Hopp til innhold

Dronning Eufemias gate (Oslo)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Dronning Eufemias gate
Dronning Eufemias gate, 2014, sett mot øst
Basisdata
NavnDronning Eufemias gate (275)
LandNorge
StrøkBjørvika
BydelGamle Oslo og Sentrum
KommuneOslo
Kommunenr0301
Navngivning13. februar 2007
NavnebakgrunnEufemia, norsk dronning 1299-1312, gift med kong Håkon 5.
TilstøtendeAkerselvallmenningen, Bispegata, Christian Frederiks plass, Henny Mürers gang, Kong Håkon 5.s gate, Stasjonsallmenningen, Langkaia, Nylandsveien, Prinsens gate, Robert Levins gate, Rostockgata, Trelastgata, Wismargata,

Kart
Dronning Eufemias gate
59°54′29″N 10°45′23″Ø

Dronning Eufemias gate, Bjørvika i Oslo, sett mot øst, mai 2014. Gamlebyen og Ekebergskråningen i bakgrunnen
Dronning Eufemias gate er blitt en viktig korridor for kollektivtrafikken.
Midtfeltene i gata er i bruk som reservert sporvognstrasse. Bjørvika bussholdeplass til høyre betjenes av et stort antall bussruter mot Ekeberg, Enebakk, Nordre Follo og Romerike.

Dronning Eufemias gate er en 43 meter bred gate i Bjørvika i Oslo, avgrenset av Kong Håkon 5.s gate i øst og Langkaia i vest. Øst for Akerselva ligger gata i bydel Gamle Oslo, vest for elva i området Sentrum. Gata er rundt 750 meter lang og har trikkespor i egen trasé i midten, egne felt for biler, buss og sykkel, og brede fortau med uteserveringer. Beplantningen er omfattende. På nordsiden ligger bygningsrekken Barcode, på sydsiden nye Deichman bibliotek, hotell og boliger.

Gata ligger innafor Ring 1, og er en riksvei som del av E18s sidetrasé til Bispevika.

Beliggenhet[rediger | rediger kilde]

Dronning Eufemias gate går fra Prinsens gate, Langkaia og Christian Frederiks plass med Paléhaven i Kvadraturen vest. I øst ender gaten der Bispegata går videre inn i Gamlebyen og Kong Håkon 5.s gate kommer inn fra syd og Nordenga bru fra nord.

Gaten er Bjørvikas hovedakse øst-vest, og gatene Bispegata – Dronning Eufemias gate – Prinsens gate danner en 1400 meter lang siktlinje gjennom Oslo sentrum.

Historikk og navn[rediger | rediger kilde]

Se Bispegata for bakgrunnshistorikk om gateløpet

Gateløpet, som opprinnelig er en forlengelse av Bispegata, ble anlagt fra øst mot vest fra 1800-tallet og noe inn på 1970-tallet. Det har tidligere vært utnyttet som Riksvei og Europavei. Riving av trafikkmaskinen Bispelokket i 2013/14 har vært sentralt i utvilkingen av veien som lokalgate. Dronning Eufemias gate åpnet 11. mai 2014 på en strekning øst for Akerselva, fra Nylandsveien i vest. Koplingen til Kong Håkon 5.s gate og Nordenga bru ble ferdigstilt i juni 2014.[1] Hele gaten åpnet offisielt 14. juni 2015.[2]

Gata er oppkalt etter Eufemia av Rügen, Norges dronning fra 1299 til 1312. Navnet ble vedtatt av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo 13. februar 2007. Før dette hadde gata arbeidstittelen Nyland allé. Eufemia ble gjennom ekteskapet med Håkon 5. tilknyttet middelalderbyen Oslo like øst for gateløpet som bærer hennes navn.

Gatens utforming[rediger | rediger kilde]

Gategulvet[rediger | rediger kilde]

Grunnen under gaten består av gammel havbunn og fyllmasse, med svært varierende dybde ned til fjell. Gaten er bygget oppå en 800 meter lang bro som ligger 1,5 meter under gategulvet og står på et nettverk av påler med 5x5 meters avstand. Alle bygningen står på pilarer som er spuntet til fjell.

Av gatebredden på 43,2 meter er 16 meter fortau, 9,5 meter på nordsiden der solforholdene er gode og 6,5 meter på sydsiden. Fortauene faller svakt mot kjørebanene og har snøsmelteanlegg, slik at regnvann kan renne til trærnes rotsoner uten problemer. Alle fotgjengerarealene, ca. 10 000 kvm i gaten og Håkon 5.s gate til sammen, er i lysgrå granitt levert av Jogra Steinindustri AS. Kantsteinene mot kjørebanene er 60 cm brede, fordi stor bredde erfaringsmessig gir færre skader.

Beplantning[rediger | rediger kilde]

Beplantningen er omfattende. I alt 14 000 planter av geitved danner formklipte, lave hekker.

I trikkefeltet i midten er det klippet gress, formklippet hekk med søyleeik, klatreroser i egne stativer og villvin langs rekkverket mellom trikketraseen og kjørebanene og ved holdeplassen, og trær mellom kjørebanene og fortauene.

Det er plantet mer enn 300 trær av 57 treslag fordelt på nær 40 arter og hybrider. De fleste av tresortene finnes på nordsiden, der artene er hentet fra mange land og gruppert slik at sorter fra Amerika står på vestsiden av Akerselva, fra Europa øst for elva og fra Asia lengst øst. På sydsiden er det ikke lagt vekt på opprinnelsesland, og her det plantet mest trær av slektene ask, alm, lind og lønn.

Da trærne ble plantet våren 2013 og våren 2014 ble det lagt vekt på å plante store trær, slik at flest mulig vokser opp. Til treplantingen ble det laget rektangulære betongkasser av ca. 1,5 meters høyde, som hver gir 6–10 kubikkmeter vekstmedium. Kassene er plassert slik i forhold til underlaget og hverandre at trærne kan trenge ut i rommet utenfor kassen og dele vekstmedier. Mellom trærne langs fortauet finnes fastmonterte puffer i metall til å sitte på.[3]

Trafikk[rediger | rediger kilde]

Gaten sett mot vest i mai 2014 med Bjørvika holdeplass for buss og trikk. Operaen til venstre

Utdypende artikkel: Bjørviklinja

Visjonen for gata har vært å begrense motorgående trafikk; gata skulle (i størst mulig grad) kollektivbetjenes av trikk.[4] I hele Dronning Eufemias gate er det trikkeskinner, inklusive overkjøringsspor, og en trikkelinje hadde endeholdeplass på Bjørvika holdeplass ved nr. 10, inntil trikken gjennom hele gaten og inn i Gamlebyen og til Ljabru ble satt i drift 4. oktober 2020,[5] da Bispegata var ferdig opparbeidet etter anlegget av Follobanen.

Bjørvika holdeplass er også bussholdeplass for noen bybusser og et stort antall regionbusser. I 2016 var det om lag tre ganger så mange busser som brukte gaten i rushtiden som det antallet Ruter hadde anslått i planleggingen, og konflikten mellom bussene og syklistene, som måtte vente på busser på holdeplass, alternativt sykle opp på fortauet, ble tydelig og mye debattert. Sykkelfeltene langs fortauene er 1,5 meter brede på hver side.[6]

Gaten har bussfelt og kjørefelt for annen biltrafikk på hver side av trikketraseen, og åtte signalregulerte kryss.[7] Ifølge Statens vegvesen trafikkeres Dronning Eufemias gate av rundt 1400 busser i døgnet.[8] Taxier og elbiler har ikke adgang til bussfeltene.[9]

Bygninger og plasser[rediger | rediger kilde]

Oversikt[rediger | rediger kilde]

Langs nordsida ligger Operakvarteret (Barcode). Barcode-området bestod pr 2021 av 12 bygg med 150 000 kvadratmeter kontorareal, 399 boliger og 12 500 kvadratmeter med butikk- og restaurantlokaler.[10]

Utvalgte plasser og bygninger fra vest mot øst:

Sørsiden Veibanen Nordsiden Ytterligere nord
Langkaia Gaten begynner her Christian Frederiks plass, del av Operaallmenningen
 • Mulig ny Oslo S – sydlig inngang
 • DEG 2-4 – Hotell Opera
 • DEG 6 – Oslo Atrium
Nylandsveien og Akerselva Nylandsveien fortsetter... ... her som bro
 • DEG 15-21 – Clarion Hotel Oslo
  (Åpner 1. aug 2019)
 • DEG 23-37 – Dronninglunden, 138 boliger med innflytting fra 2019


 • DEG 39-55 – Eufemias Hage, 145 boliger med innflytting fra 2018[11]


 • DEG 57-65 – Eufemias Plass Vest, 114 boliger med innflytting fra 2019[12]
 • DEG 71-75 – Eufemia (kontorbygg)
Barcode-prosjektet:
 • DEG 8 – PWC-bygget
 • DEG 10-12 – KLP-bygget
 • DEG 14 – Deloitte-huset
 • Stasjonsallmenningen
 • DEG 16 – Visma-bygget
 • DEG 18-26 – MAD-bygget (oppr. kun nr 18)
 • DEG 28-34 – DNB-komplekset (oppr. 20-24)
 • DEG 36 – Boliger (oppr. nr 26)
 • DEG 38 – Boliger (oppr. nr 28)
 • DEG 40-42 – «The Wedge» (kontorbygg).
 • Sporområde
  for jernbanen
Kong Håkon 5.s gate Gaten slutter her Kong Håkon 5.s gate fortsetter... ... her ved
Nordenga bru

Beskrivelse av bygg og eiendommer[rediger | rediger kilde]

Nordsiden:

Nr Bilde Navn Inneholder Bruttoareal Høyde Etasjer Arkitekt Ferdigstilt
«0» Christian Frederiks plass Del av Operaallmenningen.
Østbanehallen og Oslo S nord for plassen
7,4 mål - - - 1914
(navngitt)
2 Thon Hotel Opera Kontorer 3200 kvm ? 5 ØKAW Arkitekter 2001
4 Hotell (434 rom) og konferansesenter 19.300 kvm 30 m 10
6 Oslo Atrium Ernst & Young, Bjørvika Konferansesenter
Frem til 2013 også TINE og Avinor.
30.000 kvm 35 m 9 Niels Torp 2003
8 PWC-bygget PricewaterhouseCoopers 13.633 kvm 46 m 12 a-lab 2007
10-12 KLP-bygget KLP
53 leiligheter
37.800 kvm 64 m 18 SJ-arkitekter 2010
14 Deloitte-huset Deloitte og kafeer/restauranter 15.243 kvm 63 m 16 Snøhetta (arkitektfirma) 2013
15 antipodes café DEG15 Kaffe-brakkerigg med offisiell adresse (saksnr 201510054-2 PBE).[13] Temporær kulturelt prosjekt.[14] 64,26 kvm 5,5m 2 antipodes café 2015-2016
16 Visma-bygget Visma Services, Logitech, Finansforbundet,
Ving m.fl
20.792 kvm 67 m 17 DARK Arkitekter 2011
18-26 MAD-bygget Næring
76 leiligheter
8.511 kvm 49-54 m 17 MAD (arkitektfirma) 2013
28 DNB Bygg C DNB 11.477 kvm 56 m 15 DARK Arkitekter 2013
30 DNB Bygg A DNB 38.992 kvm 63 m 17 MVRDV, a-lab og DARK 2012
32-34 DNB Bygg B DNB
41 leiligheter
20.969 kvm 52,54 m 17 a-lab 2012
36 - Tårn A: 82 leiligheter
Tårn B: 56 leiligheter
16.000 kvm ? 21 Lund Hagem 2015
38 «Cliffhanger» (Tårn D) 70 leiligheter ? ? ? Lund Hagem 2016
40-42 «The Wedge» Kontorbygg 3.098 kvm ? 11 a-lab 2016

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Dronning Eufemias gate er åpnet. NRK Østlandssendingen, 11. mai 2014. (besøkt 15. mai 2014)
 2. ^ NRK Østlandssendingen - Grønne skinneganger og oransje havnepromenade (14.06.2015)
 3. ^ «Dronning Eufemias gate – hovedstadens nye paradegate.» I: park & anlegg 10/2016, side 24–28 og 9/2016, side 36−39.
 4. ^ Halvorsen, Bjørn Egil (7. oktober 2009). «Ruter vil ha bort bilene». Aftenposten Aften: 13. 
 5. ^ Linjekart trikk, ruter.no 4.10.2020 Arkivert 7. oktober 2020 hos Wayback Machine. Besøkt 4.10.2020.
 6. ^ park & anlegg 9/2016, side 36−39.
 7. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 10. mars 2016. Besøkt 10. juli 2019. 
 8. ^ http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/Lokalt/Region+Øst/dronning-eufemias-gate-er-åpnet[død lenke]
 9. ^ Dronning Eufemias gate. Elbilene er kastet ut av kollektivfeltene i Bjørvika. Samferdsel, 27.6.2014. Besøkt 22.9.2020.
 10. ^ BaneNor Eiendom Pressemelding (via NTB) - Entra og Linstow kjøper ut Bane NOR Eiendom fra OSU (30.06.2021)
 11. ^ Utsolgte boligprosjekter. boibjørvika.no.[død lenke] Besøkt 24.5.2019.
 12. ^ Bolig. Oslo S Utvikling, hjemmeside. Arkivert 5. mai 2019 hos Wayback Machine. Besøkt 5.5.2019
 13. ^ «Innsyn i plan- og byggesaker». innsyn.pbe.oslo.kommune.no. Besøkt 3. mai 2017. 
 14. ^ «antipodes café DEG15». antipodescafe.org (engelsk). Besøkt 3. mai 2017. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Årbok Norske landskapsarkitekters forening 2013–2014, side 64–67. Om Dronning Eufemias gate. Inneholder liste over trærne som er plantet i gaten.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]