ERTMS

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Togsett merket med at det er utstyrt med ERTMS

ERTMS, European Rail Traffic Management System, er et signalsystem for jernbaner i Europa. I dag har hver bane sitt eget signalsystem. Gjennom tre faser vil signalsystemet bli felles. ERTMS er designet for toghastigheter opp til 500 km/t. Når systemet er fult innført vil man ikke lenger ha signaler (f.eks. lys) langs linjene, men heller gi denne informasjonen til lokfører via en skjerm inne i førerhuset. Systemet innføres i 3 faser, der fase 1 ligner dagens system, fase 2 benytter skjerm i førerhus, mens fase 3 i tillegg bytter teknologi for å vite hvor togene til enhver tid er.

Lokfører bruke er en datamaskin EVC (European Vital Computer) for å se all informasjon om toget og strekningen han kjører på. Her vises f.eks. at toget har grønt lys for å kjøre inn på en stasjon.

Den store gevinsten med å fjerne signaler langs banen er sparte utgifter til vedlikehold, mindre utstyr som kan feile, lavere kostnader til innkjøp. Det er også et viktig poeng at systemet er skal være en standard for hele Europa, noe som vil gi jernbanen et klart løft i konkurransen mot bil/båt/fly for transport av gods og mennesker.

Ethvert tog vil ha en sone foran og bak. Disse sonene beveger seg i takt med toget. Sonens utstrekning er bl.a. avhengig av togets hastighet. Kommer togets sone i kontakt med sonen til et tog foran i sporet, vil lokfører få beskjed. Sentralt i oppbyggingen av ERTMS er mobiltelefonnettet GSM-R.

Faser/Nivåer[rediger | rediger kilde]

ERTMS deles inn i 3 faser (nivåer)

Nivå 1[rediger | rediger kilde]

Dette er et system hvor signaler langs sporet (f.eks. lys) beholdes slik som i dag, men informasjonen gis også til lokfører på hans panel i førerhuset.

Nivå 2[rediger | rediger kilde]

Med nivå 2 brukes et digitalt radiobasert signalsystem for å gi informasjon til lokfører om kjøretillatelse og hastighet. Man kan da fjerne alt av signaler langs linjene.

Nivå 3[rediger | rediger kilde]

Nivå 3 fungerer som nivå 2, men dagens akseltellere som registrer når et tog passerer et punkt blir fjernet. I stedet melder toget sin posisjon og retning til signanlegget.

ERTMS i Norge[rediger | rediger kilde]

Første bane, en «pilotstrekning», i Norge blir Østfoldbanen østre linje, på strekningen Rakkestad-Sarpsborg, der prøvedrift begynte desember 2013.[1][2][3]

Regjeringen har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide et forslag til utbyggingsstrategi for ERTMS i Norge. Strategien vil bli presentert i løpet av første kvartal 2013, og skal inngå i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan som legges fram våren 2013.[2][trenger oppdatering]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]