Schleswig domkirke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Schleswig domkirke
OmrådeSchleswig
BispedømmeEvangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland
Arkitektur
Periodeteglstensgotikk
ArkitektFriedrich Adler
Byggematerialemurstein
Beliggenhet
Kart
Slesvig domkirke
54°30′49″N 9°34′09″Ø
Schleswig domkirke

Schleswig domkirke (Sankt Petri Dom, Slesvig domkirke) ligger i Schleswig i delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland. Kirken ble oppført rundt år 1030, men Schleswig bispedømme ble opprettet allerede i 948. Kirken er innviet til apostelen Peter.

Oppføringen av domkirken kom til å strekke seg over flere hundre år. Kirken var i begynnelsen en romansk kirke. Under Knud Lavard ble den halvrunde apsisen oppført. I årene 1180–1200 fulgte tverrskipet. Ved ombygginger mellom 1200 og 1500 ble den romanske langhusbasilikaen til en gotisk treskipet hallkirke. Det hvelvede domkapitel i det nordlige sideskipet kom til ca. 1220–30, kirkeskipets hvelv ca. 1230–70.

Den nåværende nygotiske tårnet på 112 m ble oppført i 1894. Tårnet er Syd–Schleswigs høyeste og Schleswig-Holsteins nesthøyeste kirketårn. Opprinnelig hadde domkirken to tårn, men de styrtet sammen allerede i 1275 og ble ikke gjenoppført.

Kirkens indre[rediger | rediger kilde]

Petersportalen[rediger | rediger kilde]

Domkirkens indre

Den romanske portalen ved kirkens sydlige tverrskip stammer fra 1180. Den består av seks søyler. Billedfeltet over døren (Tympanon) er utført i skånsk sandsten og prydet med et relieff med en tronende Kristus, som gir apostlene Peter og Paulus nøkler og skriftruller. Motivet av Lovens overrekkelse refererer til Matteusevangeliet: Og jeg vil gi deg Him­melrikets nøkler, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen og det du løser på jorden, det skal være løst i himmelen.

Den kongelige stifterfiguren med den totårnede kirkemodellen i hendene er blitt identifisert med Valdemar den store. Petersportalens motiv finner man igjen på en rekke av Syd–Schleswigs landsbykirker, bl.a. i Munkbrarup, Sørup og Nørre Brarup.

Bordesholmalteret og Tre Kongers Alter[rediger | rediger kilde]

Domkirkens mest kjente inventar er Hans Brüggemanns Bordesholmalter som er tatt med i den danske kulturkanonen. Alteret ble utført over en 7-års periode og sto ferdig i 1521. Alteret viser 16 scener fra Jesu liv. Alteroppbygningen er 16 m høy og selve altertavlen har en høyde på 12,60 m.

I det sydlige korskipet sees det såkalte Tre Kongers Alter, som inntil 1666 sto på høyalteret. Altertavlen med jomfru Maria, Jesusbarnet og de hellige tre konger er datert til slutten av 1200-tallet.

Gravmæler[rediger | rediger kilde]

Frederik Is kenotaf.

Frederik Is sarkofag i det nordlige korskipet er et hovedverk innenfor nederlandsk renessanse i Nord-Europa. Det er utført i marmor, kalksten og alabast og viser kongen hvilende på båren med hendene løftet til bønn og flankert av to kvinneskikkelser, hvor den ene holder kongevåpen og den andren en innskrifttavle om hans bedrifter. Gravmælet er utført av den flamske kunstneren Cornelis Floris de Vriendt i årene 1551-55. Gravmælet selv er tomt. Det er med andre ord en kenotaf. Kongen er gravlagt i domkirkens gravkapell. Kong Frederik I døde i 1533 og er sammen med sin bror kong Hans og nevøen Christian den eneste oldenburgske kongen som ikke er gravlagt i Roskilde domkirke.

Kong Nils skal også være gravlagt i domkirken, men graven kjennes ikke.

Blant de øvrige epitafier kan nevnes stukkgravmælet for biskop Frederik fra 1580 og det imponerende barokkgravmæle for den gottorpske kansleren Kielmann av Kielmannsegg fra 1673. Marmorportalen over familien Arenstorff's kapell er fra ca. 1678.

Kristofferfiguren og Den blå Madonna[rediger | rediger kilde]

Innenfor i domkirken står en 4,40 m høy ekefigur av den hellige Kristoffer med Jesusbarnet på skuldrene. Figuren er fra 1510 og regnes for et av de fineste danske og nordtyske træskjærerarbeider. Skulpturen refererer til legenden hvor Kristoffer bar Jesus-barnet på sine skuldre gjennom en elv.

Prosesjonsgangen

I korets nordlige del henger oljemaleriet Den blå Madonna av Jürgen Ovens. Maleriet er fra 1669. Jürgens kom fra Tønning og ble utdannet i Amsterdam hvor han antakelig var elev av Rembrandt.

Annet[rediger | rediger kilde]

Svalgangen er en velbevart korsgang i domkirkens nordvestlige del. Her er det kalkmalerier fra 1320-30.

Bronsedøpefonten er fra 1480. Prekestolen er et nederlandsk arbeide og ble utført i 1560. Kirkens nåværende orgel fra 1963 er et Marcussen-orgel fra Aabenraa.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]