Samaveda

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Samaveda eller Sama Veda (sanskrit सामवेदः) er et av de fire vedaene, og er et hellig skrift innenfor hinduismen. Teksten er fra ca 1 000 f.Kr., og navnet betyr «offerritualenes kunnskap», fra ordene «melodi» (sama) og «kunnskap» (veda).

Samaveda inneholder mange av de samme tekstene som Rigveda, men organisert i en annen rekkefølge. Tekstene var ment å synges, ikke resiteres som Rigvedadiktene. Samavedaens prester het udgatri.