Tidlig kristen kunst og arkitektur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tidlig kristen kunst og arkitektur er den historiske perioden som ligger mellom senantikken og den bysantinske og som delvis overlapper dem. Det har også vært vanlig å inkludere perioden i den bysantinske. Derfor finner en de samme monumentene både i verk om bysantinsk kunst og i monografier som bare handler om tidlig kristen kunst. Vanlig datering er ca. 200 til ca. 500. Det er lite som kan kalles kristen kunst før år 200, og etter år 500 dominerer den bysantinske kunsten.

Kunst[rediger | rediger kilde]

Den gode hyrde fra Priscilla katakomben i Roma

Maleri[rediger | rediger kilde]

De første bildene med kristent innhold finner en i katakombene. I den første kristne katakomben på Via Appia finner vi i gravkapellene malte enkeltscener fra bibelen. Forbildene til disse gravmaleriene var hentet fra illustrasjoner fra det gamle testamentet. Bildene er symbolske, og det viktigste er innholdet, ikke utformingen. Motivene var enkle og kun det viktigste var tatt med. En slik kortform av et bilde kalles et piktogram, og blir ofte brukt i senere kristen kunst.

Skulptur[rediger | rediger kilde]

Det finnes nesten ingen frittstående statuer innen tidlig kristen kunst. Sarkofagene var de viktigste skulpturelle verkene i denne perioden. Omkring år 140-50 gikk man over fra å kremere de døde til å begrave dem, og til det trengte man sarkofager

Mosaikk[rediger | rediger kilde]

Veggene i de tidlig kristne basilikaene var kledd med marmorplater og mosaikk. De første figurfremstillingen finnes i kirker fra slutten av 300 tallet. Bildene ble plassert på veggene etter et system og fremstilt i en forenklet form og har likhetstrekk med de bildene som fantes i katakombene.

Arkitektur[rediger | rediger kilde]

En viktig bygningstype er basilikaen som en overtar fra romersk arkitektur og gis et kristent innhold. Noen eksempler på dette finner vi i Roma. Kirken Santa Sabina på Aventin-høyden fra ca. 400 er et eksempel på en tidlig basilika, det samme er den lille kirken Santa Maria in Cosmedin. Begge disse kirkene er i det store og hele bevart, men det finnes også en del andre kirker i Roma med bygningsdeler fra den tidlige kristne perioden, slik som Santa Maria in Trastevere.

De store basilikaene i Roma var San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura, San Pietro (Peterskirken) og Santa Maria Maggiore. Den eneste av disse som har bevart bygningsdeler av betydning, er Santa Maria Maggiore, selv om også denne er sterk ombygd gjennom århundrene.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]