Monotypisk taxon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Monotypisk»)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla) er et eksempel på en monotypisk art, altså en art som kun eksisterer i kraft av nominatformen.

Monotypisk taxon er en betegnelse som brukes i biologisk systematikk om taxa som bare omfatter én type. En monotypisk slekt er således en slekt som kun består av én art, mens en monotypisk art er en art som kun består av nominatformen, altså uten andre underarter. Et monotypisk taxon er således innenfor biologien et begrep som beskriver at det nærmeste lavere taksonomiske nivået kun består av ett taxon.[1]

Begrepet monotypisk benyttes ofte når flora og fauna beskrives, men det kan også benyttes i andre sammenhenger. Et eksempel på bruken er den monotypiske slekten Lycaon, som kun består av den ene arten afrikansk villhund (Lycaon pictus). Likeledes er bjørkefink (Fringilla montifringilla) en monotypisk art, fordi den kun består i kraft av nominatformen.[2]

Motsatser[rediger | rediger kilde]

Det motsatte av monotypisk (solitær, enslig) er polytypisk (mange, flertallig), et begrep som refererer til et taxon som har mer enn en undergruppe, på et lavere systematisk nivå. Et eksempel på et polytypisk taxon er arten ulv (Canis lupus), som består som en rekke underarter i tillegg til nominatformen.

I tillegg finnes begrepet oligotypisk (fåtallig), som refererer til et taxon som har mer enn én undergruppe på et lavere systematisk nivå, men kun noen få. Et eksempel på et oligotypisk taxon er arten bushhund (Speothos venaticus), som består som kun tre underarter. Dette begrepet blir imidlertid sjeldent benyttet, men forstavelsen oligo- (som betyr få, fåtallig, lite(n) eller mangelfull) er mye benyttet innen biokjemi og medisin.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Parham, J.F. & Feldman, C.R. (2002): Generic revisions of emydine turtles. Turtle and Tortoise Newsletter 6: 28–30.
  2. ^ Clement, P. & Arkhipov, V. (2017). Brambling (Fringilla montifringilla). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.