Wikipedia:Roboter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Blue check.svg

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikipedia. Den er vedtatt ved en konsensus, og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres, må det diskuteres før det gjøres.

Norsk[rediger kilde]

Roboter, såkalte botter, er script som kjøres på Wikipedia for å gjøre rutinemessig vedlikeholdsarbeid. De fleste roboter legger til interwiki-lenker (lenker som går til andre språk), men de kan også gjøre andre oppgaver, som å fjerne og flytte kategorier, sjekke gyldigheten av eksterne lenker og lignende.

Retningslinjer for tildeling av bot-status[rediger kilde]

Bot-status, som gjør at roboter ikke er synlig i Siste endringer, kan slås på av byråkrater etter at roboten er godkjent på den lokale Wikipediaen.

 • For interwiki-roboter med lokalspråklig tilknytning og som kjører pywikipediabot-scriptet trengs kun en godkjennelse av en byråkrat for at den skal få bot-status. Du kan spørre om å få dette på denne artikkelens diskusjonsside.
 • Interwiki-roboter som kjører pywikipediabot-scriptet og som er uten lokal tilknytning henvises til globalt botflagg.
 • For andre slags botter må eieren forklare hva den gjør på denne artikkelens diskusjonsside, og om nødvendig gjøre noen testendringer for å illustrere det.

Wikipedia på bokmål tillater at globale boter kan brukes for interwiki og doble redirect-reparasjon.

Om en robot har vært inaktiv (ikke gjort noen redigeringer) i mer enn ett år, fjernes botstatusen dens. For å få den tilbake, følg beskrivelsen ovenfor.

Interwikisortering[rediger kilde]

Interwiki-lenker sorteres på no.Wikipedia.org i alfabetisk rekkefølge etter språknavnet, i stedet for alfabetisk etter språkkoden. Ord som betyr «språk» teller ikke med i sorteringen. Språk med ikke-latinske alfabeter sorteres slik de ville blitt om de var transkribert til det latinske alfabetet. I pywikipediabot-scriptet kalles dette for self.alphabetic. Dette gjøres i robot-oppsettet ved å legge inn følgende linje under self.interwiki_putfirst = { i seksjonen families/wikipedia_family.py:

      'no': self.alphabetic,

English[rediger kilde]

Robots, so-called bots, are scripts that are run on Wikipedia to perform routine maintenance. Most robots add or update interwiki links (links to parallel articles in other languages), but they can also do other work like moving or removing categories, checking the validity of external links, and so on.

Guidelines for assignment of bot status[rediger kilde]

Bot status, which makes a robot invisible in the Recent changes list, may be switched on by bureaucrats after the robot has been approved by the local Wikipedia.

 • For interwiki bots running the pywikipediabot script where the operator is affiliated to the regional language, only approval by a local bureaucrat is needed to obtain bot status. You can request this at the talk page of this page.
 • Bot operators wishing to run pywikipediabot script without such affiliation are requested to apply for global bot.
 • For other types of bots the owner must explain what it does at the talk page of this page, and if necessary run some test edits to illustrate it.

Norwegian (Bokmål) Wikipedia allows global bots to run, for interwiki or double redirect fixing. The rest of the global bot policy is not accepted.

Bots that have been inactive (not made any edits) for one year, can have its bot status removed. It can be reassigned by following the steps above.

Interwiki sorting[rediger kilde]

Interwiki links at no.wikipedia.org are sorted alphabetically by the language name, instead of alphabetically by the language code. Words that translate to "language" do not count in the sorting. Languages in non-latin alphabets are sorted like they would have been if transcribed to the latin alphabet.
Config is defined at MediaWiki:Interwiki config-sorting order and references meta:MediaWiki:Interwiki config-sorting order-native-languagename (read meta:Interwiki sort order for more information).
In the pywikipediabot framework this is called self.alphabetic. This is done in the robot setup by adding the following line below self.interwiki_putfirst = { in the families/wikipedia_family.py section:

      'no': self.alphabetic,

Brukerboks[rediger kilde]

Det kan være greit å vise på brukersiden din at du kjører en bot. Dette kan gjøres med brukerboksen {{Bruker roboteier|Botnavn}}.

Liste over roboter[rediger kilde]

List of bots (Autoritativ liste er brukerliste for botter)

Se også Wikipedia:Roboter/Status for info om aktivitet
Bot Eier
AnbefalingsBot Nettrom
ArkivBot Danmichaelo
BjornNbot BjørnN
CatWatchBot Danmichaelo
Chobot m:User:ChongDae
CocuBot Cocu
DanmicholoBot Danmichaelo
EmausBot ru:User:Emaus
HaakonBot Haakon K
JAnDbot cs:User:JAn Dudík
JhsBot Jon Harald Søby
KjelloBot Kjello
LA2-bot sv:User:LA2
LaaknorBot Laaknor
MediaWiki message delivery MediaWiki-programvaren
PladaskBot Pladask
Profbot Profoss
Prosjektbot Danmichaelo og Profoss
SDBot Danmichaelo
Soulbot Soulkeeper
StigBot Stigmj
UKBot Danmichaelo
Valutabot Profoss
Zorrobot II ZorroIII
Zorrobot III ZorroIII
Zorrobot IV ZorroIII
タチコマ robot m:User:とある白い猫

Se også[rediger kilde]