Magnus Lagabøte

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Magnus VI)
Hopp til navigering Hopp til søk
Magnus VI Lagabøte
Konge av Norge
Magnus Haakonsson (Stavanger cathedral).jpg
Født1. mai 1238Rediger på Wikidata
TønsbergRediger på Wikidata
Død9. mai 1280Rediger på Wikidata (42 år)
BergenRediger på Wikidata
Beskjeftigelse MonarkRediger på Wikidata
Embete Norges konge (12631280)Rediger på Wikidata
Ektefelle Ingeborg Eriksdatter (1261–)[1]Rediger på Wikidata
Far Håkon HåkonssonRediger på Wikidata
Mor Margrete SkulesdatterRediger på Wikidata
Søsken Håkon Håkonsson Unge, Kristina av TunsbergRediger på Wikidata
Barn Eirik II Magnusson, Håkon V Magnusson, Olav Magnusson, Magnus MagnussonRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata
Gravlagt Bergen domkirkeRediger på Wikidata
Annet navnMagnus Håkonsson
Regjeringstid12631280
Våpenskjold
Magnus Lagabøtes våpenskjold

Magnus VI Lagabøte Håkonsson (norrønt: Magnús lagabǿtir[2] eller Magnús lagabœtir[3]) (født 1. mai 1238, død 9. mai 1280) var konge av Norge i perioden 12631280. Han giftet seg med Ingeborg, datter av Erik Plogpenning av Danmark, og fikk sønnene Eirik og Håkon, som begge ble konger.

Magnus var nesteldste sønn av kong Håkon Håkonsson og Margrete Skulesdatter. Da den eldre broren Håkon Unge ble konge sammen med sin far under hertug Skules opprør i 1240, ble Magnus hertug. Iflg. Håkon Håkonssons saga var det aktuelt å gi ham et hertugdømme som omfattet 1/3 av landet, men noen endelig avklaring fant aldri sted. Det synes likevel klart at han styrte over Sørvestlandet. Håkon Unge døde i 1257 og Magnus fikk da kongsnavn. Han ble kronet i 1261 og var enekonge fra årsskiftet 1263/64.

Magnus Håkonsson er en av de første norske kongene som satte et tall bak sitt navn. Han kalte seg Magnus den fjerde i latinske dokumenter som Bergenstraktaten fra 1273 og Sættargjerden i Tønsberg fra 1277. Det hadde vært fem Magnus-konger før ham i henhold til kongesagaene, men to av dem var samkonger og førte ikke dynastiet videre. De gamle regnet dem derfor ikke inn i kongerekken.

Kong Håkon la ut på krigstokt mot Skottland sommeren 1263 for å beskytte Sudrøyene (Hebridene og Man) som var en del av Norgesveldet. Felttoget endte uten noen klar avgjørelse, men kong Håkon døde på Orknøyene 17. desember 1263. Ettersom Magnus allerede var regjerende konge i farens fravær ble det intet brudd i den politiske kontinuiteten. Magnus var en målbevisst og velutrustet personlighet som tok grep om Norges indre og ytre forhold.

Ny utenrikspolitikk[rediger | rediger kilde]

Kong Magnus innledet fredsforhandlinger med kong Alexander III av Skottland. Ved freden i Perth i 1266 (se Perth-traktaten) oppga kong Magnus de mest fjerntliggende norske besittelsene og avga øya Man i Irskesjøen og Suderøyene (Hebridene) til Skottland for 4000 mark sterling og mot en årlig avgift på 100 mark sterling. Det er uklart hvor lenge skottene betalte avgiften. Bispedømmet Sodor fortsatte som en del av den norske kirkeprovinsen.

Grunnen til at Magnus ville ha fred med Skottland var at den norske handelen med England led tungt. Med den nye handelstraktaten med England av 1223 krevde engelskmennene at Norge sluttet fred med Skottland. I 1269 ble avtalen utvidet til gjensidig frihandel.

Under kong Magnus' styre holdt det politiske forholdet til England seg godt. Forholdet til Skottland var mer tvetydig. Magnus søkte å bedre forholdet gjennom en dynastisk allianse. Ekteskapet mellom hans sønn og tronarving Eirik og datteren til kong Alexander III av Skottland, Margareta, var et steg i denne retning.

«Lovforbedreren»[rediger | rediger kilde]

Side fra Magnus Lagabøtes landslov. Eksemplar fra ca. 1590. Med tillatelse fra Riksarkivet.
Utsnitt av miniatyrmaleri fra lovskriftet Codex Hardenbergianus, et illuminert håndskrift fra 1300-tallet, som viser kong Magnus Lagabøte som gir fra seg Landsloven 1274. Byloven som ble vedtatt for Bergen i 1276, tok utgangspunkt i denne og Bjarkøyretten, Trondheims gamle bylov.

Tilnavnet «Lagabøte», det vil si «Lovforbedreren», fikk han fordi han «bøtte» på lovene i Norge. Først reviderte han de gamle landskapslovene, deretter ble en ny landslov, felles for hele landet, utarbeidet. Den ble vedtatt på tingene i årene 1274 (Landsloven) og 1276 (Byloven). Den ble også tillempet for Island og Færøyene. Under Magnus ble Hirdskrå (1277) utarbeidet og Jónsbók for Island. På 1200 var det en håndfull stor lovgivinings- og kodifiseringstiltak i Europa: Frederik II med Liber Augustalis (1231, for Sicilia) og Jyske Lov (1241) samt lover for Aragón, Catalonia og Valencia. Bare Siete Partidas (1255, for Kastilla) og Magnus Lagabøtes lov var riksdekkende lover med virkning for både by og land. Jørn Øyrehagen Sunde skriver at Lagabøtes lovarbeid derfor er en «merkestein» i europeisk rettshistorie i middelalderen.[4]

Adelen, riksembetsmennene og hirden fikk sine privilegier og plikter nøye definert i Hirdskråen. De øverste klasser innen hirden, lendmenn og skutilsveiner, fikk etter europeisk mønster titlene baron og ridder. Landsloven var den første av sitt slag i Norden, og Norge ble dermed det andre landet i Europa, etter Kastilla (Castilla), med en lov som gjaldt for hele riket. Tidligere hadde hver landsdel hatt hver sin landskapslov. Magnus Lagabøte sto også for den første Allmenningsloven, som bokstavelig talt ryddet grunnen for vår tids offentlige territorium, frie områder til allmenn disposisjonsrett.

Erkebiskop Jon Raude i Nidaros motsatte seg at Magnus også skulle gripe inn på kirkens område og revidere den kirkelige lovgivningen. Det oppsto en langvarig tautrekking mellom nasjonen på den ene side og kirkens egenrådighet på den andre siden, som imidlertid endte med et forlik og et kompromiss, kalt «Sættargjerden», i Tønsberg 1277. Erkebiskopen lyktes i å sikre kirken et betydelig skattefradrag og større juridiske privilegier.

Hindringer i Norden[rediger | rediger kilde]

Framsiden og baksiden av kong Magnus Håkonsons segl fra 1265. Tegning i Rigsarkivet i København, 860, Håndskriftssamlingen I, Terkel Klevenfeldt (1710–1777), Dokumenter vedr adelige familier, pakke 48.

Til tross for stabiliseringspolitikken i vest og innad i riket var forholdet til de nordiske naboland mer problematisk. Det uløste spørsmålet om Plogpenningsdøtrenes arv holdt seg, men en pragmatisk konge av Magnus' støpning styrte riket trygt fra krig med Danmark. På 1270-tallet forsøkte han å megle i tronstriden i Sverige, men vant ikke fram.

Nordtyske handelsbyer var misfornøyde med at Byloven av 1276 behandlet utlendinger på lik linje med nordmenn. Magnus styrte igjen inn i et kompromiss som tillot gjestende handelsmenn en viss form for immunitet i Norge fra 1278.

Nyvinninger[rediger | rediger kilde]

Med den aktive utenrikspolitikken som Magnus førte, ble det for første gang bygget opp et norsk diplomatisk apparat med sendebud og brevveksling og gaver til utenlandske fyrster og kongehus. Diplomatiet førte til framveksten av en gruppe språkmektige og skriveføre menn. En viktig person her ble Lodin Lepp.

Han reformerte den tradisjonelle leidangen ved å bygge ut en profesjonell hær som i antall besto av 1200 mann. Styrken var ikke stående, men var en hurtigmobiliserende enhet. I en krigssituasjon ville antallet være større. Bruken av en elitestyrke førte også til at en ny sosial klasse av våpenføre menn oppstod.

Det ble gjennomført en omfattende myntreform i 1270-årene. Etter nærmere 170 år med små ensidige pregninger, såkalte brakteater, gjeninnførte Magnus Lagabøtes penning som hovedmynt i norsk mynthistorie. For første gang ble det utgitt fraksjoner av penningen, kvartpenninger.

Død[rediger | rediger kilde]

I mai 1280 døde den store reformatoren i Norge, 42 år gammel. Han lot seg begrave i Fransiskanerklosteret i Bergen. Tronfølgeren var Eirik Magnusson, kun 12 år gammel. Magnus Lagabøtes død ble, som ved faren Håkon Håkonssons død, et vendepunkt for den norske politikken både innad og utad i riket.

Magnus ble hovedperson i den siste kongesagaen som ble skrevet, Magnus Lagabøtes saga. Sturla Þórðarson forfattet den, men dessverre er den kun bevart i bruddstykker i Flateyjarbók.

Se også[rediger | rediger kilde]


Forgjenger:
 Håkon IV 
Konge av Norge
Etterfølger:
 Eirik II 

Stamtavle[rediger | rediger kilde]

Magnus Lagabøte – stamtavle i tre generasjoner
Magnus Lagabøte Far:
Håkon IV Håkonsson
Farfar:
Håkon III Sverresson
Farfars far:
Sverre Sigurdsson
Farfars mor:
Astrid Roesdatter
Farmor:
Inga fra Varteig
Farmors far:
Inge?
Farmors mor:
(?)
Mor:
Margrete Skulesdatter
Morfar:
Skule Bårdsson
Morfars far:
Bård Guttormsson
Morfars mor:
Ragni Erlingsdatter
Mormor:
Ragnhild Jonsdatter
Mormors far:
Jon Torbergsson
Mormors mor:
Ragnhild Erlingsdatter

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ The Peerage person ID p11290.htm#i112893, besøkt 7. august 2020[Hentet fra Wikidata]
  2. ^ Haugen, Odd Einar (1993). Grunnbok i norrønt språk. Oslo: Ad Notam Gyldendal. s. 114. ISBN 8241702124. 
  3. ^ Edda: nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Oslo: Universitetsforl. 1924. 
  4. ^ Sunde, Jørn Øyrehagen (2002). «Lov, rett og rette dommar». Jussens Venner. 06 (norsk). 37: 360–377. ISSN 1504-3126. Besøkt 6. desember 2020. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]