå Kombinerte forsknings- og
undervisningsstillinger
Rene forskerstillinger
Toppstillinger
(professornivå)
Professor (SKO 1013)
(Professor)
Forsker I/forskningsprofessor (SKO 1183)
(Research Professor)
Førstestillinger Førsteamanuensis (SKO 1011)
(Associate Professor)
Forsker II/seniorforsker (SKO 1109/1110)
(Senior Researcher)
Mellomstillinger
(universitetslektornivå)
Universitetslektor (SKO 1009)
(Assistant Professor)
Forsker III/forsker (SKO 1108)
(Researcher)

Noter[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]