Sjøheimevernet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Sjøheimevernet
Shvlogo.png
Basisdata
Land:Norge
Overordnet enhet:Heimevernet
Operativt oppdrag:
Oppdrag:sjøkrig
Rolle:hjemmevern
Innsatser:ingen

Sjøheimevernet (SHV) er spesialisert for overvåking og kontroll langs kysten. Sjøheimevernet har en kapasitet som er tilpasset overvåking og kontroll av kysten både i fredstid og ved krise eller krig. Sjøheimevernet er til stede langs hele kysten med kystmeldeposter, hurtigbåter og andre større fartøyer.

Ved mobilisering disponerer Sjøheimevernet ca. 200 større fartøyer og 130 hurtigbåter. Sjøheimevernet er organisert som en del av Heimevernet og er delt inn i SHV-kommando, SHV-grupper og SHV-områder. Under operasjoner i fred samt i krise og krig overføres kommandoen til kommandøren for sjøstridskreftene.

SHV er bestemt nedlagt innen 2020.[1]

Sjøheimevernets hovedoppgaver[rediger | rediger kilde]

  • Kapasiteter for maritim overvåkning.
  • Kontroll med skipsfart.
  • Kontrolldykking.
  • Styrkebeskyttelse og eskortering av andre maritime enheter.
  • Bording.

Nedleggelse[rediger | rediger kilde]

Sjøheimevernet er bestemt nedlagt av Stortinget. Dette fremgår av langtidsplanen for forsvarssektoren, vedtatt 15. november 2016.[1] Nedleggelsen har vært kontroversiell, og flere politikere, fagfolk og eksperter er kritiske til nedleggelsen.[2]

Organisering[rediger | rediger kilde]

SHV er pr 1. august 2008 reorganisert: Sjøheimevernets Utdanning og kompetansesenter (SHV UKS) og de fire SHV-kommandoene Sør-, Vest-, Midt- og Nord-Norge er nedlagt. Disse er erstattet av Sjøheimevern-gruppe Nord og Sjøheimevern-gruppe Sør, samt Sjøheimevern-kommandoen.

Gruppene har som oppgave å lede fredsoperativ virksomhet og lavintensitetsoperasjoner i eget ansvarsområde. Ansvarsdelingen mellom Nord- og Sør gruppen er etablert ved grensen til Nordmøre sjøheimevernområde.

Avdelinger i Sjøheimevernet[rediger | rediger kilde]

Dykk[rediger | rediger kilde]

Dykk har som ansvarsområde å søke og klarere områder under vann langs kysten av Norge, for eksempel havneområder. I tillegg bistår avdelingen politiet og Tolletaten ved behov. Dette innebærer blant annet søk etter savnede personer eller objekter.

Bording[rediger | rediger kilde]

Bordingslagene skal ut fra flerbruksfartøyene i Hårek- og Gyda-klasse, kunne bore større fartøyer for visitasjon, kontroll og bistand til politiet.

Kystmeldepost (KYP)[rediger | rediger kilde]

Kystmeldepostene skal ved bruk av mobil radar ha kapasitet til å overvåke, identifisere og rapportere maritim aktivitet i ansvarsområdet.

Flerbruksfartøy[rediger | rediger kilde]

Flerbruksfartøyene til SHV består av Hårek- og Gyda-klasse. Båtene har en fast besetning på fire mann. I tillegg kan båten ta ti passasjerer. Disse vil som oftest inngå i et bordingslag.

Fartøy[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]